brochure nha hang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương I pps

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương I pps
... Th i CMND: 125 006768 CMND: 125 006554 Quê quán: Th i Bình Quê quán: Bắc Ninh 9h 15/ 12/ 20 02 - 18h 09h 14/ 12/ 20 02 - 15h 20 / 12/ 20 02 20/ 12/ 20 02  Ghi vào sổ dịch vụ STT PHÒNG DỌN NGƯ I DỌN TIME DỌN 20 5 ... hoá việc quản lý Sau tìm hiểu, khảo sát trạng em nắm thông tin sau:  Quản khách hàng: M i khách hàng khách sạn khách sạn quản lý thông tin sau: Họ tên, gi i tính, địa chỉ, i n tho i_ Fax(nếu ... nhân viên, Tên nhân viên, Chức vụ nhân viên Ngo i khách sạn quản lý thông tin dịch vụ: tên dịch vụ; tiện nghi T i khách sạn có nhiều lo i dịch vụ như: i n tho i, ăn uống, giặt i, đưa đón khách, ...
 • 11
 • 283
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương II pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương II pot
... dụng mạng máy tính quản lý III Tổng quan lý thuyết Đây chương trình quản lý thực tin học hoá vào lĩnh vực quản khách sạn mà trước họ quản lý theo lối thủ công Cơ sở liệu toán phân tích thiết ... trình Chương trình "Quản khách sạn" chương trình quản lý sở liệu (lưu trữ, tra cứu ) khách sạn Do việc dùng ngôn ngữ VB 6.0 thích hợp Môi trường làm việc - Hệ thống máy tính chủ yếu sử dụng khách ... Chúng cho phép người quản lý theo dõi việc quản lý thường xuyên nhân viên làm việc khách sạn b Bài toán đặt  Cho phép người sử dụng chọn tra cứu thông tin khách hàng khách sạn cách thân thiện...
 • 10
 • 231
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương III potx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương III potx
... ký 15 022 00301 100 320 03 02 Ngày đăng ký 15/ 02/ 2003 10/03 /20 03 Mã khách hàng 15 020 3001 1003030 02 Ngày đến 17/ 02/ 2003 10/03 /20 03 Giờ đến 8:00 10:30 Ngày 22 / 02/ 2003 15/03 /20 03 12: 00 2: 30 101 20 2 Giờ ... Lookup(KHÁCHHÀNG) Ngày trả Date/Time Short date >=Date() Giờ trả Date/Time Short date Ví dụ: Số đăng ký Mã khách hàng Ngày trả Giờ trả 15 022 00301 15 020 3001 20 / 02/ 2003 12: 00 17 022 003 02 17 020 30 02 22/ 02/ 2003 ... Lookup(KHÁCHHÀNG) Date/Time >= Ngày đăng ký NPHÒNG: Nhận phòng từ việc đăng ký phòng Ví dụ: Số đămg ký Mã khách hàng Ngày nhận Giờ nhận 120 220 0301 120 203001 15/ 02/ 2003 10:00 15 022 003 02 120 2030 02 17/ 02/ 2003...
 • 21
 • 212
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương IV pps

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương IV pps
... phòng trống Hết phòng trống KIỂM TRA T.TIN KHÁCH HÀNG NO YES Thông tin khách hàng có Thông tin khách hàng chưa có NHẬP T.TIN KHÁCH HÀNG YES Thông tin khách hàng nhập NHẬP T.TIN ĐĂNG KÝ - THUÊ YES ... báo cáo Cách 2: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN IN BÁO CÁO NHẬP SỐ LIỆU - Thông tin khách hàng - Đăng ký thuê phòng - Nhận phòng - Sử dụng dịch vụ - Danh sách khách hàng - Danh sách khách đăng ... Thông tin khách hàng Output: Thông tin khách hàng ghi vào bảng KHACHHANG Xử lý: Nhập thông tin khách hàng Tìm thông tin khách hàng bảng KHACHHANG If không tìm thấy Then Thêm thông tin khách hàng vào...
 • 42
 • 189
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương vvi pps

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương vvi pps
... tới 25 5 (tức gán cho biến giá trị nhỏ lớn 25 5) Integer byte - 327 68 tới 327 67 Long byte -2. 147.483.648 tới 2. 147.483.647 Single byte -3,4 028 23E38 tới -1,40 129 8E-45 1,40 129 8E-45 tới 3,4 028 23E38 ... Double byte -1,7976931348 623 1E308 tới -4,940656454 124 7E 324 Currency byte Boolean byte Date byte 4,9406564584 124 7E- 324 tới 1,7976931348 623 1E308 - 922 33 720 3685477,5808 tới 922 33 720 3685477,5807 True or ... 4.3 .2 Các toán tử so sánh ( trả kiểu luận lý: Boolean) Toán tử Ý nghĩa > So sánh xem số thứ có lớn số thứ hai không < So sánh số thứ có nhỏ số thứ hai lhông = So sánh xem hai số có không So sánh...
 • 22
 • 202
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương VII potx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 2 SAO_ Chương VII potx
... toán quản khách sạn chủ yếu áp dụng với khách sạn có quy mô tương đối nhỏ, đặc thù khách sạn nên công tác quản lý với khách sạn khác Ở em tìm hiểu công tác quản khách sạn Minh hoàng nên chương ... đặt bàitoán quản khách sạn hoàn thành công việc sau: - Cập nhật, lưu trữ, thêm thông tin: * Khách hàng đăng ký thuê phòng * Khách hàng nhận phòng * Khách hàng huỷ đăng ký * Khách hàng sử dụng ... dịch vụ * Khách hàng trả phòng * Thông tin nhân viên khách sạn - Báo biểu: * Danh mục phòng * Danh sách khách hàng đăng ký thuê phòng * Danh sách khách hàng nhận phòng * Danh sách khách hàng sử...
 • 21
 • 98
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng2 docx

Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 2 docx
... THỰC TRẠNG NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN ĐÔNG Á 2. 2.1 Thực trạng nhân Đến tổng số lao động khách sạn 127 người Số lượng lao động phân theo tiêu sau: 28 Biểu 8: Tình hình nhân lực khách ... khách 2. 2 .2 Thực trạng quản trị nhân khách sạn Đông Á 2. 2 .2. 1 Công tác tuyển chọn sử dụng nhân khách sạn Đông Á Để tồn phát triển chế thị trường, Công ty du lịch Việt Quốc có đổi công tác quản trị ... tiêu 20 01 Số T ỷ lệ 20 02 Số Tỷ lệ 20 03 Số T ỷ lệ Doanh thu lưu trú Doanh thu ăn uống Doanh thu dịch vụ bổ tiền 496 374 23 0 (%) 46,6 37,4 26 tiền 8 32 211 20 0 (%) 66 ,2 17,9 15,9 tiền 9 32 604 323 ...
 • 19
 • 74
 • 0

Báo cáo thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2 “chuyên đề bếp”

Báo cáo thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2 “chuyên đề bếp”
... Phượng BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ĐỀ BẾP” Hình 2: Hình 3: GVHD: Đàm Thị Bích Phượng Khu vực đặt tiệc Đội ngũ khánh tiết đón khách nhà hàng BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ... Sảnh Hoa Lư BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ĐỀ BẾP” Hình 6: Hình 7: GVHD: Đàm Thị Bích Phượng Sảnh Lạc Hồng Sảnh Long Vương BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ĐỀ BẾP” Hình ... 49 BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ĐỀ BẾP” Hình 54: Hình 55: GVHD: Đàm Thị Bích Phượng Phần rau củ vắt Phần gỏi mực sau trộn xong 50 BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG “CHUYÊN ĐỀ...
 • 69
 • 564
 • 6

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm
... mẫu - GV tổ chức cho đội dãy thi tiếp sức - Theo dõi nhận xét + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Chọn HS làm 3b - Tiến hành tương tự tập hai 3’ Họat động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS ... tự tập hai 3’ Họat động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS đọc - đội tiếp sức thời gian phút Đội tìm nhiều từ thắng - HS đọc IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 1,432
 • 3

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm
... động c Đọc đoạn nhóm: - Yêu cầu HS đọc theo nhóm tổ chức thi đọc nhóm - HS dùng bút chì gạch vào sách - HS nối tiếp đọc - HS sinh hoạt nhóm Chú ý giúp đỡ bạn đọc yếu - Đại diện nhóm thi đọc d Đọc ... HS phải yêu thương vật nuôi gia đình - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại truyện 20 - HS đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên - Các nhóm thi đọc IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... gòong đối thoại mẹ bé - Cách tiến hành : Tổ chức cho HS thi đọc theo vai Chú ý HS trung bình yếu - GV lớp bình chọn nhóm đọc hay 5’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - Một HS đọc GV giáo dục HS phải yêu...
 • 3
 • 2,637
 • 11

Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng - khách sạn Đệ Nhất phần 2

Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng - khách sạn Đệ Nhất phần 2
... DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2. 1 Sơ đồ tổ chức khách sạn Đệ Nhất 16 Sơ đồ 2. 2 tổ chức nhà hàng phố nướng 23 Sơ đồ 2. 3 Quy trình phục vụ tiệc 28 Bảng 2. 1 Bảng số lượng ... tiệc 28 Bảng 2. 1 Bảng số lượng nhân viên 17 Bảng 2. 2 Bảng thống kê doanh thu lợi nhuận từ năm 20 00 đến năm 20 07 18 ...
 • 2
 • 508
 • 3

Tài liệu Tập đọc 2 - CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM, THỜI GIAN BIỂU pdf

Tài liệu Tập đọc 2 - CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM, THỜI GIAN BIỂU pdf
... đồng -Y/C đọc nối tiếp đoạn : - ọc nối tiếp +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng : thời gian biểu, vệ sinh cá nhân -Hướng dẫn luyện đọc câu - ọc đoạn nhóm, thi đọc - ọc, giải nghĩa từ -Hs đọc -Hs nhóm đọc ... Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn Giáo viên đọc mẫu lần -Y/C hs đọc nối tiếp câu -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : thời gian biểu, rửa mặt, sách vở,… -Hs đọc ... tình cảm bạn nhỏ với chó nhà hàng xóm -Y/C hs đọc thầm toàn -Cho hs đọc câu hỏi SGK trả lời +Nội dung nói lên điều ? -Hs đọc - ọc trả lời câu hỏi -Hs trả lời -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs : Biết...
 • 7
 • 440
 • 0

Tài liệu Giáo án số 2 - Bài 2: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG ppt

Tài liệu Giáo án số 2 - Bài 2: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG ppt
... 2 Giảng ( Đề cương giảng) Đặc điểm sản phẩm nhà hàng -Nêu mục tiêu học -Lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội -Trình bày phân tích -Trao đổi thông tin đặc điểm sản phẩm học gv số nhà hàng Đồng Nai - ... thông tin cho học -Lĩnh hội, ghi chép Đặc điểm hoạt động kinh - Phân tích hoạt động kinh doanh nhà hàng doanh số nhà hàng Củng cố kiến thức kết thúc Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo Tóm ... - Ghi chép -Tóm lược lại nội dung Đặc điểm vốn Đặc điểm thời gian tổ chức lao động - Yêu cầu hs nêu nhận xét thời gian hoạt động số nhà hàng -Lắng nghe, trả lời câu hỏi giáo viên - Nhận xét bổ...
 • 2
 • 380
 • 4

Giáo án số 5 - Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG NHÀ HÀNG potx

Giáo án số 5 - Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG NHÀ HÀNG potx
... d’ hotel nhà hàng Kaserin -Yêu cầu hs nêu trách nhiệm Maitre d’ hotel - Tổng hợp, nhận xét - Trình bày nội dung học - Thuyết trình, giảng giải nhiệm vụ Maitre’d hotel khu vực -Lắng nghe - Lắng ... đưa bài, giải đáp thắc mắc thắc mắc học sinh học (Nếu có) ( có) -Trình bày nhiệm vụ nhân viên phục 2p vụ ăn uống? - Tổng cục du lịch Việt Nam, Giáo trình nghiệp vụ phục vụ ăn uống, 2000 - Tổ chức ... nhận xét -Lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội -Lắng nghe -Phân tích công việc trưởng phận nhà hàng - Lắng nghe, suy nghĩ, đưa Kaserin nhận xét -Yêu cầu hs nêu trách nhiệm trưởng phận -Lắng nghe, - Tổng...
 • 3
 • 717
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nhà hàng hoa sen 2ngân hàng nhà nước 25 lý thường kiệtnhà hàng thiên thanh quận 2tuyển dụng ngân hàng nhà nước 2014tài liệu ôn thi vào ngân hàng nhà nước 2013chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước 2007chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước 2011chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước 2012luật ngân hàng nhà nước 2012thi công chức ngân hàng nhà nước 2012tuyển công chức ngân hàng nhà nước 2013thi công chức ngân hàng nhà nước 2013công chức ngân hàng nhà nước 2012thi công chức ngân hàng nhà nước 2011ngân hàng thương mại nhà nước 2012Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 8. Nước MĩBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 13. Di truyền liên kếtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 12. Phân bón hoá họcBài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. Chấtngọc soạn - chuyên đề TENSESỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countryside