Xây dựng mạng máy tính cho nhà máy thủy điện thác bà

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà
... thuật công nghệ thiết kế nâng cấp hệ thống tự động công nghệ ngày hoàn thiện Trong khuôn khổ đồ án em nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí Nhà máy Thuỷ điện Thác nhằm ứng ... nguồn điều khiển máy nén khí N3 5AB – Mất nguồn điều khiển van giảm áp VIII- ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN: - Hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp Nhà máy Thuỷ điện Thác hệ điều khiển ... 44 Thiết bị logic khả trình 20 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N1 Logic 21 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N2 Logic 22 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N3 Logic 23 Máy nén...
 • 99
 • 644
 • 1

Tài liệu Đồ án : Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy thuỷ điện Thác doc

Tài liệu Đồ án : Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy thuỷ điện Thác bà doc
... thuật công nghệ thiết kế nâng cấp hệ thống tự động công nghệ ngày hoàn thiện Trong khuôn khổ đồ án em nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí Nhà máy Thuỷ điện Thác nhằm ứng ... ÁP NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ Chương 1- Thiết bị logic khả trình CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY: - Nhà máy Thuỷ điện Thác ... máy nén khí N2 3AB3 – Mất nguồn điều khiển máy nén khí N3 5AB – Mất nguồn điều khiển van giảm áp VIII- ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN: - Hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp Nhà máy Thuỷ...
 • 99
 • 371
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf
... thuật công nghệ thiết kế nâng cấp hệ thống tự động công nghệ ngày hoàn thiện Trong khuôn khổ đồ án em nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí Nhà máy Thuỷ điện Thác nhằm ứng ... nguồn điều khiển máy nén khí N3 5AB – Mất nguồn điều khiển van giảm áp VIII- ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN: - Hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp Nhà máy Thuỷ điện Thác hệ điều khiển ... 44 Thiết bị logic khả trình 20 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N1 Logic 21 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N2 Logic 22 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N3 Logic 23 Máy nén...
 • 99
 • 333
 • 0

Đồ án: “Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà” ppt

Đồ án: “Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà” ppt
... giảm áp Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N1 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N2 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N3 Máy nén khí N1 đặt chế độ “Tự động” Máy nén khí N1 đặt ... thuật công nghệ thiết kế nâng cấp hệ thống tự động công nghệ ngày hoàn thiện Trong khuôn khổ đồ án em nhận đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí Nhà máy Thuỷ điện Thác bà” nhằm ứng ... nguồn điều khiển máy nén khí N3 5AB – Mất nguồn điều khiển van giảm áp VIII- ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN: - Hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp Nhà máy Thuỷ điện Thác hệ điều khiển...
 • 97
 • 300
 • 1

Nhà máy thuỷ điện Thác ppt

Nhà máy thuỷ điện Thác Bà ppt
... ngành điện lực, thời điểm nhà máy thuỷ điện Thác nhà máy điện lớn miền Bắc Trong nhà máy điện Phả lại, Hoà Bình chưa vào sản xuất, nhà máy thuỷ điện Thác phải vận hành liên tục tổ máy, phát ... phần thưởng cao quý Lòng hồ Thác 4.3- Hoạt động nhà máy thời kỳ đất nước thực công đổi Từnăm 1990 t máy nhà máy thuỷ điện Hoà Bình vào hoạtđộng, nhà máy thuỷ điện Thác có điều kiện tích nước ... chiến đấu chống lại phá hoại máy bay Mỹ để bảo vệ nhà máy Khi nhận bàn giao vận hành phát điện tổ máy số nhà máy góp phần đáng kể nhà máy nhiệt điện miền Bắc cung cấp điện có hiệu cho nghiệp phát...
 • 11
 • 200
 • 1

Đồ án tốt nghiệp nghành điện Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy thuỷ điện Thác

Đồ án tốt nghiệp nghành điện Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy thuỷ điện Thác bà
... giảm áp Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N1 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N2 Mất điện áp mạch điều khiển máy nén khí N3 Máy nén khí N1 đặt chế độ Tự động Máy nén khí N1 đặt chế ... 1- Thiết bị logic khả trình Phần I Nghiên cứu hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp nhà máy thuỷ điện thác Chơng : Tổng quan nhà máy thuỷ điện thác I - trình hình thành phát triển nhà máy: ... VIII- Đánh giá tình trạng mạch điều khiển: - Hệ thống điều khiển trạm nén khí cao áp Nhà máy Thuỷ điện Thác hệ điều khiển tiếp điểm rơ le điện từ, có đặc điểm chịu ảnh hởng nhiễu điện từ, hệ điều...
 • 84
 • 178
 • 0

Thiết kế và xây dựng mạng máy tính cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học

Thiết kế và xây dựng mạng máy tính cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học
... án tốt nghiêp: GVHD: Th.S Phan Anh Phong Thiết kế - xây dựng tính ổn định sẵn sàng cho hệ thống mạng doanh nghiệp QUảN TRị MạNG MáY TíNH CHƯƠNG I: TổNG QUAN Về MạNG MáY TíNH 1.1 Kiến thức sở mạng ... 47E-CNTT Đồ án tốt nghiêp: GVHD: Th.S Phan Anh Phong Thiết kế - xây dựng tính ổn định sẵn sàng cho hệ thống mạng doanh nghiệp tâm Tuy liệu đợc xử lý lu trữ máy cục nhng máy tính đợc nối mạng với nên ... Đồ án tốt nghiêp: GVHD: Th.S Phan Anh Phong Thiết kế - xây dựng tính ổn định sẵn sàng cho hệ thống mạng doanh nghiệp tin.Lớp có liên quan đến địa vật lý thiết bị mạng, topo mạng, truy nhập mạng, ...
 • 95
 • 898
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI
... tiếp sông hệ thống xử lý nƣớc thải công ty củ kỹ, không hoạt động đƣợc 18 Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất thịt ba rọi xông khói CHƢƠNG : XÂY DỰNG HACCP CHO DÂY CHUYỀN THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI 3.1 ... lƣợng sản phẩm trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối 11 Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất thịt ba rọi xông khói QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI Nguyên liệu thịt ... tả sản phẩm thịt ba rọi xông khói Bảng 3.1 Bảng mô tả sản phẩm thịt ba rọi xông khói ĐẶC ĐIỂM STT MÔ TẢ Tên sản phẩm Ba rọi xông khói Nguyên liệu Thịt ba rọi Cách thức bảo quản, vận Thịt heo ba...
 • 51
 • 1,878
 • 15

Slide xây DỰNG hệ THỐNG HACCP CHO NHÀ máy sản XUẤT xúc XÍCH TIỆT TRÙNG

Slide xây DỰNG hệ THỐNG HACCP CHO NHÀ máy sản XUẤT xúc XÍCH TIỆT TRÙNG
... xác xúc xích khơng đạt u cầu PHẦN 5: XÁC ĐỊNH CÁC CCP Điểm kiểm sốt tới hạn Mối nguy Tiệt VSV trùng gây bệnh bào tử sống sót Giới hạn tới hạn _Nhiệt độ Tiệt trùng T=1210C _Thời gian tiệt trùng ... trình tiệt trùng theo mẻ Cơng nhân vận hành thiết bị tiệt trùng Hành động sửa chữa Cơng nhân nhanh chóng hiệu chỉnh lại máy để đưa q trình trở tầm kiểm sốt Kéo dài khơng kéo dài thời gian tiệt trùng ... GMP PHẦN 4: PHÂN TÍCH CÁC MỐI NGUY Tiệt trùng Vi sinh : VSV gây bệnh, bào tử, sống sót sau tiệt trùng Làm khơ Nếu VSV gây bệnh, C bào tử sống sót lại sau tiệt trùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức...
 • 21
 • 2,015
 • 10

XÂY DỰNG hệ THỐNG HACCP CHO NHÀ máy sản XUẤT xúc XÍCH TIỆT TRÙNG

XÂY DỰNG hệ THỐNG HACCP CHO NHÀ máy sản XUẤT xúc XÍCH TIỆT TRÙNG
... Xây dựng HACCP PHẦN 2: MÔ TẢ SẢN PHẨM XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG Bảng mô tả sản phẩm xúc xích tiệt trùng: STT ĐẶC ĐIỂM Tên sản phẩm Nguyên liệu MÔ TẢ Xúc xích tiệt trùng (heo, bò, gà, ... hay nhiều quy phạm cho công đoạn sản xuất xây dựng quy phạm cho nhiều công đoạn sản xuất Do mà GMP giúp kiểm soát tất yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm sản xuất Xây dựng HACCP 5.1.2 Nội dung ... sáng Xúc xích tiệt trùng vận chuyển, phân phối nhiệt độ thường, vận chuyển xúc xích yêu cần phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh đè nặng làm biến dạng xúc xích cấu trúc bên tháng kể từ ngày sản xuất...
 • 43
 • 4,565
 • 90

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất sản phẩm cá ngừ đóng hộp

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất sản phẩm cá ngừ đóng hộp
... trình sản xuất ngừ đóng hộp ngừ Rã đông – phân loại Rửa Hấp Cắt thịt Hộp vô trùng Dầu thực vật, muối Xếp hộp Rót dịch Tiệt trùng Hoàn thiện Sản phẩm Hình 2.3: Quy trình công nghệ sản xuất ... hoạch HACCP hiệu việc đào tạo nhận thức công nhân viên sở nguyên tắc ứng dụng hệ thống HACCP yếu tố quan trọng (nguyên tắc 7) Hệ thống HACCP cho sản phẩm ngừ đóng hộp 2.1 Thành lập đội HACCP ... nhiễm cho sản phẩm sản xuất thực phẩm Họ thấy họ phải kiểm nghiệm nhiều thành phẩm tới mức lại sản phẩm cung cấp cho chuyến bay vào vũ trụ công ty Pillsbury kết luận: Chỉ có cách xây dựng hệ thống...
 • 21
 • 843
 • 0

Xây dựng chương trình SSOP cho nhà máy chế biến sữa ( luật thực phẩm + quản lý chất lượng)

Xây dựng chương trình SSOP cho nhà máy chế biến sữa ( luật thực phẩm + quản lý chất lượng)
... trựng tay : Trc vo xng sn xut + Bc : Ra nc sch + Bc : Ra x phũng, dựng x phũng k mt v mt ngoi tng + + + + + ngún tay v k ngún tay n tn c tay Bc : Ra li tay bng nc sch cho sch x phũng Bc : Nhỳng ... c xõy dng SSOP + Cỏc lut l, qui nh hin hnh + Cỏc tiờu chun, qui phm k thut + Cỏc yờu cu k thut ca khỏch hng + Cỏc thụng tin khoa hc mi + Phn hi ca khỏch hng + Kinh nghim thc tin + Kt qu thc ... liu + Yờu cu k thut:Kớch thc l lc < 300àm, Cn c tỏch ra, Khụng cú s bin i no ca sa + Thit b: Lc dng tỳi thỏo ri ng húa + Mc ớch:ng húa l quỏ trỡnh x c hc, dựng lc tỏc dng lờn cỏc ht bộo + Yờu...
 • 22
 • 7,173
 • 27

Xây dựng mạng máy tính sử dụng đĩa cứng ảo ppsx

Xây dựng mạng máy tính sử dụng đĩa cứng ảo ppsx
... Software cửa hàng bán đóa Khi sử dụng phần mềm , bạn sử dụng loại Card mạng ( NIC ) hãng Com (chíp Com 905C ) bạn không cần phải mua Rom Boot Loại card đắt tiền nên bạn sử dụng loại card rẻ tiền Linkpro ... : 8/16 port /24 port ( Nếu bạn cần làm mạng gồm máy tính, chuyến để nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng mạng không cần phải có thiết bò ; Bạn cần nối cap mà tính , /oại cap xoắn gồm cặp sợi đầu nối ... cài Sau bạn cài song cho máy trạm bạn cài DHCP cho máy SERVER nêu (nếu bạn cài DHCP cho máy cài DHCP máy chạy dòch vụ mạng ) để boot từ romboot bạn phải : khởi động máy lên chờ đến bạn thấy chữ...
 • 6
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công suất nhà máy thủy điện thác bàxay dung mang may tinh cho cong ty nho dung he dieu hanh linuxxây dựng kế hoạch haccp cho nhà máy sản xuất nước giải khát có gáxây dựng hệ thống haccp cho nhà máy sản xuất dâm bôngcac buoc xay dung mang may tinhxây dựng hệ thống haccp cho nhà máy sản xuất biaxây dựng chương trình ssop cho nhà máy chế biến sữa luật thực phẩm quản lý chất lượngxác định tiêu chí xây dựng mạng máy atm mới đề xuất cải tiến phương án cũxây dựng mạng xã hội cho thanh niênxây dựng mạng nội bộ cho công tyđoàn sẽ xây dựng mạng xã hội cho thanh niênxay dung thuc don moi cho nha hanftại sao phải xây dựng nhãn hàng riêng cho nhà bán lẻxây dựng mạng tri thức cho mạng xã hộixây dựng mạng tri thức cho mạng xã hội twitterTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng v n ng l c c nh tranh v t nh h nh u t n ng cao kh n ng c nh tranh c a T ng c ng ty th p Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkĐề thi HSG mẫuGiáo án bồi dưỡng HSGĐề thi HSG cấp trườngESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề Cương Hóa 8Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)71 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐề Cương Tiếng Anh 8kiêm tra đại số chương 1 có ma trậnSố 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayhàm bậc 2Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003TẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đề thi tuyển sinh (mẫu)