NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ THẢM THỰC VẬT VÙNG CỬA SÔNG - VEN BIỂN SÔNG HÀM LUÔNG, TỈNH BẾN TRE

nghiên cứu thành phần loài khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên rừng trồng ở xã biển động, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

nghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thành phần loài khả tái sinh loài gỗ, nhằm xác định khác biệt thảm thực vật phục hồi tự nhiên số mô hình trồng rừng địa bàn Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ... thảm thực vật: - Rừng tái sinh tự nhiên thôn Biển Dưới, Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Rừng trồng hỗn giao thông keo thôn Biển Trên, Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 3.3 ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hai trạng thái thảm thực vật Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang: - Rừng trồng hỗn giao thông keo thôn Biển Trên, Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang...
 • 99
 • 240
 • 2

nghiên cứu thành phần loài giá trị dinh dưỡng của cá tạp khai thác bằng lưới kéo đáy ở cảng cá cát bà hải phòng

nghiên cứu thành phần loài và giá trị dinh dưỡng của cá tạp khai thác bằng lưới kéo đáy ở cảng cá cát bà hải phòng
... Bộ giáo dục v đo tạo Trờng đại học nông nghiệp Bùi quang mạnh Nghiên cứu thnh phần loi v giá trị dinh dỡng tạp khai thác lới kéo đáy cảng cát b - hải phòng luận văn thạc ... 0,5 0,4 M ối vạ ng m ỡ Lẹ p ao 0,9 Cá Đ N L ợ ng 1,1 hậ t ậu 2,3 M Că ng é K 2,4 nh Bá Cá g ót ờn 3,7 N 5,3 t iề n 5,4 đ m hâ m 8,2 Cá Cơ xu ót Cá D ôi ìa 10,1 Hỡnh ... 3,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7 ng ót tiề n Că ng Cá M ậu L ợn gN hậ t Đa o M ối vạ ng m ỡ Lẹ p 0,7 Bá n hđ Nh âm Cá Cơ m uô i ót x Cá Dì a 0,7 Hỡnh 4.11: T l (%)...
 • 96
 • 701
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam
... din thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam Mc ớch ca lun - iu tra thnh phn loi nm thuc h Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi ca Vit Nam - Nghiờn cu c im sinh hc ca mt s loi ... 3.1 Thu thp mu nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam 24 3.2 Thnh phn loi nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae ca Vit Nam v mt s c im sinh hc ca chỳng 24 ... - Trn ụng Anh NGHIấN CU THNH PHN LOI V C IM SINH HC CA MT S I DIN THUC H NM TN PLUTEACEAE MT S VNG SINH THI CHNH CA VIT NAM Chuyờn ngnh: Vi sinh vt hc Mó s: 60 42 40 LUN VN THC S KHOA HC...
 • 74
 • 749
 • 4

Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm sinh học của họ xylariaceae ở vườn quốc gia ba vì

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của họ xylariaceae ở vườn quốc gia ba vì
... thuộc họ Xylariaceae vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội - Nghiên cứu đặc điểm sinh học số loài nhằm bảo tồn nguồn gen quý ứng dụng thực tiễn 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu loài nấm thuộc họ ... chi cần nhiều thời gian 1.4 Một vài đặc điểm vƣờn Quốc gia Ba Vườn quốc gia Ba 10 vườn quốc gia Việt Nam phía Tây thủ đô Hà Nội cách trung tâm thành phố 50km theo đường quốc lộ 11A đường ... Vi sinh vật Công nghệ Sinh học ĐHQGHN 2.3 Địa điểm nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm thu mẫu Việc thu thập mẫu tiến hành vườn Quốc gia Ba - Hà Nội 2.3.2 Địa điểm xử lý Mẫu xử lý, nghiên cứu đặc điểm...
 • 77
 • 342
 • 2

Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm sinh học của họ xylariaceae ở vườn quốc gia ba vì hà nội

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của họ xylariaceae ở vườn quốc gia ba vì  hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Tiến Dũng NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA HỌ XYLARIACEAE VƢỜN QUỐC GIA BA VÌ – HÀ NỘI Chuyên ... thuộc họ Xylariaceae vườn quốc gia Ba Vì, Nội - Nghiên cứu đặc điểm sinh học số loài nhằm bảo tồn nguồn gen quý ứng dụng thực tiễn 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu loài nấm thuộc họ ... chi cần nhiều thời gian 1.4 Một vài đặc điểm vƣờn Quốc gia Ba Vườn quốc gia Ba 10 vườn quốc gia Việt Nam phía Tây thủ đô Nội cách trung tâm thành phố 50km theo đường quốc lộ 11A đường...
 • 80
 • 216
 • 1

nghiên cứu thành phần loài mức độ phong phú của các loài cá bống họ eleotridae trên tuyến sông tiền

nghiên cứu thành phần loài và mức độ phong phú của các loài cá bống họ eleotridae trên tuyến sông tiền
... Trường Đại học Cần Thơ Thoa Thủy sản Cán hướng dẫn: Ths Võ Thành Toàn NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ PHONG PHÚ CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG HỌ ELEOTRIDAE TRÊN TUYẾN SÔNG TIỀN Bậc đào tạo: Đại học Chuyên ... có loài bống thuộc họ Eleotridae phân bố vùng ĐBSCL Tuy nhiên, chưa có kết nghiên cứu phân bố chúng dọc tuyến sông Tiền Vì vậy, nghiên cứu đa dạng thành phần loài mức độ phong phú loài bống ... học cho việc nghiên cứu giảng dạy nhóm loài bống nói chung bống họ Eleotridae nói riêng 1.3 Nội dung nghiên cứu Có nội dung nghiên cứu gồm: 1) Xác định thành phần loài mức độ phong phú...
 • 13
 • 163
 • 0

Luận văn nghiên cứu thành phần loài sinh khối thực vật phù du ở một số khu vực nuôi hầu thái bình dương (crassostrea gigas) vịnh bái tử long, quảng ninh

Luận văn nghiên cứu thành phần loài và sinh khối thực vật phù du ở một số khu vực nuôi hầu thái bình dương (crassostrea gigas) vịnh bái tử long, quảng ninh
... ti n hành: Nghiên c u thành ph n sinh kh i th c v t phù du khu v c nuôi H u Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) v nh Bái T Long - Qu ng Ninh nh m góp ph n t o s ñ nh hư ng cho vi c nuôi H u t ... nghiên c u: - N m ñư c s bi n ñ ng thành ph n loài, sinh kh i TVPD qua tháng năm t i khu v c nuôi H u Thái Bình Dương, v nh Bái T Long, Qu ng Ninh - Tìm hi u m i tương quan gi a thành ph n, sinh ... tri n vi c nuôi H u t i v nh N i dung nghiên c u: - Xác ñ nh thành ph n sinh kh i TVPD qua tháng t i khu v c nuôi H u, v nh Bái T Long, Qu ng Ninh - Xác ñ nh m i quan h gi a thành ph n sinh kh i...
 • 67
 • 513
 • 1

nghiên cứu thành phần loài sự phân bố thực vật ven sông vàm cỏ tây

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố thực vật ven sông vàm cỏ tây
... sinh học thảm thực vật sông VCT phân bố thành phần loài thực vật sông từ hạ nguồn lên thượng nguồn Vì vậy, tiến hành đề tài Nghiên cứu thành phần loài phân bố thực vật ven sông Vàm Cỏ Tây nhằm ... khô thành phần loài thực vật sông - Mô tả hình thái công dụng số loài thực vật có vùng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Chỉ nghiên cứu loài thực vật bậc cao (ven sông nước) sông Vàm Cỏ Tây ... 3.2 Thành phần loài thực vật vùng nghiên cứu 3.2.1 Thành phần loài thực vật Từ kết điều tra thực địa kết hợp với phân tích phòng thí nghiệm ghi nhận thành phần loài thực vật ven sông Vàm Cỏ Tây...
 • 123
 • 227
 • 0

nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành dương xỉ (polypodiophyta) trong hệ thực vật vườn quốc gia cát tiên

nghiên cứu thành phần loài và phân bố ngành dương xỉ (polypodiophyta) trong hệ thực vật vườn quốc gia cát tiên
... luồng hệ thực vật phong phú đa dạng Trong đề tài vào nghiên cứu hai vấn đề chính: thành phần loài phân bố ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) hệ thực vật Vườn quốc gia Cát Tiên Đã ghi nhận 60 loài, ... tra cứu tên cỏ Việt Nam, NXB Giáo Dục, trang 27-30) 4.2 Thành phần loài phân bố ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) hệ thực vật Vườn quốc gia Cát Tiên Những đợt khảo sát thực địa Vườn quốc gia Cát Tiên, ... lượng loài xác định phân bố loài (theo họ) ngành Polypodiophyta cách đầy đủ, có hệ thống nên tiến hành đề tài Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) hệ thực vật Vườn Quốc...
 • 131
 • 403
 • 0

nghiên cứu thành phần loài sự phân bố thực vật ở một số vùng đất ngập nước của huyện đức huệ, tỉnh long an

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố thực vật ở một số vùng đất ngập nước của huyện đức huệ, tỉnh long an
... Phụ lục Danh lục thực vật huyện Đức Huệ, tỉnh Long An i Phụ lục 2: Một số ảnh thực vật huyện Đức Huệ, tỉnh Long An .xii Phụ lục Tiêu khô số thực vật huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xxviii ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH  Nguyễn Thanh Nhàn NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT MỘT SỐ VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC CỦA HUYỆN ĐỨC HUỆ, TỈNH LONG AN Chuyên ... 3.1.1 Thành phần loài thực vật vùng nghiên cứu 14 3.1.2 Mô tả số loài thực vật vùng nghiên cứu 21 3.2 Sự biến động loài thực vật theo mùa 48 3.3 Sự phân bố loài thực vật theo...
 • 116
 • 222
 • 0

Luận văn nghiên cứu thành phần loài một số chỉ tiêu hóa sinh của rong câu ở nghệ an tĩnh

Luận văn nghiên cứu thành phần loài và một số chỉ tiêu hóa sinh của rong câu ở nghệ an và hà tĩnh
... đó, chọn đề tài "Nghiên cứu thành phần loài số tiêu hoá sinh Rong câu Nghệ An Tĩnh" Mục tiêu đề Qua việc điều tra khảo sát đa dạng thành phần loài, môi trường phân bố tiêu hoá sinh điển hình, ... thành phần loài Rong câu ven biển Nghệ An Tĩnh - Mô tả đặc điểm hình thái loài Rong câu thu - Phân tích số tiêu hóa sinh loài Rong câu thu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU RONG CÂU TRÊN ... thành phần loài chất lượng Rong câu, ven bờ biển khu vực Nghệ An Tĩnh Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ đề tài nghiên cứu là: - Xác định số tiêu môi trường nước nơi thu mẫu - Điều tra thành phần...
 • 22
 • 1,078
 • 2

Nghiên cứu thành phần loài đặc trưng phân bố của bò sát tại huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của bò sát tại huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
... Nghiên c u thành ph n loài ñ c trưng phân b c a sát t i huy n B c Trà My t nh Qu ng Nam M c tiêu c a ñ tài Nghiên c u hi n tr ng loài sát, ñ c trưng phân b c a sát huy n B c Trà My, ... 3.1 THÀNH PH N LOÀI BÒ SÁT B C TRÀ MY 3.1.1 Nh n xét v thành ph n loài Đã ghi nh n huy n B c Trà My 48 loài thu c 38 gi ng, 15 h , b sát (Reptilia) B ng 3.1 Thành ph n loài sát huy n B c Trà ... District, Quang Nam Province, Viet Nam ñã công b 34 loài sát lư ng cư, ñó sát 11 loài thu c h lư ng cư 23 loài thu c h t i vùng núi Ng c Linh, huy n Nam Trà My, t nh Qu ng Nam Văn Ng c Cương,...
 • 13
 • 391
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài phân bố lưỡng cư tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... s phân b lư ng hi n h u t i Hòa B c, huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng N I DUNG NGHIÊN C U - Đi u tra thành ph n loài lư ng t i Hoà B c, huy n Hoà CHƯƠNG T NG QUAN TÀI LI U Vang, thành ... ti p t c nghiên c u thành ph n loài h Microhylidae ñ u có loài; h l i loài phân b lư ng t i Hòa B c, huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng - sinh c nh có 18 loài, chi m 60% t ng s loài - sinh ... B sung loài vào danh m c thành ph n loài lư ng t i Hòa B c, huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng Tóm l i, k t qu nghiên c u v khu h ch nhái ñã xác ñ nh b sung ñư c thành ph n s lư ng loài ch...
 • 13
 • 490
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà núi chúa, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà  núi chúa, thành phố đà nẵng
... C U Các loài lư ng phân b khu BTTN Núi Chúa, Thành ph Đà N ng PH M VI NGHIÊN C U Đi u tra thành ph n loài s phân b lư ng hi n h u t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng ... tài: Nghiên c u thành ph n loài s phân b c a lư ng t i khu BTTN Núi Chúa, thành ph Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Nghiên c u ña d ng thành ph n loài ñ c ñi m phân b lư ng t i khu BTTN ... chung lư ng nói riêng Núi Chúa thành ph Đà N ng 6.3 Đóng góp c a lu n văn - B sung 10 loài vào danh m c thành ph n loài lư ng t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng - Cung...
 • 26
 • 877
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu thành phần loài và cấu trúc khu hệ tảo và vi khuẩn lam tại một số thủy vực thuộc vùng mã đà tỉnh đồng nainghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797nghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh và bộ cánh phấn xác định những loài gây hại quan trọng đối tượng kiểm dịch phục vụ sản xuất nông sản và xuất nhập khẩuphân loại rừng 2 1 phân loại theo thảm thực vật rừngphân loại theo hình thức vật chất của tài sản đảm bảonghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngnghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcthành phần loài và đặc điểm của thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn quốc gia phú quốc potxnghiên cứu thành phần nhện hại biện pháp phòng trừ loài nhện hại chủ yếu hoa hồng vụ xuân hè 2006 tại hà nội và vùng phụ cậnnghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010nghiên cứu thành phần hóa học có trong tinh dầu và một số dịch chiết của củ nghệ vàng kon tumNghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan an2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017