CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin
... vị học trình (Chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng) Học kỳ STT Mã số HP Tên học phần ĐVHT TRT07 Triết học Mác – Lênin ANH75 Anh văn TOA38 Đại số 4 TOA39 Giải tích NTT36 Tin ... Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường : Bắt buộc : TOA38 Đại số 4 0 TOA39 Giải tích 6 0 TOA40 Giải tích 5 0 VLY22 Vật lý đại cương 4 0 VLY23 Vật lý đại cương 3 0 HHC15 Hoá học đại ... dung chương trình: 7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 74 ĐVHT STT MÃ 7.1.1 TÊN HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG ĐVHT TỔNG LT TH BTL Lý luận triết học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh: 9 0 TRT07 Triết học Mác...
 • 21
 • 266
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG pot

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG pot
... Nhiệt kỹ thuật / Engineering Thermodynamics 75907 Hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry 75945 Thực hành hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry Lab 1 75908 Hóa kỹ thuật môi trường ... Thực hành hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry Lab 75885 Các trình sinh hóa kỹ thuật môi trường / Biological Processes in Environmental Engineering 75913 Kết cấu công trình xây dựng ... Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp / Urban and industrial environmental management 75884 Các trình công nghệ môi trường / Processes of Environmental Technology 75953 Thủy văn môi trường...
 • 4
 • 217
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ) NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁYCơ khí chế tạo máy

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ) NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁYCơ khí chế tạo máy
... cỏc composite polyme, composite kim loi, composite gm 32 VI GIO TRèNH, TI LIU THAM KHO STT Môn học Tên GT, Tác giả TLTK NXB 2001 Trit hc B GD & T Mỏc-Lờnin Giỏo trỡnh Trit hc Nhng nguyờn lý GT ... ng Nam C s lý thuyt hoỏ hc C s lý Húa cng hc i thuyt ca cỏc quỏ trỡnh hoỏ hc Bài tập Hóa Lý Hóa học hữu tập 1,2,3 34 Nguyn Hnh V ng Nguyễn Duệ Nguyễn Đĩnh Văn Hữu NXB GD; 2007 NXB GD; 2007 Toỏn ... k 38 NXB i hc v Hu Lc NXB i hc Quc gia thnh ph H Chớ Minh BT chi tiết Vừ Trn Khỳc NXB HP, 2005 máy (dịch) Nhó TH tớnh toỏn Ngụ Vn Quyt NXB KH, 2006 thit k CTM Giỏo trỡnh C s thit k B mụn C s...
 • 63
 • 274
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ngành đào tạo: Luật học Tên tiếng Anh: Law Trình ... GDQP Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng 5T Tự học, tự n/c Thực hành TN Thảo luận Lên lớp Bài tập HỌC PHẦN Loại tín Lý thuyết Số MÃ HỌC TT PHẦN Từng môn học SỐ TÍN CHỈ Dự kiến kế Môn hoạch học ... đăng ký học lớn số tín tối đa sinh viên phép học học kỳ Học kỳ có học phần tỷ lệ tín thực hành cao có nhiều học phần thực hành thời lượng so với học kỳ đa phần học phần lý thuyết Học kỳ (theo thiết...
 • 26
 • 41
 • 0

Chương trình giáo dục đại học Chuyên ngành Thống kê- tin học

Chương trình giáo dục đại học Chuyên ngành Thống kê- tin học
... 48 Giáo dục quốc phòng 49 Giáo dục thể chất IV Hình thức thực tập tốt nghiệp Hình Thức (bảo vệ chuyên đề ) Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp Thi tốt nghiệp: Trong đó: - Nghiệp vụ I: Hệ thống thông tin ... hệ thống thông tin kinh tế 41 2140023 Tài chính-tiền tệ 42 2150262 Thống kê dân số lao động 43 2150243 Thống kê kinh tế I 44 2150253 Thống kê kinh tế II 45 2150193 Thống kê mô tả 46 2150233 Thống ... Anh văn đại cương 2110021 Kinh tế vĩ mô I 2120031 Kinh tế trị Mác-Lênin 2160092 Marketing 10 2150011 Tin học đại cương 11 2130032 Quản trị học 12 2110032 Luật kinh tế 13 2110051 Xã hội học 14...
 • 3
 • 301
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin
... đạt NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7.1 Giáo dục đại cương: 44 TC 7.1.1 Giáo dục quốc phòng giáo dục thể chất: 11TC TÊN MÔN HỌC SỐ TC STT Mã MH DGQ101 Giáo dục quốc phòng 6(3,6,9) DGT101 Giáo dục thể chất ... liệu 3(2,2,5) DHT307 Hệ quản trị sở liệu Oracle 3(2,2,5) DHT308 Các hệ thống thông minh 3(2,2,5) DHT309 Công nghệ Portal 3(2,2,5) DHT310 Đồ án chuyên ngành hệ thống thông tin 3(2,2,5) Tổng: 7.2.2.3 ... kế hệ thống thông tin 3(2,2,5) DHT302 Hệ trợ giúp định 3(2,2,5) DHT401 An toàn hệ thống thông tin 2(1,2,3) DHT402 Hệ phân tán 3(2,2,5) DHT403 Hệ sở tri thức 3(2,2,5) DLT301 Lập trình môi trường...
 • 7
 • 268
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành mạng máy tính và truyền thông

Chương trình giáo dục đại học ngành mạng máy tính và truyền thông
... an ninh mạng - Nắm vững kiến thức chuyên sâu quản trị hệ thống mạng truyền thông - Có thể quản trị dự án mạng máy tính truyền thông - Có thể phát triển ứng dụng mạng máy tính truyền thông 1.2.2 ... CHƯƠNG TRÌNH 7.1 Giáo dục đại cương: 44 TC 7.1.1 Giáo dục quốc phòng thể chất: 11 TC TÊN MÔN HỌC SỐ TC STT Mã MH DGQ101 Giáo dục quốc phòng 6(3,6,9) DGT101 Giáo dục thể chất 2(0,4,2) DGT102 Giáo ... Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện 3(2,2,5) DMM305 Mạng truyền thông di động 3(2,2,5) DMM306 Quản trị mạng 3(2,2,5) DMM311 Lý thuyết thông tin 3(2,2,5) DMM401 An toàn mạng máy tính 3(2,2,5)...
 • 7
 • 647
 • 5

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin quản lí

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin quản lí
... Mã học phần 2150083 2150563 2150313 2150613 2150212 2150323 Tên học phần Hệ quản trị sở liệu Hệ quản trị sở liệu nâng cao Lập trình hướng đối tượng Lập trình mạng Phát triển hệ thống thông tin ... lượng kinh tế Tin học đại cương Lý thuyết xác suất thống kê toán Toán cao cấp Toán cao cấp Tổng cộng Số tín 3 3 14 7.1.5 Giáo dục thể chất STT Mã học phần 16 Giáo dục thể chất 7.1.6 Giáo dục quốc ... chất Giáo dục Quốc phòng Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN Qui trình đào tạo: Hình thức tín Thang điểm: Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín Nội dung chương trình 7.1 Kiến thức giáo...
 • 5
 • 185
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành Hệ thống thông tin kinh tế

Chương trình giáo dục đại học ngành Hệ thống thông tin kinh tế
... kể học phần Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN Qui trình đào tạo: Hình thức tín Thang điểm: Qui chế đào tạo đại học theo hệ thống tín Nội dung chương ... Mã học STT Học phần phần 16 Giáo dục thể chất (Physical Education) Số tín 7.1.6 Giáo dục quốc phòng Mã học STT Học phần phần 17 Giáo dục quốc phòng (Military Education) Số tín 7.2 Kiến thức giáo ... Accounting I) Quản trị tài (Financial Management) Makerting (Principles of Marketing) Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System 1) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế (Research...
 • 5
 • 234
 • 1

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc
... MI4140 MI4150 MI4021 MI4022 4( 4-2 - 0-8 ) 3( 3-1 - 1-8 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 3( 3-1 -0 . 5-6 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) x( 0-0 - 2-0 ) x( 0-0 - 2-0 ) 18 TC (1 8-7 - 0-3 6) 3( 3-1 - 0-6 ) MI4090 3( 3-1 - 0-6 ) MI3120 H C KỲ VII Xác su t ... Xemina (Ia) 2( 2-1 - 0-4 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 10 TC 2( 2-1 - 0-4 ) MI4021 Xemina (IIa) 2( 2-1 - 0-4 ) MI4031 Phương pháp ph n t h u h n 2( 2-1 - 0-4 ) MI4041 2( 2-1 - 0-4 ) MI4061 ... is Cơ s 2( 2-1 - 0-4 ) i cương (*) k thu t chung 10 3( 3-0 - 0-6 ) 3( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 3 X X X X X x( 2-0 - 0-4 ) X x( 2-0 - 0-4 ) X X X( 2-0 - 1-4 ) 3( 3-2 - 0-8 ) i cương 43 TC X 3 3 4 3( 3-1 - 1-8 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 20 TC...
 • 19
 • 252
 • 0

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ potx

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ potx
... Chương trình giáo d c đ i h c đư c H i đ ng khoa h c đào t o Vi n V t lý k thu t th c thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2007 CCH T CH H I Đ NG KHOA H C- ĐÀO T O M CL C PH N I: T NG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ... C u trúc chương trình t o ngành V t lý k thu t Kh i ki n th c TT Tên ph n ki n th c S TC 11 V t lý Hóa h c Tin h c Qu n tr h c Giáo d c th ch t Giáo d c qu c phòng-an ninh Phương pháp tính 2 Xác ... Anh I FL1020 Ti ng Anh II PE1010 Giáo d c th ch t A x(0-0-2-0) PE1020 Giáo d c th ch t B x(0-0-2-0) PE1030 Giáo d c th ch t C PE201x Giáo d c th ch t D* PE202x Giáo d c th ch t E* MIL1011 13 15...
 • 27
 • 141
 • 1

Chương trình khung đào tạo môn công nghệ thông tin

Chương trình khung đào tạo môn công nghệ thông tin
... máy 1020393 Lập trình hướng đối tượng 1021013 1021063 Kiểm thử phần mềm 1020433 Công nghệ phần mềm 1021073 Quản trị dự án phần mềm Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin Học TT Học phần ... 1020242 Công nghệ phần mềm 1020252 Cơ sở liệu, Cấu trúc liệu 10 Thực hành công nghệ phần mềm 11 Đồ án kĩ thuật vi xử lý 1020932 Công nghệ phần mềm 1020912 Kĩ thuật vi xử lý Chương trình đào tạo ngành ... chuyên ngành 4130131 Anh văn 10 Đồ án lập trình hệ thống 11 Giáo dục thể chất 1020803 Lập trình hệ thống 0130041 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin Học TT kỳ Học phần (A) Phương pháp...
 • 6
 • 268
 • 1

Khung chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin

Khung chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin
... tính Trí tuệ nhân tạo Mạng máy tính Hệ điều hành Linux & Ứng dụng Phân tích & TK Hệ thống thông tin Thực tập chuyên đề 2 Phần chung (17 đvht) Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Kỹ thuật lập trình Java 11 ... đvht) Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Kỹ thuật lập trình Java 11 Xử lý ảnh số 12 Mã hoá thông tin 13 Lập trình Web Ngành Công nghệ mạng (12 đvht) 14 Hệ điều hành Windows Server III III III III III IV IV ... 4: Công cụ mô mạng Tổng cộng NĂM THỨ IV : Công nghệ phần mềm STT Tên Môn Học A Phần bắt buộc Phát triển ứng dụng với Net Kỹ nghệ phần mềm Quản trị dự án phần mềm Ngôn ngữ mô hình hoá UML Lập trình...
 • 4
 • 354
 • 4

Thông tin chung về chương trình đào tạo cán bộ Công nghệ thông tin các cơ quan chính phủ và nhà nước Việt nam

Thông tin chung về chương trình đào tạo cán bộ Công nghệ thông tin các cơ quan chính phủ và nhà nước Việt nam
... Chương trình Đào tạo Cán Công nghệ thông tin quan Chính phủ, Nhà nước Việt Nam năm 2010 Giới thiệu Chương trình đào tạo cán Công nghệ thông tin theo giáo trình Kỹ sư Hệ thống ... DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CNTT CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương trình hợp tác Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam Tập đoàn Microsoft Khoá đào tạo Kỹ sư Hệ thống theo giáo trình ... Công nghệ thông tin; Thông thạo Tiếng Anh Thông tin chương trình học Thông tin chi tiết chương trình học phụ lục kèm theo Ngôn ngữ Khoá học thực tiếng Việt Tài liệu giảng dạy theo giáo trình...
 • 9
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tinchương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tinchương trình đào tạo cao đẳng công nghệ thông tinchương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tinchương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tinchương trình đào tạo tiến sĩ công nghệ thông tinchương trình giáo dục đại họckhái niệm chương trình giáo dục đại họcđổi mới nội dung chương trình giáo dục đại họcđổi mới chương trình giáo dục đại họcgiáo trình đại học công nghệ thông tinkhung chương trình giáo dục đại học là gìchương trình khung đại học công nghệ thông tinphát triển chương trình giáo dục đại họcso sánh chương trình giáo dục đại học ở anh và việt namnew11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013 ke hoach 2014 finalTờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKSDự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm Soát (sửa đổi)Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digital09. hdqt to trinh phan phoi ln va trich lap cac quy nam 2017 v210. hdqt ttr vv sua dieu le 2017giay uy quyen tham du dhdcd 20142. chuong trinh hop du kien7. ttr thong qua ke hoach kinh doanh 2016bao cao tai chinh quy 1 2016 0bao cao cua bks 2010To trinh gioi thieu nhan su bau bo sung HDQT nhiem ky 2016-2021giaydang ky mua cp phathanhthem 1bao cao quan tri 12t.2016 upwebbao cao quan tri 6t 2016 upweb. nguyet reviewedBao cao chu truong dau tu XD Du an Nha chung cuBao cao cua HDQT trinh DHDCDTN 2017Chuong trinh nghi su cua Dai hoiQuy che lam viec cua Dai hoi20171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afc