TỔNG HỢP CÂN BẰNG PHA hệ một cấu tử

Chương 4 lý thuyết cân bằng pha cân bằng pha trong hệ một cấu từ

Chương 4 lý thuyết cân bằng pha  cân bằng pha trong hệ một cấu từ
... 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long ... By: Nguyễn Quang Long 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long ... By: Nguyễn Quang Long 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long By: Nguyễn Quang Long 2/ 14/ 2012 By: Nguyễn Quang Long...
 • 8
 • 684
 • 16

CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ MỘT CẤU TỬ potx

CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ MỘT CẤU TỬ potx
... chuyển pha hệ cấu tử    Trong hệ cấu tử, pha riêng biệt chất trạng thái tập hợp khác rắn, lỏng khí Ở trạng thái rắn có nhiều dạng thù hình khác dạng thù hình pha Có hai phương pháp khảo sát hệ, ... trường hợp chuyển pha 3.2 Hệ rắn -hơi Phương trình Clapeyron dT L = dp T∆V ∆H Phương trình Clausius th = ∆H nc + ∆H dp L = dT TV h dlnp ∆H = dT RT hh Một số giản đồ pha 4.1 Giản đồ pha nước Đường ... nhiệt độ T > TK chuyển pha từ lỏng sang liên tục giới hạn phân chia pha Đường OA đường thăng hoa Đường OB đường nóng chảy Đường OC đường lạnh Một số giản đồ pha 4.2 Giản đồ pha Lưu huỳnh Điểm O...
 • 8
 • 1,795
 • 17

Lý thuyết cân bằng pha trong hệ một cấu tử

Lý thuyết cân bằng pha trong hệ một cấu tử
... tính khối lượng hệ END END CHƯƠNG CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ MỘT CẤU TỬ II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ 2.1 Mở đầu Hệ cấu tử hệ gồm chất nguyên chất Cân pha hệ cấu tử cân trạng thái tập hợp chất Sự chuyển ... hợp khác gọi chuyển pha hệ cấu tử II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ Các trình chuyển pha II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ 2.1 Mở đầu Áp dụng quy tắc pha Gibbs ta có: - Nếu hệ gồm pha: c = k – f + = – ... kiện cân pha: Xét hệ dị thể bao gồm nhiều cấu tử nhiều pha nằm cân với Hệ tồn cân pha với điều kiện cân sau: Điều kiện cân nhiệt: cân bằng, nhiệt độ tất pha phải Điều kiện cân học: cân bằng, ...
 • 46
 • 483
 • 7

Đặc tính hóa lý của hệ nhũ tương và vi nhũ tương. Ứng dụng tổng hợp polymer bằng phương pháp vi nhũ tương

Đặc tính hóa lý của hệ nhũ tương và vi nhũ tương. Ứng dụng tổng hợp polymer bằng phương pháp vi nhũ tương
... BÀY TỔNG QUAN TÍNH CHẤT HÓA LÝ HỆ NHŨ TƯƠNG VÀ VI NHŨ TƯƠNG ĐỘ BỀN NHIỆT ĐỘNG HỆ VI NHŨ TƯƠNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ TƯƠNG KẾT LUẬN TỔNG QUAN HỆ NHŨ TƯƠNG Hệ nhũ tương: hệ phân ... 15 ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ TƯƠNG 16 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ Sinh học Chế tạo vật liệu Dược phẩm PHƯƠN G PHÁP VI NHŨ Các ngành khác Thực phẩm Mỹ phẩm 17 TỔNG QUAN POLYMER ... Các hợp chất khác Ch ất khơ im 23 TỔNG HỢP POLYMER BẰNG VI NHŨ Các giai đoạn tổng hợp polymer vi nhũ Step Step Step Step 24 TỔNG HỢP POLYMER BẰNG VI NHŨ Tổng hợp trình hình thành polymer 25 TỔNG...
 • 31
 • 430
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Việt...
 • 27
 • 529
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tổng hợp TiO2 nano trong hệ vi nhũ tương" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhi u Trong nghiên c u trư c ñây ñã trình bày k t qu t ng h p TiO2 nano d ng s i, d ng c u b ng phương pháp thu nhi t, thu nhi t k t h p vi sóng [8, 9,10] Trong nghiên c u t ng h p TiO2 nano s ... (cetyltriethylamino bromide, Aldrich) TiCl4 ñư c s d ng m t ti n ch t ñ t ng h p TiO2 nano h vi nhũ tương Phương pháp t ng h p s t o h vi nhũ tương v i pha nư c g m h n h p pha nư c (TiCl4 + Ure) pha d u (cyclohexane) ... ch t ñ cu i t o h t nano Tuy nhiên, h r t nh y c m v i nhi t ñ nh ng tính ch t v t lý hóa h c c a nh ng thành ph n c a Do ñó, vi c ch n h vi nhũ tương trư ng h p t o h t nano r t quan tr ng,...
 • 10
 • 195
 • 1

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT  NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ
... MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành : Công ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên...
 • 27
 • 112
 • 0

LÝ THUYẾT CÂN BẰNG PHA - CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ 1 CẤU TỬ pot

LÝ THUYẾT CÂN BẰNG PHA - CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ 1 CẤU TỬ pot
... IV LÝ THUYẾT CÂN BẰNG PHA NG CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ CẤU TỬ NG IV .1 Các khái niệm chung IV.2 Cân pha hệ cấu tử ng IV.3 Các giản đồ hệ cấu tử : nước, lưu huỳnh nh IV .1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG V .1. 1 Các ... 3) Hệ pha: C = Ý Nghóa? IV.2 .1 Ảnh hưởng áp suất đến nhiệt độ chuyển pha nh ng Xét hệ cấu tử tồn cân pha: ng pha α = pha β C =1 trạng thái cân bằng: T = f(P) ng ng Xét P, T xác đònh: - Khi có cân ... áp: hệ H = hệ H1 + hệ H2 điểm biểu diễn hệ nằm đường thẳng (gọi đường thẳng liên hợp) - Quy tắc khối tâm : (TỰ ĐỌC) - Quy tắc đòn bẩy: hệ H = hệ H1 + hệ H2 gH1 Lượng hệ H1 HH2 = = Lượng hệ H2...
 • 34
 • 598
 • 2

TỔNG HỢP HỮU CƠ PHA RẮN TIỂU LUẬN CẦU NỐI BỊ CẮT ĐỨT BẰNG ACID YẾU

TỔNG HỢP HỮU CƠ PHA RẮN TIỂU LUẬN CẦU NỐI BỊ CẮT ĐỨT BẰNG ACID YẾU
... thành với loại cầu nối Wang (Sơ đồ 15) 15 HỌC VIÊN: VŨ DUY KHÁNH LỚP CAO HỌC HÓA HỮU CƠ K19 TỔNG HỢP HỮU CƠ PHA RẮN TIỂU LUẬN: CẦU NỐI BỊ CẮT ĐỨT BẰNG ACID YẾU KẾT LUẬN Tổng hợp hữu pha rắn với việc ... HỌC HÓA HỮU CƠ K19 TỔNG HỢP HỮU CƠ PHA RẮN TIỂU LUẬN: CẦU NỐI BỊ CẮT ĐỨT BẰNG ACID YẾU Chất mang hydroxylamine 5.1 đưa Floyd, hydroxamic acids 5.3 (Sơ đồ 5) hữu ích tổng hợp pha rắn, chuẩn bị cách ... KHÁNH LỚP CAO HỌC HÓA HỮU CƠ K19 TỔNG HỢP HỮU CƠ PHA RẮN TIỂU LUẬN: CẦU NỐI BỊ CẮT ĐỨT BẰNG ACID YẾU 2.5 Cầu nối indole Estep thiết kế cầu nối 12.1 dựa 3-formylindole có sẵn Cầu nối cho phép amine...
 • 17
 • 329
 • 2

Chương 4 Lập bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)

Chương 4 Lập bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)
... 5/ 24/ 20 14 NỘI DUNG • Lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ • Lập bảng tổng hợp hàng tồn kho • Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1, cấp LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH • Tạo cấu ... 5/ 24/ 20 14 LẬP BẢNG TH CHI TIẾT TK 131 Tạo cấu trúc sổ • Tạo cấu trúc sổ • Truy xuất liệu 5/ 24/ 20 14 Truy xuất liệu Truy xuất liệu [1]? Mã khách hàng SỔ KẾ TOÁN MÁY [1] = BẢNG THCT TK 131 SỔ KẾ TOÁN ... [13] = LẬP BẢNG TH CHI TIẾT TK 331 • Tạo cấu trúc sổ • Truy xuất liệu [ 14] ? Tổng số dƣ có cuối kỳ [ 14] = 10 5/ 24/ 20 14 Tạo cấu trúc sổ Truy xuất liệu SỔ KẾ TOÁN MÁY BẢNG THCT TK 331 SỔ KẾ TOÁN MÁY...
 • 37
 • 361
 • 0

Tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác

Tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác
... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LƯU THỊ VIỆT HÀ TỔNG HỢP KẼM OXIT PHA TẠP MANGAN KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY VÀ THỬ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ: ... liệu quang xúc tác ZnO hoạt động vùng ánh sáng nhìn thấy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO pha tạp Mn có kích thước nanomet phương pháp đốt cháy thử khả quang xúc tác ... Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano[4][6] Để tổng hợp vật liệu nano dùng nhiều phương pháp tổng hợp hóa học truyền thống hay phương pháp như: phương pháp ngưng tụ pha hơi, phương pháp đốt cháy, ...
 • 62
 • 459
 • 4

Tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác

Tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác
... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LƯU THỊ VIỆT HÀ TỔNG HỢP KẼM OXIT PHA TẠP MANGAN KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY VÀ THỬ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ: ... liệu quang xúc tác ZnO hoạt động vùng ánh sáng nhìn thấy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO pha tạp Mn có kích thước nanomet phương pháp đốt cháy thử khả quang xúc tác ... Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano[4][6] Để tổng hợp vật liệu nano dùng nhiều phương pháp tổng hợp hóa học truyền thống hay phương pháp như: phương pháp ngưng tụ pha hơi, phương pháp đốt cháy, ...
 • 62
 • 237
 • 0

Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin

Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin
... hội lƣu vực sông Cầu Nghiên cứu cân nƣớc hệ thống, tổng quan hình tính toán cân nƣớc, hình MIKE BASIN để tính toán cân nƣớc hệ thống lƣu vực Vận dụng hình NAM để khôi phục số liệu dòng ... hồ chứa tuyến tính, gồm có bể chứa chiều thẳng đứng KH Chương ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG CẦU 3.1 PHÂN VÙNG TÍNH CÂN BẰNG NƢỚC Cơ sở phân vùng cân nƣớc dựa vào ... cửa sông, cân nƣớc lƣu vực, hệ thống tƣới, kênh dẫn hệ thống dẫn nƣớc khác 2.3.2 Giới thiệu MIKE BASIN MIKE BASIN hình tính toán phân phối nƣớc theo không gian thời gian Về kỹ thuật, hình...
 • 22
 • 299
 • 0

luận văn TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG CẦU BẰNG MÔ HÌNH MIKE BASIN

luận văn TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG CẦU BẰNG MÔ HÌNH MIKE BASIN
... đến nguồn nước Chính vậy, luận văn với đề tài Tính toán cân nước hệ thống lưu vực sông Cầu hình MIKE BASIN thực để giải toán cân nước hệ thống cho lưu vực sông Cầu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp ... .62 3.4 Cân nước hệ thống lưu vực sông Cầu 65 3.4.1 Sơ đồ tính toán cân nước 66 3.4.2 Tính toán trạng cân nước hệ thống lưu vực sông Cầu 66 3.4.3 Kết tính cân nước trạng 2007 ... kinh tế xã hội lưu vực sông Cầu Chương Tổng quan cân nước hệ thống Chương Áp dụng hình MIKE BASIN cân nước hệ thống lưu vực sông Cầu Luận văn hoàn thành Khoa Khí tượng - Thủy văn Hải dương...
 • 108
 • 500
 • 3

Tài liệu Mô hình tổng cầu tổng cung cân bằng trên tất cả các thị trường pptx

Tài liệu Mô hình tổng cầu tổng cung cân bằng trên tất cả các thị trường pptx
... nhập/sản lượng lãi suất mà thị trường tiền tệ cân AD = CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG HÀNG HÓA (IS) + CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG TIềN Tệ (LM) (TIếP) hình IS-LM: cân đồng thời thị trường hàng hóa tiền tệ ... mức thu nhập/sản lượng lãi suất mà thị trường hàng hóa cân Y AD = CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG HÀNG HÓA (IS) + CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG TIềN Tệ (LM) (TIếP) Cân thị trường tiền tệ (LM) – Lý thuyết ưa ... AD = CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG HÀNG HÓA (IS) + CÂN BằNG TRÊN THị TRƯờNG TIềN Tệ thị trường hàng hóa (IS) – hình giao Cân (LM) điểm Keynes APE 450 APE(r2)...
 • 9
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cân bằng pha trong hệ một cấu tửtổng hợp cân bằng nước 2012 2020 và 2030tổng hợp cân bằng sản phẩm cho bia chai 120 bxtổng hợp cân bằng sản phẩm cho bia hơi 100 bxhệ một cấu tửgiản đồ pha hệ 3 cấu tửgian do pha he hai cau tu loai 1giản đồ pha hệ ba cấu tửcách vẽ giản đồ pha hệ 3 cấu tửgiản đồ pha hệ hai cấu tửgiản đồ pha hệ 2 cấu tửcách vẽ giản đồ pha hệ hai cấu tửnghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơcấu tạo giản đồ pha hệ hai cấu tửtừ bảng phân tích đơn giá tổng hợp mẫu bảng dự toán chi tiết từ đơn giá tổng hợp công trình bảng dự toán chi tiết hạng mục đơn vị tính Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinGiáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 2. Các giới sinh vậtBài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 45. Lá câyTăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.