NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE và ỨNG DỤNG xây DỰNG CỔNG TT điện tử TRƯỜNG cđ NGHỀ số 3 (2012)

Nền tảng Google App Engine ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử trường cao đẳng nghề số 3

Nền tảng Google App Engine và ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử trường cao đẳng nghề số 3
... THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ DỰA TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE 44 3. 1 Cổng thông tin điện tử số khái niệm liên quan 44 3. 1.1 Khái niệm Portal .44 3. 1.2 Các ... LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tìm hiểu thực luận văn Nền tảng Google App Engine ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử trƣờng Cao đẳng nghề số 3 , với cố gắng nỗ lực nhiều quan tâm, giúp đỡ từ ... vụ thƣ điện tử App Engine Dịch vụ sử dụng sở hạ tầng Google để gửi thƣ điện tử Các ứng dụng App Engine gửi thông điệp sử dụng dịch vụ thƣ điện tử Các thông điệp đƣợc gửi với tƣ cách ứng dụng ngƣời...
 • 77
 • 322
 • 1

tìm hiểu ứng dụng công nghệ cloud computing với nền tảng google app engine

tìm hiểu và ứng dụng công nghệ cloud computing với nền tảng google app engine
... trình bầy công nghệ, dịch vụ hãng phát điển ĐTĐM nêu cách thức tiếp cận hãng phát triển công nghệ CHƢƠNG ỨNG DỤNG CLOUD COMPUTING TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE 5.1 Công nghệ Google App Engine ... 4.3.1.8 GoogleWave 4.3.2 Yêu cầu để sử dụng đƣợc Google App Engine 4.3.3 Dịch vụ hình thức toán Google App Engine Muốn đăng ký sử dụng Google App Engine thực vào theo địa sau http://www .google. com/apps/intl/vi/business/docs.html#utm_campaign=vi&utm_source=viha-apac-vi-sk -google& utm_medium=ha&utm_term=%2Bgoogle%20%2Bapps ... Mặc dù thời gian đáp ứng tốt cho ứng dụng web, App Engine tối ưu hóa cho ứng dụng đáp ứng chưa đầy giây Ngoài ứng dụng sử dụng nhiều CPU, App Engine làm chậm xuống, nên ứng dụng không trì hoãn...
 • 17
 • 270
 • 1

Tìm hiểu ứng dụng công nghệ Cloud computing với nền tảng Google app engine

Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Cloud computing với nền tảng Google app engine
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ CHÂM ANH TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CLOUD COMPUTING VỚI NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống ... Azure Platform AppFabric : 55 4.4.7 Mô hình ứng dụng Windows Azure 57 CHƢƠNG ỨNG DỤNG CLOUD COMPUTING TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE 58 5.1 Công nghệ Google App Engine ... ĐTĐM cụ thể nghiên cứu công nghệ Google Apps Engine tảng ĐTĐM hãng CNTT khổng lồ giới – Google nhằm hiểu công nghệ ứng dụng hiệu vào thực tế 8 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CLOUD COMPUTING Theo ƣớc tính...
 • 85
 • 759
 • 3

Tìm hiểu ứng dụng công nghệ Cloud Computing với nền tảng Google App Engine

Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Cloud Computing với nền tảng Google App Engine
... khai ứng dụng lên Google App Engine Để triển khai ứng dụng bạn nhấp chuột phải vào project  Google  Deploy to app engine Bây bạn vào http://vuhuong.appspot.com/ để xem ứng dụng (thay demo-lab application ... TÌM HIỂU VỀ GOOGLE APPS ENGINE 2.1 Giới thiệu kho ứng dụng Google (Google Apps) Google apps trình ứng dụng hiệu dựa đám mây, giúp người sử dụng truy cập kết nối Internet từ máy tính vào thời điểm ... triển khai ứng dụng Bạn download Google app Engine SDK từ trang chủ Google app engine Language Runtime Java Môi trường Java thực thi ứng dụng viết cho JVM7 Ứng dụng cóthể phát triển dựa vào ngôn...
 • 26
 • 178
 • 0

nghiên cứu về điện toán đám mây xây dựng ứng dụng với nền tảng google app engine

nghiên cứu về điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng với nền tảng google app engine
... 1.5.2.147 Google App Engine Lit kờ cho thy mt ng dng "Hello World" n gin 1.5.2.148 Lit kờ "Hello World" ca Google App Engine: 1.5.2.149 from google. appengine.ext import webapp from google. appengine.ext.webapp.util ... PHP GOOGLE APP ENGINE CA GOOGLE 2.1 Giúi thiu Googe App Engine 2.1.1 1.5.2.197 MC LC HèNH Giúi thiu App Engine c coi nh bi chin lc ca Google ỏnh bi cỏc i th cung cp dch v in toỏn ỏm mõy khỏc App ... 1.5.2.204 Khỏi nim v s i Google App Engine (App Engine hay GAE) l mt nn tng in toỏn ỏm mõy ca Google phỏt trin v lu tr ng dng web nhng trung tõm d liu Google qun lý (google- managed data centers)...
 • 90
 • 283
 • 0

TÌM HIỂU CLOUD COMPUTING XÂY DỰNG DEMO WEBSITE CHUẨN BỆNH CÂY LÚA TRÊN GOOGLE CLOUD VỚI NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE

TÌM HIỂU CLOUD COMPUTING VÀ XÂY DỰNG DEMO WEBSITE CHUẨN BỆNH CÂY LÚA TRÊN GOOGLE CLOUD VỚI NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE
... nghiệp… Trong giới hạn đề tài em xây dụng ứng dụng website chuẩn đoán số bệnh lúa google cloud với tảng google app engine II Tổng quan Cloud Computing 2.1 Khái niệm Cloud Computing Theo định nghĩa Wikipedia ... AppFabric: Cung cấp dịch vụ đám mây để kết nối ứng dụng chạy đám mây On-Premise • V Ứng dụng Cloud Computing tản Google App Engine 5.1 Công nghệ Google App Engine 5.1.1 Tổng quan Google App Engine ... – ĐHQG TP.HCM Bước 2: download the Google App Engine SDK trang web: https://developers .google. com/appengine/downloads Để xây dựng ứng dụng em chọn Google App Engine SDK for PHP HVTH: Lê Phú Quí...
 • 32
 • 460
 • 2

Tiểu luận môn điện toán lưới đám mây TÌM HIỂU CLOUD COMPUTING VỚI NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE

Tiểu luận môn điện toán lưới và đám mây TÌM HIỂU CLOUD COMPUTING VỚI NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE
... ÁN MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG CLOUD COMPUTING TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE APP ENGINE 5.1 Công nghệ Google App Engine 5.1.1 Tổng quan Google App Engine Google App Engine (GAE) tảng ... cầu 12 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY CÔNG NGHỆ ẢO HÓA 2.1 Ảo hóa gì? Ảo hóa thiết kế tảng kỹ thuật cho tất kiến trúc điện toán đám mây Điện toán đám mây đề cập chủ yếu đến tảng ảo hóa ... thực tảng cho phù hợp 16 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY CÔNG NGHỆ CLOUD COMPUTING CỦA CÁC HÃNG LỚN: IBM, MICROSOFT, GOOGLE, AMAZON Các hãng lớn bắt đầu chạy đua đến với điện toán đám mây...
 • 31
 • 504
 • 2

Tìm hiểu Cloud Computing nền tảng Google app engine

Tìm hiểu Cloud Computing và nền tảng Google app engine
... Thị Yến Nhi Trang Tìm hiểu Cloud Computing tảng Google app engine B CH1301046- Trần Thị Yến Nhi NỘI DUNG Trang Tìm hiểu Cloud Computing tảng Google app engine CHƯƠNG I: CLOUD COMPUTING Định nghĩa ... Nhi Trang 19 Tìm hiểu Cloud Computing tảng Google app engine CHƯƠNG II : GOOGLE APP ENGINE Giới thiệu Google App Engine cho phép ta chạy ứng dụng web sở hạ tầng Google Ứng dụng App engine xây ... Trang 41 Tìm hiểu Cloud Computing tảng Google app engine import import import import com .google. appengine.api.images.Image; com .google. appengine.api.images.ImagesService; com .google. appengine.api.images.ImagesServiceFactory;...
 • 50
 • 185
 • 0

Giải pháp quản trị người sử dụng hệ thống mạng wifi dựa trên nền tảng dịch vụ Radius ứng dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp

Giải pháp quản trị người sử dụng hệ thống mạng wifi dựa trên nền tảng dịch vụ Radius và ứng dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - NGUYỄN XUÂN GIANG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG WIFI DỰA TRÊN NỀN TẢNG DỊCH VỤ RADIUS VÀ ... việc quản trị hệ thống mạng không dây quan tâm nhiều công ty tổ chức doanh nghiệp vấn đề nóng Đó lý chọn đề tài: "Giải pháp quản trị người sử dụng hệ thống mạng Wifi dựa tảng dịch vụ Radius ứng dụng ... Chương GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WIFI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 1.1 Giới thiệu chung mạng...
 • 97
 • 117
 • 0

Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên nền công nghệ ASP NET 4 0 luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng và ứng dụng thương mại điện tử trên nền công nghệ ASP NET 4 0 luận văn tốt nghiệp đại học
... Lớp 47 K Khoa công nghệ thông tin 33 Đồ án tốt nghiệp ơng mại điện tử Xây dựng website th- Giao din trang ch Lê Hoài Phong Lớp 47 K Khoa công nghệ thông tin 34 Đồ án tốt nghiệp ơng mại điện tử Xây ... Đồ án tốt nghiệp ơng mại điện tử 4. 3 Xây dựng website th- Thit k 4. 3.1 Sitemap Lê Hoài Phong Lớp 47 K Khoa công nghệ thông tin 31 Đồ án tốt nghiệp ơng mại điện tử Xây dựng website th- 4. 3.2 Giao ... Thc thi ng dng ASP. NET 4. 0 Visual Studio 201 0 Chy chng trỡnh Lê Hoài Phong Lớp 47 K Khoa công nghệ thông tin 13 Đồ án tốt nghiệp ơng mại điện tử Xây dựng website th- Mc nh ng ASP. NET to cha cú...
 • 43
 • 380
 • 0

Chữ ký điện tử ứng dụng chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử và ứng dụng chữ ký điện tử
... CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ 07/2007 CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ Mục lục : 07/2007 CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ I Thương mại điện tử chữ điện tử Thương mại điện tử ? Thương mại điện tử (còn gọi thị trường điện tử, thị trường ... khái niệm chữ kí số (digital signature) chữ điện tử (electronic signature) thường dùng thay cho chúng không hoàn toàn có nghĩa Chữ số tập chữ điện tử (chữ điện tử bao hàm chữ số) ... vi xử dụng Chữ số: Là hình thức chữ điện tử phổ dụng Chữ số dạng đặc biệt chữ điện tử sử dụng công nghệ khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure) Trong người tham gia cần...
 • 56
 • 448
 • 18

Hồ tiêu ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Intimex

Hồ tiêu và ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Intimex
... Oanh GIỚI 9/1995 Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex (Intimex Hochiminh) 07/2006 Hoạt động hình thức công ty cổ phần, quản lý hàng chục công ty cổ phần chi phối chi nhánh THIỆU CÔNG TY XK Số lượng xuất ... WOW!!! WÁ ĐÃ!!!! GIâY 05 04 03 02 01 HẾT GIỜ HỒ TIÊU & Ứng Dụng TMĐT công ty INTIMEX GVHD: Ths Đoàn Ngọc Duy Linh LOGO Thành viên nhóm NGUYỄN VĂN TUẤN Lê Thị Hồng Thắm Phạm Thị Phượng Text1 Huỳnh Thị ... quân từ 7.000 – 10.000 tiêu/ năm (chiếm 10% lượng tiêu xuất nước) INTIMEX Hochiminh SẢN PHẨM INTIMEX đơn vị ứng đầu xuất hồ tiêu nước, với sản lượng xuất năm 2009 gần 9.200 tiêu XK chủ yếu qua...
 • 54
 • 367
 • 2

Giải pháp phát triển ứng dụng thương mại điện tử tại Thương xá Tax

Giải pháp phát triển và ứng dụng thương mại điện tử tại Thương xá Tax
... phát triển Thương Tax Chương : Chiến lược phát triển thương mại điện tử Thương Tax Chương 5: Rủi ro, Bất trắc Phần III : Một số giải pháp ứng dụng phát triển thương mại điện tử Thương ... thương mại điện tử Chương : Khái quát thương mại điện tử Chương : Tổng quan ứng dụng thương mại điện tử nước Việt Nam Phần II : Ứng dụng thương mại điện tử chiến lược phát triển Thương Tax Chương ... trình triển khai 5.2.3/ Bò công kỹ thuật PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THƯƠNG XÁ TAX CHƯƠNG VI : CÁC GIẢI PHÁP 6.1 - QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG...
 • 111
 • 279
 • 1

Thực trạng phát triển ứng dụng thương mại điện tử ở Việt nam

Thực trạng phát triển và ứng dụng thương mại điện tử ở Việt nam
... Bài Tập lớn: Thực trạng phát triển ứng dụng TMĐT Việt Nam Phát Triển Thơng Mại Điện Tử Việt Nam (TMĐT) I Những bớc phát triển ban đầu ứng dụng TMĐT điều cần thiết để nớc phát triển nâng cao ... Bài Tập lớn: Thực trạng phát triển ứng dụng TMĐT Việt Nam Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thành viên khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự AFTA tháng 1.2003, Việt Nam giảm giá ... ASEAN, làm sở cho phát triển TMĐT khối b Quan điểm ứng dụng TMĐT Thừa nhận vai trò từ đột phá có ý nghĩa cách mạng TMĐT 11 Bài Tập lớn: Thực trạng phát triển ứng dụng TMĐT Việt Nam TMĐT yếu...
 • 15
 • 637
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp quản lý thiết bị tại tnghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinhrườngphân tích tình hình kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử tại công ty cp tầm caocac nguyen ly va ung dung tap 2 dien tu dao dong va songnền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duynền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy pdftìm hiểu về search engine và ứng dụngmạng lưới cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệphát triển và ứng dụng công nghệ mới tăng năng suất lao động đảm bảo vệ sinh môi trườngtăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcgiới thiệu một số nền tảng hỗ trợ phát triển ứng dụng cloudviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh họcnghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốcxây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tửviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha trangcông ty tnhh thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học