Phương pháp sai phân và ứng dụng giải một số bài toán biên đối với phương trình truyền nhiệt

Matlab tìm hiểu ứng dụng giải một số bài toán kĩ thuật

Matlab tìm hiểu và ứng dụng giải một số bài toán kĩ thuật
... rộng: ngời sử dụng tự sáng tạo file hàm đặt vào Toolbox để thực giải baì toán lĩnh vực chuyên môn Sau thời gian tự tìm hiểu ứng dụng thấy MATLAB phần mềm thích hợp cho việc giải toán thuật nhiều ... số b Hàm tìm nghiệm phơng trình phi tuyến hàm tối u c Hàm giải phơng trình vi phân Các toán tử điều khiển 10 Các loại file Matlab 11 Xử lí tín hiệu 12 Vẽ đồ thị Phần ứng dụng Matlab giải số toán ... Các phép toán lô gic & / ~ không Các phép toán quan hệ lô gíc thờng đợc dùng biêủ thức toán tử điều khiển nh if, while c Số dùng Matlab Matlab dùng số thập phân truyền thống với số chữ số thập...
 • 60
 • 1,196
 • 2

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ lập TRÌNH MAPLE ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học GIẢI TÍCH

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ lập TRÌNH MAPLE và ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học GIẢI TÍCH
... DiemTheoTiVector dproc A, B, k local X : print Bài toán tìm diểm X chia vector theo tỉ số k ; lprint Ta có diểm thứ A , A , A ; lprint diểm thứ B , B , B ; lprint Gọi diểm cần tìm X(u,v,w) ; X d u, v, w : lprint ... print Bài toán viết PTMP qua diem song song mặt phẳng ; lprint Ta có phương trình mặt phẳng làpt1 ; lprint Suy VTPT mặt phẳng LayPhapMP pt1 , LayPhapMP pt1 , LayPhapMP pt1 ; lprint Bài toán trở ... dầu A , A , A ; lprint Bài toán trở thành ; PTMP1Diem2Chi A, LayPhapMP mp1 , LayPhapMP mp2 ; end proc: PTDTTSQua1Diem1Chi dproc A, a print Bài toán viết PTDT dạng tham số qua diểm có VTCP ; PTDTTS1Diem1Chi...
 • 13
 • 551
 • 0

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH VÀ THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS
... Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đặt mục tiêu phát triển số hình thuật toán giải vấn đề tảng GIS Một loạt thuật toán xử không gian cần giải với thời gian thực thi hiệu để đáp ứng yêu ... gian thực thi thuật toán xây dựng lưới tam giác Delaunay ràng buộc Dữ liệu thực tế (các thành phố) Xây dựng sở liệu khai thác liệu không gian 3.1 Hệ sở liệu không gian Thuật ngữ “hệ sở liệu không ... không gian trở nên phổ biến sở liệu xem tập đối tượng không gian hình ảnh hay tranh không gian Ở góc độ định, ta xem:  Hệ sở liệu không gian hệ sở liệu  Hỗ trợ kiểu liệu không gian hình liệu...
 • 27
 • 695
 • 0

Mô hình tính toán lưới ứng dụng giải một số bài toán trên đồ thị

Mô hình tính toán lưới và ứng dụng giải một số bài toán trên đồ thị
... THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG HÀ THỊ TH MƠ HÌNH TÍNH TỐN LƢỚI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TỐN TRÊN ĐỒ THỊ Chun ngành : Khoa học máy tính số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƢỜI ... điểm khác biệt tính tốn ngang hàng tính tốn phân tán là:  Tính tốn lưới có cộng đồng người sử dụng nhỏ nhiên tập trung nhiều vào ứng dụng có u cầu cao an ninh tính tồn vẹn ứng dụng Trong hệ thống ... gồm mục sau: Chƣơng 1: Giới thiệu cơng nghệ tính tốn lưới Chƣơng 2: Phát triển ứng dụng mơi trường tính tốn lưới Chƣơng 3: Giải số tốn đồ thị mơi trường lưới Kết luận, hƣớng phát triển tài liệu...
 • 86
 • 241
 • 0

tìm hiểu ứng dụng giải một số bài toán kỹ thuât matlab

tìm hiểu và ứng dụng giải một số bài toán kỹ thuât  matlab
... số b Hàm tìm nghiệm phơng trình phi tuyến hàm tối u c Hàm giải phơng trình vi phân Các toán tử điều khiển 10 Các loại file Matlab 11 Xử lí tín hiệu 12 Vẽ đồ thị Phần ứng dụng Matlab giải số toán ... rộng: ngời sử dụng tự sáng tạo file hàm đặt vào Toolbox để thực giải baì toán lĩnh vực chuyên môn Sau thời gian tự tìm hiểu ứng dụng thấy MATLAB phần mềm thích hợp cho việc giải toán kĩ thuật ... học giao thông vận tảI thuyết minh đề tàI nghiên cứu khoa học cấp trờng matlab tìm hiểu ứng dụng giải số toán kĩ thuật Mã số : T2001- CK- 08 Ngời thực : Th.S Nguyễn Bá Nghị K.S Nguyễn văn Chung...
 • 61
 • 262
 • 0

Mạng ngữ nghĩa ứng dụng giải một số bài toán phổ thông

Mạng ngữ nghĩa và ứng dụng giải một số bài toán phổ thông
... 13 Mạng ngữ nghĩa & Ứng dụng giải số toán phổ thông Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán phổ thông 3.1 Giới thiệu toán Trong chương trình phổ thông có hai dạng toán hay gặp toán hình học toán ... thức Ứng dụng mạng ngữ nghĩa tin học 2.1 Hệ chuyên gia 2.2 Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán 11 Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán phổ thông 14 ... trình giải toán mạng ngữ nghĩa cần áp dụng bước sau: (1) Xác định đối tượng, mối liên hệ có toán Học viên: Bùi Anh Kiệt – CH1101018 11 Mạng ngữ nghĩa & Ứng dụng giải số toán phổ thông Từ thông...
 • 22
 • 411
 • 1

Phát triển các mô hình thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian ứng dụng giải một số bài toán GIS

Phát triển các mô hình và thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian và ứng dụng giải một số bài toán GIS
... sử dụng toán tử không gian hàm không gian, để tăng tốc truy vấn không gian sử dụng mục không gian Sự hỗ trợ giúp dễ dàng phát triển ứng dụng dùng liệu không gian liệu không gian lưu trữ với liệu ... 3.4.2 Khai thác dữ liệu 77 3.4.3 Khai thác liệu không gian 78 3.4.4 Các quan hệ không gian lân cận 78 3.5 Một số thuật toán khai thác liệu không gian 79 3.5.1 Bài toán ... mại (GIS) Kiến trúc sử dụng hình liệu không đồng để biểu diễn liệu không gian phi không gian Dữ liệu không gian thường biểu diễn thông qua cấu trúc liệu riêng ẩn chứa khó khăn việc hình, ...
 • 175
 • 336
 • 1

PHÉP TOÁN MA TRẬN ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN TIN học

PHÉP TOÁN MA TRẬN và ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN TIN học
... PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC exit(c); end; 2.2 Phép nhân hai ma trận Phép nhân hai ma trận thực số cột ma trận bên trái số dòng ma trận bên phải Nếu ma trận ... c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]; end; PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC exit(c); end; 2.3 Phép lũy thừa bậc k ma trận A Phép lũy thừa bậc k ma trận A tức thực nhân ma trận A với k lần Ví ... sau tính xong fn+1 vào (*) f f n+1 ⎦ ta Sn, độ phức tạp Sn O(logN) PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC 3.2 Trò chơi lò cò Nguồn bài: Đề Thi lần VIII, Tin học 11, chuyên Duyên...
 • 7
 • 386
 • 7

Tìm hiểu về hiệu ứng compton ứng dụng giải một số bài tập

Tìm hiểu về hiệu ứng compton và ứng dụng giải một số bài tập
... hiệu ứng Compton, bao g m: lí thuyết hiệu ứng Compton, so sánh với hiệu ứng quang lượng tử b ết THPT – hiệu ứng quang đ ện, tầm quan trọng hiệu ứng n y đ i với lịch sử vật lí, ứng dụng hiệu ứng ... khai thác ứng dụng Một số tập hiệu ứng Compton 6.1 Bài tập lí thuyết Bài 1: Hãy chứng tỏ electron tự ứng yên hấp thụ hoàn toàn photon Giải: Giả sử p oton có lượng  bị electron tự ứng yên hấp ... electron 2.3 P ân t c địn lượng hiệu ứng Compton 2.4 Giải thích kết thí nghiệm Compton Hiệu ứng Compton ngược 10 Ứng dụng hiệu ứng Compton 11 4.1 Xung đ ện từ...
 • 19
 • 344
 • 1

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG
... hàm, toán dãy số Để áp ứng nhu cầu học tập giảng dạy môn toán bậc phổ thông, luận văn Phép biến đổi phân tuyến tính áp dụng giải số toán phổ thông với mục tiêu tổng hợp chọn lọc kiến thức phép biến ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đào Thị Anh Phương PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Phương pháp toán sơ cấp Mã số : 60 46 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... hàm phân tuyến tính hàm phân tuyến tính Định lý 3.2: Hàm phân tuyến tính tăng thực ( giảm thực ) khoảng xác định 1.2 Phép biến đổi phân tuyến tính phương trình hàm 1.2.1 Hàm số xác định phép biến...
 • 61
 • 125
 • 0

Phương pháp sai phân ứng dụng nó vào giải quyết bài toán ô nhiễm khí quyển do nhà máy thải ra

Phương pháp sai phân và ứng dụng nó vào giải quyết bài toán ô nhiễm khí quyển do nhà máy thải ra
... CỦA BÀI TOÁN SAI PHÂN 23 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 25 2.1 MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN KHÍ THẢI (VẬT CHẤT) TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ ... MỘT BÀI TOÁN SAI PHÂN Để thiết lập toán sai phân tương ứng với toán vật lý – toán, chẳng hạn toán môt phương trình vi phân việc xấp xỉ phương trình vi phân cần phải viết kiện toán dạng sai phân ... CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 2.1 MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN KHÍ THẢI (VẬT CHẤT) TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ (NƯỚC) Quá trình lan truyền vật chất môi trường khí...
 • 80
 • 308
 • 0

Phương pháp tựa tuyến tính hoá ứng dụng vào giải xấp xỉ bài toán biên đối với phương trình vi phân thường cấp hai

Phương pháp tựa tuyến tính hoá và ứng dụng vào giải xấp xỉ bài toán biên đối với phương trình vi phân thường cấp hai
... cách quy toán tuyến tính cụ thể hóa qua vi c giải xấp xỉ toán biên phương trình vi phân thường cấp hai + Áp dụng vào giải xấp xỉ toán biên phương trình vi phân thường cấp hai Đối tượng phạm vi nghiên ... TUYẾN TÍNH HÓA VÀ ỨNG DỤNG VÀO VI C GIẢI XẤP XỈ BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG CẤP HAI" Mục đích nghiên cứu + Nghiên cứu toán phi tuyến 7 + Áp dụng phương pháp tựa tuyến tính ... hóa giải toán phi tuyến + Ứng dụng phương pháp tựa tuyến tính hóa vào toán phi tuyến thường gặp: Bài toán biên phương trình vi phân thường cấp hai Nhiệm vụ nghiên cứu + Giải lớp toán phi tuyến...
 • 65
 • 455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phần mềm mathcad và geogebra giải một số bài toán hình giải tíchứng dụng phương pháp toạ độ để giải một số bài toán hình học không gianphân loại và phương pháp giải một số bài toán sóng cơ và giao thoa sóngmột số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giảnứng dụng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa trong việc giải một số bài toán dao động và sóngnguyên hàm tích phân và ứng dụng tài liệu bồi dưỡng toán 12 nâng caohướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi đại học và đề thi hsgứng dụng đạo hàm vào giải một số bài toán phương trìnhhệ phương trìnhvan dung ly thuyet ve ucln va bcnn cua mot so de giai mot so bai toan so hocứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họcgiải một số bài toán của hình học phẳng bằng phương pháp diện tíchphương pháp giải một số bài toán về toàn mạchứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích lớp 11áp dụng cây nhị phân tìm kiếm để giải một số bài tạpskkn phương pháp tọa độ trong hình học phẳng một số bài toán liên quan đến đường thẳng và đường trònVIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 3Giáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 5 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 37. Dân cư Bắc MĩBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)Hiện tượng phong hóaBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhTăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.