thiết kế cho hệ thống quản lý tiền lương của xí nghiệp năng lượng thuộc tổng công ty gang thép thái nguyên

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ.PDF

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ.PDF
... QI (Quality Inspection) QC (Quality Control) QA (Quality Assurance) TQC (Total Quality Control) TQM (Total Quality Management) 10 ... c tr QI (Quality Inspection) QC (Quality Control) trình PDCA (Plan - Do - Check QA (Quality Assurance) International Organization for TQC (Total Quality Control) TQM (Total Quality Management) ... Doanh nghi p c n t o kênh thông tin giao ti p gi a c p qu n nhân viên M xu t qu n ph i xây d ng m phù h vào ho t ng công mà -Quality Control Circle) 17 1.3.5 Mô hình Balanced Scorecard ),...
 • 143
 • 126
 • 0

Tổng quan về nghiệp Phế Liệu Kim Loại Công ty Gang Thép Thái Nguyên.

Tổng quan về Xí nghiệp Phế Liệu Kim Loại Công ty Gang Thép Thái Nguyên.
... thu mua thép phế liệu Việc thu mua thép phế liệu Nghiệp vào kế hoạch hàng năm Công Ty giao Giá mua thép phế liệu thông qua định tổng Giám Đốc Công Ty Gang Thép Thái Nguyên Thép phế liệu mua vào ... viên công Ty Gang Thép Thái Nguyên, hệ thống tài khoản nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản theo hệ thống tài khoản Công Ty Gang Thép Thái nguyên 7.Hệ thống sổ kế toán nghiệp Phế liệu Kim loại ... tài tốt nghiệp PHẦN I SV : Nguyễn Kim Phượng Lớp K37 KTDN Đại Học KT & QTKD Báo cáo thực tập tốt nghiệp TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP PHẾ LIỆU KIM LOẠI I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP PHẾ LIỆU KIM LOẠI...
 • 100
 • 289
 • 0

“Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nghiệp Vận Tải Đường Sắt Công ty Gang Thép Thái Nguyên

“Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp Vận Tải Đường Sắt Công ty Gang Thép Thái Nguyên
... Cty CP Hp kim st Trung Vit C s ỳc gang DN Phng Tõn DN TN Dng Oanh DN TN Dng Oanh DN TN Dng Oanh Nguyn Quang Thanh Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty CPDV ng st Hi Phũng Cty ... trờn cỏc tuyn ng st Cụng ty Gang Thộp nhm phc v dõy chuyn sn xut luyn kim v cỏn thộp ca Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn bao gm chuyn, xp d hng húa ca cỏc n v thnh viờn Cụng ty, luõn chuyn cho nhau, ... thuc Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn - Nh mỏy Cc húa - Nh mỏy C khớ - Nh mỏy Luyn Thộp - Nh mỏy Luyn Gang - Nh mỏy Cỏn thộp Lu Xỏ - Nh mỏy Cỏn thộp Gia Sng - Phũng K hoch tiờu th Cụng ty Gang Thộp...
 • 93
 • 141
 • 0

Phân tích thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương.doc

Phân tích thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương.doc
... nhiều bậc lương - Ngày LL - Đoàn viên (1,n) Ngày CC- CM CC- ĐV CC- DT CC- TG - CC-TG CC- BCC CC- ĐNN - BL - N CC- QTL PHỤ CẤP -Mã PC -Tên PC - Tiền - - Ngày vào CQ - Ngày sau: (1,n) có -mô hình liệuvào ... gian tạo - Ngoại ngữ: Quản trình độ tất ngoạI ngữ mà công chức biết - Qúa trình công tác nước ngoài: Để quản chuyến nước công chức Nếu công chức quản lý: Thời gian, do, nước - Cựu chiến ... thông tin hồ sơ công chức - Các thông tin trình quản công chức - Các thông tin trình quản lương công chức - Sửa đổi, bổ sung cán - Chỉnh sửa đổi mức lương công chức * Đầu ra: - Tìm kiếm tra...
 • 67
 • 647
 • 5

Thiết kế cho hệ thống quản công chức – tiền lương của UBDS-GĐ&TE

Thiết kế cho hệ thống quản lý công chức – tiền lương của UBDS-GĐ&TE
... lần nghỉ phép công chức Nơi nghỉ phép quản cấp tỉnh Quản tiền lương: Để quản tốt khâu tiền lương công chức quan phận tài vụ dựa vào bảng chấm công công chức Bảng chấm công gồm: Số ngày ... ngữ: Quản trình độ tất ngoạI ngữ mà công chức biết - Qúa trình công tác nước ngồi: Để quản chuyến nước ngồi công chức Nếu công chức quản lý: Thời gian, do, nước - Cựu chiến binh: Để quản ... khâu quản tiền lương phòng tài vụ nắm giữ Để hiểu rõ việc quản mỗI phân tích viên cần phảI khảo sát nắm thông tin sau: Quản công chức: Để quản công chức quan trước hết phảI nắm lịch...
 • 67
 • 291
 • 1

Quá trình phân tích, thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE

Quá trình phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE
... TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS-GĐ&TE TỈNH KHÁNH HỒ Phân tích công việc củaquá trình xây dựng hệ quản máy tính Nó giúp cài đặt chường trình cách nhanh chóng ... ngữ: Quản trình độ tất ngoạI ngữ mà công chức biết - Qúa trình công tác nước ngồi: Để quản chuyến nước ngồi công chức Nếu công chức quản lý: Thời gian, do, nước - Cựu chiến binh: Để quản ... quan đến công việc Bài tốn bao gồm: * Đầu vào: - Các thông tin hồ sơ công chức - Các thông tin trình quản công chức - Các thông tin trình quản lương công chức - Sửa đổi, bổ sung cán - Chỉnh...
 • 67
 • 223
 • 0

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE
... TRƯỜNG - MSCC -Mã ĐV -Tên ĐV -Mã DT -Tên DT -Mã TG -Tên TG -Mã VH -Tên VH -Mã NN -Tên NN -Mã Tr -Tên Tr -Số ngày làm việc -Số ngày nghỉ khơng phép -Số tiền thưởng (1,n) (1,n) - Mã NL - Tên NL - Số ... sinh - Nơi sinh (1,n) - Địa - Số CMND - Đồn viên - Ngày vào CQ (1,n) - Ngày vào BC - N BĐĐT - N KTĐT (1,n) (1,1) B LƯƠNG -Mã PC -Tên PC - Tiền CC- TG (1,1) (1,1) -Mã BL -Tên BL (1,n) CC- NN CC- ... TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS-GĐ&TE TỈNH KHÁNH HỒ Phân tích cơng việc củaq trình xây dựng hệ quản máy tính Nó giúp cài đặt...
 • 68
 • 227
 • 0

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương của UBDS - GĐ&TE với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS - GĐ&TE với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft
... dướI hệ thống quản trị liệu, tốn quản cơng chức - tiền lương UBDS- GĐ&TE tơi trình bày mơ hình vật liệu dướI hệ quản trị liệu ACCESS Ứng vớI mỗI lược đồ quan hệ mơ hình tổ chức liệu cài đặt ... TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS- GĐ&TE TỈNH KHÁNH HỒ Phân tích cơng việc củaq trình xây dựng hệ quản máy tính Nó giúp cài đặt ... nhiều cơng chức - Giữa thực thể HỒ SƠ CƠNG CHỨC vớI thực thể CHỨC VỤ có mốI kết hợp (1,1 )-( 1,n) Vì cơng chức chức vụ chức vụ ứng vớI nhiều cơng chức - Giữa thực thể GIA THUỘC vớI thực thể CHỨC...
 • 68
 • 441
 • 0

Đề tài: Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE docx

Đề tài: Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE docx
... biết - Qúa trình công tác nước ngoài: Để quản chuyến nước công chức Nếu công chức quản lý: Thời gian, do, nước - Cựu chiến binh: Để quản công chức đội Công chức độI quản lý: Ngày xuất ngũ, ... evaluation only CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS-GĐ&TE TỈNH KHÁNH HOÀ Phân tích công việc củaquá trình xây dựng hệ quản máy tính Nó giúp cài ... lần nghỉ phép công chức Nơi nghỉ phép quản cấp tỉnh Quản tiền lương: Để quản tốt khâu tiền lương công chức quan phận tài vụ dựa vào bảng chấm công công chức Bảng chấm công gồm: Số ngày...
 • 68
 • 120
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quá trình phân tích, thiết kế cho hệ thống quản công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE pdf

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quá trình phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS-GĐ&TE pdf
... toán - Chương II: Cơ sở thuyết công cụ phát triển - Chương III: Phân tích hệ thống chương trình quản công chức - tiền lương UBDS –GĐ&TE Thành Phố - Chương IV: Thiết kế hệ thống quản - ... dựng hệ thống thông tin quản không việc lập trình đơn giản mà phải xây dựng cách có hệ thống Các giai đoạn phân tích, thiết kế tiến hành cách tỷ mỷ xác Trong đồ án trình bày trình phân tích, thiết ... biết - Qúa trình công tác nước ngoài: Để quản chuyến nước công chức Nếu công chức quản lý: Thời gian, do, nước - Cựu chiến binh: Để quản công chức đội Công chức độI quản lý: Ngày xuất...
 • 129
 • 212
 • 0

tiểu luận phân tích thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng cmmi tại công ty gia công phần mềm tma

tiểu luận phân tích thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cmmi tại công ty gia công phần mềm tma
... 3.1 Thực việc xác minh  SP 3.2 Phân tích kết xác minh 24 A PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CMMI TẠI CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀM TMA SOLUTIONS Gi i thi u công ty TMA TMA thành lập năm 1997 tiến sỹ ... Tất thông tin ghi chép cẩn thận phần mềm quản công ty tự viết  Hệ thống tổ chức lại công ty theo sơ đồ dự án để thích hợp với thực trạng gia công phần mềm công ty, đội dự án chia làm nhiều nhóm: ... ngành phần mềm VN  Chứng minh lực kỹ sư Việt Nam lĩnh vực công nghệ cao Biểu đồ tăng trưởng nhân viên: Phân tích th c tr ng công ty tr c áp d ng CMMI Năm 1997 công ty bắt đầu với dự án gia công phần...
 • 36
 • 452
 • 2

khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm sú nobashi đông lạnh và hệ thống quản chất lượng haccp tại công ty cp cbts út xi sóc trăngh

khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm sú nobashi đông lạnh và hệ thống quản lý chất lượng haccp tại công ty cp cbts út xi sóc trăngh
... khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm NOBASHI đông lạnh hệ thống quản chất lượng công ty ÚT XI điều cần thiết Mục tiêu đề tài Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm ... + Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm Nobashi đông lạnh + Cách thực HACCP + Quy phạm sản xuất GMP + Quy phạm vệ sinh SSOP ⋆ Mục tiêu: Khảo sát toàn quy trình chế biến tôm NOBASHI ... Nobashi đông lạnh hệ thống quản chất lượng HACCP Tại công ty ÚT XI Mục tiêu khảo sát qui trình chế biến, tiếp cận thực tế sản xuất tìm hiểu cụ thể chương trình quản chất lượng công ty, từ đánh...
 • 81
 • 944
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng một số văn bản cho hệ thống quản lý chất lượng theo haccp đối với dây chuyền sản xuất giò lụa tại công ty thực phẩm dinh dưỡng sài gònxây dựng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên nguyên tắc haccp cho sản phẩm sữa chua đặcmot so de xuat cho he thong quan ly giao dich cua trung tam gdck ha noixây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2004 tại công ty cổ phần cng việt namcơ sở xây dựng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn iso 14001 tại công ty cổ phần hóa dầu petrolimexxây dựng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn iso 14001 tại công ty cổ phần hóa dầu petrolimexcông tác kế toán tại công ty gang thép thái nguyênđề tài thiết kế hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm cho ngân nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thanh trìphân tích và thiết kế hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm cho phòng giao dịch cầu ràm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ninh giangthiết kế hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệmthiết kế erd cho hệ thống quản lý căn hộ chung cưphân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công tythiết kế hệ thống quản lý chất lượngphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng của công typhân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sáchĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học