Dịch vụ web OGC và ứng dụng trong quản lý rừng tại lai châu

Tìm hiểu dịch vụ web RESTful ứng dụng trong xây dựng hệ thống SMSGateway

Tìm hiểu dịch vụ web RESTful và ứng dụng trong xây dựng hệ thống SMSGateway
... ứng dụng) MỞ ĐẦU Các hệ thống dựa dịch vụ web ngày Hệ thống dựa web hệ thống mà cho phép ứng dụng dịch vụ cư trú máy chủ truy cập cách sử dụng trình duyệt web truy cập từ nơi giới thông qua web ... tiết hệ thống SMSGateway, nguyên tắc hoạt động hệ thống mục tiêu mà hệ thống cần đạt được, áp dụng nguyên tắc REST sử dụng thư viện JAX-RS để thiết kế dịch vụ web RESTful ứng dụng vào hệ thống SMSGateway, ... qua web Web dựa vào tài nguyên, dịch vụ web lớn lại không dựa vào tài nguyên Web dựa vào URI liên kết dịch vụ web lớn lại không dựa vào chúng Web dựa vào HTTP tính nó, dịch vụ web không dựa vào...
 • 81
 • 656
 • 1

Nghiên cứu hệ thống thông tin địa ứng dụng trong quản rừng

Nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng trong quản lý rừng
... quản rừng lĩnh vực mới, cần thiết thực tế lại công trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng vấn đề Trên sở chọn đề tài: Nghiên cứu hệ thống thông tin địa ứng dụng quản rừng nhằm nghiên cứu ... người sử dụng nhất: hệ thống thông tin địa hệ thống kết hợp người hệ thống máy tính thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lý, phân tích, hiển thị thông tin địa để phục vụ mục đích nghiên cứu định ... nghệ phát triển nhanh, có ứng dụng nhiều lĩnh vực hoạt động người GIS định nghĩa sau: Hệ thông tin địa hệ thống thông tin bao gồm số hệ (subsystem) có khả biến đổi liệu địa thành thông tin...
 • 86
 • 312
 • 1

các ph-ơng pháp giám sát kênh truyền vô tuyến ứng dụng trong quản chất l-ợng dịch vụ cho mạng di động các thế hệ tiếp theo

các ph-ơng pháp giám sát kênh truyền vô tuyến và ứng dụng trong quản lý chất l-ợng dịch vụ cho mạng di động các thế hệ tiếp theo
... hình quản chất lợng dịch vụ sở giám sát kênh truyền tuyến Chơng nghiên cứu khả ứng dụng phơng pháp giám sát mô hình kết hợp nhằm đảm bảo việc hỗ trợ quản chất lợng dịch vụ sở giám sát kênh ... hình quản chất lợng dịch vụ sở giám sát kênh truyền tuyến Chơng nghiên cứu khả ứng dụng phơng pháp giám sát mô hình kết hợp nhằm đảm bảo việc hỗ trợ quản chất lợng dịch vụ sở giám sát kênh ... Vũ văn hiển Nghiên cứu phơng pháp giám sát kênh truyền tuyến ứng dụng quản chất lợng dịch vụ cho mạng di động hệ Chuyên ngành: Kỹ thuật tuyến Điện tử Thông tin liên lạc Mã số:...
 • 119
 • 97
 • 0

công nghệ phát triển hệ thống e-learning ứng dụng trong quản nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến

công nghệ phát triển hệ thống e-learning và ứng dụng trong quản lý nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến
... THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN HUY THƯỞNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO LUYỆN THI TRỰC TUYẾN Chuyên ngành: ... mm) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -NGUYỄN HUY THƯỞNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO LUYỆN THI TRỰC TUYẾN Chuyên ... vậy, đề tài Công nghệ phát triển hệ thống e-learning ứng dụng quản nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến cần thi t Sự thành công đề tài góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT&TT...
 • 69
 • 209
 • 0

xác thực vân tay ứng dụng trong quản điểm danh

xác thực vân tay và ứng dụng trong quản lý điểm danh
... hệ thống xác thực vân tay ứng dụng quản điểm danh nhằm phục vụ cho việc xây dựng hệ thống phần sau 2.1 Một số thuật toán áp dụng xác thực vân tay 2.1.1 Giới thiệu Phần tập trung vào việc mô ... biểu diễn vân tay 1.4.1 Phân tích cấu trúc vân tay Khi ấn ngón tay vào bề mặt trơn, vân tay đƣợc chép lại từ lớp biểu bì da Cấu trúc dễ nhận thấy vân tay vân lồi vân lõm, ảnh vân tay, vân lồi có ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 Ứng dụng mở ứng dụng đóng: Ứng dụng mở sử dụng chung mẫu sinh trắc ngƣời với ứng dụng khác, ứng dụng đóng phải sử dụng mẫu sinh trắc thích hợp dành riêng 1.3.2 Hệ thống nhận dạng vân tay...
 • 76
 • 323
 • 3

mạng kohonen ứng dụng trong quản trợ cấp xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm cao bằng

mạng kohonen và ứng dụng trong quản lý trợ cấp xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm cao bằng
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÃNH LAN HƢƠNG MẠNG KOHONEN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM CAO BẰNG Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY ... với đề tài Mạng Kohonen ứng dụng quản trợ cấp hội sinh viên trƣờng Cao đẳng phạm Cao Bằng khảo sát lĩnh vực KPDL dùng mạng nơron Luận văn tập trung vào tìm hiểu mạng nơron Kohonen (SOM) ... 2.5.5 Số lƣợng nhóm phân cụm 42 CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG MẠNG SOM TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM CAO BẰNG 43 3.1 Phát biểu toán ...
 • 83
 • 173
 • 0

Chữ ký số ứng dụng trong quản văn bản điện tử

Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử
... hóa, chữ số, chứng số, sở hạ tầng khóa công khai ứng dụng chữ số, chứng số giao dịch điện tử giải pháp giải vấn đề Từ thực tế này, chọn đề tài: Chữ số ứng dụng quản văn điện tử Đây ... NGUYỆT CHỮ KÝ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã Số: 60.45.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Văn ... tạo chữ số tài liệu, văn điện tử để xác thực nguồn gốc tài liệu hay văn người gửi  Xây dựng chương trình ứng dụng có khả bảo mật nội dung thông tin dạng văn điện tử, tạo chữ văn điện tử...
 • 73
 • 302
 • 0

Giải thuật di truyền ứng dụng trong quản dự án phần mềm

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm
... 2.4 Các tham số giải thuật di truyền 31 2.5 Thuật toán giải thuật di truyền 32 Chương Ứng dụng giải thuật di truyền để giải toán lập lịch quản dự án phần mềm ... QUảN Dự ÁN PHầN MềM 1.1 Định nghĩa dự án ,quản dự án phần mềm 1.1.1 Dự án Có nhiều cách định nghĩa dự án, lại dự án trình tạo sản phẩm hay dịch vụ Do định nghĩa dự án sau chấp nhận :Dự án trình ... lượng phần mềm làm hài lòng khách hàng Dự án phần mềm có đăc điểm cho phép phận triển khai dự án vận dụng nhiều giải pháp: công nghệ, quản vào quản dự án Sản phẩm dự án phần mềm phần mềm...
 • 110
 • 292
 • 3

Công nghệ tác tử di động ứng dụng trong quản giám sát mạng

Công nghệ tác tử di động và ứng dụng trong quản lý giám sát mạng
... cậy  Có khả hoạt động mạng hỗn tạp  Có khả phản ứng nhanh với kiện 2.3.5 Giám sát mạng với công nghệ tác tử di động Giám sát quản mạng dựa Tác tử di động mô hình phù hợp cho mạng không đồng ... công nghệ tác tử di động Chương 2: Trình bày công nghệ tác tử quản giám sát mạng Chương 3: Trình bày tìm hiểu hệ thống Mobile Aglets Frammework Chương 4: Trình bày ứng dụng công nghệ tác tử ... triển ứng dụng phân tán Chương điểm lại số khái niệm Tác tử di động đồng thời đề cập đến ứng dụng phù hợp với mô hình tác tử di động nghiên cứu phát triển 1.2 Khái niệm Tác tử di động Tác tử di động...
 • 67
 • 295
 • 0

Tìm hiều công nghệ RFID ứng dụng trong quản bệnh nhân

Tìm hiều công nghệ RFID và ứng dụng trong quản lý bệnh nhân
... án tập trung nghiên cứu công nghệ nhận dạng tự động RFID, nghiên cứu nguồn lượng trường điện từ nuôi thẻ RFID ứng dụng quản bệnh nhân bệnh viện Công nghệ xuất lâu ứng dụng chưa triển khai rộng ... mục tiêu sau: • Nghiên cứu công nghệ nhận dạng tự động RFID • Nghiên cứu nguồn lượng trường điện từ nuôi thẻ RFID Ứng dụng công nghệ RFID vào công tác quản bệnh nhân 1.3.2 Nhiệm vụ thiết ... Tổng Quan Về Hệ Thống RFID định tính giải thông qua ứng dụng sáng kiến công nghệ RFID - Trong quản nhân chấm công: vào, công ty để bắt đầu hay kết thúc ngày ca làm việc, nhân viên cần đưa thẻ...
 • 106
 • 497
 • 0

Tìm hiểu SLQ server ứng dụng trong quản dân cư

Tìm hiểu SLQ server và ứng dụng trong quản lý dân cư
... SQL Server I Nhóm Server Server I.1 Tạo nhóm Server Bạn tạo nhóm Server với SQL Server Enterprise Manager đặt Server bạn nhóm Server Nhóm Server cung cấp hớng thích hợp để tổ chức số lợng lớn Server ... sách Server mạng Trong hộp Server Group, nhấp browse( ) Trong hộp name, nhập vào tên nhóm Server Trong hộp level, nhấp: Top level group để tạo nhóm Server mức cao Sub-group of, nhấp nhóm Server ... Microsoft SQL Server chọn SQL Server Service Manager Trong hộp Service chọn MSSQLServer MSServerAgent Kích vào nút lệnh Start Cách ngng SQL Server Từ nhóm chơng trình Microsoft SQL Server chọn...
 • 84
 • 180
 • 0

Chữ ký số ứng dụng trong quản văn bản điện tử

Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử
... số, sở hạ tầng khóa công khai ứng dụng chữ số, chứng số giao dịch điện tử giải pháp giải vấn đề Từ thực tế này, chọn đề tài: Chữ số ứng dụng quản văn điện tử Đây đề tài có ý nghĩa thực ... tạo chữ số tài liệu, văn điện tử để xác thực nguồn gốc tài liệu hay văn người gửi  Xây dựng chương trình ứng dụng có khả bảo mật nội dung thông tin dạng văn điện tử, tạo chữ văn điện tử ... thiệu khái niệm chữ số sơ đồ chữ số tổng quan Sau giới thiệu số hàm băm phổ biến dùng thuật toán chữ số MD5, SHA -1 Tiếp giới thiệu chi tiết hai thuật toán chữ số sử dụng rộng rãi RSA...
 • 3
 • 177
 • 1

Điện toán đám mây nền tảng azure ứng dụng trong quản bản đồ du lịch

Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý bản đồ du lịch
... Điện toán đám mây xuất giải đƣợc toán Với mục đích muốn tìm hiểu điện toán đám mây, cụ thể tảng dịch vụ Azure Microsoft với lợi ích mang lại, chọn đề tài Điện toán đám mây Nền tảng Azure ứng ... nhau, để xây dựng ứng dụng mới, chạy ứng dụng đám mây phát triển ứng dụng có lấy đám mây làm sở Azure có cấu trúc mở, cho phép lập trình viên chọn lựa xây dựng ứng dụng web, chạy ứng dụng thiết bị, ... – Nền tảng Azure ứng dụng quản đồ du lịch cho luận văn tốt nghiệp Luận văn tập trung tìm hiểu khái niệm điện toán đám mây nói chung, công nghệ Azure nói riêng ứng dụng vào phân tích, xây dựng...
 • 73
 • 154
 • 0

Mạng nơ ron nhân tạo ứng dụng trong quản xây dựng

Mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng trong quản lý xây dựng
... phân loại dự án xây dựng công nghiệp, theo biến quan hệ: vò trí xây dựng, lao động, vấn đề tổ chức, đặc điểm khu vực, rủi ro dự án môi trường Như ứng dụng ANN quản dự án xây dựng cho phép giải ... số cho trọng số tương ứng theo thuật toán Backpropagation III Một số nghiên cứu ứng dụng ANN quản xây dựng: - Florence Yean Yng (Singapore) Min Liu (USA) nghiên cứu Ứng dụng Neural network ... nhớ giá trò Hình 4: Tiến trình học Trong trình học, giá trò đầu vào đưa vào mạng theo dòng chảy mạng tạo thành giá trò đầu Tiếp đến trình so sánh giá trò tạo mạng Neural với giá trò mong muốn...
 • 11
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: evms và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm9 mô phỏng và ứng dụng trong quản lý bưu chínhmo phong va ung dung trong quan ly buu chinhhọc phần iii một số vấn đề về tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dục8 lý thuyết phục vụ đám đông và ứng dụng trong bưu chínhly thuyet phuc vu dam dong va ung dung trong buu chinhkhảo sát phương pháp bình sai lới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trìnhbài thu hoạch môn tin học ứng dụng trong quản lý đất đaimicrostationtin học ứng dụng trong quản lý kinh tếtin học ứng dụng trong quản lý hành chínhmôn tin học ứng dụng trong quản lý hành chínhphần mềm ứng dụng trong quản lýtin học ứng dụng trong quản lý đất đaitin học ứng dụng trong quản lýtin học ứng dụng trong quản lý nhà nướcKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020bài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국 어 2 권