ĐIỆN TÓAN đám mây – nền TẢNG AZURE và ỨNG DỤNG TRONG bản đồ DU LỊCH (2012)

Điện toán đám mây nền tảng azure ứng dụng trong quản lý bản đồ du lịch

Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý bản đồ du lịch
... Điện toán đám mây xuất giải đƣợc toán Với mục đích muốn tìm hiểu điện toán đám mây, cụ thể tảng dịch vụ Azure Microsoft với lợi ích mang lại, chọn đề tài Điện toán đám mây Nền tảng Azure ứng ... nhau, để xây dựng ứng dụng mới, chạy ứng dụng đám mây phát triển ứng dụng có lấy đám mây làm sở Azure có cấu trúc mở, cho phép lập trình viên chọn lựa xây dựng ứng dụng web, chạy ứng dụng thiết bị, ... – Nền tảng Azure ứng dụng quản đồ du lịch cho luận văn tốt nghiệp Luận văn tập trung tìm hiểu khái niệm điện toán đám mây nói chung, công nghệ Azure nói riêng ứng dụng vào phân tích, xây dựng...
 • 73
 • 154
 • 0

điện toán đám mây với microsoft azure ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh

điện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đỗ Thị Phương ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH ... dẫn: Tiễn sỹ Trương Anh Hoàng HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tìm hiểu thực khoá luận Điện toán đám mây với Microsoft Azure ứng dụng vào hệ thống học từ tiếng Anh , với cố gắng nỗ lực ... mục ứng dụng Microsoft đám mây Người dùng truy cập danh mục để xem ứng dụng ứng dụng web mesh (bước 1) Một chọn ứng dụng, người dùng cài đặt (bước 2) Việc chép ứng dụng vào vùng lưu trữ đám mây...
 • 72
 • 917
 • 8

LUẬN VĂN: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH pot

LUẬN VĂN: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE VÀ ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH pot
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đỗ Thị Phương ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH ... dẫn: Tiễn sỹ Trương Anh Hoàng HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tìm hiểu thực khoá luận Điện toán đám mây với Microsoft Azure ứng dụng vào hệ thống học từ tiếng Anh , với cố gắng nỗ lực ... thiệu khái niệm điện toán đám mây nói chung, Azure nói riêng áp dụng để xây dựng hệ thống học từ tiếng Anh Khoá luận trình bày chương: Chương 1: Giới thiệu khái niệm điện toán đám mây, kiến trúc,...
 • 71
 • 522
 • 1

Điện toán đám mây với microsoft Azure ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh

Điện toán đám mây với microsoft Azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh
... mục ứng dụng Microsoft đám mây Người dùng truy cập danh mục để xem ứng dụng ứng dụng web mesh (bước 1) Một chọn ứng dụng, người dùng cài đặt (bước 2) Việc chép ứng dụng vào vùng lưu trữ đám mây ... điểm điện toán lưới, điện toán theo nhu cầu điện toán tự trị Điện toán đám mây xem giai đoạn tự nhiên từ mô hình điện toán lưới [2] 1.2.2 Kiến trúc Điểm chủ yếu sở hạ tầng điện toán đám mây bao ... thiệu khái niệm điện toán đám mây nói chung, Azure nói riêng áp dụng để xây dựng hệ thống học từ tiếng Anh Báo cáo trình bày chương: Chương 1: Giới thiệu khái niệm điện toán đám mây, kiến trúc,...
 • 69
 • 146
 • 0

Điện toán đám mây nền tảng dịch vụ (paas) google app engine

Điện toán đám mây  nền tảng dịch vụ (paas) và google app engine
... đám mây Điện Toán Đám Mây: Nền Tảng Dịch Vụ Google App Engine 14 Hình 1.10: Các công ty cung cấp Điện toán đám mây Điện Toán Đám Mây: Nền Tảng Dịch Vụ Google App Engine 15 CHƢƠNG 2: NỀN TẢNG ... Hình 3.1: Kiến trúc hoạt động Google App Engine Điện Toán Đám Mây: Nền Tảng Dịch Vụ Google App Engine CHƢƠNG 1: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 Điện toán đám mây ? Điện toán đám mây giải pháp toàn diện cung ... nhiều loại mô hình dịch vụ Điện toán đám mây xuất khái niệm thứ dịch vụ (XaaS) Điện Toán Đám Mây: Nền Tảng Dịch Vụ Google App Engine 13 Hình 1.9: Các mô hình dịch vụ Điện toán đám mây 1.6 Trở ngại...
 • 24
 • 272
 • 1

điện toán đám mây di động kiến trúc, ứng dụng phương pháp tiếp cận

điện toán đám mây di động kiến trúc, ứng dụng và phương pháp tiếp cận
... cáo tập lớn tính toán lưới ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DI ĐỘNG: KIẾN TRÚC, ỨNG DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN Cùng với bùng nổ ứng dụng di động lên khái niệm điện toán đám mây, MCC (Mobile Cloud Computing) ... thảo luận rõ ràng cho thấy khả ứng dụng điện toán đám mây di động vào loạt dịch vụ di động Sau đó, vấn đề phương pháp tiếp cận liên quan đến điện toán đám mây di động( tức là, từ phía truyền thông ... điện toán đám mây di động, định nghĩa, kiến trúc, lợi trình bày Các ứng dụng hỗ trợ điện toán đám mây di động bao gồm thương mại di động, học tập di động, chăm sóc sức khỏe di động thảo luận...
 • 35
 • 220
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát ứng dụng trong lọc thư rác

Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát và ứng dụng trong lọc thư rác
... HC MY Cể GIM ST n y i i (2.21) i V i C Trong (2.20), (2.21), (2.22), x i v yi tng ng l d liu v nhón phõn loi ca vớ d hun luyn th i, i l h s cn xỏc nh Trong rng buc (2.22), C l s lng ti a cỏc ... TH VN TRANG CHNG 2: MT S THUT TON HC MY Cể GIM ST CHNG 2: MT S THUT TON HC MY Cể GIM ST V NG DNG TRONG BI TON LC TH RC 2.1 Thut toỏn Naùve Bayes 2.1.1 nh lý Theo lý thuyt hc Bayes, nhón phõn loi ... loi Bayes n gin (cú u ký hiu l cNB) nh sau: c NB = arg max P(c j ) P( xi | c j ) (2.4) i c j C Trong ú P(xi | cj) c tớnh t d liu hun luyn bng s ln xi xut hin cựng vi cj chia cho s ln xi xut hin...
 • 30
 • 486
 • 5

Sự phát triển của công nghệ ứng dụng trong kinh doanh du lịch

Sự phát triển của công nghệ và ứng dụng trong kinh doanh du lịch
... vấn đề liên quan đến công nghệ Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ kinh doanh du lịch Chương 3: Giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ kinh doanh du lịch 1.1 Khái niệm công nghệ Chương 1: Một ... - Ứng dụng những thành tựu công nghệ vào kinh doanh du lịch cao ứng dụng công nghệ kinh 3.2 - Đào tạo nguồn nhân lực doanh du lịch 3.3 - Một số giải pháp khác 3.1 - Ứng dụng thành tựu công ... đối với ngành du lịch của nước ta lĩnh vực công nghệ thông tin 2.1 - Thực trạng ứng dụng công nghệ kinh doanh du lịch nước ta - Ở nước ta, những năm gần thì trình độ công nghệ nước ta...
 • 26
 • 249
 • 0

Tiếp thị học hiện đại ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 1 pps

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 1 pps
... chuyờn c hon thin hn Phn 1: MT S Lí LUN C BN V CHNG TRèNH MARKETING TRC TIP TRONG HOT NG KINH DOANH KHCH SN 1. 1 Cỏc khỏi nim c bn kinh doanh khỏch sn 1. 1.1Khỏi nim khỏch sn: - Khỏch sn l mt to nh ... dch v lu trỳ n ung, vui chi gii trớ v cỏc dch v cn thit khỏc cho khỏch du lch 1. 1.2 c im ca hot ng kinh doanh khỏch sn: 1. 1.2 .1 c im v sn phm ca khỏch sn : * Sn phm khỏch sn bao gm ton bỹ cỏc hot ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhng cụng ty mụi gii du lch, õy l nhng doanh nghip c trng ngnh nhm m bo cho sn phm du lch n c vi ngi tiờu dựng - Trong hot ng du lch, ch yu s dng...
 • 34
 • 89
 • 0

Tiếp thị học hiện đại ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 2 ppsx

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 2 ppsx
... tổ chức du lịch tổ chức du lịch cho khách có thu nhập cao xã hội Điển cơng ty du lịch An Phú, Camel travel, Hanh’s Cafe, HaPhương Tourist Trong thời gian tới, nhu cầu du lịch tìm hiểu văn hố trở ... khả thu hút khách thị xã tương lai * Mơi trường văn hố - xã hội: Với văn hóa đa dạng, tài ngun nhân văn phong phú tạo nên sức thu hút mạnh mẽ Hội An khách du lịch đến tìm hiểu lịch sử , phong tục ... Quảng Nam thị xã Hội An nói riêng Cùng với việc hồn chỉnh luật du lịch văn có liên quan, ngành du lịch có nhiều thuận lợi để phát triển Việc giảm tiền th đất, giảm thuế thu nhập hỗ trợ thuế thu...
 • 34
 • 87
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC
... Mapserver, kết nối loại liệu đồ MapServer Chương : Xây dựng hệ thống quản lý đồ số dựa MapServer ứng dụng việc kết nối du lịch vùng Trung- Bắc CHƯƠNG I: CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC BẢN ĐỒ 1.1 Khái niệm chung đồ ... trình duyệt web, sử dụng đồ cách dễ dàng mà cài đặt thêm phần mềm phức tạp tốn Nội dung đề tài tìm hiểu công nghệ Mapserver mã nguồn mở, áp dụng xây dựng ứng dụng GIS việc kết nối du lịch vùng Trung- ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong lịch sử, người biết sử dụng đồ từ lâu, đồ ban đầu hình vẽ mô tả thực thể mặt đất dạng đơn giản điểm, đường Nó thường đồ quân đồ thám hiểm Ngày đồ giấy không đồ quân hay thám...
 • 73
 • 207
 • 0

Nghiên cứu về GPS ứng dụng trong bản đồ số dùng phần mềm mapinfo

Nghiên cứu về GPS và ứng dụng trong bản đồ số dùng phần mềm mapinfo
... trờn t 48 3.2 Gii phỏp ng dng cụng ngh GPS Vi cụng ngh GPS vic thnh lp bn s cú th s dng c hai cụng ngh o GPS tnh v ng 3.2.1 Cụng ngh o GPS tỡnh Vi mt s mỏy GPS th h mi h tr phng phỏp o tnh nhanh ... GPS cũn cú chc nng biờn hoc v Phn mm ny cng h tr thu thp cỏc yu t a lý v thụng tin thuc tớnh cho GPS hoc cỏc c s d liu khỏc Hỡnh 1.3 Phn thit b s dng dn ng GPS - Nhng b phn chnh ca mỏy thu GPS ... thờm vo ú lm cho vic xỏc nh s nguyờn a tr c n gin hn 1.7.3 Do GPS tuyt i a Nguyờn lý o GPS tuyt i o GPS tuyt i l trng hp s dng mỏy thu GPS xỏc nh ta ca im quan sỏt h thng ta WGS-84 ú cú th l...
 • 72
 • 438
 • 0

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE
... có Azure Điện toán đám mây hình ảnh ẩn dụ cho mạng Internet trừu tượng cho sở hạ tầng phức tạp mà che dấu Điện toán đám mây thường nhầm lẫn với điện toán lưới(grid computing – loại hình điện toán ... Hà Xuân Tài CHƯƠNG I : ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 Cloud Computing 1.1 Định nghĩa Cloud Computing Điện toán đám mây (cloud computing), gọi điện toán máy chủ ảo, mô hình điện toán sử dụng công nghệ ... đến lớn mạnh điện toán đám mây Kiến trúc đám mây bao gồm : • Cloud Platform : tảng đám mây 4 Đồ Án III: Định Hướng Công Nghệ • • • Sinh viên: Hà Xuân Tài Cloud Service : dịch vụ đám mây Cloud Infrastructure...
 • 30
 • 579
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duynền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy pdfnghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửbài toán quản lý quy trình bpm và ứng dụng trong thực tếxác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhânhệ hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng trong bán hàng trực tuyếnevms và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềmđặc tả kiểm chứng hình thức giao thức điều khiển tương tranh và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thựcnền tảng điện toán đám mâynền tảng của điện toán đám mâyđiện toán đám mây và an ninh bảo mậtđiện toán đám mây microsoft azurecông nghệ ảo hóa và điện toán đám mâyảo hóa và điện toán đám mâybáo cáo điện toán đám mây và ứng dụngNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Phieu dong gop y kien 2014BC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 200810 BB DHCD thuong nien nam 201303 Du thao quy che lam viecThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Du thao Nghi quyet DHCD 2017Bao cao tai chinh Q3 2015tài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí muc luc