Đo lường chất lượng dịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP.HCM

125 Đo lường chất lượng dịch vụ chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP.HCM. 

125 Đo lường chất lượng dịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP.HCM. 
... n b m t kho ng chi phí không l n cho Internet 27 So v i phương ti n gi i trí khác chi phí cho d ch v gi i trí Internet th p nhi u 28 D ch v gi i trí Internet v i m t kho ng chi phí r t h p lý ... trí khác chi phí cho d ch v gi i trí Internet th p nhi u v28 D ch v gi i trí Internet v i m t kho ng chi phí r t h p lý 38 Nhân t liên quan ph i b n chi phí mà ngư i s d ng d ch v gi i trí tr c ... i m: chi phí b ng ti n ph i tr chi phí h i ph i t b s d ng s ti n ó mua s n ph m d ch v khác 2.3 S th a mãn c a khách hàng Có r t nhi u nh nghĩa v s th a mãn c a khách hàng như: S th a mãn m...
 • 67
 • 265
 • 2

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... yếu tố tác động đến định mua thuốc không đơn người tiêu dùng? ” “Các yếu tố tác động nào?” Đề tài Nghiên cứu yếu tố tác động đến định mua người tiêu dùng thuốc không đơn thành phố Hồ ... lẻ thuốc không đơn 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hành vi mua người tiêu dùng thuốc không đơn thành phố Hồ Chí Minh  Nghiên cứu yếu tố tác động đến định ... độ tác động nhân tố tiềm đến định mua người tiêu dùng thuốc không đơn: Đối tượng, nhu cầu, cách thức mua sử dụng thuốc không đơn  Các yếu tố tác động đến định mua người tiêu dùng nghiên...
 • 116
 • 455
 • 3

Đo lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị điện máy

Đo lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị điện máy
... hình y tác hài lòng khách hàng i mua s m siêu Qua c a nghiên c u i mua s m siêu y l tính ch trên, tác hàng hóa hài lòng c m nh nhân viên trí siêu t khách hàng giá c hàng hóa d tr khách hàng mua ... 2.2 hài lòng ng 2.2.1 khách hàng hài lòng khách hàng hài lòng khách hàng nhân Doanh ph m mang mong mu ch cung c thành công cho m i khách hài lòng nh ng cho h ol ng theo khác hài lòng qua gian: hài ... hàng hóa a : Khách hàng th y hài lòng v siêu có nhi u hàng hóa l a hàng m i, i hàng hóa khách hàng c n có siêu t trí siêu thu n hay Môi tr siêu , ghé qua mua s m bên mua s m siêu hàng hóa tr ng...
 • 138
 • 125
 • 1

Phân tích tình hình doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007

Phân tích tình hình doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007
... tích tình hình doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 2007 I Giới thiệu Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Lịch sử hình thành ... bao gồm: chí phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí hoạt động tài chi phí cho hoạt động khác 2.2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chi phí kinh doanh bảo hiểm toàn khoản chi tiền, khoản ... phí Doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiêu sử dụng để phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm Phân tích hoạt động kinh doanh vào kết đạt được, hoạt động hành dựa kết phân tích để...
 • 100
 • 431
 • 2

Phân tích tình hình doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007

Phân tích tình hình doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007
... bao gồm: chí phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí hoạt động tài chi phí cho hoạt động khác 2.2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chi phí kinh doanh bảo hiểm toàn khoản chi tiền, khoản ... tình hình doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 2007 I Giới thiệu Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Lịch sử hình thành ... phí Doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiêu sử dụng để phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm Phân tích hoạt động kinh doanh vào kết đạt được, hoạt động hành dựa kết phân tích để...
 • 42
 • 276
 • 0

Phân tích tình hình doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003

Phân tích tình hình doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003
... tái bảo hiểm kỳ doanh thu doanh nghiệp bảo hiểm kỳ Cụ thể tình hình thu hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm thể bảng sau: Bảng : Thu tái bảo hiểm PJICO từ 2003 ... lợi bảo hiểm Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm Ngoài khoản chi trực tiếp kinh doanh bảo hiểm hàng năm khoản chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm công ty PJICO chi m khoảng 12% tổng chi hoạt ... tài thu nhập hoạt động khác Chi phí doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: khoản chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chi phí...
 • 41
 • 307
 • 0

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 1, 2 doc

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 1, 2 doc
... dạn chọn đề tài: Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức cảm xúc tác động đến hành vi mua khách hàng tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh Trường hợp: Sữa tắm Double Rich 1 .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên ... sát thành phần cảm xúc 2. 3.3 Quan hệ nhận thức cảm xúc: Trong mô hình Peter-Olson, thành phần nhận thức cảm xúc gộp lại thành thành phần Nhận thức cảm xúc xếp thành hai thành phần thành phần ... cứu hành vi khách hàng tiêu dùng dạng “Bánh xe phân tích khách hàng Bánh xe bao gồm thành phần là: o Thành phần hành vi o Thành phần nhận thức cảm xúc o Thành phần môi trường Mô hình Peter-Olson...
 • 22
 • 579
 • 0

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 3 pptx

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 3 pptx
... người tiêu dùng sữa tắm ii Cảm xúc khách hàng tiêu dùng iii Hành vi mua sản phẩm sữa tắm: iv Các biến phân loại: - Phân loại theo thu nhập - Phân loại theo địa lý - Phân loại theo nghề nghiệp - Phân ... 3 0- 35 tuổi 30 3. 234 259 .32 7 30 53. 379 45.225 31 52.111 44. 733 32 50.006 42.961 33 50 .39 2 43. 108 34 49.696 42 .38 5 35 58.608 47.650 40.915 Bảng 3. 1: Phân bố nữ giới độ tuổi 20 -3 5 Tp.HCM Nguồn: ... mục tiêu để vấn theo khung chọn mẫu thiết kế sẵn 3. 3 THANG ĐO TRONG BẢNG CÂU HỎI: Qua mô hình nghiên cứu, thấy thành phần cần đo lường là: o Thành phần nhận thức o Thành phần cảm xúc o Các thành...
 • 14
 • 273
 • 0

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps
... nhờn sau tắm, Double Rich có chất lượng tốt Nhưng khách hàng khơng xem Double Rich có chất lượng tốt hẳn nhãn hiệu khác 4. 4 CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG: 4. 4.1 Thang đo: Thang đo cảm xúc có ... qn khách hàng biết đến 3 ,46 nhãn hiệu (xem phụ lục B1.1, trang 92) Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 3 0-3 5 tuổi Dove 53. 74 57. 14 50.00 54. 00 Lux 45 .58 53.06 39.58 44 .00 Double Rich 44 .90 51.02 35 .42 48 .00 ... Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 3 0-3 5 tuổi Thứ Hai 58. 54 57. 14 51.22 67.50 Thứ Tư 52.85 57. 14 46. 34 55.00 Thứ Sáu 48 .78 45 . 24 48.78 52.50 Thứ Năm 47 .97 45 . 24 48.78 50.00 Thứ Bảy 45 .53 45 . 24 36.59...
 • 32
 • 259
 • 0

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 5 pptx

Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 5 pptx
... thập nhận thức, cảm xúc hành vi khách hàng tiêu dùng, vận dụng để phục vụ cho vi c lập kế hoạch tiếp thị chiến lược Các nhà tiếp thị tác động vào thành phần cảm xúc nhằm đạt cảm tình khách hàng, ... hợp để tác động từ hai đến toàn thành phần Trong phạm vi nghiên cứu cho sản phẩm Double Rich, nhà tiếp thị sản phẩm thực tác động đến thành phần nhận thức thực hoạt động nhằm nâng cao thuộc tính ... cảm tình khách hàng, khơi gợi tình cảm tích cực nhãn hiệu Hoặc tác động vào thành phần nhận thức vào kiến thức sản phẩm khách hàng, nhằm giúp khách hàng kiến thức để so sánh nhãn hiệu, qua cung...
 • 7
 • 409
 • 3

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Đà Nẵng Techcombank

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Đà Nẵng Techcombank
... trọng nhân tố hài lòng người sử dụng 3.2.1.3 hình nghiên cứu Sau phân tích nhân tố khám phá EFA ta có hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng thẻ Techcombank Đà Nẵng ... LẬP MÔ HÌNH hình nghiên cứu Hình 2-1: hình đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Techcombank Sự đáp ứng Độ tin cậy Sự tiếp cận Sự hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ Techcombank ... anh (ch )! Tôi học viên cao học chuyên ngành tài ngân hàng trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng Tôi thực đề tài thực tập nghiên cứu “ Sử dụng hình kinh tế lượng phân tích nhân tố tác động đến hài lòng...
 • 19
 • 358
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO ĐẾN THÁI ĐỘ Ý ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MUA SẮM TRỰC TUYẾN TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO ĐẾN THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MUA SẮM TRỰC TUYẾN TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
... đến mua sắm trực tuyến ý định tăng mức độ mua sắm trực tuyến khách hàng mua sắm trực tuyến TP.HCM Trong nghiên cứu này, tác giả xem xét tám loại nhận thức rủi ro khách hàng mua sắm trực tuyến: rủi ... Sangruang (2011) nhận thức rủi ro khách hàng mua sắm trực tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ hướng đến mua sắm trực tuyến khách hàng ảnh hưởng gián tiếp đến ý định tăng mức độ mua sắm trực tuyến thông ... nhận thức rủi ro khách hàng mua sắm trực tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ hướng đến mua sắm trực tuyến ảnh hưởng gián tiếp đến ý định tăng mức độ mua sắm trực tuyến thông qua thái độ hướng đến...
 • 150
 • 1,740
 • 13

chương 4 hành vi của người tiêu dùng, tìm kiếm thị trường trực tuyến, quản lý mối quan hệ với khách hàng (người tiêu dùng)

chương 4 hành vi của người tiêu dùng, tìm kiếm thị trường trực tuyến, và quản lý mối quan hệ với khách hàng (người tiêu dùng)
... hưởng đến hành vi khách hàng trực tuyến Hiểu qui trình định (của khách hàng) mua hàng trực tuyến Mô tả cách công ty xây dựng mối quan hệ 1-1 với khách hàng Trình bày tính cá nhân hoá mua bán trực ... ty: Hiểu biết thêm khách hàng Hướng dẫn khách hàng Sử dụng website dịch vụ khách hàng © Prentice Hall 20 04 11 Hiểu biết hành vi khách hàng trực tuyến Mô hình hành vi khách hàng trực tuyến Tính độc ... Prentice Hall 20 04 44 CRM mối quan hệ với EC (cont.) Phân loại chương trình CRM Chương trình cam kết trung thành Thăm dò Save or win back Cross-sell/up-sell eCRM: Quản quan hệ với khách hàng đựơc...
 • 75
 • 390
 • 0

đề mục Nghiên cứu đặc điểm bùn cát, các đặc trưng thủy văn động lực hình thái tác động đến sự ổn định của sông ngòi (Lấy sông Lam làm đối tượng chính để nghiên cứu

đề mục Nghiên cứu đặc điểm bùn cát, các đặc trưng thủy văn động lực và hình thái tác động đến sự ổn định của sông ngòi (Lấy sông Lam làm đối tượng chính để nghiên cứu
... gắng bước đầu đề cạp phẩn nhổ đề tài: "Đánh giá đặc diem Thu ỷ vãn, động lực, đặc tính bùn cát dặc trưng hình Iliái sổng (lấy sông Lam làm đối tưựng nghiên cứu) định hướng mộl số giái pháp phòng ... cho lính miền Trung - Nhằm ổn định bờ klni vực hạ lưu sông, mót số công trình báo vệ bờ dã vã dang xây dựng - Để ổn định vùng cửa sông, bờ biến, số dự án nghiên cứu cửa sông miền Trung thực Tuy ... bờ sông hệ ihống sông miền Trung công việc có tính định hướng cho dự án sứ dụng, khai thác, nhằm làm ổn định lòng sông vùng hạ lưu miền Trung, phục vụ nghiên cứu quy hoạch trị sông phòng lũ cho...
 • 74
 • 489
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đo lường lợi ích và chi phí của chương trìnhđề tài nghiên cứu nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng thỏa mãn của người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp hcmnghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ tác dộng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp htc4 1 phân tích hồi quy các biến tác động đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tiệc cướiphân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ phục vụ tác động đến sự thỏa mãn của sinh viên nội trú trường đại học nha trang thông qua khảo sát sinh viênkhối lượng sản xuất và chi phí sản xuất gà giống thương phẩm isakhối lượng sản xuất và chi phí sản xuất gà giống thương phẩm tam hoàng 882tăng thông lượng đầu vào giảm lượng tồn kho và chi phí vận hànhsơ đồ kế toán thu nhập khác và chi phí kháckhái niệm và các yếu tố tác động đến sự phát triển dịch vụ viễn thông công íchdịch vụ giới thiệu việc làm tại tp hcmdoanh thu và chi phí hợp đồng xây dựngkế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chínhkế toán thu mua nhập xuất và dự trữ vật liệu chi phí vật liệu trong sử dụngkiểm toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chínhMỘT số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCSĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIde thi tài chính công k25 uehNhân với số có một chữ sốThực hành vẽ hình chữ nhậtVẽ hai đường thẳng song songVẽ hai đường thẳng vuông góckế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12HUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửGiáo án tiếng anh 10Giáo án tiếng anh 12Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạchMỘT số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TIỂU học CHIA NHÓM và học NHÓM THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mớiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtTriển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (LV thạc sĩ)4g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)