ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ TÀI " ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN " pptx

ĐỀ TÀI
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - CHU THỊ HỒNG HUYỀN ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN ... trạng đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Điều tra thống kê phân loại hình Đánh giá hiệu kinh tế - sinh thái số hình Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc Ý nghĩa đề ... phục rừng để phủ xanh vùng đất trống trọc cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành chọn đề tài: " iều tra, đánh giá hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên" Mục đích...
 • 109
 • 281
 • 0

Điều tra đánh giá hiệu quả của một số hình xanh đất trồng đồi núi trọc

Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình xanh đất trồng đồi núi trọc
... nhân hình thành đất trống đồi trọc 36 4.3 Hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.1 Tình hình giao đất, giao rừng thực phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.2.Quản ... kinh tế hình, xác định nguyên nhân hình thành đất trống đồi núi trọc, đánh giá nguyên nhân hiệu công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc * Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc: Thực ... nghiên cứu Điều tra, đánh giá trạng đất trống đồi trọc hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Những điều tra khảo sát để đánh giá trạng đất trống...
 • 109
 • 453
 • 1

Đánh giá hiệu quả của một số hình sản xuất trên vùng đất đỏ bazan huyện nghĩa đàn nghệ an

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình sản xuất trên vùng đất đỏ bazan huyện nghĩa đàn  nghệ an
... + hình VAC - So sánh hiệu hình sản xuất vùng đất đỏ bazan huyện Nghĩa Đàn - Một số giải pháp để phát triển hình sản xuất vùng đất đỏ bazan huyện Nghĩa Đàn - Đề xuất số hình sản xuất ... hình sản xuất - Tình hình sản xuất hình vùng đất đỏ bazan huyện Nghĩa Đàn + hình nuôi ong mật + hình chăn nuôi bò sữa - trồng cỏ + hình sản xuất công nghiệp + hình chuyên canh ... tích - suất - sản lượng số ăn vùng đất đỏ bazan huyện Nghĩa Đàn Bảng 3.11: Tình hình sâu bệnh hại vùng đất đỏ bazan huyện Nghĩa Đàn iii Bảng 3.12: Công thức xen canh hình sản xuất ăn tác dụng...
 • 36
 • 266
 • 0

Đánh giá hiệu quả của một số hình xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường tại Hà Nội

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường tại Hà Nội
... nghiệp, sinh hoạt Nội nơi có nhiều hình hội hóa bảo vệ môi trƣờng đƣợc áp dụng bật hình hội hóa bảo vệ môi trƣờng đời sống sinh hoạt hình thu hút nhiều nguồn lực hội đồng thời ... hội hóa bảo vệ môi trƣờng đề xuất giải pháp khuyến khích công tác hội hóa bảo vệ môi trƣờng địa bàn Nội" nhằm tổng kết, đánh giá hiệu công tác hội hóa việc bảo vệ môi trƣờng Nội Nhiệm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 67
 • 273
 • 0

đánh giá hiệu quả của một số hình rừng trồng thuần loài tại công ty lâm nghiệp yên thế - huyện yên thế - bắc giang

đánh giá hiệu quả của một số mô hình rừng trồng thuần loài tại công ty lâm nghiệp yên thế - huyện yên thế - bắc giang
... ba hình rừng trồng loài công ty Lâm nghiệp Yên Thế huyện Yên Thế Bắc Giang quản lý, hình là: 1- hình rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tuổi 2- hình rừng ... hội – môi trường sinh thái số hình rừng trồng loài công ty Lâm nghiệp Yên Thế huyện Yên Thế Bắc Giang, làm sở khoa học cho việc đề xuất số giải pháp lựa chọn loài trồng, hình rừng trồng ... urô loài 5.3 Đánh giá hiệu tổng hợp hình rừng trồng loài • Nguyên tắc đánh giá: Khi đánh giá hiệu hình rừng trồng cần ý đến nguyên tắc sau: - Phải hợp hiệu kinh tế với hiệu xã hội hiệu môi...
 • 87
 • 602
 • 13

Đánh giá hiệu quả của một số hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 407
 • 0

Đánh giá hiệu quả của một số hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 572
 • 1

Đánh giá hiệu quả của một số hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 200
 • 0

Đánh giá hiệu quả của một số hình khuyến nông năm 2014 tại huyện thường tín thành phố hà nội

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình khuyến nông năm 2014 tại huyện thường tín  thành phố hà nội
... "Đánh giá hiệu số hình khuyến nông năm 2014 huyện Thường Tín - Thành phố Nội" 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu hoạt động số hình triển khai huyện Thường Tín - Thành phố Nội ... thực đạo Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín chịu quản lý trực tiếp Trung tâm Khuyến nông Thành phố Nội Trạm Khuyến nông huyện Thường Tín có chức thực chương trình khuyến nông Thành phố Nội chương ... Thường Tín huyện ngoại thành Nội, Trung tâm khuyến nông thành phố Nội quan tâm hoạt động khuyến nông huyện phong phú Hàng năm, Trạm khuyến nông Thường Tín làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện...
 • 77
 • 264
 • 1

Đánh giá hiệu quả của một số hình sản xuất mới quy hộ gia đình tại huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình sản xuất mới ở quy mô hộ gia đình tại huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá
... môi trường cho thu nhập lâu dài ñang nhiệm vụ hàng ñầu cán nông dân huyện ðứng trước nhu cầu thực tiển ñó tiến hành thực ñề tài: “ ðánh giá hiệu số hình sản xuất quy hộ gia ñình huyện Quan ... nghiệp quy hộ gia ñình ñịa bàn năm ngần ñây, ñồng thời phát nguyên nhân làm hạn chế phát triển kinh tế nông hộ huyện Quan Hóa ðề xuất số giải pháp chủ yếu xây dựng hệ thống sản xuất quy hộ gia ... ñịnh hệ thống sản xuất quy hộ gia ñình có Phân tích mặt tích cực, hạn chế hệ thống sản xuất ðưa ñịnh hướng giải pháp phát triển hệ thống sản xuất quy hộ gia ñình ñịa bàn huyện năm tới -...
 • 144
 • 176
 • 0

Đánh giá hiệu quả của một số hình trồng Keo lai Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng Keo lai ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
... ảnh hưởng việc áp tiến kỹ thuật lâm sinh đến tăng trưởng suất rừng trồng Keo lai Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình, tỉnh Tuyên Quang - Trên sở đánh giá hiệu kinh tế - xã hội hình trồng ... trưởng Keo lai 58 3.3.2 Ảnh hưởng mật độ trồng ban đầu đến sinh trưởng Keo lai 61 3.4 Hiệu kinh tế số hình trồng rừng Keo lai Công ty 63 v 3.4.1 Hiệu kinh tế hình trồng Keo lai ... luận văn: Đánh giá hiệu số hình trồng Keo lai (Acacia hybrid) Công ty TNHH MTV Tuyên Bình, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn toàn điều tra đo đếm trung thực Các số liệu kết nghiên...
 • 113
 • 222
 • 0

đánh giá hiệu quả một số hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện việt yên - tỉnh bắc giang

đánh giá hiệu quả một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc ở huyện việt yên - tỉnh bắc giang
... Đánh giá hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu - Xác định trạng ĐTĐT nguyên nhân gây ĐTĐT huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Bước đầu đánh ... cứu Một số hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang gồm: - hình vườn - ao - chuồng - rừng (VACR) xã Nghĩa Trung - hình vườn rừng (VR) xã Minh Đức - hình ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - TRẦN THỊ HOÀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI TRỌC HUYỆN VIỆT YÊN - TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: ...
 • 90
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa:  nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số mô hình quản lý an toàn xây dựng đã cóđiều tra và đánh giá hiệu quả của chương trìnhchất lượng cuộc sống của bệnh nhân alzheimer người chăm sóc và đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp không dùng thuốckiểm tra và đánh giá hiệu quả của marketing hàng khôngkiểm tra và đánh giá hiệu quả của xúc tiến thương mạiđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số loại thuốc trừ sâu sinh họcđời sống kinh tế của người sán dìu ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênđiều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nộinghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổixây dựng hệ thống quy trình kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ trực tuyếnnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổinghiên cứu chế tạo bẫy ánh sáng và đánh giá hiệu quả của chúng đến việc bắt côn trùng gây hại cây trồngphân tích và đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩuskkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh137 Đề thi Hóa Học Có lời giải chi tiếtCHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - ĐẦU TƯ QUỐC TẾ -Dự án đầu tưLUẬN VĂN THẠC SY QLHCBồi dưỡng côngchức ngạch chuyên viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.MẶT TRỤ HÌNH TRỤ KHỐI TRỤ phần 1 CAO TUẤN (1)Tuyển chọn các bài khảo sát hàm số trong đề thi năm 2017 của các trường, các sở, đề thi của bộUng dung ptolemy trong so phucKỹ thuật phản ứng Đại họcBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiếnBài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông