giáo án thi giảng đường tròn

Giáo án môn Toán - Đường tròn

Giáo án môn Toán - Đường tròn
... M I? - Phương trình (x-a)2 + (y-b)2 = R2 phương trình đường tròn ( ξ ) Hoạt động 1.3: Củng cố 1/ Viết phương trình đường tròn tâm I (-1 ;2), bán kính 2? 2/ Cho phương trình đường tròn: (x-7)2 + ... Đ-S khẳng định sau: a) Phương trình đường tròn tâm I(0;0) bán kính Hoạt động HS - Cả lớp làm - M(x;y) ∈ ( ξ ) ⇔ IM=3 ⇔ ( x − 1) + ( y − 3) = Tóm tắt ghi bảng 1.Phương trình đường tròn Tổ Toán ... định y y b O M I a x x Cho đường tròn ( ξ ) tâm I(a;b) bán kính R M(x;y) ∈ ( ξ ) ⇔ IM = R ⇔ (x-a)2 + (y-b)2 = R2 (*) Ta gọi (*) ohương trình đường tròn ( ξ ) Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền ...
 • 3
 • 505
 • 6

Giáo án hình 8: Đường tròn nội, ngoại tiếp

Giáo án hình 8: Đường tròn nội, ngoại tiếp
... giác đường tròn tiếp xúc với tất cạnh đa Đường đường tiếp đa tiếp đa giác? giác Đường tròn nội tiếp đường tròn nội tiếp hình vuông ngoại tiếphai đường tròn đồng tâm Nhận xét đường tròn ngoại tiếp ... Đường tròn ngoại tiếp hình vuông đường tròn qua đỉnh hình vuông Quan sát hình vẽ bên nhận xét đường tròn (O) với tứ giác ABCD ? Đường tròn nội tiếp hình vuông đường tròn nào? Đường tròn nội tiếp hình ... Vậy đa giác có đường tròn nội tiếp đường tròn ngoại tiếp ? Định nghĩa: Đường tròn ngoại tiếp đa giác đường tròn qua tất đỉnh đa giác Đường tròn nội tiếp đa giác đường tròn tiếp xúc với tất cạnh...
 • 13
 • 550
 • 0

giao an bài tập đương tròn

giao an bài tập đương tròn
... Thả cầu gắn băng giấy luồn qua cần rung -> chuyển động nhanh dần - Thí nghiệm đo độ lớn gia tốc rơi tự Kết luận: Sự rơi tự chuyển động nhanh dần + Phương thẳng đứng + Chiều từ xuống - GV giới thiệu ... Bằng hiểu biêt thực tế rơi vật ta trực giác chuyển động thẳng nhanh dần Sử du ̣ng thí nghiệm để xác định đặc điểm chuyển động rơi tự - Thả cầu sắt sát với dây...
 • 2
 • 504
 • 0

Giáo án - Bài giảng: MẸO TRONG LẬP TRÌNH

Giáo án - Bài giảng: MẸO TRONG LẬP TRÌNH
... adapter.Fill(ds); Gọi NET Component từ COM Component Trong hôm i-Today tạo dự án demo để làm rõ gọi NET Component từ COM client Bước 1: Tạo Strong Namecho NET Component (Strong name tên không trùng tạo hashing ... for y = to b.height-3 for x = to b.width-3 addR = b.GetPixel(x,y-1).r addR += b.GetPixel(x,y+1).r addR += b.GetPixel(x,y).r addR += b.GetPixel(x+1,y).r addR += b.GetPixel(x-1,y).r addR = addR ... Enter any number: ...
 • 83
 • 1,192
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng fronpage trong lập trình hiện nay

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng fronpage trong lập trình hiện nay
... - file ảnh nền: so01871_1.gif - Vì không đưa vào thuộc tính bgproperties="fixed" nên ảnh bị cuộn - lề trái=25 - lề trên=20 - màu văn đen - màu hyperlink chưa duyệt đỏ - màu hyperlink ... ALIGN=align-type COLOR=color NOSHADE SIZE=n WIDTH=m> đó: - ALIGN=align-tpye: canh lề cho đường thẳng ngang, align-type LEFT, RIGHT, CENTER - COLOR=color: màu đường thẳng ngang - NOSHADE: bóng - SIZE=n ... ALIGN=align-type BACKGROUND=url BGCOLOR=color-type VALIGN=v-align-type> Trong đó: ALIGN=align-type: lề ô dòng, có giá trị LEFT, RIGHT CENTER BACKGROUND=url: định ảnh dòng BGCOLOR=color-type: màu...
 • 41
 • 210
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng PHP trong lập trình hướng đối tượng trên web site

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng PHP trong lập trình hướng đối tượng trên web site
... trả D- Bài tập áp dụng: Bài tập 1: Viết trang web có giá trị từ 1-> 20 Hãy xuất trình duyệt số chẵn nằm khoảng 1-> 20 Bài tập 2: Xây dựng website thỏa yêu cầu xuất bảng cửu chương từ -> 10 Bài 4: ... ngữ lập trình, toán tử biểu thức kiến thức sử dụng để xử lý thao tác giai đoạn lập trình PHP không ngoại lệ, chúng có kiến trúc ngôn ngữ lập trình thông thường A- Toán tử PHP: 1- Toán tử gán: ... niệm PHP, cú pháp, kiểu liệu, cách làm việc với môi trường PHP Ở sau, tiếp tục tiếp cận với thuật toán cú pháp PHP cách rõ ràng quen thuộc ngôn ngữ lập trình Bài 3: Toán tử biểu thức PHP Đối với...
 • 101
 • 432
 • 0

Giáo án thi giảng cấp tỉnh

Giáo án thi giảng cấp tỉnh
... Xuống lớp + Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện học sinh, đánh giá tiết dạy + Hớng dẫn học sinh tập luyện, giao tập nhà + Dặn dò tiết học sau - Giáo viên học sinh Hô hiệu: Giải tán- Khoẻ IV/ ... dừng lại đột ngột Hs thực Đội hình chạy bền: Xp, Đ - Giáo viên yêu cầu 1-2 Hs thực đ mt bc - gim nhy ỏ lng lớp quan sát, nhận xét - Giáo viên nhận xét, chốt lại nội dung kiến thức tập luyện ... xét, đánh giá tiết dạy, h- phút ớng dẫn Hs tập luyện, dặn dò tiết sau - Đội hình thả lỏng hồi tĩnh: + GV hớng dẫn Hs thực số động tác thả lỏng, học sinh thực theo giáo viên...
 • 4
 • 387
 • 0

GIÁO ÁN TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN

GIÁO ÁN TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN
... phương trình tiếp tuyến đường tròn biết tiếp tuyến qua điểm M(6; 8) Giải Ta thấy M nằm đường tròn M Dự đoán: có tiếp tuyến kẻ từ M đến (C) I b Đường tròn (C) có tâm I(1;-2) bán kính R=5 Đường thẳng ... loại tiếp tuyến A I Tiếp tuyến điểm M Tiếp tuyến qua điểm c Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d có phương trình: 4x – 3y + 10 = Giải Phương trình đường ... a; y0 − b) Nhận xét: Nhận xét: Đường thẳng ∆ : ax + by + c = tiếp xúc với đường tròn Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tâm I(x00,y00),bán kính R tâm I(x , y ), bán kính R ⇔ ( I ; ∆ =R d ) ⇔ axo...
 • 20
 • 234
 • 0

Giáo án phương trình đường trònn

Giáo án phương trình đường trònn
... b) -Phương trình tổng (x0 - a)(x – x0) + (y0 -b)(y-y0)=0 ( ∆) quát gì? -Theo dõi, hướng dẫn học sinh -Suy nghĩ, làm vào III .Phương trình tiếp tuyến đường tròn Cho đường tròn (C) có phương trình: ... đặt: c= a2 +b2 –R2 cho biết phương trình đường tròn có dạng nào? -Từ cách đặt rút R2 ⇒ theo a,b,c R=? -Điều kiện để R bán kính đường tròn ? Lưu ý: “P .trình bậc hai x y p .trình đ.tròn hệ số x2,y2 ... Ta có phương trình đ.tròn dạng khác: x2+y2 -2ax -2by + c = (2) 2 với c = a + b – R x2+y2 -2ax -2by + c = R = a + b2 - c R= a2+b2-c > -Suy nghĩ trả lời Điều kiện để phương trình phương trình đ.tròn...
 • 3
 • 358
 • 0

Giáo án thi giảng (Màu sác cvacs vật dướí ánh sáng...)

Giáo án thi giảng (Màu sác cvacs vật dướí ánh sáng...)
... ú l mu ca mt truyn t vt màu đen ánh sáng màu sỏngvt trng Nếu thấy vật vo mt ta cỏc +truyềnthymắt Ta thấy vật vìmu xanhtừ thỡ cú Nu vào vt mu trng, vt có ánh sáng lc II Kh cạnh vt tỏn xmắt tat ... mu trng, vt có ánh sáng lc II Kh cạnh vt tỏn xmắt tat vt vo mt ta ? ỏnh bên nng ú đến ỏnh sỏng vật sỏng mu no truyn mu ca cỏc vt + Nu thy vt mu en thỡ ? Thớ nghim v quan sỏt Tit 64 MU SC CC...
 • 19
 • 91
 • 0

Giáo án phương trình đường tròn 10 cơ bản

Giáo án phương trình đường tròn 10 cơ bản
... Không phương trình cầu học sinh thực phương trình đường tròn, hệ số phương trình đường tròn? x2, y2 không ( Nếu pt đường tròn b) Là phương trình đường xác định tọa độ tâm bán tròn a2 + b2 – c = 10 ... phương trình đường tròn Phương trình (C) tâm I(a; b), bán kính R: (x – a)2 + (y – b)2 = R2 (1) H2 Để viết phương Đ2 Để viết phương trình  Nhận xét: Để viết trình đường tròn ta cần đường tròn ... kiện để phương trình cho phương trình đường tròn Chú ý đặc điểm nhận dạng phương trình đường tròn Bài tập củng cố: cho tam giác ABC có A(5, 3), B(6,2), C(0,-2) Viết phương trình đường tròn ngoại...
 • 5
 • 280
 • 0

Giao an thi GVG Bai phuong trinh duong tron

Giao an thi GVG Bai phuong trinh duong tron
... PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN I Phương Trình Đường Tròn 1) Dạng DuongTron.gsp a) Phương Trình Trong mp Oxy đường tròn tâm I(a ; b) , bán kính R y có phương trình : (x – a)2 + ... b) Ví Dụ Viết phương trình đường tròn (C) trường hợp sau : b b1) tâm I(-2 ; 1) qua M(2 ; -3) I Bai1 R M(x ; y) a O b2) tâm I(-1 ; 2) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x – 2y + = b3) có đường kính ... trình đường tròn có dạng : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = Với tâm I(a ; b) , bán kính : R = a2 + b2 − c Bai2 b) Ví Dụ Tìm tâm bán kính đường tròn sau : Tâm I(1 ; 1), R = b1) x2 + y2 – 2x – 2y – = 1 b2)...
 • 9
 • 1,574
 • 57

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về các bài tập thực hành thị giác trong máy tính với opencv

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về các bài tập thực hành thị giác trong máy tính với opencv
... cho frame Bài tập Viết chương trình chuyển ảnh sang ảnh mức xám (grayscale) Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM | Tháng 3/2013 Trang [CTT451] – [Nhập môn Thị giác Máy tính] Tháng 3/2013 ... xám o Thực với số, số dùng để cộng vào giá trị kênh màu tương ứng điểm ảnh màu Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM | Tháng 3/2013 Trang [CTT451] – [Nhập môn Thị giác Máy tính] Tháng ... ) theo chiều x y ảnh Một số lọc như: Bộ lọc Sobel 3x3: -1 1 -2 0 -1 -1 -2 -1 Độ lớn Gradient: √ ( ) ( ) Góc Gradient: ( ( ( ) ) ) Tính θ’ cách làm tròn từ góc θ vào bốn hướng: 00, 450, 900, 1350...
 • 69
 • 1,100
 • 3

Giáo án Bài giảng về: Ôn thi toán rời rạc trong thi hết môn

Giáo án Bài giảng về: Ôn thi toán rời rạc trong thi hết môn
... U, a b a R b Câu 25 Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường ngắn từ đỉnh A đến đỉnh lại TS NGUYỄN VIẾT ĐÔNG BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC August 28, 2011 Câu 26 Dùng thuật toán Prim tìm khung ngắn đồ thị cho ... NGUYỄN VIẾT ĐÔNG BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC August 28, 2011 Câu Mỗi người sử dụng hệ thống máy tính công ty X phải sử dụng password dài từ đến ký tự, ký tự chữ (trong 26 chữ cái) chữ số (trong 10 chữ ... z) a) Tìm tế bào lớn Kar( f ) b) Tìm tất công thức đa thức tối tiểu f Câu 16 Hai đồ thị sau có đẳng cấu với không? TS NGUYỄN VIẾT ĐÔNG BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC August 28, 2011 u1 u2 v3 v1 v2 u6 u5...
 • 20
 • 1,045
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an quan sat duong tron thanh phogiáo án phương trình đường tròngiáo án luyện tập đường tròngiáo án phương trình đường thẳng trong không giangiáo án phương trình đường thẳng trong mặt phẳnggiáo án bài giảng điện tử truyện qua đườnggiáo án thí điểm tiếng anh lớp 6 soạn bồi dưỡng 3 cộtbài giảng giáo án ngữ văn 7 trọn bộ 3 cộtgiáo án phương trình đường thẳng trong oxygiao an bai giang unit9 lop 6 thi diemgiáo án bài giảng khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳnggiáo án phương trình đường thẳng trong không gian lớp 12 cơ bảngiáo án một thời đại trong thi cagiao an phuong trinh duong thang trong khong gian tiet 2giao an van dong di trong duong hepDiễn ngôn về người phụ nữ trong các tác phẩm văn học việt namde thi kinh tế lao động k25 uehly thuyet peptit HAYTB nhan ho so xet tuyen bo sung dot 2 2016Một sô “ câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần quang hình lớp 9”Giao an anh 9 tuan 8, 9Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn tiếng anhĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂMgiao án đai so 8 học ki iUnit 4 GS listen and readTB ULSA LVTS2016Thong bao 1176 diem nhan HS dot 1 2017 Sua17072017Thong Bao diem chuan TSDH 2017 CV di so 1288Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (LV thạc sĩ)Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (tt)Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (LV thạc sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTskkn một số KINH NGHIỆM và BIỆN PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH TIỂU học HIỆN NAYGiải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng