Điều tra một số nguồn tài nguyên tinh dầu ở xã tùng vài huyện quản bạ tỉnh hà giang

Bước đầu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc thống nhất, huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh

Bước đầu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã thống nhất, huyện hoành bồ  tỉnh quảng ninh
... BỐ CỦA CÂY THUỐC 28 3.1.1 Tính đa dạng sinh học thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh .28 3.1.2 Phân bố thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh ... nguyên thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu sau: Xác định tính đa dạng sinh học tri thức sử dụng tài nguyên thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh ... mục thuốc quý thông dụng Thống Nhất – 38 huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh Bảng 3.8: Danh mục phận dùng thuốc Thống Nhất – 39 huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh Bảng 3.9: Danh mục cách dùng thuốc...
 • 109
 • 195
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố, sinh thái, sinh học và hiện trạng bảo tồn của loài giổi – michelia citrata (noot chalermglin) q n vu n h xia tại tùng vài, huyện quản bạ, tỉnh giang

Nghiên cứu sự phân bố, sinh thái, sinh học và hiện trạng bảo tồn của loài giổi – michelia citrata (noot  chalermglin) q n vu n h xia tại xã tùng vài, huyện quản bạ, tỉnh hà giang
... v n cao h c: Nghi n cứu ph n bố, sinh thái, sinh h c trạng bảo t n loài Giổi chanh Michelia citrata (Noot & Chalermglin) Q N Vu & N H Xia Tùng Vài, huy n Qu n Bạ, tỉnh H Giang Hy vọng ... citrata (Noot & Chalermglin) Q N Vu & N H Xia vùng rừng ba Cao Mã Pờ - Tả V n Tùng Vài, huy n Qu n Bạ, tỉnh H Giang 3.2 Mục tiêu nghi n cứu - Xác định ph n bố, đặc điểm sinh thái, sinh h c loài ... V n 2.2.2 Sinh kế Ở huy n Qu n Bạ, thu nhập trung bình 6.000.000 VNĐ/người /n m vào n m 2010 (Nghị số 09/NQ -H ND H i Đồng Nh n D n huy n Qu n Bạ 2010) Ở th n B n Thăng Tùng Vài Ph n Tùng Vài,...
 • 91
 • 303
 • 1

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ
... III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG BIỂN Về điều tra tài nguyên môi trường biển  Giai đoạn tập trung hoàn thiện mạng lƣới quan trắc ... điều tra tài nguyên môi trường biển phạm vi toàn quốc (metadata) III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG BIỂN Về quản lý sở liệu biển  ... hạng III I HIỆN TRẠNG MẠNG LƢỚI ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG BIỂN Các mạng lưới quan trắc khác Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam quản lý,...
 • 25
 • 176
 • 0

slide bài giảng đề tài tìm hiểu về một số nguồn tài nguyên biển

slide bài giảng đề tài tìm hiểu về một số nguồn tài nguyên biển
... cá Bé tìm hiểu nguồn hải sản biển Đánh bắt cá Thả cá Phơi cá Bé tìm hiểu nguồn hải sản biển tìm hiểu nguồn hải sản biển Từ ao Từ biển Từ giếng Bé tìm hiểu nguồn hải sản biển Từ ao Từ biển Từ ... tìm hiểu nguồn hải sản biển Đúng rồi! Chúc mừng bé Bé tìm hiểu nguồn hải sản biển Sai rồi! Bé chọn lại nào! Bé tìm hiểu nguồn dầu khí biển Giàn khoan dầu Công viên Bé tìm hiểu nguồn dầu khí biển ... dầu Công viên Bé tìm hiểu nguồn dầu khí biển tìm hiểu nguồn dầu khí biển tìm hiểu nguồn dầu khí biển Khai thác dầu Khai thác nước Khai thác đá Bé tìm hiểu nguồn dầu khí biển Khai thác dầu...
 • 81
 • 597
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... kể tính đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật số trạng thái thảm thực vật Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - HOÀNG THỊ THANH THUỶ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ ... 74 4.4 Đa dạng thành phần dạng sống trạng thái thảm thực vật 75 4.5 Đa dạng cấu trúc hình thái trạng thái thảm thực vật 84 4.6 Đề xuất số biện pháp nhằm bảo tồn trạng thái thảm thực vật KVNC...
 • 119
 • 951
 • 4

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN docx
... kể tính đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật số trạng thái thảm thực vật Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - HOÀNG THỊ THANH THUỶ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ ... 74 4.4 Đa dạng thành phần dạng sống trạng thái thảm thực vật 75 4.5 Đa dạng cấu trúc hình thái trạng thái thảm thực vật 84 4.6 Đề xuất số biện pháp nhằm bảo tồn trạng thái thảm thực vật KVNC...
 • 119
 • 373
 • 1

nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong một số thảm thực vật tự nhiên ký phú, huyện đại từ tỉnh thái nguyên làm cơ sở cho công tác bảo tồn

nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong một số thảm thực vật tự nhiên ở xã ký phú, huyện đại từ tỉnh thái nguyên làm cơ sở cho công tác bảo tồn
... tác bảo tồn Vì chọn đề tài “ Nghiên cứu tính đa dạng thực vật số thảm thực vật tự nhiên Phú, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên làm sở cho công tác bảo tồn Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tính ... nghiên cứu thảm thực vật, đa dạng thực vật Thái Nguyên khu vực nghiên cứu Những công trình nghiên cứu thảm thực vật đa dạng thực vật Thái Nguyên tản mạn Cuối năm 70, Sở Nông lâm Thái Nguyên nghiên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - - NGUYỄN HỮU QUYỀN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN XÃ KÝ PHÚ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH...
 • 101
 • 365
 • 0

Điều tra thành phần loài họ đơn men (Myrsinaceae) Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Điều tra thành phần loài họ đơn men (Myrsinaceae) ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
... DC V O TO TRNG I HC VINH TNG TH THANH HOAN ĐIềU TRA THàNH PHầN LOàI Họ ĐƠN NEM (MYRSINACEAE) PHúC SƠN, HUYệN ANH SƠN NA NGOI, HUYệN Kỳ SƠN, TỉNH NGHệ AN Chuyờn ngnh: Thc vt hc Mó s: 60.42.20 ... 3.1 Danh lc thc vt h n nem (Myrsinaceae) xó Phỳc Sn v xó Na Ngoi TT Taxon Tờn Vit Nam DS YT Phỳc Na L Sn Ngoi Genus Ardisia Ardisia aciphylla Pit Ardisia amherstiana A.DC.* Ardisia annamensis ... + Na 4.4 + Mi + Na + Na 4.4 + + Na + + Na + + Na + Mi 4.1 Thuc mỏu Na 4.2 + Lỏ khụi Na 4.4 + Cm ngui c Na li Trng a lỏ hp Cm ngui lỏ chõn danh Cm ngui hoa Cm nguụi lỏ ba Khụi lỏ to Cm ngui hance...
 • 85
 • 212
 • 0

Điều tra một số giống lạc đang trồng tại 2 huyện hưng nguyên và nghi lộc tỉnh nghệ an

Điều tra một số giống lạc đang trồng tại 2 huyện hưng nguyên và nghi lộc tỉnh nghệ an
... III Kết nghi n cứu thảo luận 23 3.1 Kết điều tra qua mẫu phiếu điều tra 3.1.1 Giống lạc trồng huyện Hng Nguyên Nghi Lộc 3.1 .2 Kỹ thuật thâm canh 3.1 .2. 1 Thời vụ 3.1 .2. 2 Diện tích trồng lạc huyện ... thớc lạc Huyện Giống Sen NA Chiều Sen lai V79 LVT LO2 75 /23 Sen 1660 chùm Hng Nguyên Dài 2, 75 2, 51 2, 83 3,3 2, 99 2, 74 Rộng 1,19 1,33 1 ,25 1,33 1,50 1 ,2 1 ,2 Nghi Dài 2, 5 2, 52 2,68 3,03 2, 93 2, 75 ... tài Điều tra số giống lạc trồng huyện Hng Nguyên Nghi Lộc II- Mục đích, yêu cầu đề tài: - Mục đích: Nhằm điều tra giống lạc trồng huyện Hng Nguyên Nghi Lộc - Yêu cầu: + Điều tra giống, kỹ thuật,...
 • 44
 • 126
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.
... Đánh giá số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace, DU75 điều tra số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên” 2.1.1 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh ... giá số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace DU75 - Phát điều trị số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm - Trên sở đánh giá để áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– PHÙNG THỊ KIỀU Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CỦA HAI GIỐNG LỢN LANDRACE, DU75 VÀ ĐIỀU TRA MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG...
 • 77
 • 212
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn móng cái, landrace và điều tra một số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi tại trạm truyền giống gia súc hóa thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn móng cái, landrace và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại trạm truyền giống gia súc  xã hóa thượng  huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... dụng lợn đực giống Xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành đề tài: Đánh giá số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Móng cái, Landrace điều tra số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm truyền ... giống lợn Móng Cái, Landrace điều tra số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm truyền giống gia súc - Hóa Thượng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian thực tập với tinh thần làm ... giống lợn Móng Cái, Landrace điều tra số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm truyền giống gia súc - Hóa Thượng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian thực tập với tinh thần làm...
 • 59
 • 183
 • 0

Điều tra một số sâu hại chính trên cây cà chua và biện pháp phòng trừ tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

 Điều tra một số sâu hại chính trên cây cà chua và biện pháp phòng trừ tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng
... sâu hại chua vụ Xn - Hè năm 2011 Đơn Dương - Lâm Đồng - Xác định đặc điểm gây hại số lồi sâu hại - Điều tra biện pháp phòng trừ sâu hại chua địa bàn nghiên cứu, qua đề xuất số biện pháp phòng ... xuất chua địa bàn Huyện chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra số sâu hại chua biện pháp phòng trừ huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng Mục đích đề tài - Lập danh lục thành phần lồi sâu ... 2011 TẠI ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG Qua điều tra nghiên cứu chua vụ Xn Hè 2011 Đơn Dương - Lâm Đồng, chúng tơi xác định lồi sâu hại chua, kết thể bảng 3.1.1 Bảng 3.1.1 Thành phần lồi sâu hại chua...
 • 47
 • 1,818
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: điều tra một số bệnh sản khoa thường gặp thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung và các giải pháp khắc phục trên đàn bò cái sinh sản tại huyện yên thành tỉnh nghệ anđiều tra một số sâu hại chính trên cây cà chua và biện pháp phòng trừ tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồngnêu một số loại tài nguyên dùng chung trên mạngmột số loại tài nguyên dùng chung trên mạngđiêu tra một số đặc diểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp vá sinh sản ở lợn và biện phap điiều trịkết quả điều tra một số doanh nghiệpkết quả điều tra một số doanh nghiệp vàsat dieu tra mot so du an cu thebang dieu tra mot so cong trinh thuy loi su dung cac cau kien btct truyen thong dang ban va damnguồn tài nguyên thiên nhiên ở việt namthực trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở việt nambảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh hà tĩnhbài 10 dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nónghuong dan lam bai 10 dan so va suc ep dan so toi tai nguyen moi truong o doi nongbài 10 dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng violetBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBài viết số 7 lớp 8 đề 251089021 hợp ĐỒNG DỊCH vụ bảo TRI hệ THỐNG MAY TINHHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12GDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVĐánh giá, Nghiên cứu Hành vi tiêu dùng của khách hàng về Du Lịch Tour và Công ty Du Lịch VietravelChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUBài báo ISI, SCOPUS giai đoạn 2011-2015.Đề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.detai NAFOSTED 2016 nayLuận văn Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xãTiêu Luận Thực Trạng Buôn Bán Phụ NữTiểu luận môn quản lý nhà nước hệ chuyên viên. Đề tài: “Xử lý việc giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng Nhà máy gạch không nung tại khu Công nghiệp ĐH, xã QLa, huyện QL” để làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuNHỮNG yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT ĐỘNG tự học của học SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – TỈNH ĐỒNG NAIKinh Điển Về Khởi Nghiệp