Nghiên cứu tinh chế saponin từ dây thìa canh lá to bằng nhựa macroporous d101

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất và độc tính của loài dây thìa canh to ( gymnema latifolium wall ex wight) thu hái ở hòa bình

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất và độc tính của loài dây thìa canh lá to ( gymnema latifolium wall ex wight) thu hái ở hòa bình
... latifolium Wall ex Wight) 16 Hỡnh 3.1 S chit xut cỏc phõn on t Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) 18 Hỡnh 3.2 S phõn lp phõn on E1 t Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex ... canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) khụng thy biu hin c tớnh trờn cỏc c quan to mỏu, gan, thn iu ny cho thy trin vng Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) cú th l thuc ... (Gentianales) + H Trỳc o (Apocynaceae) + Phõn H Thiờn lý (Asclepiadoideae) + Chi Gymnema R.Br + Loi Gymnema latifolium Wall ex Wight n , Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) cũn c bit...
 • 56
 • 296
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, di truyền và bán định lượng gymnemagenin của loài dây thìa canh to (gymnema latifolium wall ex wight) ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, di truyền và bán định lượng gymnemagenin của loài dây thìa canh lá to (gymnema latifolium wall ex wight) ở việt nam
... thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) Vit Nam c thc hin vi cỏc mc tiờu : Nghiờn cu c im hỡnh thỏi ca cỏc mu dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) thu hỏi ti Vit Nam ... Nghiờn cu c im di truyn phõn t ca cỏc mu dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) Bỏn nh lng Gymnemagenin cú cỏc mu dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) nghiờn ... dng sinh hc ca cõy dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) Hũa Bỡnh [6] ỏng lu ý l cõy dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) cng cú Gymnemagenin tng t v cú tỏc...
 • 92
 • 260
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của dây thìa canh to (gymnema latifolium wall ex wight)

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của dây thìa canh lá to (gymnema latifolium wall ex wight)
... a Dây thìa canh to tác d ng m nh Dây thìa canh [16] Dây thìa canh to loài m i chưa c nghiên c u th gi i M t s k t qu nghiên c u sơ b t i Vi t Nam cho th y d ch chi t ethanol c a Dây thìa canh ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG B YT I H C DƯ C HÀ N I OÀN TH ÁI NGHĨA NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C VÀ TÁC D NG H Ư NG HUY T C A DÂY THÌA CANH TO (GYMNEMA LATIFOLIUM WALL EX WIGHT) LU N VĂN ... tính c p c a Dây thìa canh to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) ã c nghiên c u xác nh không phát hi n th y LD50 [16] 1.1.3 M t s nghiên c u v thành ph n hóa h c Các nghiên c u hóa h c u tiên...
 • 85
 • 341
 • 0

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 1 nhân hoá hệ thống thoát nước

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 1 tư nhân hoá hệ thống thoát nước
... ròng doanh thu 0. 71 0.24 0.47 1. 73 0.59 1. 14 Hạng mục US$ (000) 2962 10 07 19 55 18 % Nước sản xuất theo m3 419 814 6 Nước tính hóa đơn theo m 17 09 314 Rò rỉ hệ thống (hiệu vận 41% hành) Nguồn: Vera ... hoạt 10 0 0. 61 6.98 11 .4 Thương 5000 2 .15 17 .55 8.2 Công nghiệp 5000 1. 32 21. 32 16 .2 Kh{ch sạn 25000 3. 91 10.00 2.6 (hội viên) Kh{ch sạn 25000 3.97 10 .29 2.6 (không hội viên) Cho cộng đồng 5000 1. 31 ... cấp nhượng quyền 12 Cancún, Mexico: Tƣ nhân hóa Hệ thống Nƣớc _CR14-00 -15 93.0 Bảng Bản đồ Mêhicô 13 Cancún, Mexico: Tƣ nhân hóa Hệ thống Nƣớc _CR14-00 -15 93.0 Bảng Bản đồ...
 • 16
 • 290
 • 2

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tinh chế dầu gốc từ dầu gốc thô

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tinh chế dầu gốc từ dầu gốc thô
... trơn Theo hướng nghiên cứu em khoa chế biến giao cho thực đề tài: Nghiên cứu tinh chế dầu gốc từ dầu gốc thô Mục tiêu đề tài nghiên cứu loại bỏ tạp chất glycerin tạp chất khác dầu gốc Nội dung ... liệu cho trình nghiên cứu Từ mỡ cá sản xuất dầu gốc thô theo quy trình Nguyễn Thị Hoài Giang 46-TP2 Đề tài sử dụng dầu gốc thô để nghiên cứu tinh chế dầu gốc 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Các ... 2.2.3.1 Quy trình tinh chế dầu gốc thô dự kiến Chọn quy trình sản xuất dầu gốc Nguyễn Thị Hoài Giang đề xuất để sản xuất dầu gốc cho trình nghiên cứu xây dựng quy trình tinh chế dầu gốc thô Sơ đồ quy...
 • 65
 • 265
 • 0

Nghiên cứu tinh chế dịch chiết từ vỏ quả ca cao để sản xuất Theobromin thô

Nghiên cứu tinh chế dịch chiết từ vỏ quả ca cao để sản xuất Theobromin thô
... nghiệm tinh chế dịch chiết từ vỏ ca cao để sản xuất Thebromin thô 2.3.1 Sơ đồ quy trình dự kiến tinh chế dịch chiết từ vỏ ca cao để sản xuất Theobromin thô [6] 13 Dịch chiết từ vỏ ca cao Lọc ... 3.10 Quy trình tinh chế dịch chiết từ vỏ ca cao để sản xuất Theobromin thô  Sau tiến hành thí nghiệm, hoàn thiện quy trình tinh chế dịch chiết từ vỏ ca cao sản xuất Theobromin thô  Sơ đồ quy ... sản xuất Theobromin thô dịch chiết từ vỏ ca cao 1.3.1 Khái niệm tinh chế .9 1.3.2 Các nghiên cứu tinh chế dịch chiết từ vỏ ca cao để sản xuất Theobromin thô 10...
 • 54
 • 600
 • 2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
... trúc tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì lý đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối kích thƣớc nano" Đây họ vật liệu có ... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... học Vật liệu- Viện KH&CN Việt Nam Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2011 Mục tiêu: - Chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu đa pha điện từ dạng khối kích thước nano BaTiO3 pha...
 • 61
 • 262
 • 2

Nghiên cứu tinh chế hoạt chất ức chế enzyme α-glucosidase từ đậu đen lên men bằng chủng Aspergillus oryzae.

Nghiên cứu tinh chế hoạt chất ức chế enzyme α-glucosidase từ đậu đen lên men bằng chủng Aspergillus oryzae.
... TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM phạm dung Tờn ti: Nghiên cứu tinh chế hoạt chất ức chế enzyme - glucosidase từ đậu đen lên men chủng Aspergillus oryzae khóa luận TốT NGHIệP đại học Hệ đào ... 0,55mg/ml) [4] 2.4 Tinh ch hot cht AGIs t u en lờn men 2.4.1 C s ca quỏ trỡnh tinh ch AGIs t u en lờn men Bn cht ca quỏ trỡnh tinh ch AGIs l loi b nhng cht thu c mt AGIs tinh khit nht Theo cỏc ... trớch ly hot cht AGIs 13 2.4 Tinh ch hot cht AGIs t u en lờn men 14 2.4.1 C s ca quỏ trỡnh tinh ch AGIs t u en lờn men 14 2.4.2 Cỏc phng phỏp tinh ch 14 2.5 Phng phỏp thu...
 • 69
 • 177
 • 0

thực nghiệm chế tạo hệ perovskite kép Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0.025 – 0.15) và nghiên cứu tính chất điện từ của chúng

thực nghiệm chế tạo hệ perovskite kép Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0.025 – 0.15) và nghiên cứu tính chất điện từ của chúng
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ANH QUANG THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO HỆ PEROVSKITE KÉP Ca 3Mn2O7 PHA TẠP Fe (x = 0.025 -0.15) VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN TỪ CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Vật liệu linh ... 0,15) nghiên cứu tính chất điện từ chúng Vì mẫu Ca 3Mn2O7 tiến hành chế tạo thêm hệ Ca3 Mn2-xFexO7 với tỉ lệ pha tạp x khác (x= 0,05; 0,1; 0,15) Trong luận văn này, mẫu dạng hợp thức Ca 3Mn2O7 Ca3Mn2-xFexO7 ... Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0,025 0,15) nghiên cứu tính chất điện từ chúng Nội dung bao gồm:  Mở đầu  Chương Tổng quan hệ vật liệu perovskite  Chương Các phương pháp thực nghiệm  Chương Chế...
 • 55
 • 183
 • 0

Nghiên cứu điều chế glucose từ tinh bột và tổng hợp một số dẫn chất của glucosed dự đoán có tác dụng sinh học

Nghiên cứu điều chế glucose từ tinh bột và tổng hợp một số dẫn chất của glucosed dự đoán có tác dụng sinh học
... nhỏ bé vào công việc điều chế Glucose dược dụng tổng hợp số dẫn chất tác dụng sinh học, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau : - Điều chế Glucose từ tinh bột - Tổng hợp số dẫn chất Glucose ... 0,020N Cho mầu vàng với dd iod KQĐ 1.2 Dẫn chất hydrazon 1.2.1 Tác dụng sinh học dẫn chất hydrazon + Tác dụng kháng khuẩn Đây tác dụng quan trọng dẫn chất hydrazon, đáng ý dẫn chất hydrazon 5- ... hành thử tác dụng sinh học chất tổng hợp 2.5.1 Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm Tại môn Vi sinh truờng Đại học Dược Hà Nội, tiến hành thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm chất tổng hợp với chủng...
 • 51
 • 330
 • 0

Nghiên cứu tình hình đầu của Nhật Bản ra nước ngoài và hiệu quả của nó đốI vớI sự phát triển kinh tế

Nghiên cứu tình hình đầu tư của Nhật Bản ra nước ngoài và hiệu quả của nó đốI vớI sự phát triển kinh tế
... Viện trợ phát triển (ODA )của Nhật Bản thời gian qua III >Đầu Nhật Bản vào số nước khu vực 1 .Đầu Nhật Bản vào Asean 2 .Đầu Nhật Bản vào Trung Quốc 3 .Đầu Nhật Bản vào Mỹ 4 .Đầu Nhật ... quốc tế Qua trình nghiên cứu tình hình đầu Nhật Bản vào Việt Nam so sánh lợI ích đầu đem lạiđốI vớI phát triển kinh tế nước ta thấy rỏ vai trò đầu nước nói chung đầu Nhật Bản nói ... nước Nhật Bản đến năm 2002 I.Tổng quan kinh tế Nhật Bản từ sau chiến tranh giới thứ hai đến II >Tình hình đầu nước Nhật Bản 1 .tình hình đầu Nhật Bản 2.Quy mô xu hướng FDI Nhật Bản 3.Cơ cấu đầu...
 • 46
 • 630
 • 2

nghiên cứu tình hình đầu nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nam cường

nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nam cường
... TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG I Tình hình đầu nâng cao chất lượng sản phẩm công ty TNHH Nam Cường Vốn nguồn vốn đầu Vốn đầu công ty TNHH Nam Cường ... Chương II: Thực trạng đầu nâng cao chất lượng sản phẩm công ty TNHH Nam Cường Chương III: Một số định hướng giải pháp đầu nâng cao chất lượng sản phẩm công ty TNHH Nam Cường Do hạn chế kinh ... TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG I Giới thiệu chung công ty TNHH Nam Cường Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Nam Cường 1.1 Thông tin chung • Tên công...
 • 30
 • 246
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMIN TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMIN TỪ VỎ TÔM
... Án Tốt Nghiệp Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm http://www.ebook.edu.vn Chương IV : KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4.1 Điều chế chitin từ vỏ tôm 4.1.1 Quá trình khử khoáng Trong vỏ tôm, thành phần ... Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm http://www.ebook.edu.vn KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu khía cạnh khác đề tài sở mục tiêu đề Chúng đạt số kết sau: Điều chế chitin, chitosan từ vỏ tôm ... cho việc nghiên cứu ứng dụng khác glucosamin đặt vấn đề tiến hành đề tài Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm Mục tiêu đề tài nhằm giải vấn đề sau : Phân lập chitin – chitosan từ vỏ tôm phế...
 • 51
 • 433
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn thị lan sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy các môn quản lý kinh tế trong trường đại học tạp chí kinh tế đối ngoại số 21 2006nghiên cứu khoa học phương pháp dạy học các yếu tố hình hoc trong toán lớp 2dây thìa canh là cây gìnghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây máu chó lá tonghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng internet và thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nam địnhphương pháp dạy học nghiên cứu tình huốngnghiên cứu tình trạng thể lực và dinh dưỡng của trẻ em từ 7 15 tuổi tại xã lang sơn hạ hoà phú thọnghiên cứu tình trạng bệnh viêm tử cung heo ở đồng naiphương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy họcnghiên cứu tính chất từ nhiệtnghiên cứu tính chất từnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymechế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicađầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anquản lý nhân sự và tiền lươngTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianTuần 10. Chữ hoa: HLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN