Lập trình cơ bản về Web JSPOracle

Nhập môn lập trình bản về Hàm

Nhập môn lập trình cơ bản về Hàm
... Đặt vấn đề  Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c số nguyên dương nhập từ bàn phím Chương trình Nhập a, b, c > Nhập a>0 Nhập b>0 Tính S = a! + b! + c! Nhập c>0 Tính s1=a! Tính ... NMLT - Hàm (Function) 11 VC & BB Tầm vực  Khái niệm  Là phạm vi hiệu biến hàm  Biến: • Toàn cục: khai báo tất hàm (kể hàm main) có tác dụng lên toàn chương trình • Cục bộ: khai báo hàm khối ... main() { int a3; } NMLT - Hàm (Function) 13 VC & BB Một số lưu ý  Thông thường người ta thường đặt phần tiêu đề hàm/ nguyên mẫu hàm (prototype) hàm main phần định nghĩa hàm hàm main void XuatTong(int...
 • 27
 • 600
 • 4

Bài giảng Lập trình bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT
... phương pháp luận lập trình (ví dụ lập trình có cấu trúc, lập trình logic, lập trình hướng đối tượng, lập trình theo mẫu, lập trình trực quan)  Các phương pháp luận thể ngôn ngữ lập trình cụ thể ... vực nghiên cứu CNTT Giới thiệu chung CNTT Thảo luận  Kể ứng dụng CNTT mà bạn thấy sống hang ngày  Ứng dụng CNTT lĩnh vực giáo dục học tập Đại học nói chung Giới thiệu chung CNTT Câu hỏi ôn ... toán Giới thiệu chung CNTT Ngôn ngữ lập trình, phương pháp lập trình chương trình dịch  Đã có thời kỳ sôi động suốt thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 người ta quan tâm đến khả hiệu ngôn ngữ lập trình...
 • 49
 • 1,020
 • 2

Lập trình căn bản về kiểu mảng

Lập trình căn bản về kiểu mảng
... chương trình xếp mảng theo thứ tự tăng dần sau loại bỏ phần tử trùng Viết chương trình nhập vào mảng, xuất hình: - Phần tử lớn mảng - Phần tử nhỏ mảng - Tính tổng phần tử mảng Viết chương trình ... đề liên quan đến mảng chiều; mảng 3, 4,… chiều tương tự (chỉ cần tổng quát hóa lên) Trang 75 Lập trình III.1 Khai báo III.1.1 Khai báo mảng chiều tường minh Cú pháp: ...
 • 8
 • 800
 • 9

Kỹ thuật lập trình bản

Kỹ thuật lập trình cơ bản
... Giá trị Giá trị … … Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 21 Cấu trúc điều khiển Lưu ý lệnh biểu thức điều kiện đoạn chương trình Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 22 Cấu trúc ... Chương 10: Hướng dẫn lập trình phương pháp Project 03 Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang Lưu đồ thuật tốn CHƯƠNG LƯU ĐỒ THUẬT TỐN (FLOWCHART) Các ký hiệu biểu diễn lưu đồ thuật tốn, cách ... cho hợp lý Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 30 Hàm CHƯƠNG HÀM CON Trình bày cấu trúc chương trình, bước xây dựng cài đặt chương trình theo phương pháp thủ tục hàm số kỹ thuật liên quan...
 • 152
 • 674
 • 4

Kiến thức lập trình bản

Kiến thức lập trình cơ bản
... dụng ngôn ngữ lập trình web để hỗ trợ tương tác client server  Một số ngôn ngữ lập trình web động phổ biến gồm ASP, PHP, Java, net …  ASP (Active Server Pages) ngôn ngữ lập trình web viết ... trang web Chú thích lập trình ASP viết sau dấu nháy đơn ‘ Mã lập trình ASP viết trộn lẫn thẻ HTML 1.3.3 Dùng trình duyệt truy cập website Mở trình duyệt (ví dụ Internet ... người dùng  Cũng ngôn ngữ lập trình khác, VBScript cho phép người dùng định nghĩa sử dụng thủ tục, hàm Nhờ chương trình chia thành module nhỏ tạo nên cấu trúc lập trình sáng sủa (phương pháp...
 • 100
 • 279
 • 0

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH BẢN (8051)_ CHƯƠNG 1

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 1
... DS5000-8 -12 DS5000-32-8 DS5000T-32 -12 DS5000-32 -12 DS5000-8 -12 8K 32K 32K 32K 8K 12 MHz 8MHz 8MHz (with RTC) 12 MHz 12 MHz (with RTC) d- Phiên OTP 80 51 Các phiên OTP 80 51 chíp 80 51 lập trình lần ... 40 64 15 3V 20 12 8 15 3V 20 12 8 12 8 32 32 3 8 5V 3V 40 40 Chữ C ký hiệu AT89C 51 CMOS Cũng có phiên đóng vỏ tốc độ khác sản phẩm Xem bảng 1. 6 Ví dụ để ý chữ “C” đứng trước số 51 AT 89C 51 -12 PC ... Cổng nối tiếp Nguồn ngắt 80 51 4K byte 8052 8K byte 12 8 byte 32 256 byte 32 80 31 OK 12 8 byte 32 Như nhìn thấy từ bảng 1. 4 80 51 tập 8052 Do tất chương trình viết cho 80 51 chạy 8052 điều ngược lại...
 • 13
 • 319
 • 2

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH BẢN (8051)_ CHƯƠNG 3

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 3
... hợp chương trình gọi vào Hay nói cách khác lệnh PUSH phải có lệnh POP Xem ví dụ 3. 10 3. 2.4 Gọi chương trình Trong lập trình hợp ngữ thường có chương trình nhiều chương trình mà chúng gọi từ chương ... ; Tạo trễ thời ; Tiếp tục thực 010 chậm 011 012 0 13 014 015 016 0010 030 0 030 0 030 0 7DFF 030 2 DDFE 030 4 22 030 5 ; Đây chương trình giữ MOV 30 0H DELAY: MOV R5, #FFH AGAIN:DJNZ RET END ; Nạp ... gọi LCALL 0A 09 08 SP 00 07 09 = 3. 2 .3 Sử dụng lệnh PUSH POP chương trình Khi gọi chương trình ngăn xếp phải bám vị trí mà CPU cần trở Sau kết thúc chương trình phải cẩn thận thao tác với nội...
 • 16
 • 313
 • 3

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 4

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 4
... 8031 trình bày chi tiết chương 11 Chân PSEN : Đây chân đầu cho phép cất chương trình (Program Store Enable) hệ thống dựa 8031 chương trình cất nhớ ROM chân nối tới chân OE ROM Chi tiết bàn chương ... để hở Ở chương 14 trình bày cách 8031 sử dụng chân kết hợp với PSEN để truy cập chương trình cất nhớ ROM 8031 Trong chíp 8051 với nhớ ROM chíp 8751, 89C51 DS5000 EA nối với VCC Ví dụ 4: Hãy tìm ... liệu nối tiếp Xem chương 10 đết biết chúng nối ghép Các bit P3.2 P3.3 dành cho ngắt chúng trình bày chi tiết chương 11 Bit P3 .4 P3.5 dùng cho định thêm 1và chi tiết trình bày chương Cuối bit P3.6...
 • 9
 • 267
 • 4

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 7

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 7
... dụ 7. 3 7. 4 Ví dụ 7. 3: Trình bày kết đoạn mã sau: MOV A, #54H XRL A, #78 H Lời giải: 54H 78 H 2CH 1 0 1 1 0 0 1 0 54H XOR 78 H = 2CH Ví dụ 7. 4: Lệnh XRL dùng để xoá nội dung ghi cách XOR với Trình ... viết mã chương trình đơn giản trình Lời giải: a) MOV SWAP A, #72 H A ; A = 72 H ; A = 27H MOV RL RL RL A, #72 H A A A ; A = 0111 0010 ; A = 1110 0100 ; A = 1100 1001 ; A = 0010 0111 b) Ví dụ 7. 13: ... Ví dụ 7. 9: Giả sử P1 cổng đầu vào nối tới cảm biến nhiệt Hãy viết chương trình đọc nhiệt độ kiểm tra giá trị 75 Theo kết kiểm tra đặt giá trị nhiệt độ vào ghi định sau: Nếu T = 75 Nếu T < 75 Nếu...
 • 10
 • 237
 • 3

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 8

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 8
... D0 D5 D4 D3 D2 PSW B8 -B8 BC BB BA B0 B7 B1 B6 B0 B5 B4 B3 B2 F3 A8 AF A9 -A8 AC AB AA IE A0 A7 A1 A6 A0 A5 A4 A3 A2 P2 9F 99 9E 99 97 90 96 99 98 90 8D 8C 8B 8A 89 88 8F B9 not bit addressable ... A, B PSW ghi khác đề cập chương sau Từ hình 8. 1 để ý cổng PO gán địa bít 80 H -87 H Còn đại bít 88 -8FH gán cho ghi TCON Cuối địa bít F0-F7H gán cho ghi B Xét ví dụ 8. 4 8. 5 việc sử dụng ghi với khả ... addressable not bit addressable 8E 8D 8C 8B 8A IP SBUF SCON 91 P1 TH1 TH0 TL1 TL0 TMOD TCON Hình 8. 1: Địa chỉa theo Byte bít nhớ RAM ghi chức đặc biệt Ví dụ 8. 4: Hãy viết chương trình để kiểm tra xem ghi...
 • 10
 • 236
 • 3

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 9

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 9
... (65536 - 0) × 1.085μs = 71.1065μs Trong ví dụ 9. 7 9. 8 không nạp lại TH TL xung đơn Xét ví dụ 9. 9 để xem việc nạp lại làm việc chế độ Ví dụ 9. 9: Chương trình tạo sóng vuông chân P2.5 liên tục việc ... 9. 14 minh hoạ điều Để có độ chễ lớn dùng nhiều ghi ví dụ 9. 15 Ví dụ 9. 14: Giả sử tần số XTAL = 11.0 592 MHz Hãy tìm a) tần số sóng vuông tạo chân P1.0 chương trình sau b) tần số nhỏ có chương trình ... giải: Trong chương trình ta lưu ý đến đích SJMP Ở chế độ chương trình phải nạp lại ghi TH TL lần ta muốn có sóng dạng liên tục Dưới kết tính toán: Vì FFFFH - 7634H = 89CBH + = 89CCH 90 CCH = 35276...
 • 18
 • 231
 • 4

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 10

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 10
... tự quay trở bước Ví dụ 10. 2 trình bày chương trình để truyền nối tiếp với tốc độ 4800 baud Ví dụ 10. 3 trình bày cách truyền liên tục chữ “YES” Ví dụ 10. 2: Hãy viết chương trình cho 8051 để truyền ... 14 25 Hình 10. 4: Đầu nối DB - 25 RS232 Vì tất chân sử dụng cáp cảu máy tính PC, nên IBM đưa phiên chuẩn vào/ra nối tiếp sử dụng có chân gọi DB - trình bày bảng 10: 2 hình 10. 5 Bảng 10. 1: Các chân ... Lời giải: a) Chương trình truyền liên tục mã ASCII chữ B (ở dạng nhị phân 0100 0 010) b) Với tần số XTAL = 11.0592MHz SMOD = chương trình ta có: 11.0592MHz/12 = 921.6kHz tần số chu trình máy 921.6kHz/16...
 • 18
 • 264
 • 3

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 11

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 11
... ví dụ 11. 2 trình phục vụ ngắt ISR ngắn nên đặt vừa vào không gian địa dành cho ngắt Timer0 bảng véc tơ ngắt Tất nhiên lúc làm Xét ví dụ 11. 3 Ví dụ 11. 3: Hãy viết lại chương trình ví dụ 11. 2 để ... trình tự ưu tiên bảng 11. 3 Ví dụ 11. 13: Giả thiết sau bật lại nguồn mức ưu tiên ngắt thiết lập lệnh “MOV IP, #0000 110 0B” Hãy bình luận trình ngắt phục vụ nào? Lời giải: Lệnh “MOV IP, #0000 110 0B” ... Interruptor 001BH Jumps to Hình 11. 3: Ngắt định thời TF0 TF1 Hãy để điểm chương trình chương trình ví dụ 11. 2 Chúng ta phải tránh sử dụng không gian nhớ dành cho bảng véc tơ ngắt Do vậy, ta đặt...
 • 19
 • 182
 • 3

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 12

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 12
... Ví dụ 12. 7: Hãy thử nối ghép ADC 804 với 8051 theo sơ đồ 12. 7 Viết chương trình để hiển thị chân INTR lấy đầu vào tương tự vào ghi A Sau gọi chương trình chuyển đổi mã Hex ASCII chương trình ... thước LCD khác Xem hình 12. 3 ý tất địa dạng số Hex Hình 12. 4 cho biểu đồ việc phân thời gian LCD Bảng 12. 4 danh sách liệt kê chi tiết lệnh lệnh LCD Bảng 12. 2 mở rộng từ bảng 16 × LCD 20 × LCD ... thứ Ép trỏ Vũ đầu dòng thứ hai Hai dòng ma trận × Ghi chú: Bảng mở rộng từ bảng 12. 4 12 14 14 DMC1610A DMC1606C DMC16117 DMC1 6128 DMC1 6129 DMC161643 14 DMC1610 21 6B DMC1620 DMC1623 13 DMC20261...
 • 18
 • 273
 • 4

LÝ THUYẾT lập TRÌNH bản (8051) CHƯƠNG 14

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 14
... dụng nhiều chương trình Bảng 14. 1 tham chiếu để tính toán đặc tính nhớ Các ví dụ 14. 1 14. 2 minh hoạ khái niệm vừa trình bày Bảng 14. 1: Dung lượng nhớ với số chân địac IC x 2x 10 11 12 13 14 1K 2K ... để cắm bảng mạch hệ thống đặt vào thiết bị xoá EPROM để chiếu xạ tia cực tím khoảng 15 - 20 phút Lập trình cho chíp Để lập trình cho chíp UV - EPROM đặt vào thiết bị đốt (thiết bị lập trình ) ... chì Bộ nhớ PROM lập trình cách làm đứt cầu trì Nếu thông tin đốt vào PROM mà sau phải bỏ cầu trì bên bị đứt vĩnh viễn với mà PROM mà gọi nhớ ROM lập trình lần Việc lập trình ROM gọi đốt ROM...
 • 4
 • 245
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết lập trình cơ bảnbài giảng lập trình cơ bảnfoxpro hướng dẫn sử dụng lập trình cơ bản và nâng caokỹ năng lập trình cơ bảnlập trình cơ bản phpcơ bản về weblập trình cơ bản xmlkiến thức cơ bản về webcơ bản về web servicetin học lập trình cơ bảngiáo trình cơ bản về chứng khoánkỹ thuật lập trình cơ bảnhọc cách lập trình cơ bảncách lập trình cơ bảnlý thuyết lập trình cơ bản 8051Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu