Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên ba kích trên thị trường

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi
... luận: "Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi" với mục tiêu là: Phân biệt số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi Nghiên cứu sô mẫu dược liệu mang tên Sâm để ... ứng với vị dược liệu PHẦN III THỰC NGHIỆM VÀ KÊT QUẢ NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 1.1 Nguyên liệu: Trong luận văn này, tiến hành nghiên cứu dược liệu mang tên Sâm sau: Huyền sâm: Scrophularia ... mang tên Sâm, thu kết quả: - Nghiên cứu vi phẫu, bột năm dược liệu mang tên Sâm có thị trường - Kết kiểm nghiệm cho thấy mẫu Đan Sâm, Đảng Sâm, Huyền Sâm dùng thị trường đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm...
 • 28
 • 372
 • 1

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam
... DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOÀI NƯA ĐƯỢC DÙNG LÀM THUỐC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60 72 04 06 Người hướng dẫn ... vào kho tàng tài nguyên thuốc nước ta, đề tài Nghiên cứu phân biệt số loài Nưa dùng làm thuốc Việt Nam thực với mục tiêu: Phân biệt bốn loài Nưa thu hái địa phương khác mặt thực vật hóa học ... 1.1.4 Các loài Nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam 1.1.4.1 Phân bố Phân bố loài nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân bố loài nưa thuộc...
 • 99
 • 239
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )
... luận Nghiên cứu kiểm nghiệm sô' dược liệu từ thuộc họ Phê (Rubiacecie)” với mục tiêu: o Nghiên cứu đặc điểm hiển vi, hoá học phận dùng làm thuốc số họ Phê, tạo sở thành lập chuyên luận kiểm ... cao phù hợp với yêu cầu chung kiểm nghiệm dược liệu khu vực PHẦN TỔNG QUAN Họ phê (Rubiaceae) thuộc Long đởm (Gentialanes), phân lớp hoa môi (Lamiidae) Họ phê có khoảng 450 chi, 6500-7000 ... tiến hành nghiên cứu tạo tư liệu để kiểm nghiệm vị dược liệu thuộc họ phê (Rubiaceae) thường dùng y học cổ truyền dân tộc Tạo tư liệu bổ sung vào chuyên luận DĐVN Trong có dược liệu chưa có...
 • 33
 • 291
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid
... tài “ Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid với mục tiêu: bổ sung tư liệu cho chun luận, đưa chất lượng kiểm nghiệm dược liệu đạt mức tiêu chuẩn hố cao hcrn Nội dung khố luận nghiên ... nhau, dựa vào chúng để sơ xác định dược liệu Bổ sung thêm tư liệu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid Góp phần phát triển hồn thiện kỹ thuật kiểm nghiệm dược liệu Với thời gian điều kiện phương ... trình kiểm nghiệm dược liệu đòi hỏi phải kết hợp nhiều phươns pháp: Kiểm nghiệm mặt thực vật, kiểm nghiêm hố học, kiểm nghiệm sinh học Dược điển sở pháp lý việc kiểm nghiệm Hiện ban hành Dược...
 • 48
 • 959
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi
... im ca bt bng kớnh hin vi Mụ t cỏc c im ú ^ Ghi nh: Chn nhng c im ca bt trờn kớnh hin vi, s dng video camera chuyn cỏc c im trc tip vo mỏy vi tớnh sau ú in tng t nh vi phn vi phu trờn -6 - 3.2 ... thng nh chp c x lý tng t nh phn nh cõy - Vi phu : S dng kớnh hin vi cú lp thờm video - camera chuyn hỡnh nh trc tip t kớnh hin vi vo cỏc file nh ca mỏy vi tớnh, s dng mt s phn mm thớch hp x lý, ... cõy thuc v v thuc Vit Nam NXB Y hc - 1999, trang 685-686; 494-495; 252; 14 Nguyn Vit Thõn Thc Dc liu phn Vi hc Trng i hc Dc H Ni - 1998, trang 24-25 15 Vin dc liu Cõy thuc Vit Nam NXB Khoa hc...
 • 44
 • 687
 • 3

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi
... t vi phu vo mt git bụm Canada trờn lỏ kớnh, y lam kớnh ch thoỏng -3 tun - Quan sỏt cỏc c im vi phu trờn kớnh hin vi v v s tng quỏt - S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi ... Quan sỏt cỏc c im ca bt dc liu di kớnh hin vi + S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi tớnh < So sỏnh: s khỏc bit ca tng mu vi v c im vi phu v c im bt ri cn c vo cỏc ti liu chun, ... phự hp vi tiờu chun kim nghim ca Dc in Vit Nam cng nh yờu cu kim nghim ca v a ct bỡ ó nờu trờn 00 ' 'i t '- "*' '' ' ''^ J ' nh 1: Viphu "a ct bỡ nh 2: M t s c im bt "a ct bỡ' nh 3: Viphu v...
 • 36
 • 347
 • 1

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi
... lụng hai mõt Cum hoa l xim co ụ nõch lõ Hoa khụng dờu, trng hoa mu trõng chia hai mụi, nhi thụ -21 - ngoi bao hoa Quõ tu, bao bụi di hoa ton tai Ton cõy cụ mựi thom dõc biờt ^ Vi phõu: Tuong tu ... xỹ l tuong tu nhu phn õnh cõy - Vi phõu: Sir dung kợnh hiởn vi cụ lõp thờm Video - camộra dở chuyờn hinh õnh truc tiộp tự kợnh hiởn vi vo cõc file õnh cỷa mõy vi tợnh, sir dung mot sụ phõn mờm ... dờu cụ lụng Hoa mu tợm hay trõng, moc thnh xim co dõu cnh, xộp thnh tựng vụng 6- hoa Quõ tu Ton cõy cụ mựi thom dờ chiu Mựa hoa v quõ vo thõng 5-7 Thộo Duoc diởn Vi t nam III: y* Vi phõu Lõ:...
 • 30
 • 247
 • 0

Nghiên cứu phân tích một số phương thức tấn công điển hình trên mạng máy tính và phương pháp ngăn chặn

Nghiên cứu phân tích một số phương thức tấn công điển hình trên mạng máy tính và phương pháp ngăn chặn
... pháp ngăn chặn cho riêng cho hiệu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với đề tài Nghiên cứu phân tích số phương thức công điển hình mạng máy tính phương pháp ngăn chặn mục đích nghiên cứu ban đầu phân tích ... thuật công phổ biến - Phạm vi nghiên cứu: Các công mạng máy tính ( ví dụ công mạng, công máy chủ web, phần mềm ứng dụng,…) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương ... đích nghiên cứu - Mục đích luận văn nghiên cứu, phân tích số phương thức công điển hình mạng máy tính hay mạng Internet phương pháp ngăn chặn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu...
 • 19
 • 596
 • 6

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước
... khí h u Vi t Nam, l a ch n tài t t nghi p Nghiên c u phân l p m t s ch ng vi khu n Bacillus spp t m nuôi tôm t i H i Phòng làm ngu n nguyên li u s n xu t probiotic nư c” M c tiêu c a tài phân l ... m u: Phòng Nghiên c u Công ngh Sinh h c Bi n Vi n Nghiên c u H i s n H i Phòng 2.2 V t li u nghiên c u 2.2.1 i tư ng nghiên c u: Vi khu n Bacillus spp có bùn ao nuôi tôm h tiêu hóa c a tôm sú ... nh nhóm vi khu n Vibrio spp (Vibriosis) Vibriosis tên g i chung cho b nh loài vi khu n thu c chi Vibrio gây loài ng v t th y s n 1.4.2.1 M t s c i m phân lo i Vibrio Vi khu n Vibrio phân b r...
 • 80
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hàm lượng một số kln as cd pb trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùngmột số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nammột số giải pháp phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản việt namđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ anluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhnghiên cứu xậy dưng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm vilisnghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọnghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửanghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi tại huyện tràng định tỉnh lạng sơntai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyenphần 2 nội dung nghiên cứu chương i một số lý luận về đầu tưmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hàngTổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH DYNAPAC (hà nội)Nghiên cứu thiết kế hộp tốc độ máy tương tự máy phay 6h82 thiết kế quy trình gia công chi tiết bánh rănghình học giải tích trong không gianchủ đề Tìm hiểu về alphaĐồ án kết cấu thếp II nhịp nhà l = 30 (m) sức trục q = 305 (tấn) cao trình đỉnh ray hr = 10(m) ap lực gió tiêu chuẩn wo = 80 (danm2) bước cột b = 6(m) số lượng bước cột 15giải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – basethiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bìnhTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16Quản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộibáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngVOICE IP trên thiết bị CISCOXây dựng website bán hàng điện thoại di độngthi công hố đào sâubáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nội10 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhDeterminants of nonfinancial firm capital structurehe dieu hanh windows 7Giáo trình MS word 2007giáo án hình học 11 chương 1