Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên đông trùng hạ thảo trên thị trường

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi
... luận: "Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi" với mục tiêu là: Phân biệt số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi Nghiên cứu sô mẫu dược liệu mang tên Sâm để ... ứng với vị dược liệu PHẦN III THỰC NGHIỆM VÀ KÊT QUẢ NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 1.1 Nguyên liệu: Trong luận văn này, tiến hành nghiên cứu dược liệu mang tên Sâm sau: Huyền sâm: Scrophularia ... mang tên Sâm, thu kết quả: - Nghiên cứu vi phẫu, bột năm dược liệu mang tên Sâm có thị trường - Kết kiểm nghiệm cho thấy mẫu Đan Sâm, Đảng Sâm, Huyền Sâm dùng thị trường đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm...
 • 28
 • 353
 • 1

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam
... DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOÀI NƯA ĐƯỢC DÙNG LÀM THUỐC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60 72 04 06 Người hướng dẫn ... vào kho tàng tài nguyên thuốc nước ta, đề tài Nghiên cứu phân biệt số loài Nưa dùng làm thuốc Việt Nam thực với mục tiêu: Phân biệt bốn loài Nưa thu hái địa phương khác mặt thực vật hóa học ... 1.1.4 Các loài Nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam 1.1.4.1 Phân bố Phân bố loài nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân bố loài nưa thuộc...
 • 99
 • 209
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )
... luận Nghiên cứu kiểm nghiệm sô' dược liệu từ thuộc họ Phê (Rubiacecie)” với mục tiêu: o Nghiên cứu đặc điểm hiển vi, hoá học phận dùng làm thuốc số họ Phê, tạo sở thành lập chuyên luận kiểm ... cao phù hợp với yêu cầu chung kiểm nghiệm dược liệu khu vực PHẦN TỔNG QUAN Họ phê (Rubiaceae) thuộc Long đởm (Gentialanes), phân lớp hoa môi (Lamiidae) Họ phê có khoảng 450 chi, 6500-7000 ... tiến hành nghiên cứu tạo tư liệu để kiểm nghiệm vị dược liệu thuộc họ phê (Rubiaceae) thường dùng y học cổ truyền dân tộc Tạo tư liệu bổ sung vào chuyên luận DĐVN Trong có dược liệu chưa có...
 • 33
 • 266
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid
... tài “ Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid với mục tiêu: bổ sung tư liệu cho chun luận, đưa chất lượng kiểm nghiệm dược liệu đạt mức tiêu chuẩn hố cao hcrn Nội dung khố luận nghiên ... nhau, dựa vào chúng để sơ xác định dược liệu Bổ sung thêm tư liệu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid Góp phần phát triển hồn thiện kỹ thuật kiểm nghiệm dược liệu Với thời gian điều kiện phương ... trình kiểm nghiệm dược liệu đòi hỏi phải kết hợp nhiều phươns pháp: Kiểm nghiệm mặt thực vật, kiểm nghiêm hố học, kiểm nghiệm sinh học Dược điển sở pháp lý việc kiểm nghiệm Hiện ban hành Dược...
 • 48
 • 869
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi
... im ca bt bng kớnh hin vi Mụ t cỏc c im ú ^ Ghi nh: Chn nhng c im ca bt trờn kớnh hin vi, s dng video camera chuyn cỏc c im trc tip vo mỏy vi tớnh sau ú in tng t nh vi phn vi phu trờn -6 - 3.2 ... thng nh chp c x lý tng t nh phn nh cõy - Vi phu : S dng kớnh hin vi cú lp thờm video - camera chuyn hỡnh nh trc tip t kớnh hin vi vo cỏc file nh ca mỏy vi tớnh, s dng mt s phn mm thớch hp x lý, ... cõy thuc v v thuc Vit Nam NXB Y hc - 1999, trang 685-686; 494-495; 252; 14 Nguyn Vit Thõn Thc Dc liu phn Vi hc Trng i hc Dc H Ni - 1998, trang 24-25 15 Vin dc liu Cõy thuc Vit Nam NXB Khoa hc...
 • 44
 • 578
 • 3

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi
... t vi phu vo mt git bụm Canada trờn lỏ kớnh, y lam kớnh ch thoỏng -3 tun - Quan sỏt cỏc c im vi phu trờn kớnh hin vi v v s tng quỏt - S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi ... Quan sỏt cỏc c im ca bt dc liu di kớnh hin vi + S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi tớnh < So sỏnh: s khỏc bit ca tng mu vi v c im vi phu v c im bt ri cn c vo cỏc ti liu chun, ... phự hp vi tiờu chun kim nghim ca Dc in Vit Nam cng nh yờu cu kim nghim ca v a ct bỡ ó nờu trờn 00 ' 'i t '- "*' '' ' ''^ J ' nh 1: Viphu "a ct bỡ nh 2: M t s c im bt "a ct bỡ' nh 3: Viphu v...
 • 36
 • 332
 • 1

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi
... lụng hai mõt Cum hoa l xim co ụ nõch lõ Hoa khụng dờu, trng hoa mu trõng chia hai mụi, nhi thụ -21 - ngoi bao hoa Quõ tu, bao bụi di hoa ton tai Ton cõy cụ mựi thom dõc biờt ^ Vi phõu: Tuong tu ... xỹ l tuong tu nhu phn õnh cõy - Vi phõu: Sir dung kợnh hiởn vi cụ lõp thờm Video - camộra dở chuyờn hinh õnh truc tiộp tự kợnh hiởn vi vo cõc file õnh cỷa mõy vi tợnh, sir dung mot sụ phõn mờm ... dờu cụ lụng Hoa mu tợm hay trõng, moc thnh xim co dõu cnh, xộp thnh tựng vụng 6- hoa Quõ tu Ton cõy cụ mựi thom dờ chiu Mựa hoa v quõ vo thõng 5-7 Thộo Duoc diởn Vi t nam III: y* Vi phõu Lõ:...
 • 30
 • 235
 • 0

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước
... khí h u Vi t Nam, l a ch n tài t t nghi p Nghiên c u phân l p m t s ch ng vi khu n Bacillus spp t m nuôi tôm t i H i Phòng làm ngu n nguyên li u s n xu t probiotic nư c” M c tiêu c a tài phân l ... m u: Phòng Nghiên c u Công ngh Sinh h c Bi n Vi n Nghiên c u H i s n H i Phòng 2.2 V t li u nghiên c u 2.2.1 i tư ng nghiên c u: Vi khu n Bacillus spp có bùn ao nuôi tôm h tiêu hóa c a tôm sú ... nh nhóm vi khu n Vibrio spp (Vibriosis) Vibriosis tên g i chung cho b nh loài vi khu n thu c chi Vibrio gây loài ng v t th y s n 1.4.2.1 M t s c i m phân lo i Vibrio Vi khu n Vibrio phân b r...
 • 80
 • 234
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây đước vòi (rhizophora stylosa)

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây đước vòi (rhizophora stylosa)
... phân lập số Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp hợp chất Lỉgnan từ Đước vòi - Rhizophora styỉosa Khóa luận tập trung nghiên cứu thành phần lignan Đước vòi tạo sở cho nghiên cứu lĩnh ... bệnh Nội dung khóa luận bao gồm: Phân lập hợp chất lignan từ Đước vòi phương pháp sắc ký Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập phương pháp phổ TỎNG QUAN 1.1 Tổng quan Đước vòi 1.1.1 Đặc điếm ... Trung tâm nghiên cứu Rừng Ngập Mặn 1.1.3 Thành phần hóa học Nghiên cứu Đước vòi thực vào năm 2007 nhóm nghiên cứu Dong-Li Li (Trung Quốc) Trong báo cáo họ phân lập xác định cấu trúc hợp chất flavanol...
 • 45
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noinghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cbql các trường mn công lậpmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường miền bắcluận văn một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nammột số phương pháp định giá công ty hiện nay trên thị trườngthương mại một số hàng hóa và dịch vụ chủ yếu trên thị trường thê giới và một số khu vực năm 2008 và triển vọng 2009chiến lược mar k phân biệt có thể đc áp dụng khi mức độ cạnh tranh trên thị trường chưa gay gắt và thị trường vẫn còn tăng trưởngchuyên đề hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường miền bắcthực trạng về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường miền bắcđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ anluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhnghiên cứu xậy dưng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm vilisnghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngSử dụng hình vẽ thí nghiệm hóa học hữu cơ 11 trong việc tuyển chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn luyện học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc giaSử dụng một số dạng bài tập hóa học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh tại trường THPT tĩnh gia 4Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong bài 16 hợp chất của cacbon – hóa học 11 (chương trình chuẩn)Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 11 cách giải bài tập xác định công thức của oxit kim loạiNâng cao chất lượng giờ học khi dạy các bài thực hành chương oxi lưu huỳnh ban cơ bản bằng phương pháp hoạt động nhómLồng ghép giáo dục kỹ năng sống và hình thành nhân cách cho học sinh thông qua giảng dạy bộ môn hoá học trong trường THPTLồng ghép giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ”(SGK hóa học lớp 11 ban cơ bản) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPTLồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môt trường trong giảng dạy bài phân bón hóa học hóa học 11Một số cách biến đổi đề từ một bài toán gốc chương halogen để giảng dạy học sinh yếu kém môn hóa học 10 tại trường THPT lê laiMột số định hướng giúp học sinh giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc giaĐổi mới phương pháp giảng dạy theo tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội,Giải thích một số kiến thức, hiện tượng thực tế thông qua chương trình hóa học lớp 12Giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn hóa họcCăn nhà khơi gợi miền ký ức xưa của lý hùngCăn phòng dễ thương của cô bạn VN du học ở anhChiêm ngưỡng căn hộ tuyệt đẹp của một cặp đôi ở hà nộiBài giảng môn luật hiến pháp 1GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIETCOMBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG TRUNG cấp kỹ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNH