Quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn FSC

Báo cáo quản tài nguyên rừng chứng chỉ trong quản rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC

Báo cáo quản lý tài nguyên rừng chứng chỉ trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC
... Quản rừng FSC Chứng nhóm Là trình mà nhà quản rừng cấp chung chứng FSC Đáp ứng yêu cầu quy định thủ tục FSC Bộ tiêu chuẩn P&C FSC Nhằm giảm bớt chi phí tăng hội cho chủ rừng tham gia vào chứng ... đồng bền vững nâng cao hiệu kinh tế II Chứng Quản rừng FSC Chứng rừng Khái niệm • Là trình điều tra rừng đất rừng • Là chương trình tự nguyện Mục đích Ý nghĩa • Nhằm xác minh chúng quản theo ... NỘI DUNG Giới thiệu sách Chứng Quản rừng FSC Các yêu cầu Chứng Các nguyên tắc Tiêu chí FSC (P&C) Đánh giá Kiểm tra I Giới thiệu sách Mục đích • Phục vụ cho quản rừng • Trả lời câu hỏi liên...
 • 37
 • 328
 • 1

đánh giá thực trạng quản rừng của công ty lâm nghiệp con cuông, tỉnh nghệ an trên cơ sở tiêu chuẩn quản rừng bền vững của việt nam

đánh giá thực trạng quản lý rừng của công ty lâm nghiệp con cuông, tỉnh nghệ an trên cơ sở tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của việt nam
... Ghi chỳ 2.4.2 Đánh giá trình quản rừng Công ty - Đặt câu hỏi bán định hớng sở hệ thống bảng câu hỏi vấn Biu: 04 Tng hp t khai v cam oan v hin trng qun ti nguyờn rng ca Cụng ty Tiờu Tờn im ... trớ a Cụng ty lõm nghip Con Cuụng l Cụng ty c xỏc nhp t lõm trng Sụng Lam v Sụng Ging, nm trn ranh gii hnh chớnh ca huyn Con Cuụng Cụng ty lõm nghip Con Cuụng nm sỏt quc l thuc th trn Con Cuụng ... thc qun rng ca Cụng ty 1, ỏnh giỏ c thc trng qun rng ca Cụng ty thi gian va qua - Phõn tớch c nhng khuyt im qun rng ca Cụng ty 2, xut nhng bin phỏp khc phc nhng khim khuyt qun rng...
 • 77
 • 639
 • 6

Những chính sách thúc đẩy quá trình quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng (FSC)

Những chính sách thúc đẩy quá trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (FSC)
... (1995) nh ngha nh sau :Quản rừng bền vững quản rừng đất rừng theo cách thức mức độ phù hợp để trì tính đa dạng sinh học, suất, khả tái sinh, sức sống rừng, trì tiềm rừng việc thực hiện, tơng ... (2004) nh ngha l : Quản rừng bền vững trình quản lâm phần ổn định nhằm đạt đợc nhiều mục tiêu quản đợc đề cách rõ ràng nh đảm bảo sản xuất liên tục sản phẩm dịch vụ rừng mong muốn mà ... nhm ỏp ng cỏc tiờu QLRBV sau : 5.1 Quản rừng hoạt động tiếp thị có tác dụng khuyến khích sử dụng chế biến tối u địa phơng sản phẩm đa dạng rừng 5.4 Quản rừng tìm cách tăng cờng đa dạng hoá...
 • 18
 • 534
 • 2

Tiểu luận nghiên cứu một số vấn đề thực hiện chính sách quản rừng bền vững ở việt nam

Tiểu luận nghiên cứu một số vấn đề thực hiện chính sách quản lý rừng bền vững ở việt nam
... hành quản rừng bền vững; chưa có diện tích rừng quy hoạch có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững 16 III NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Những tồn sách ... hoạch quản rừng bền vững bước ban đầu quan trọng 20 IV ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM 4.1 Bài học kinh nghiệm Trong trình thực quản rừng bền vững Việt ... quản rừng bền vững dựa vào cộng đồng 4.2 Một số kiến nghị thực quản rừng bền vững Việt nam (1) Cần nhà quản rừng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Nhân tố góp phần thành công quản rừng...
 • 28
 • 710
 • 3

Quản rừng bền vững

Quản lý rừng bền vững
... thác rừng trồng 56 iv Cơ sở pháp nguyên quản rừng bền vững 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững Trong thời gian gần đây, quản rừng bền vững ... .1 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững 1.1.2 Các nguyên quản rừng bền vững 1.2 Những sách quản rừng bền vững Việt Nam ... quản rừng bền vững .45 iii 2.8 Định hướng nghiên cứu phát triển quản rừng tự hiên bền vững 45 Quản bền vững rừng trồng .46 3.1 Những quy định liên quan đến quản rừng...
 • 61
 • 525
 • 2

Quản lỹ rừng bền vững

Quản lỹ rừng bền vững
... lý quản rừng bền vững .1 1.1 Nguyên lý quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững 1.1.2 Các nguyên lý quản rừng bền vững 1.2 Những sách quản ... thác rừng trồng 56 iv Cơ sở pháp lý nguyên lý quản rừng bền vững 1.1 Nguyên lý quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững Trong thời gian gần đây, quản rừng bền vững ... quản rừng bền vững .45 iii 2.8 Định hướng nghiên cứu phát triển quản rừng tự hiên bền vững 45 Quản bền vững rừng trồng .46 3.1 Những quy định liên quan đến quản lý rừng...
 • 61
 • 214
 • 2

Báo cáo thực hiện quản rừng bền vũng ở việt nam

Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam
... Phụ biểu Các sách hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản 19 rừng bền vững BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Tóm tắt Báo cáo phần kết khuôn khổ hoạt động Thỏa thuận hỗ trợ nhỏ ... khăn trở ngại học rút trình thực quản rừng bền vững Theo kiến nghị nhằm thúc đẩy trình thực quản rừng bền vững Phần cuối tài liệu đề cập đến viễn cảnh quản rừng bền vững Việt Nam Giới ... ngữ Quản rừng bền vững Nhưng hỏi là: Những hoạt động để tiến tới quản rừng bền vững gì? có tới 75 % số trả lời (Báo cáo Đánh gía nhu cầu đào tạo quản rừng bền vững Việt Nam ORGUT thực...
 • 21
 • 2,364
 • 11

THỰC TRẠNG QUẢN RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
... quản rừng bền vững sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trở thành thực Kết hoạt động quản rừng bền vững 4.1 cấp Trung ương 4.1.1 Tuyên truyền, tập huấn đào tạo quản rừng bền vững: Việt Nam, ... hành quản rừng bền vững; chưa có diện tích rừng quy hoạch có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững Những khó khăn, trở ngại thực quản rừng bền vững Việc chuyển đổi phương thức quản thông ... rừng Nhận thức rõ điều này, Nhà nước bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế sách thúc đẩy hoạt động thực tiễn để quản rừng bền vững THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Nhận thức quản lý...
 • 19
 • 4,973
 • 27

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Quản rừng bền vững

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Quản lý rừng bền vững
... thác rừng trồng 56 iv Cơ sở pháp nguyên quản rừng bền vững 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững Trong thời gian gần đây, quản rừng bền vững ... .1 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững 1.1.2 Các nguyên quản rừng bền vững 1.2 Những sách quản rừng bền vững Việt Nam ... quản rừng bền vững .45 iii 2.8 Định hướng nghiên cứu phát triển quản rừng tự hiên bền vững 45 Quản bền vững rừng trồng .46 3.1 Những quy định liên quan đến quản rừng...
 • 61
 • 549
 • 0

Tài liệu Đánh giá các rào cản ảnh hưởng tới quản rừng bền vững và công bằng ppt

Tài liệu Đánh giá các rào cản ảnh hưởng tới quản lý rừng bền vững và công bằng ppt
... nghiên cứu phát ĐÁNH GIÁ CÁC RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG BẰNG Nghiên cứu điểm Việt Nam Quản trị rừng theo luật pháp hành luật tục Các vấn đề quản trị Các loại hình sở ... tộc thiểu số lập kế hoạch, quản kinh doanh tài nguyên rừng họ có quyền trách nhiệm để thực điều ĐÁNH GIÁ CÁC RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG BẰNG Nghiên cứu điểm Việt Nam ... IUCN ĐÁNH GIÁ CÁC RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG BẰNG Nghiên cứu điểm Việt Nam coi nguyên nhân dẫn đến nhiều xung đột mâu thuẫn vùng cao thập kỷ qua Các nhà quản đất rừng...
 • 43
 • 314
 • 1

Đề tài: Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường ở Việt Nam : Đánh giá phương pháp tiếp cận quản rừng bền vững ppt

Đề tài: Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường ở Việt Nam : Đánh giá phương pháp tiếp cận quản lý rừng bền vững ppt
... dân quản đất đai họ theo cách không bền vững thường chặt rừng, gây hại cho môi trường Hơn nữa, họ không trả tiền cho dịch vụ môi trường mà họ cung cấp  Cách tiếp cận Chi trả dịch vụ môi trường ... đình? • Tổng chi phí dự án bao nhiêu? Chi trả dịch vụ môi trường (PES) Company name - hiểu cách rộng rãi khuyến khích kinh tế cung cấp trở lại cho dịch vụ môi trường - Các dịch vụ môi trường thường ... đai Việt Nam hiệu tương đối công cụ mệnh lệnh kiểm soát, tiềm cho PES Việt Nam khó dự đoán  Việt Nam, dịch vụ môi trường rừng thức công nhận  Tăng nhu cầu cho dịch vụ môi trường rừng  Sự...
 • 28
 • 584
 • 9

Quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt nam, Cơ hội và thách thức doc

Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt nam, Cơ hội và thách thức doc
... vùng Hộp CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC A CƠ HỘI      Trào lưu quốc tê Nhu cầu thị trường Chủ quan chủ rừng Các sách, chiến lược sở khoa học công nghệ 14 15.10.2008 Hộp CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ... quốc gia 2006-2020 Chương trình quản phát triển rừng bền vững : Xây dựng điều kiện để QLRBV Quản bền vững rừng tý nhiên Quản bền vững rừng trồng 51 ... rừng bền vững , CCR : Chứng rừng , RTN : Rừng tự nhiên , RT : Rừng trồng, FSC : Hội đồng quản trị rừng quốc tế, NWG : Tổ công tác quốc gia QLRBV CCR,, RSX : Rừng sản xuất Quản phát triển bền vững...
 • 58
 • 1,125
 • 10

thực trạng vấn đề áp dụng chứng chỉ rừngquản rừng bền vững ở việt nam

thực trạng vấn đề áp dụng chứng chỉ rừng và quản lý rừng bền vững ở việt nam
... VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG 1.1 Khái niệm quản rừng bền vững chứng rừng 1.1.1 Khái niệm quản rừng bền vững: QLRBV trình quản rừng ổn định nhằm đạt nhiều mục tiêu quản ... rừng quản rừng bền vững Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng áp dụng chứng rừng quản rừng bền vững Việt Nam; - Phân tích đánh giá yếu tố tác động đến việc quản rừng bền ... trình thực quản rừng bền vững Theo kiến nghị nhằm thúc đẩy trình thực quản rừng bền vững Phần cuối tài liệu đề cập đến viễn cảnh quản rừng bền vững Việt Nam Như vậy, khái quát quản rừng...
 • 19
 • 1,472
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngbộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngnhững nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững để cấp chứng chỉ rừngnhững nguyên tắc vμ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững để cấp chứng chỉ rừngtiểu luận quản lý rừng bền vữngquản lý rừng bền vững fsctiểu luận thực trạng quản lý rừng bền vững ở việt namquản lý rừng bền vữngcác nguyên tắc quản lý rừng bền vữngnguyên tắc quản lý rừng bền vữngphương án quản lý rừng bền vữnggiải pháp quản lý rừng bền vữngviện quản lý rừng bền vữngquản lý rừng bền vững là gìquản lý rừng bền vững ở việt namMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănnghiêm cứu một số đặc điểm cây bình vôiVũ quang duy KS royal ha longTuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánhóa vô cơ- nướcPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lý tập 3 phiên bản mới nhấtTài liệu ôn thi vật lí + phương pháp giải phần 2Quản lý nhân lực tại công ty TNHH dược phẩm hoa linhBài 12. Phân bón hoá họcBài 32. AnkinBài 40. Ancolgiao an lich su 8 tua 1,2 (1)su 7 tuan 1,2Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxitTích hợp liên môn trong giảng dạy phần các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứngGiáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng Phần 2Nâng cao đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân huyện Mỹ Hào, giai đoạn 2017 – 2020ChuNom DQH QN LVD