giao an tuan 4 lop 2

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... Cú 10 s cú mt ch s: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ;9 b) Cú 90 s cú hai ch s: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 99 -Lu ý cỏch tỡm cõu b Bi 3: -c yờu cu t lm ming, cha bi -Nhn xột Bi 4: -c yờu cu -Lm trờn bng, lp ... Kể chuyện âm nhạc Gv hớng dẫn HS đọc đoạn câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ -Cả lớp nhận xét c.Phần kết thúc: -Cả lớp hát kết hợpgõ đệm ,vỗ tay -HS theo dõi -Học hát -HShát kết hợp gõ đệm,vỗ tay ... chun b bi mi HĐNGLL SINH HOT I 23 (Tổng phụ trách đảm nhiệm) Đã kiểm tra ngày tháng năm 2008 TT Nguyễn Thị Thơng 24 25 ...
 • 25
 • 204
 • 0

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN
... 8316; 8361 b) 57 24; 5 740 ; 5 742 c) 63 841 ; 64 813; 64 831 Bµi 3: - HS nªu YC bµi tËp, cho HS lµm c©u a vµ c©u c Ch÷a bµi KÕt qu¶ lµ: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 63 841 ; 648 13; 648 31 *GV cïng HS ... cè - dỈn dß: NhËn xÐt giê häc to¸n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lỵng A Mơc tiªu : Gióp HS: - NhËn biÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, ®é lín cđa ®Ị-ca-gam, hÐc-t«-gam, quan hƯ gi÷a ®Ị-cagam, hÐc-t«-gam vµ gam - BiÕt ... ®éng 3: Bµi tËp 4- SGK: Lµm viƯc c¸ nh©n - GV gi¶i thÝch YC cđa BT - HS lµm BT: Tr×nh bµy nh÷ng khã kh¨n vµ biƯn ph¸p kh¾c phơc - GV tãm t¾t lªn b¶ng - HS c¶ líp trao ®ỉi, nhËn xÐt - GV kÕt ln,...
 • 18
 • 188
 • 0

Giao an tuan 4-lop 2 chuan

Giao an tuan 4-lop 2 chuan
... đoạn 1 -2) * Cho lớp đọc đồng (đoạn 1 -2) c/ Hướng dẫn tìm hiểu - Hỏi: Hà nhờ mẹ làm gì? Câu 1: Trang 32 Câu 2: Trang 32 - Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc… C1: Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + C2: Vì ... nhãm * Híng dÉn kĨ chun : - Mçi nhãm em quan s¸t tranh vµ *KĨ l¹i ®o¹n , theo tranh: lÇn lỵt kĨ theo ®o¹n v 2 c©u chun - Treo tranh minh häa - Dùa vµo tranh minh häa vµ c©u hái gỵi - em ®¹i diƯn ... Ngµy so¹n 7/9 /20 09 Ngµy d¹y thø 3/8/9 /20 09 to¸n: 49 + 25 I MỤC TIÊU: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 + 25 - Biết giải toán phép cộng - BT cần làm : B1 (cột 1 ,2, 3) ; B3 - Ham...
 • 23
 • 203
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 1

Giáo án tuần 4 lớp 1
... m; me Đánh vần: mờ - e - me Đọc trơn: me *Hướng dẫn viết: Viết mẫu hướng dẫn cách viết G iáo án sáng Lắng nghe CN em, nhóm 1, nhóm Cả lớp em CN nhóm 1, nhóm 2, lớp CN nhóm 1, nhóm 2, lớp Giống: ... thứ hai ngày 20 tháng năm 2 010 Đ/c Hằng dạy T rường T iểu học H C N G iáo án sáng Ngày soạn: 15 /9/2009 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 2 010 Học vần: BÀI : D , Đ I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: HS ... yêu cầu tập 5 ...
 • 29
 • 327
 • 1

giao an tuan 4 lop 2 2010

giao an tuan 4 lop 2 2010
... - Nêu cách đặt tính cách thực 29 19 49 39 phép tính? + + + + - HS làm vào 15 25 35 45 - HS làm bảng phụ 44 44 84 84 - Nhận xét, chữa - Bài củng cố kiến thức gì? 25 Bài : 9' - HS đọc tóm tắt - ... cuả số theo hàng ngang , theo cột dọc Theo hàng ngang: 18 + + = 26 + + 18 = 26 - HS tự làm vào tập - HS đọc làm - Cả lớp + 18 + = 26 - Nhận xét chữa Hot ng 2: Củng cố - dặn dò : 4p - HS đọc bảng ... hon cnh giao tip (BT1, BT2) 20 - Bit núi -4 cõu v ni dung mi bc tranh , ú cú li cm n hay xin li (BT3); HS giỏi làm đợc BT4 II Các hoạt động dạy học: Hot ng 1: KTBC.(5) - KT CB HS Hot ng 2: Hng...
 • 28
 • 174
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... cũ : - HS lên bảng làm BT:So sánh: 44 530 45 3; 44 533 44 555; 9898 9898 Nêu cách so sánh số tự nhiên - Hs dới lớp nêu cách so sánh số tự nhiên - HS nhận xét, GV đánh giá cho điểm B.Bài : Giới thiệu ... 57 24; 5 740 ; 5 742 - HS làm vào VBTT c) 63 841 ; 648 13; 648 31 - HS đọc chữa, giải thích cách so sánh * Bài 3:(a,c ) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 1969; 19 54; 1 945 ; ... Số tự nhiên x lớn 145 bé + HS lên bảng làm phần lại 150 là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 Vậy x là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 + GV chữa bài, chốt kết cho HS B Củng cố, dặn dò - Nêu cách so sánh số có nhiều chữ...
 • 24
 • 187
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 5

Giáo án tuần 4 lớp 5
... định lớp tuần qua - Có hớng phấn đấu thời gian tới II/ Nội dung 1/ Cán lớp báo cáo việc chấp hành nội quy, quy định lớp tuần qua - Các thành viên khác góp ý kiến xây dựng 2/ GV chủ nhiệm đánh ... HS trng bày tranh ảnh hậu bão lụt Toán Luyện tập giải toán I Mục tiêu: Củng cố , ôn tập kĩ giải toán Giáo dục HS lòng ham học toán II Đồ dùng: Bảng phụ , BTT5 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: ... giải toán 1,2 SGK để ôn lại cách giải -HS nắm bớc giải giải toán -HS làm cá nhân HS đọc yêu cầu -HS thảo luận nhóm đôi để xác định 55 Tổ chức hớng dẫn HS làm -Chấm cho HS dạng toán giải toán -...
 • 63
 • 135
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... Tóm tắt:30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển:… quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 Hoạt động học sinh ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài ... sinh luyện đọc nhóm.Thi đoc diễn cảm trước lớp. Nhận xét bạn đọc HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa thơ Thứ năm,Ngày soạn: 14 tháng năm 2011 Ngày dạy: 15 tháng năm 2011 TỐN LUYỆN TẬP Tiết 2: Bài 19(19):...
 • 28
 • 98
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... tắt:30000đ/quyển: 25 HS làm bảng nhóm.Nhận 150 00đ/quyển:… quyển? xét chữa Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 ... Tuần 4: tháng năm 2011 Thứ hai, Ngày soạn:11 Ngày dạy: 12 tháng năm 2011 Tiết : TẬP ĐỌC Bài 5( 5): NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I.Mục đích u cầu: Độc ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài...
 • 26
 • 364
 • 1

giáo án tuần 4 lớp 1

giáo án tuần 4 lớp 1
... Bài 1: - Yêu cầu HS viết số từ đến ngợc lại - Cho HS đọc xuôi, ngợc Bài 2: Điền dấu? 56 46 66 65 24 41 45 21 36 64 36 26 Chốt: Trong số từ đến số lớn nhất? Bài 3: Điền số? 3< 2> 5> 4> 4= 4...
 • 47
 • 161
 • 0

giao an tuan 4 lop 5

giao an tuan 4 lop 5
... sung gv khoang bng vi khoang ngc: 4: tr li cõu hi Nghe hng dn cỏch Khoang ngc cha: tim, phi mc Hng dn hc sinh xỏc nh v trớ ca Khoang bng cha: gan, d dy, quan sỏt v trớ cỏc c cỏc c quan trờn ... nhng c quan no ? ỏp ỏn: cú phn: u, thõn v tay chõn * Phn thõn: cú c honh ngn cỏch khoang bng vi khoang ngc: Khoang ngc cha: tim, phi Khoang bng cha: gan, d dy, rut, tu, thn, búng ỏy v c quan sinh ... thn, búng ỏy v c quan sinh mụ hỡnh sn quan trờn mụ hỡnh Hot ng 2:Tỡm hiu cỏc h c quan c th: + Mc tiờu: Nờu c cỏc c quan ca tng h c quan c th Nghe giỏo viờn 2) Cỏc h c quan: C th cú nhiu h c...
 • 33
 • 75
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 4c

giáo án tuần 4 lớp 4c
... b.5 7 24 ; 740 ; 742 c.63 841 ; 64 813 ; 64 831 - Lớp làm nháp hs lên bảng -Viết số sau theo thứ tự từ lớn -bé a.19 84; 1978; 1952; 1 942 b.1 969 ; 9 54 ; 945 ; 890 - HS chữa - Lớp nx - HS nêu Giáo ... đọc tập - HS nêu y/c + Bánh trái loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thờng cho nhân, rán chín giòn Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái - Từ ghép có nghĩa ... yến yến = 50 kg yến kg = 17 kg tạ 60 kg = 46 0 kg 85 kg = 2085 kg - HS làm 18 yến + 26 yến = 44 yến 648 tạ - 75 tạ = 573 tạ 135 tạ ì = 540 tạ 512 : = 64 - Lớp làm nháp 1hs giỏi lên bảng - Chuyến...
 • 20
 • 91
 • 0

Giáo án Tuần 4 lớp 5

Giáo án Tuần 4 lớp 5
... tắt: 30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển: … quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là: 30000: 150 00 = (lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 × = 50 000 (quyển) Đáp số: 50 000 Bài 2: Hướng ... cầu BT4 (BT5) GD tính cẩn thận, hợp tác nhóm học tập B Đồ dùng: - Từ điển TV, bảng phụ GV: Lê Văn Dũng 15 Kế hoạch dạy học 5C - Bảng nhóm, tập Tiếng Việt C Hoạt động day học: Hoạt động giáo viên ... twong tự Giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 15: (2 – 1) = 15 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: 15 × = 30 (m) Chu vi hình cnhữ nhật là: ( 15+ 30) × = 90 (m) Đáp án: 90m Bài 3: u cầu HS tóm tắt giải vào...
 • 19
 • 71
 • 0

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 548
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 4 lop 2 ca ngaygiao an tuan 4 lop 2 cktkngiao an tuan 4 lop 4 nam 2012giao an tuan 8 lop 2giao an tuan 11 lop 2giao an tuan 33 lop 2 toan tieng vietcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khítìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhChuyên đề hydrocacbon không noĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay