Đất dốc phương thức canh tác hiệu quả và bền vững

Tài liệu TỔNG KẾT CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC HIỆU QUẢ CAO, BỀN VỮNG VÙNG NÚI DÀI AN GIANG ppt

Tài liệu TỔNG KẾT CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC HIỆU QUẢ CAO, BỀN VỮNG VÙNG NÚI DÀI AN GIANG ppt
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT 45 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm nông hộ thực hệ thống canh tác tiên tiến vấn Theo Bảng chủ hộ hệ thống canh tác tiên tiến có tuổi trung bình 48,6 tuổi ... song họ biết quản trò lao động thuê mướn nên thu nhập tăng Đối với hộ nuôi bò thường có -10 bò chuồng cao số bò hộ vấn Hiệu kinh tế hệ thống canh tác tiên tiến vấn Mô hình hệ thống canh tác Lúa – ... vào sản xuất dưa hấu Thật vậy, qua số doanh thu, chi phí lợi nhuận từ dưa hấu HTCTTT (hệ thống canh tác tiên tiến) cao HTCTPV (hệ thống canh tác vấn) Doanh thu HTCTTT cao lần chi phí cao 1,47...
 • 7
 • 176
 • 4

Luận văn đánh giá hiện trạng đề xuất loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững huyện lộc bình tỉnh

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững huyện lộc bình  tỉnh
... hội hiệu môi trờng) 3.2.5 Đề xuất số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hớng hiệu quả, bền vững giải pháp - Lựa chọn đề xuất số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hớng hiệu bền vững ... Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp huyện Lộc Bình năm 2006 91 4.4 Các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp 94 4.4.1 Các loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Lộc Bình (LUT) 94 4.4.2 Các loại hình ... - Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp năm 2006 - Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp địa điểm nghiên cứu (3 xã) 3.2.4 Diện tích hiệu loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp - Các loại hình...
 • 104
 • 641
 • 3

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx
... suất đậu tương không cao Đề tài “N ghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật canh tác đậu tương hiệu bền vững đất dốc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thực nhằm lựa chọn giống thích hợp áp dụng biện pháp ... tốt Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh đậu tương đạt hiệu cao đất dốc Cao Bằng 2.1 Sinh trưởng phát triển đậu tương công thức so sánh Ngoài nghiên cứu giống để tìm giống đậu tương tốt ... Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn giống đậu tương thích hợp biện pháp canh tác bền vững, hiệu đất dốc với nhiều thời vụ khác - Giới thiệu giống cấu sản xuất đậu tương Cao Bằng, giống đậu tương ĐT12...
 • 10
 • 391
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÂY SẮN THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN ĐẤT ĐỒI GÒ Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÂY SẮN THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN VÀ ĐẤT ĐỒI GÒ Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... cát biển đất đồi vùng DHNTB; (ii) Xác định biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp hệ thống canh tác sắn hợp đất cát biển đất đồi vùng DHNTB; (iii) Xây dựng mô hình canh tác sắn cho suất ... trồng sắn vùng đất cát đất đồi tỉnh năm 2009 - 2010 (tấn/ha) Đất cát Đất đồi Bình quân tỉnh TT Công thức thí nghiệm Bình Định Quảng Ngãi Ninh Thuận Bình Định Quảng Ngãi Ninh Thuận Đất cát Đất đồi ... cho sắn vùng đất cát đất đồi tỉnh năm 2009 - 2010 (tấn/ha) TT Công thức thí nghiệm Đất cát Đất đồi Bình quân tỉnh Bình Định Quảng Ngãi Ninh Thuận Bình Định Quảng Ngãi Ninh Thuận Đất cát Đất đồi...
 • 11
 • 139
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với cây sắn theo hướng hiệu quả bền vững trên đất cát biển đất đồi gò ở vùng duyên hải nam trung bộ

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với cây sắn theo hướng hiệu quả và bền vững trên đất cát biển và đất đồi gò ở vùng duyên hải nam trung bộ
... sắn thích hợp đất cát biển đất đồi vùng Duyên hải Nam Trung - Xác định biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp hệ thống canh tác sắn hợp đất cát biển đất đồi vùng Duyên hải Nam Trung - ... cát biển đất đồi vùng Duyên hải Nam Trung bộ cần thiết II MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát Xác định kỹ thuật canh tác tổng hợp, hiệu bền vững sắn đất cát biển đất đồi vùng Duyên hải Nam ... bền vững sắn vùng đất cát đất đồi vùng DHNTB cần thực số công việc sau: - Nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật giống biện pháp canh tác bền vững sắn vùng đất nhiều kho khăn (đất cát đất đồi gò) ...
 • 141
 • 154
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, HIỆU QUẢ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI PHỦ QUỲ, NGHỆ AN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI PHỦ QUỲ, NGHỆ AN
... Cây phê Phủ Quỳ”, Một số kết nghiên cứu trạm nghiên cứu nhiệt đới Tây Hiếu Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp PTNT (2011) Đánh giá kết sản xuất phê năm 2010 giải pháp phát triển phê bền vững ... NAM 3.2 Kết nghiên cứu kỹ thuật tưới nước cho phê chè Phủ Quỳ: Bảng Ảnh hưởng lượng nước tưới đến sinh trưởng phê chè Công thức Cao (cm) Đường kính tán (cm) Đường kính gốc (cm) Cặp cành (cặp) ... hình thâm canh phê chè đạt suất cao với lượng phân bón sau: 250N + 250 P2O5 +120 K2O ; kết hợp với bón 1000 kg vôi bột tưới nước theo biện pháp tưới gốc với lượng 150-200 m3/ha; đốn tỉa cành kết...
 • 8
 • 122
 • 0

Thực trạng giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thực trạng và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
... HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TẠI XÃ ĐÀO MỸ, HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tài: Thực trạng giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu bền vững Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất từ ... hình sử dụng đất nông nghiệp Đào Mỹ 25 - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp Đào Mỹ - Đề xuất số giải pháp chủ yếu cho việc sử dụng đất hiệu bền vững Đào Mỹ 2.3 Phương pháp...
 • 108
 • 162
 • 0

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT THÂM CANH cà PHÊ CHÈ đạt NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt HIỆU QUẢ bền VỮNG TRÊN đất đồi núi PHỦ QUỲ, NGHỆ AN

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT THÂM CANH cà PHÊ CHÈ đạt NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt HIỆU QUẢ và bền VỮNG TRÊN đất đồi núi PHỦ QUỲ, NGHỆ AN
... rộng diện tích trồng phê chè Phủ Quỳ, đề xuất đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh phê chè đạt suất cao, phẩm chất tốt hiệu bền vững đất đồi núi Phủ Quỳ - Nghệ An II MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ... 2009 -2011 Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh phê chè đạt suất cao, phẩm chất tốt hiệu bền vững đất đồi núi Phủ Quỳ - Nghệ An I ĐẶT VẤN ĐỀ Trên giới, phê chè khách hàng ưa chuộng ... trình canh tác bền vững phê chè suất 2,0 phê nhân/ha trở lên đất đồi núi Phủ Quỳ, Nghệ - Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất phê chè đạt suất cao chất lượng tốt, suất đạt phê nhân...
 • 45
 • 117
 • 0

Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học” pdf

Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học” pdf
... tài: Phân tích quan đi m: Phát triển nhanh, hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học” Trong trình tìm hiểu, phân tích, ... tài: Phân tích quan đi m: Phát triển nhanh, hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học” DANH SÁCH NHÓM 01 STT HỌ VÀ TÊN ... quả, bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công hội, bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học quan đi m đáng quan tâm thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa ngày Phát triển nhanh,...
 • 24
 • 6,271
 • 2

EBOOK phương pháp nói tiếng anh hiệu quả bền vững

EBOOK phương pháp nói tiếng anh hiệu quả và bền vững
... CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Tại bền vững? Nhiều bạn học nói tiếng Anh hào hứng khởi đầu, thường giai đoạn hiệu Nhưng sau thời gian, bạn không trì hiệu ban đầu Bạn quên dần kiến thức học, nói ... miệng phản xạ nói tiếng Anh Khi vào tình giao tiếp thực tế bạn bật cách nhanh chóng trôi chảy không ngập ngừng trước Với phương cách luyện nói bạn tự tin nói tất câu, đoạn văn tiếng Anh, thuyết ... Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Tại hiệu lâu dài: Khi bạn vận dụng quy tắc đánh vần,...
 • 3
 • 415
 • 4

đánh giá biến động sử dụng đất núi luốt giai đoạn 2008 2014 nhằm có cái nhìn khách quan trong việc đề xuất bố trí, quy hoạch không gian, phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả bền vững

đánh giá biến động sử dụng đất núi luốt giai đoạn 2008 2014 nhằm có cái nhìn khách quan trong việc đề xuất bố trí, quy hoạch không gian, phát triển kinh tế  xã hội một cách hiệu quả và bền vững
... hoạch không gian, phát triển kinh tế - hội cách hiệu bền vững Mục tiêu cụ thể: -Đánh giá tình hình sử dụng đất Núi Luốt thời điểm 2008, 2014 -Thành lập đồ đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn ... tập đồ trạng biến động sử dụng rừng Núi Luốt giai đoạn 2008- 2014 - Thành lập đồ trạng biến động sử dụng đất Núi Luốt giai đoạn 2008- 2014 - Đánh giá, dự báo đề xuất giải pháp sử dụng rừng 3.3 ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu đánh giá biến động sử dụng đất Núi Luốt giai đoạn 2008- 2014 nhằm nhìn khách quan việc đề xuất bố trí, quy hoạch...
 • 23
 • 201
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo hướng hiệu quả bền vững

đánh giá hiện trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang theo hướng hiệu quả và bền vững
... phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Trân trọng cám ơn cán bộ, nhân dân địa phơng nơi ... đề tài, nh trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Viện đào tạo Sau Đại học; Khoa Tài nguyên Môi trờng, phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Thống kê, phòng Nông ... tnh Tuyờn Quang theo hng hiu qu v bn vng" 1.2 Mc ủớch v yờu cu nghiờn cu 1.2.1 Mc ủớch: - ỏnh giỏ thc trng cỏc loi hỡnh s dng ủt sn xut nụng nghip trờn bn huyn Chiờm Húa, tnh Tuyờn Quang; - ỏnh...
 • 122
 • 246
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả bền vững thị xã buôn hồ, tỉnh đắc lăk

Đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững thị xã buôn hồ, tỉnh đắc lăk
... “ðánh giá trạng ñề xuất loại hình sử dụng ñất nông nghiệp hiệu bền vững Thị Buôn Hồ, tỉnh ðắk Lắk” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá thực trạng loại hình sản xuất nông nghiệp ñịa bàn thị Buôn ... Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 49 4.5 ðánh giá hiệu loại hình sử dụng ñất ñịa bàn nghiên cứu 4.5.1 59 Hiện trạng loại hình sử dụng ñất kiểu sử dụng ñất nông nghiệp 59 4.5.2 ðánh giá hiệu sử dụng ... sản xuất nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng 3.2.2 ðánh giá trạng sử dụng ñất nông nghiệp thị Buôn Hồ năm 2011 * Hiện trạng sử dụng ñất năm 2011 thị * Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp...
 • 127
 • 166
 • 0

BÁO CÁO LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG VÙNG CHUYÊN CANH SẢN XUẤT HÀNG HÓA HIỆU QUẢ BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

BÁO CÁO LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG VÙNG CHUYÊN CANH SẢN XUẤT HÀNG HÓA HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
... nghip nm 2020 l 3987,27 ha, chim 70,51% so vi tng din tớch t nhiờn Năm 2009 thành phố Tĩnh có 3128,69 đất nông nghiệp, thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp toàn thành phố 1667,49 ... Khi cấy 36 khóm/m2, khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15cm+30cm theo phơng thức hàng rộng, hàng hẹp, cấy mạ/khóm theo (sơ đồ) Hoặc theo phơng thức cấy hàng cấy mật độ 38 khóm/m2 tơng ứng với ... xanh Quy trình chung cho 11 loại rau Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất 1.1 Vùng sản xuất rau áp dụng theo VietGAP phải đợc khảo sát, đánh giá phù hợp điều kiện sản xuất thực tế với qui định hành Nhà...
 • 94
 • 185
 • 0

Quản lý tổng hợp dịch hại lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả bền vững

Quản lý tổng hợp dịch hại lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả và bền vững
... ĐBSCL năm qua Quản tổng hợp dịch hại lúa bền vững ĐBSCL bối cảnh biến đổi khí hậu an ninh lương thực quốc gia Các giải pháp quản tổng hợp dịch hại lúa bền vững nhằm tăng cường dịch vụ sinh ... bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, Bộ Nông nghiệp PTNT, 2006) Sự thành công giải pháp quản dịch bệnh VL, LXL hại lúa đánh giá theo yếu tố bản, là: Tính bền vững: Giải pháp quản dịch bệnh vàng ... phù hợp Dựa theo mô hình này, qua kinh nghiệm thực tiễn phòng chống dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn hại lúa Nam năm qua, xem xét giải pháp quản dịch bệnh vi rút vàng lùn, lùn xoắn (VL,LXL) hại lúa...
 • 9
 • 586
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả và bền vữngtích cực tăng trưởng tín dụng đầu tư phát triển dư nợ mới khách hàng mới đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả và bền vữngđể nhóm hoạt động hiệu quả và bền vững cần có sự tư vấn thường xuyên trong giai đoạn đầuđịnh hướng quản lý hiệu quả và bền vữnggiải pháp quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước vùng đồng bằng sông hồng từ cách tiếp cận quyền với nước sạchphương thức canh tác trên đất dốctóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumảnh hưởng của các phương thức canh tác nông lâm kết hợp khác nhau đến đặc tính lí hoá học của đấtphương thức canh táccác phương thức kinh doanh hiệu quảcác phương thức truyền thông hiệu quảphương thức truyền thông hiệu quảphương thức marketing online hiệu quảphương thức làm việc hiệu quảphương thức giảm cân hiệu quảchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây