Nghiên cứu xác định hàm lượng silymarin trong một số loại thực phẩm chức năng bằng HPLC

Nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong một số loài vẹm, nghêu

Nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong một số loài vẹm, nghêu
... ra, cần phải nghiên cứu cách thức bảo quản để tăng thêm thời gian sử dụng sản phẩm mà đảm bảo chất lượng Vì vậy, việc nghiên cứu chế biến khô cá Trê Phi thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trong phạm ... phẩm nhiệt độ 1050C đến khối lượng không đổi Cân khối lượng trước sau sấy, từ tính phần trăm ẩm sản phẩm 3.2.2.2 Phương pháp phân tích hàm lượng muối Xác định hàm lượng muối phương pháp trực tiếp ... Trê Phi có hàm lượng nước nhiều hơn, hàm lượng protein lipid 4.1 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian ướp muối nguyên liệu đến vị mặn sản phẩm Sau tiến hành phân tích hàm lượng muối hàm lượng ẩm nguyên...
 • 60
 • 393
 • 0

nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong một số loài vẹm, nghêu và vùng biển đà nẵng bằng phương pháp von-ampe hòa tan

nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong một số loài vẹm, nghêu và sò vùng biển đà nẵng bằng phương pháp von-ampe hòa tan
... việc xác định hàm lượng kẽm số mẫu vẹm, nghêu, với hiệu suất thu hồi cao  Đã lập dựng phương pháp phân tích hàm lượng kẽm số mẫu vẹm, nghêu,  Áp dụng quy trình xây dựng để xác định hàm lượng ... vẹm, nghêu 3.2 Phân tích hàm lượng kẽm mẫu thực tế Áp dụng quy trình lập dựng trên, tiến hành xác định hàm lượng kẽm số mẫu vẹm, nghêu, thuộc vùng biển Đà Nẵng Kết thể bảng 2, píc hoà tan ... học Đà Nẵng - 2008 Hình Píc hoà tan Zn số mẫu vẹm, nghêu, Bảng Kết phân tích hàm lượng Zn2+ số mẫu vẹm, nghêu thuộc vùng biển Đà Nẵng Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu 04/04/2008 04/04/2008 Biển...
 • 5
 • 403
 • 1

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis
... Để khảo sát hàm lượng sắt than bùn phục vụ làm phân bón thực đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lƣợng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để làm phân bón phƣơng pháp trắc ... dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt than bùn phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Áp dụng qui trình xây dựng để xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu Kết phân ... tích mẫu thực tế Trên sở qui trình phân tích xây dựng, áp dụng để tiến hành phân tích xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu phương pháp trắc quang phân tử UV VIS Kết phân...
 • 46
 • 878
 • 2

nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi

nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi
... trường mẫu nước uống thuốc KẾT LUẬN CHUNG Các kết đạt được: Tại Việt Nam nhiều nhóm nghiên cứu, phân tích xác định hoạt độ thấp đồng vị phóng xạ hay hàm lượng phóng xạ số nguyên tố kim loại nặng mẫu ... phân tích xác định hoạt độ thấp đồng vị phóng xạ hay hàm lượng phóng xạ số nguyên tố kim loại nặng mẫu môi trường hệ phổ kế alpha Luận án trình bày quy trình kinh điển việc phân tích mẫu môi trường ... thấp đồng vị phóng xạ hay hàm lượng phóng xạ số nguyên tố kim loại nặng mẫu môi trường Đối tượng nghiên cứu luận án đồng vị phóng xạ tự nhiên (phát tia alpha) mẫu môi trường 234 234 U, 238U, 228Th,...
 • 25
 • 371
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt
... 1.1.3 Độc tính dioxin …………………………………………… 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hợp chất dioxin/ furan………………………… 1.3 Sắc khí khối phổ kỹ thuật ion ………………………………… 1.3.1 Giới thiệu sắc khí khối phổ ……………………………… ... giá độ phƣơng pháp 57 3.8 Áp dụng phƣơng pháp phân tích để phân tích mẫu lấy sân bay Biên Hòa 59 3.8.1 Danh sách mẫu phân tích 59 3.8.2 Tính toán kết phân tích ... cam /dioxin sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa , Tạp chí bảo hộ lao động 6/2010, tr.15,16,23 Nguyễn Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn (2003), Phân tích vài hợp chất thuộc họ clo hữu lân hữu máy sắc khí...
 • 7
 • 261
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa
... cht thuc nhúm dioxin/ furan Hỡnh 1.2 S nguyờn lý ca detector ph Hỡnh 1.3 Hỡnh nh s khu vc ụ nhim ti sõn bay Biờn Hũa Hỡnh 3.1 Sc thu c kim tra phõn gii ca sc ng vi 26 dioxin GC method ... phng phỏp dioxin GC method ó thit lp cú th s dng vi sc khớ phõn tớch dioxin/ furan T kt qu kho sỏt phõn gii ca sc khớ, ta thy, vi cỏc iu kin sc ó thit lp, phõn gii ca sc thu c t ... - Nguyn Th Phng NGHIấN CU NG DNG PHNG PHP PHN TCH SC Kí KH KHI PH (GC-MS) XC NH HM LNG DIOXIN TRONG MT S LOI T KHU VC SN BAY BIấN HếA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S...
 • 94
 • 674
 • 0

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha
... li th 2.4 CC CHT NH DU C S DNG TRONG PHN TCH MU BNG H PH K ALPHA Trong cỏc phộp phõn tớch alpha, vic chn cht ỏnh du (tracer) ph thuc vo mt s yu t nh: nng lng ht alpha, chu k bỏn hu, tinh khit, ... v nng sut hóm tng i ca ht alpha vt cht Bng 1.1 Mt vi s liu v mi quan h gia nng lng v quóng chy ht alpha khụng khớ Ht nhõn phúng x Nng lng ht alpha (MeV) Quóng chy ht alpha khụng khớ (mm) Thorium ... 36 Quóng chy ca ht alpha khụng khớ (hay vt liu) ph thuc vo nng lng ht alpha, vớ d ht alpha phỏt t ngun phúng x 232 Th cú nng lng 4,01 MeV cú quóng chy khụng khớ l 25 mm, ht alpha phỏt t ngun 235U...
 • 133
 • 296
 • 3

nghiên cứu một số phương pháp ly trích và xử lý mẫu để xác định hàm lượng nitrat trong một số loại rau ở các khu vực chợ trên địa bàn quận ninh kiều

nghiên cứu một số phương pháp ly trích và xử lý mẫu để xác định hàm lượng nitrat trong một số loại rau ở các khu vực chợ trên địa bàn quận ninh kiều
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - - NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH VÀ XỬ LÝ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU CÁC KHU VỰC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU ... tài Nghiên cứu số phương pháp ly trích xử mẫu để xác định hàm lượng nitrat số loại rau khu vực chợ địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” thực loại thực vật củ cải trắng, rau muống rau ... Nghiên cứu số phương pháp ly trích phương pháp xử mẫu để xác định hàm lượng nitrat số loại rau màu khu vực chợ địa bàn quận Ninh Kiều 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm mục đích kiểm định...
 • 51
 • 196
 • 0

nghiên cứu phân tích hàm lượng sắt trong một số loài nghêu và hàu thuộc vùng biển đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis

nghiên cứu phân tích hàm lượng sắt trong một số loài nghêu và hàu thuộc vùng biển đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis
... loài nghêu hàu thuộc vùng biển Đà Nẵng phương pháp trắc quang phân tử UV-ViS Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các kết thu đề tài góp phần xây dựng phương pháp xác định hàm lượng sắt số loài hàu ... trình phân tích hàm lượng sắt mẫu thực 35 3.6 Kết phân tích mẫu thực tế Trên sở qui trình phân tích xây dựng, áp dụng để tiến hành phân tích xác định hàm lượng sắt số loài nghêu hàu vùng biển Đà Nẵng ... định hiệu suất thu hồi phương pháp đạt 92,02% sai số thống kê phương pháp tương đối nhỏ Lập dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt mẫu nghêu hàu phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Áp dụng...
 • 46
 • 1,092
 • 4

Xác định hàm lượng NaCl trong một số loại muối ăn trên thị trường

Xác định hàm lượng NaCl trong một số loại muối ăn trên thị trường
... ĐỊNH LƯỢNG D KẾT LUẬN Thông qua việc xác định hàm lượng NaCl số muối ăn thị trường thấy hàm lượng NaCl muối ăn gần đạt chuẩn, gần với hàm lượng ghi bao bì Mẫu 1: Muối tinh sấy iot Mẫu 2: Muối ... CỦA MỘT SỐ MẪU MUỐI ĂN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG” II Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số mẫu muối ăn thị trường III Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định thành phần số mẫu muối ó thị trường từ xét xem mẫu muối ... Mẫu muối Muối tinh sấy iot Muối iot Hatisal Muối biển tinh sấy Muối iot Visaco Muối hầm không iot Muối sống 0,2603 0,3101 0,2457 0,1059 0,2048 0,1638 II.3 .Xác định % khối lượng muối NaCl muối ăn...
 • 32
 • 1,750
 • 9

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4 (2 pyriđilazo) rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4  (2 pyriđilazo)  rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp
... Nghiên cứu hệ phức đa phối tử PAR -Bi( III)-I- dung dịch n- 40 ớc phơng pháp trắc quang 40 3.2.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa phối tử hệ PAR -Bi( III)-I- 3.2.2 Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo ... tạo phức đa phối tử 42 PAR -Bi( III)-I- 48 3.2.3 Xác định thành phần phức PAR -Bi( III)-I- 3.2 .4 Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam số cân 62 trình tạo phức PAR -Bi( III)-I- phơng pháp Cama 3.3 Xác định ... Đối với bitmut có nhiều công trình nghiên cứu phức đơn phối tử, phức đa phối tử ngời quan tâm nghiên cứu Thuốc thử - (2- pyriđilazo) - rezocxin (PAR) có khả tạo phức màu đơn - đa phối tử với nhiều...
 • 82
 • 561
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú hưng nguyên nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú  hưng nguyên  nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... chọn phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để nghiên cứu đề tài: Xác định hàm lợng kẽm nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Để thực ... thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Cơ sở phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [3] Nếu ta chiếu chùm tia sáng có bớc sóng xác định ... Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá dựa nguyên tắc tất nguyên tố trạng thái nguyên tử đợc hấp thụ bớc sóng định, cờng độ hấp thụ thể nồng độ nguyên...
 • 41
 • 786
 • 4

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit
... hàm lượng chì máu từ – 10 μg/dL Vì vậy, phương pháp nghiên cứu luận văn chúng tơi sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử với kỹ thuật ngun tử hóa Graphit 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGƠ TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUN TỬ VỚI KỸ THUẬT NGUN TỬ HĨA BẰNG LỊ GRAPHIT CHUN NGÀNH: HĨA PHÂN TÍCH MÃ ... phí thấp phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử Tuy nhiên phương pháp thích hợp để phân tích 25 mẫu ngày, phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử phân tích lượng mẫu nhiều 1.10 Phương pháp quang phổ...
 • 75
 • 490
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hàm lượng phytoestrogen trong một số loại thực phẩmxác định hàm lượng pb2 trong một số mẫu nướckhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp3 6 hàm lượng acrylamide ở một số loại thực phẩm 6nghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc kýxác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msnghiên cứu chiết trắc quang sự tạo phức 12 pyridylazo 2 naphthol panpb ii scn và xác định hàm lượng chì trong nước mặt nước ngầm xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ annghiên cứu phương pháp động trắc quang xác định hàm lượng nitrit trong mẫu nước ngầm và thực phẩmnghiên cứu phương pháp động học trắc quang xác định hàm lượng nitrit trong mẫu nước ngầm và thực phẩmnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì trong rau xanhnghiên cứu phản ứng của feii với thuốc thử o phenantrolin ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong thực vật bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu THUẬT TOÁN điều KHIỂN máy PHÁT điện GIÓ DFIG48 ThongTinTiengAnh NguyenMinhThuy 2012.pdfBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 2750 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfNGHIÊN cứu, TÍNH TOÁN THI CÔNG lắp đặt CHÂN GIÀN KHOAN tự NÂNG PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM52 ThongTinTiengAnh TranVietPhu 2011.pdfLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNU3.Dang ky du hop DHDCD bat thuong 20155.Phieu dong gop y kien DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tìm số chiaĐề-ca-mét. Héc-tô-mét.Giảm đi một số lầnBài 9. Lịch sự, tế nhịbai tap tuan 3 của trường đại học