Đánh giá hàm lượng aflatoxin b1 trong một số loại dược

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRAT, NITRIT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN LƯU HÀNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ doc

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRAT, NITRIT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN LƯU HÀNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ doc
... với lượng lớn, nên việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên quan trọng Trong báo trình bày kết phân tích hàm luợng nitrat, nitrit số thực phẩm chế biến lưu hành thành phố Huế ... định hàm lượng nitrat, nitrit ba loại mẫu thực phẩm chế biến: xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói lưu hành Huế thời gian từ tháng đến tháng 7/2012 Kết cho thấy, thực phẩm phân tích hàm lượng nitrat, ... hệ số góc phương trình đường thêm chuẩn xác định nitrat, nitrit 3.2 Kết phân tích hàm lượng nitrat, nitrit mẫu thực phẩm chế biến Bảng 3.1 Kết phân tích mẫu Xúc xích bò Vissan Đợt lấy mẫu Hàm lượng...
 • 7
 • 847
 • 5

Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giálượng của nó trong một số loại rau ăn lá tại một số địa phương và trên thị trường thành phố vinh nghệ an

Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá dư lượng của nó trong một số loại rau ăn lá tại một số địa phương và trên thị trường thành phố vinh  nghệ an
... từ thực tiễn trên, thực đề tài Điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV đánh giá d lợng số loại rau ăn số địa phơng thị trờng thành phố Vinh - Nghệ An" Đề tài đợc thực hiên với mục tiêu điều tra tình ... Điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV đánh giá d lợng số loại rau ăn gồm vấn đề sau đây: -Tình hình sản xuất rau xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lơng - Quỳnh Lu Nghệ An -Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực ... cứu đề tài Thuốc BVTV; tình hình sử dụng d lợng chúng số rau ăn số địa phơng thị trờng thành phố Vinh - Nghệ An, gồm: - Hành ta (Allium fitulosum.) - Rau cải xanh (Brassica juca H.P) - Rau cải bẹ...
 • 17
 • 4,113
 • 24

Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giálượng của nó trong một số loại rau ăn quả, ăn củ tại một số địa phương và trên thị trường thành phố vinh nghệ an

Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá dư lượng của nó trong một số loại rau ăn quả, ăn củ tại một số địa phương và trên thị trường thành phố vinh  nghệ an
... vệ thực vật đợc sử dụng Một số loại thuốc Bảo vệ thực vật đợc sử dụng Liều lợng thuốc Bảo vệ thực vật đợc sử dụng Tỷ lệ thuốc Bảo vệ thực vật đợc sử dụng phổ biến D lợng thuốc Bảo vệ thực vật số ... rau ăn quả, ăn củ số địa phơng thị trờng thành phố Vinh Nghệ An, Với mục tiêu đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời xác định d lợng thuốc bảo vệ thực vật số rau ăn ăn củ ... thành Điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV đánh giá lượng số loại rau ăn quả, ăn củ số địa phương thị trường thành phố Vinh - Nghệ An khoá luận tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành sinh học Giáo...
 • 51
 • 2,093
 • 14

phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis

phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis
... trình phân tích thủy ngân nghêu, vẹm phương pháp chiết trắc quang đithizon Áp dụng quy trình tiến hành phân tích hàm lượng thủy ngân số loài nghêu, vẹm thuộc bờ biển thành phố Đà Nẵng 2.10 Phân ... kê phương pháp - Xây dựng quy trình phân tích tổng hàm lượng thủy ngân nghêu, vẹm phương pháp chiết trắc quang đithizon - Áp dụng quy trình phân tích số mẫu nghêu, vẹm bờ biển Đà Nẵng 2.4 ... độ xác phương pháp Đề xuất quy trình phân tích tổng Hg số loài nghêu, vẹm phương pháp chiết trắc quang đithizon Áp dụng quy trình phân tích để đánh giá hàm lượng Hg số loài nghêu, vẹm, từ...
 • 54
 • 517
 • 1

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa địa phương và một số giống lúa đột biến bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa địa phương và một số giống lúa đột biến bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite
... lƣợng axit phytic số giống lúa địa phƣơng giống lúa đột biến để tìm dòng có hàm lƣợng axit phytic thấp phục vụ cho công tác chọn giống lúa giàu dinh dƣỡng 1.3 yêu cầu Pha đƣợc dung dịch hóa chất ... axit phytic thấp làm tăng lƣợng photphate tự Đây thị việc chọn lọc dòng lúa đột biến hàm lƣợng axit phytic thấp Đột biến axit phytic thấp đƣợc tạo tác nhân đột biến loài trồng nhƣ bắp, lúa ... dạng bố mẹ OM 1490 đột biến OMCS 2000 đột biến Lúa mùa Lúa cao sản 3.3 Nguồn gốc vật liệu Các quần thể lúa đột biến, lúa mùa lúa cải tiến đƣợc lấy ngân hàng lúa viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long...
 • 49
 • 574
 • 0

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite
... lƣợng axit phytic số giống lúa địa phƣơng giống lúa đột biến để tìm dòng có hàm lƣợng axit phytic thấp phục vụ cho công tác chọn giống lúa giàu dinh dƣỡng 1.3 yêu cầu Pha đƣợc dung dịch hóa chất ... axit phytic thấp tƣơng đƣơng mức hai hạt biểu tính axit phytic thấp mức Cá thể số có hạt biểu tính axit phytic thấp mức hạt biểu tính axit phytic thấp mức Cá thể số 16 có hạt biểu tính axit phytic ... axit phytic thấp nằm nhiễm sắc thể số Marker RM 207 cho thấy khác biệt cá thể 39 có hàm lƣợng axit phytic cao cá thể có hàm lƣợng axit phytic thấp Dựa vào dòng đối chứng cao hàm lƣợng axit phytic...
 • 49
 • 386
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE (Nội dung chính)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE (Nội dung chính)
... 32 8-1 * 16 6-1 5* 20 15 8-1 8* 34 8-1 * 6 9-2 21 14 4-2 * 35 33 8-2 0 * 8-3 22 1 5-1 36 1 8-1 * 2 0-1 23 17 3-2 37 33 6-1 10 10 0-2 24 10 3-2 38 26 1-1 0 11 6 1-2 25 3 8-1 39 18 7-1 12 13 1-2 26 22 2-1 40 33 8-1 * 13 12 2-1 ... thể số nhiễm sắc thể số 11 theo thứ tự Bảng 4.1.Các cá thể đƣợc ký hiệu theo số điện di: 3 9-1 15 1-1 3 29 1 1-2 2-1 16 6 1-1 30 2 7-1 0 1 2-1 4 17 12 9-2 31 10 7-1 6 0-1 18 33 5-9 32 4 4-2 8 0-1 19 24 9-1 33 ... lƣợng axit phytic số giống lúa địa phƣơng giống lúa đột biến để tìm dòng có hàm lƣợng axit phytic thấp phục vụ cho công tác chọn giống lúa giàu dinh dƣỡng 1.3 yêu cầu Pha đƣợc dung dịch hóa chất...
 • 49
 • 446
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE (Lời cảm tạ)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE (Lời cảm tạ)
... Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE Hội đồng hướng dẫn: ... lúa đột biến OM1490, OMCS2000 hệ M3, lúa mùa lúa cao sản phân tích để xác định dòng lúa hàm lượng axit phytic thấp phương pháp sinh hóa Bốn mươi dòng đột biến OM1490 hệ M4 phân tích sinh hóa ... hình cá thể có hàm lượng axit phytic thấp axit phytic cao Kết ghi nhận số cá thể biểu tính axit phytic thấp qua phân tích sinh hóa không ghi nhận qua phân tích marker Qua kết khóa luận giúp phần...
 • 12
 • 1,208
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 5 pdf

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 5 pdf
... dòng đột biến thuộc quần thể đột biến OM 1490 Đối với kiểu gen phân tích marker RM 207 nhiễm sắc thể số có ghi nhận đa hình giống hàm lƣợng axit phytic thấp, nhiên vài giống ghi nhận phytic axit ... với 130 giống lúa cao sản để đánh giá hàm lƣợng axit phytic Kết ghi nhận giống OM 2490, OM 4498 , OM 2718 ; OM 57 31 -5 ; OM 57 31-7 DS 2002 tạo phức màu xanh tƣơng đƣơng với giếng chuẩn thứ hệ M4 ... để tăng số cá thể có hàm lƣợng axit phytic thấp tăng tính đồng Tuy nhiên quần thể đột biến đặc biệt đột biến vật lý , việc chọn lựa quần thể biến động giống khó cần phải sử dụng phƣơng pháp phân...
 • 9
 • 220
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 4 pptx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 4 pptx
... , 2: Lpa -1 , 3: OMCS 2000, 4: OM 249 0 , 5: Nếp tóc ; 6: OM 5731, 7: Tám xoan -93, 8: OM 2718, 9:OM 44 98, 1 0: lúa Vàng , 1 1: lúa hoang , 12 : Xie Qing Zao 40 4. 2.2 Trên quần thể đột biến OM 149 0 ... thể đột biến OM 149 0 OM 149 0, M4 100 80 60 40 20 77.5 OM 149 0, M4 22.5 axit phytic thấp axit phytic cao Biểu đồ 4. 5 Biểu đồ thể phần trăm số cá thể biểu tính axit thấp cao thuộc quần thể đột biến ... quần thể OM 149 0 4. 1.2.3 Quần thể lúa đột biến OM 149 0 hệ M4 Chọn ngẫu nhiên 40 dòng thuộc quần thể đột biến OM 149 0 hệ M4 để phân tích đặc tính axit phytic thấp thông qua phản ứng sinh hóa Các cá...
 • 10
 • 196
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 3 pptx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 3 pptx
... 4.1 hình 4.2) Phân tích với 130 giống lúa cao sản để đánh giá hàm lƣợng axit phytic Kết giống có biểu tính axit phytic thấp OM 2490, OM 4498 , OM 2718 OM 5 731 -5 , OM 5 731 -7, DS 2002 Hình 4.1 Kết ... 30 0ml TBE 1X vào bình tam giác đun sôi đến thể tích 250ml 29 CHƢƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá tính trạng axit phytic thấp qua phản ứng sinh hóa 4.1.1 Quần thể lúa mùa lúa cao sản Qua ... xanh đậm đƣợc đánh giá hạt có hàm lƣợng axit phytic thấp nghĩa khoáng vi lƣợng cao Hình 3. 1 Thang photpho chuẩn 23 3.6 Đánh giá kiểu gen qua thị phân tử 3. 6.1 Phân lập DNA từ mẫu lúa (Nguyễn Thị...
 • 10
 • 175
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 2 pot

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 2 pot
... 12 tất gen đột biến cho hàm lƣợng axit phytic thấp làm tăng lƣợng photphate tự Đây thị việc chọn lọc dòng lúa đột biến hàm lƣợng axit phytic thấp Đột biến axit phytic thấp đƣợc ... ctv., 20 01) Có hai loại đột biến ảnh hƣởng đến axit phytic thấp bắp đột biến lpa1 làm giảm lƣợng axit phytic nhƣng không tích lũy inositol polyphotphate đột biến lpa2 làm giảm lƣợng axit phytic ... Tên giống lúa đƣợc phân tích Số thứ tự Tên giống OM 1490 dạng bố mẹ OMCS 20 00 dạng bố mẹ OM 1490 đột biến OMCS 20 00 đột biến Lúa mùa Lúa cao sản 3.3 Nguồn gốc vật liệu Các quần thể lúa đột biến, ...
 • 10
 • 174
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 1 pps

Luận văn : ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE part 1 pps
... lƣợng axit phytic số giống lúa địa phƣơng giống lúa đột biến để tìm dòng có hàm lƣợng axit phytic thấp phục vụ cho công tác chọn giống lúa giàu dinh dƣỡng 1. 3 yêu cầu Pha đƣợc dung dịch hóa chất ... Mầm: 10 % Mầm: 90% Phôi: 3% Lá mầm: 89% Aleurone: 90% Aleurone: 10 % Nội nh : 97% Mầm: 2,5% Nội nh : Nội nh : Vỏ hạt: 0 ,1% Sự tổng hợp vai trò sinh lý phytate hạt gần đƣợc xem lại Greenwood (19 89), ... ctv. ,19 82; Helsper ctv., 19 84), bào tử túi (DeMaggio Stetler, 19 85) mô sinh dƣỡng nhƣ rễ, cuống (Roberts Loewus, 19 68; Brearly Hanke, 19 96 ) Bảng 2 .1 Sự phân bố Phytate hạt số trồng lúa lúa...
 • 10
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan tich danh gia ham luong chat beo trong mot so mau thuc pham tren dia da nangnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânhàm lượng nitrat nitrit trong một số loại rau xanh trên thị trường thành phố vinh và phụ cậnhàm lượng acid oxalic trong một số loại rau quả thực phẩm người nguồn agriculture handbook no 8 11 vegetables and vegetable products 1984hàm lượng cyagenic glucoside trong một số loại thực vậthàm lượng của furocoumarin trong một số loại thực vậtkhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápphân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faaskhảo sát đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số quận huyện trên địa bàn tp hcmsử dụng kit thử amoni tự chế tạo phân tích đánh giá hiện tượng nhiễm amoni trong một số nguồn nước cấp tại hà nộidanh gia tinh hinh sinh truong cua mot so loai cay go ban diađánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực thạch sơn lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tửphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộiứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ