Nghiên cứu tổng hợp và xây dựng phương pháp định lượng tạp chất a của clopidogrel

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu cơ của xúc tác quang zno SBA 15

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu cơ của xúc tác quang zno SBA 15
... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 1N-3 0ZnO/ SBA- 15; 2N-3 0ZnO/ SBA- 15; ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-2 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 4N-3 0ZnO/ SBA= 15 th i ñi m khác 3N-4 0ZnO/ SBA- 15 th i ... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 3 0ZnO/ SBA- 15; 4Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; 5Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; l n xúc tác: l n th 1, l n th 2, l n th 3, l n th 4, l n th 6Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 sau tái ... kho ng 0,5-10 ñ m u 3 0ZnO/ SBA- 15, 3N-3 0ZnO/ SBA- 15, Ag-3N-3 0ZnO/ SBA1 5 th hi n hình 3.9 Hình 3.10 nh TEM m u xúc tác 3 0ZnO/ SBA- 15 (A); 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (B); Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (C) Các k t qu minh...
 • 13
 • 486
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2 SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2  SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6
... SO 42 -/ SBA 16 10 c T ng h p h xúc tác Pt / ZrO2 SO 42 - / SBA 16 (Pt /SZ /SBA- 16) T m H2PtCl6 lên SZ / SBA- 16 S y khô, nung gi , 5000C Pt/ ZrO2- SO 42 - /SBA1 6 Hình 2. 3 Sơ ñ t ng h p h xúc tác ... hóa n-pentan, n-hexan m u xúc tác khác nhau, nhi t ñ ph n ng 22 00C, t c ñ th tích 1h-1 Xúc tác Đ chuy n hóa (%) Đ ch n l c (%) SO 42 - - ZrO2 3,7 83 Pt/ SO 42 - - ZrO2 12, 2 89 SO 42 - - ZrO2/ SBA 16 ... – 26 00C B ng 3 .2 nh hư ng c a nhi t ñ ñ n hàm lư ng s n ph m ñ ng phân hóa n- pentan, n- hexan xúc tác Pt/ SZ /SBA- 16 Nhi t ñ (0C) 180 20 0 22 0 24 0 26 0 2, 15 7 ,2 2,33 12, 92 10, 42 26,18 17 ,2 12, 28...
 • 26
 • 1,749
 • 5

Điều tra, thu thập mẫu củ bình vôi ở một số tỉnh Việt Nam xây dựng phương pháp định lượng Rotundin bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC Scanning)

Điều tra, thu thập mẫu củ bình vôi ở một số tỉnh Việt Nam và xây dựng phương pháp định lượng Rotundin bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC Scanning)
... Điều tra, thu thập mẫu củ Bình vôi số tỉnh Việt Nam xây dựng phƣơng pháp định lƣợng Rotundin sắc lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC- Scanning) nhằm tìm kiếm, xác định đƣợc loài Bình vôi ... định lƣợng hợp chất Rotundin củ Bình vôi tƣơi phƣơng pháp sắc mỏng kết hợp đo mật độ quang( TLC -Scanning) Chúng tiến hành xây dựng phƣơng pháp xác định hàm lƣợng rotudin củ Bình vôi tƣơi theo ... ti Rotundin mụ thể nhƣ sau:úp tiết kbằng phƣơng pháp sắc lỏng kết hợp đo mật độ quang TLC-Scanning Chianning.g pháp sắcRotundin ttunding.g pháp sắc lỏng kết hợp đo c hóa học Rotundin Số...
 • 73
 • 278
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng
... nhỏ vào hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4 , ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng. ” Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số phƣơng pháp ... pháp thủy phân ancolat nghiên cứu đầy đủ phương pháp sol-gel tạo phức nghiên cứu nhiều đưa vào thực tế sản xuất [27] 1.1.6 Phƣơng pháp tổng hợp đốt cháy Trong năm gần đây, phương pháp tổng hợp ... xác định phenol đỏ có dạng: y = 0,051x + 0,017 với độ hồi quy R2 = 0,9988 2.3 Tổng hợp oxit nano ZnAl2O4, ZnFe2O4 phƣơng pháp đốt cháy gel Oxit nano ZnAl2O4 , ZnFe2O4 tổng hợp phương pháp đốt cháy...
 • 67
 • 401
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí
... chế biến dầu khí nước ta quan tâm Chình mục đích luận văn nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số chất ức chế ăn mòn azometin khai thác, chế biến dầu khí Nguyễn Văn Hanh Lọc Hóa Dầu − K47 Khoa Dầu Khí ... hiệu sử dụng chất ức chế ăn mòn kim loại Nhiều chất ức chế ăn mòn kim loại sử dụng để bảo vệ đường ống dẫn dầu, thiết bị khai thác, chế biến tồn chứa dầu Hiện chất ức chế ăn mòn đưa vào sử dụng ... khả ức chế ăn mòn đồng môi trường HCl + NaCl CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Về tổng hợp số chất ức chế azometin 3.2 Về tính ức chế ăn mòn kim loại azometin tổng hợp 3.2.1 Khả ức chế ăn mòn...
 • 55
 • 571
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam
... dịch hại vừa không gây hại cho môi trờng sinh thái sức khỏe cộng đồng Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái quan trọng: Kiến vơng, Đuông dừa, sâu đục trái sâu ... nh vi sóng siêu âm số phản ứng tổng hợp hữu nh phản ứng Grignard, bảo vệ gỡ bỏ bảo vệ nhóm chức, este hóa giúp mang lại kết tốt cho tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái - Thông qua kết ... trùng pheromon tổng hợp đợc, thống kê liệu thử nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn dự báo kiểm soát dịch hại ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Góp phần phát triển đờng tổng hợp pheromon côn trùng ứng...
 • 16
 • 373
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu cơ độc hại

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu cơ độc hại
... 0.8 RH-MCM-41 600 Thể tích hấp phụ (cm /g) TEOS-SBA15 RH-SBA15 0.4 0.2 -1 Thể tích hấp phụ (cm g , STP) 500 -1 RH-MCM-41 RH-SBA-15 0.6 0-1 dV/dD (cm g A ) Thể tích hấp phụ (cm /g STP) RH-MCM-41 ... cng nh nh hng ca nhit , thi gian quỏ trỡnh kt tinh vt liu Ngun silic dựng tng hp vt liu MQTBTT thụng dng l TEOS khỏ t tin v khụng ph bin th trng Vit Nam S dng ngun silic c ly t v tru tng hp ... cú th kt lun rng quỏ trỡnh hp ph phenol trờn VLMQTBTT l mt quỏ trỡnh hp ph húa hc pH l mt nhng thụng s quan trng nh hng n quỏ trỡnh hp ph Hỡnh 3.56 trỡnh by nh hng ca pH i vi s hp ph phenol (100...
 • 14
 • 679
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp sử dụng một số chất có nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu BT

Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng một số chất có nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu BT
... Nam thực đề tài « Nghiên cứu tổng hợp sử dụng số chất nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học thuốc trừ sâu vi sinh Bt Sản phẩm áp dụng phòng trừ sâu khoang sâu tơ hại rau cho sản xuất ... công bố sử dụng chất synergist nguồn gốc tự nhiên hỗn hợp với thuốc trừ sâu nhằm tăng hiệu lực phòng trừ thuốc giảm hàm lượng hoạt chất sử dụng 1.3.2 Các chất synergist nguồn gốc tự nhiên ... CHƯƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu thuốc trừ sâu nguồn gốc sinh học 1.1.1 Hiểu biết thuốc BVTV nguồn gốc sinh học Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA), Thuốc BVTV nguồn gốc sinh học...
 • 61
 • 303
 • 1

nghiên cứu tổng hợp ứng dụng của vật liệu nano ag

nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu nano ag
... 3.2 Hiệu diệt khuẩn vật liệu nano Ag 3.2.1 Cơ chế diệt khuẩn vật liệu nano Ag Hiệu diệt khuẩn vật liệu nano Ag đạt tác dụng: Tác dụng bề mặt hạt nano Ag gắn bề mặt vật liệu Tác dụng thứ có ion bạc ... Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu nano Ag với mục tiêu:  Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano xuất phát từ nguồn nguyên liệu ban đầu AgNO3  Khảo sát đặc trưng, hình dạng kích thước nano Ag ... rắn, lỏng khí Vật liệu nano tập trung nghiên cứu chủ yếu vật liệu rắn, sau đến chất lỏng khí Về hình dáng vật liệu, người ta phân thành loại sau:  Vật liệu nano không chiều: vật liệu ba chiều...
 • 60
 • 530
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai

Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai
... trạng môi trường xây dựng giải pháp để bảo vệ tài nguyên quản môi trường du lòch Tỉnh Gia Lai việc cần thiết Xuất phát từ yêu cầu tiến hành đề tài nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp bảo vệ môi ... lòch sinh thái đến môi trường - Xây dựng giải pháp bảo vệ tài nguyên quản môi trường cho tổ hợp du lòch sinh thái dựa tiêu chí kinh tế, văn hoá, môi trường phù hợp với đòa hình, tài nguyên ... môi trường quản tài nguyên cho tổ hợp du lòch sinh thái Gia Lai II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiềm du lòch sinh thái Gia Lai - Đánh giá ảnh hưởng hoạt động du lòch...
 • 97
 • 201
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng chất hoạt động bề mặt lưỡng cực dạng betaine trong thu hồi dầu tại móng mỏ đông nam rồng

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng chất hoạt động bề mặt lưỡng cực dạng betaine trong thu hồi dầu tại móng mỏ đông nam rồng
... cấp Với đặc điểm mỏ Đông Nam Rồng biện pháp sử dụng chất hoạt động bề mặt phù hợp biện pháp tận thu nguồn dầu chứa vi nứt nẻ mà vi nứt nẻ chứa dầu chiếm chủ yếu mỏ Đông Nam Rồng [3] 1.2 Các phương ... vực thu hồi dầu: 27 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN - Trong nghiên cứu tăng cường khả thu hồi dầu áp dụng phương pháp bơm ép chất HĐBM, chất trợ HĐBM chiếm vai trò quan trọng Việc kết hợp chất HĐBM với chất ... theo bước Tuy nhiên, nghiên cứu tổng hợp chất HĐBM Gimini với tính chất vượt trội mới nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực mỹ phẩm, chưa có đánh giá cụ thể ứng dụng tăng cường thu hồi dầu, đặc biệt thử...
 • 102
 • 204
 • 0

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel và đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan
... TRUNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PEROVSKIT LaFeO3 BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC OXI HÓA CO, HẤP PHỤ ASEN, SẮT, MANGAN Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA ... 1.2.2 Phương pháp đồng tạo phức 1.2.3 Phương pháp đồng kết tủa 1.2.4 Phương pháp Sol - Gel 1.2.5 Tổng hợp đốt cháy gel polyme 1.3 Một số kết nghiên cứu tổng hợp Perovskit ... hấp phụ Khi trình hấp phụ đạt trạng thái cân tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp 2.2.2.2 Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý gây nên lực VanderWalls, liên kết yếu, dễ bị phá vỡ Hấp phụ hóa...
 • 76
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tươngxây dựng phương pháp định lượng cefixim trong chế phẩm và trong huyết tương bằng điện di mao quảnxây dựng phương pháp định lượng flavonoid trong nụ và lá vốixây dựng phương pháp định lượng flavonoid trong lá và nụ vốixây dựng phương pháp định lượng flavonoid chính bằng hplcnghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng phương pháp định giá sáng chế áp dụng cho việt nambiện pháp 3 điều tra nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách chiến lược tranh thầu phù hợpbiện pháp 4 điều tra nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách chiến lược tranh thầu phù hợpbiện pháp 4 điều tra nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách các chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu cho phù hợp với nhu cầu của thị trườngxí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựngnghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridinnghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolenghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố long xuyênnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu java mobile và xây dựng ứng dụng minh họaĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anphương pháp nghiên cứu khoa họcđề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim