bai tap rut gon toan 9

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)
... chiếu K lên AB) Đề số 17 29 Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = a/ Rút gọn P 3(x + x 3) x + x + x +3 x +2 x x b/ Tìm x để P< 15 Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một ... Đề số 19 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) x+ x x +1 x +2 + x x x a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x nguyên để P nguyên ; c/ Tìm giá trị x để P = x Bài 2: Giải toán cách lập ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 3,807
 • 11

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10
...  a −1 a + a +1 ÷  + a ÷       a +1 a   − Q=  ÷:   a − − a −1 ÷ ÷ a   a −1  Bài 10: a) Rút gọn (loại bỏ dấu dấu giá trị tuyệt đối) a − 6a + b) Giải phương trình: Bài 11: a) x−4...
 • 6
 • 1,121
 • 30

Các dạng bải tập rút gọn

Các dạng bải tập rút gọn
... biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để Đề thi CVA& Amsterdam 2002 – 2003 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm giá trị lớn biểu thức Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm ... 10 Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để 11 Đề thi CVA& Amsterdam 2005 – 2006 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để ...
 • 2
 • 1,001
 • 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2
... mx 2( m 1) x + m = 2/ ( m + 1) x 2( m + ) + m + = 3/ x 2( m ) x + 2m = 4/ x 2( m 1) x + m + = 5/ x 2( m + 2) x + m + = 6/ ( m 1) x 2( 2m 3) x + 2m = 7/ ( m + 2) x 2( 2m 1) x + 2m = ... phơng trình sau: a) x 2( m 1) x + m = b) ( m 1) x 2( 2m 1) x + 2m = c) x 2( m 2) x + m = d) x 2( m + 1) x + m + = e) ( m 2) x 2( 2m +1) x +1 + 2m = f) ( m 2) x 2( m + 2) x + = Bài : Giải ... 2( 3m 1) x +1 3m = h) ( m 1) x 2( 2m + 3) x + + 2m = k ) ( m + 3) x 2( 2m 1) x + 2m = l) mx 2( 2m +1) x + 2m +1 = n) mx 2( 2m 3) x 2m = m) ( m + 3) x 2( m +1) x = Bài : Tìm giá trị m...
 • 8
 • 1,003
 • 13

Các bài tạp rút gọn

Các bài tạp rút gọn
... biểu x : + x x a) Rút gọn P b) Tìm x để P < c) Tìm x để P = P Bài 16 : Cho biểu thức x + x x P = x x + x : a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < a/ Rút gọn P b/ Tìm x để c/ Tìm x ... = x2 + cx + b = Đề số 12 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x + x x P = x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P < Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một nhóm ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 453
 • 7

Bài tập rút gọn lớp 9

Bài tập rút gọn lớp 9
... nghĩa b) Rút gọn P c) Tính giá trị P a= b= x +2 x : + + x x + x + 1 x x Bài 20: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P b) Chứng minh P>0 x x +x x Bài 21: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P ... a Bài 10: Cho biểu thức : P= a) Rút gọn P b) Tìm a để P< x + x +3 Bài 11: Cho biểu thức: P= a) Rút gọn P b) Tìm x để P< x 3x + x : x x x c) Tìm giá trị nhỏ P x x 9x x ... x x + x +1 Bài 22: Cho biểu thức 3x 2 1: + P= + x x x : x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị x để P=20 Bài 23: Cho biểu thức a) Rút gọn P b) Chứng minh P Bài 24: xy P= x ...
 • 22
 • 1,464
 • 6

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)
... giá trị A x = + a) Rút gọn biểu thức A c) Với giá trị x A đạt giá trị nhỏ Bài 19: Cho biểu thức : P = a) Rút gọn P Bài 20 Rút gọn biểu thức : P = a +3 a a + 4a a a +2 (a>0;a b) Tính giá ... +2 x +3 Bài 13: Cho biểu thức P = x5 x +6 x a/ Rút gọn P Bài 14: Cho biểu thức x +1 x+2 x : x + x +1 + x + x x b/ Tìm x để P = a/ Rút gọn P Bài 15: Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) ... a) Rút gọn P c) Biết Q = b) Xác định giá trị x để (x + 1)P = x -1 x +3 P x Bài 8: Rút gọn P Tìm x để Q max xy x + xy y xy xy + ữ: ữ x + xy y + xy x+ y P = 1+ ữ ữ Bài 9: Cho biểu thức...
 • 3
 • 4,889
 • 56

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9
... tham số m: Bài 57: Với giá trị a hệ phơng trình : a) Có nghiệm b) Vô nghiệm Bài 58 :Giải hệ phơng trình sau: mx y = 2m x my = + m x + ay = axã+ y = x + xy + y = 19 x xy + y = Bài 59* : Tìm ... phút Bài 94 :Hai ca nô khởi hành từ hai bến A, B cách 85 Km ngợc chiều Sau 1h40 gặp Tính vận tốc riêng ca nô , biết vận tốc ca nô xuôi lớn vận tốc ca nô ngợc 9Km/h vận tốc dòng nớc Km/h Bài 95 : ... tốc không đổi Bài 89: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B lại ngợc dòng từ bến B bến A tất Tính vận tốc ca nô nớc yên lặng ,biết quãng sông AB dài 30 km vận tốc dòng nớc km/h Bài 90 : Một ca...
 • 22
 • 1,045
 • 7

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 1,136
 • 13

Bài tập rút gọn biểu thức

Bài tập rút gọn biểu thức
... a, Rút gọn biểu thức P b, So sánh P với c, Chứng minh biểu thức nhận giá trị nguyên P 3x + 9x 1 Bài 15: Cho biểu thức P = x + x + x + x + : x a, Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu ... Rút gọn P b, Tìm x để P Bài 2: Cho biểu thức: x+2 x +1 x +1 P =1 : x x + x + x + x a, Rút gọn P b, So sánh P với Bài 3: Cho biểu thức : a a 1+ a a P= + a . a a 1+ a a, Rút ... Tân Uyên Bài 17: Cho biêủ thức A = a (2 a + 1) + a +4 a +2 8+2 a a a +2 a a, Rút gọn A b, Tìm a để A nhận giá trị nguyên x + x 10 x Bài 18: Cho biểu thức: Q = x x x x a, Rút gọn biểu thức Q...
 • 6
 • 676
 • 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 490
 • 2

Bài tập rút gọn ôn 10

Bài tập rút gọn ôn 10
... 2) Rút gọn A 3) Với x Z ? để A Z ? Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : x ; x b) Biểu thức rút gọn : A = x + 2003 với x ; x Bài : Cho biểu thức: ( x x x x +1 x x +1 ữ: x x+ x ữ x x a) Rút gọn ... ữ ữ a + a ữ 1) Rút gọn biểu thức N 2) Tìm giá trị a để N = -2004 Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : N = a b) Ta thấy a = - 2004 ĐKXĐ Suy N = 2005 Bài 10 : Cho biểu thức ... biểu thức: P = a +3 a a) Rút gọn P b) Tính giá trị P với a = a a +2 + x+ x a 4a Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : P = b) Ta thấy a = ĐKXĐ Suy P = Bài : Cho biểu thức: N= (a...
 • 4
 • 87
 • 0

Xem thêm