TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC PHẦN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (01)

Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam

Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam
... động thực thi pháp luật chống tham nhũng 22 d Kết luận 23 THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM: NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VÀ NHỮNG BÀI ... Ngọc (2012) Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học chế xử thực thi cho Việt Nam Nghiên cứu sách chung phòng, chống tham nhũng Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) Chương ... thực thi pháp luật khác 24 Thực thi pháp luật chống tham nhũng xử tham nhũng Việt Nam: tương đồng, khác biệt học Trong phần này, pháp luật PCTN chế thực thi Việt Nam tìm hiểu, so sánh với hệ...
 • 67
 • 443
 • 2

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi tập 3

 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi tập 3
... dng thi HSG mụn Toỏn n ) cú s ch s b ng v i m i n nguyờn Trang 17 Nguy n Vn Xỏ Trang 18 34 UBND TỉNH BắC NINH đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Sở giáo dục Và Đào tạo Năm học: 2009-2010 môn thi: ... l honh ủ giao ủi m c a ủ th hm s v i tr c honh Tớnh giỏ tr c a bi u th c 3 3 2 A = x 13 x2 + x2 x3 + x3 x 13 + x12 x2 x3 Xột s nghi m c a phng trỡnh f(f(x)) = Bi (1.5 ủi m) x y = ( y x)( xy ... nh lớ trờn ch ng minh a b b Bi Kh o sỏt v v ủ th hm s y = x3 3x T ủú dựng ủ th bi n lu n theo m s nghi m c a phng trỡnh x3 3x = m3 3m Bi a Trong m t ph ng Oxy cho ủ ng trũn (C) (x 1)2+ (y...
 • 21
 • 931
 • 9

Đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2

Đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2
... phạt hình hay hành có) …………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ K11- CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Ngày thi: Sáng 5/7 /20 10 Đề số 02 -Câu (4.50 ... thuế xóa nợ tiền thuế (0 .25 điểm) -ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ K11- CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Ngày thi: Sáng 5/7 /20 10 Đề số 04 ... (0 .25 điểm) -ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ K11- CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Ngày thi: Sáng 5/7 /20 10 Đề số 03 -Câu...
 • 26
 • 632
 • 6

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH 9
... di truyền cặp tính trạng đem lai nào? b/ Viết sơ đồ kiểm chứng Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh Học Câu 1: (3,5điểm) a Vì hô hấp quang hợp lại trái ngược nhau, lại quan hệ chặt chẽ với nhau? b Giải ... khác, thu 50% mắt nâu : 50% mắt xám Hãy biện luận lập sơ đồ lai ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC MÔN : SINH HỌC LỚP THỜI GIAN : 150 PHÚT Câu : điểm •Phát biểu nội dung quy luật phân ... thẳng sinh đứa trai tóc xoăn đứa gái tóc thẳng Giải thích lập sơ đồ lai c Con gái gia đình thứ lớn lên kết hôn với trai gia đình thứ hai Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình hệ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI...
 • 9
 • 791
 • 10

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi Hóa

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi Hóa
... thỡ thy cú 6,4 gam Br2 phn ng Tớnh t ca B i vi H2 THI HC SINH GII LP 9-THCS D THI CP HUYN Mụn thi : HO HC LP Thi gian lm bi :150phỳt, khụng k thi gian phỏt ( ny cú 01 trang) PHềNG GIO DC TH ... lng gam CaCO3 (phn cũn li l cht tr) mt thi gian thu c cht rn Y cha 45,65 % CaO Tớnh hiu sut phõn hy CaCO3 A 50% B 75% C 80% D 70% Bi ụn cho hc sinh thi hc sinh gii tnh 2009 2010 Bi v horocacbon ... tớch ca mi hirocacbon A c, Tớnh m1 v m2 -Ht PHềNG GIO DC TH XUN P N THI HC SINH GII LP D THI CP HUYN Mụn thi :HO HC LP ( ỏp ỏn ny cú 05 trang) Cõu I (2 im) D ỳng (1 im) PTP: MxOY + yH2...
 • 84
 • 338
 • 2

tong hop de thi hoc ki I Toan 7

tong hop de thi hoc ki I Toan 7
... đ i tia HA lấy i m K cho HK=HA a) Chúng minh : ABH = KIH b)Chứng minh AB/ /KI c)Vẽ IE AC E Chứng minh K, I, E thẳng hàng d) Trên tia đ i tia IA lấy i m D cho ID = IA ã ã Chứng minh IKD = IDK ... B i : a) Cu i học kì I tổng số học sinh đạt lo i gi i nhiếu số học sinh đạt lo i TB 45 em biết số học sinh đạt lo i gi i, khá, trung bình lần lợt tỉ lệ v i 2, a) Tính số học sinh gi i , trung ... kh i b)Tính số học sinh toàn kh i 7, biết kh i có 15 học sinh xếp lo i yếu học sinh xếp lo i B i : Cho ABC có A = 900 (AB...
 • 7
 • 357
 • 1

Tong hơp đề thi học kỳ I toán 9 nhom 2

Tong hơp đề thi học kỳ I toán 9 nhom 2
... i m KiĨm tra häc k× I C©u §¸p ¸n M i ý lµm ®óng ®ỵc 0,5 i m a) = 9. 2 − 16 .2 + + 81 .2 = − + + = 18 2 b) = ( + 1) + ( −1) = 2 +1+ -1 =2 5 2 5 +2 5 2 −5 2 −4 − = = c) = 2 2 2512 13 − (2 3) − (2 3) ... Hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m thì: A. i m cách hai tiếp i m B.Tia kẻ từ i m t i tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến C.Tia kẻ từ tâm t i i m tia phân giác góc tạo hai bán kính t i ... biĨu i m chÊm to¸n I PhÇn I: Tr¾c nghiƯm ( i m ) C©u 1: (1®) M i ý ®óng cho C©u §¸p ¸n :0 ,25 ® S § S C©u 2: (1®) M i ý ®óng cho § :0 ,25 ® C©u §¸p ¸n x ≥ 2; x ≠ 0,8 2, 4 II PhÇn II: Tù ln ( i m...
 • 12
 • 317
 • 1

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn hóa học thi cấp huyện

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn hóa học thi cấp huyện
... gii, hc sinh lm bi cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ cho im ti a ng vi mi ý, mi cõu ca THI HC SINH GII CP HUYN năm học 2013 - 2014 môn: HOá HọC Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Cõu ... 0,5 0,25 (mi PTHH c 0,3 im, nu thiu iu kin tr 0,1 im) THI HC SINH GII CP HUYN Nm hc: 2013 2014 Mụn: Húa hc Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi cú 01 trang Cõu 1:(1,5 im): ... (2) (Hc sinh lm cỏch khỏc ỳng cho im ti a) * * * * * * * * * * PHềNG GD&T LNG TI THI CHNH THC THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013-2014 MễN HểA Thi gian lm bi: 120 phỳt ,khụng k thi gian...
 • 34
 • 3,532
 • 8

tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án
... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 21-09-2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ====================================================================== ... THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 11-09-2011 Thời gian làm 120 phút (không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi =================================================================== ... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 13-09-2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ======================================================================...
 • 141
 • 1,318
 • 7

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi tin học

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi tin học
... trình phải in hình kết Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học Lê Thị Hiếu Bài 29/2000 - Chọn bạn (Dành cho học sinh THCS) Trong trại hè người ta tình cờ chọn nhóm học sinh Chứng minh tìm số ... (Tác giả: Master - gửi qua Website Tin học & Nhà trường) Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học Lê Thị Hiếu 20 Bài 99/2002 - Bài toán chúc Tết (Dành cho học sinh THPT) Một người định dành ngày ... hạn: ...
 • 108
 • 668
 • 2

Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh potx

Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh potx
... yourself? ( love ) 75 Mrs White’s daughter is having a check-up ( medicine ) 76 We need to know your , Minh ( weigh ) 77 An has a toothache It is very .( pain ) 78 Catching the common ... tell the ( engine ) 71 Hung is a good friend of ( I ) 72 She has a lot of stamps in her ( collect ) 73 Go straight ahead and take the on the left ( two ) 74 What a dress! ... him? ( worry ) 67 This knife is - it can’t cut anything (use) 68 She never touches food and keeps the dentist away ( health ) 69 Wash your hands before food ( touch ) 70 If the machine...
 • 27
 • 1,255
 • 2

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học
... t¹o ®Ị thi chÝnh thøc k× thi chän häc sinh giái qc gia líp 12 thpt n¨m häc 2003-2004 M«n : ho¸ häc B¶ng A Thêi gian : 180 ( kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị ) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia ********************************************************************************************************************************* ... ®Ị thi chÝnh thøc C©u I: Cho s¬ ®å sau: o - §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng A Ngµy thi: 14/3/2000 (180 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị ) Tuyển tập đề thi học sinh ... kh«ng? T¹i sao? Bé Gi¸o Dơc Vµ §µo T¹o §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 Ngµy thi: 15/3/1997 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia *********************************************************************************************************************************...
 • 38
 • 650
 • 0

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn toán

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn toán
... MHK vuông cân Đề thi học sinh giỏi toán lớp Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x + x 20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng ... D, tia phõn giỏc ca gúc C ct AB ti E Cỏc tia phõn giỏc ú ct ti I Chng minh: ID = IE Đề số 34: đề thi học sinh giỏi (Thời gian làm 120 phút) Bi (5): 1, Tỡm n N bit (33 : 9)3n = 729 2, Tớnh : ... Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc cây, Hỏi lớp có học sinh Biết số lớp trồng đợc nh Câu 3: (1,5đ) Chứng minh 102006 + 53 số tự...
 • 43
 • 403
 • 0

Xem thêm