Giáo án lịch sử văn minh thế giới

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại phần 1

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại phần 1
... Văn Hùng Khoa Lòch Sử Lòch sử văn minh giới Thời Cổ Trung đại -6– Rập, Hy Lạp, La Mã Nền văn minh phương Đông thời kỳ cổ trung đại văn minh nông nghiệp, văn minh sông (các văn minh xuất lưu vực ... hội) Bùi Văn Hùng Khoa Lòch Sử Lòch sử văn minh giới Thời Cổ Trung đại -7– CHƯƠNG I VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á I VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI Tổng quan Ai Cập cổ đại - Đòa lý: + Ai Cập cổ đại nằm khu ... Ai Cập cổ đại cần có kiến thức hoá học, vật lý, đòa chất … Bùi Văn Hùng Khoa Lòch Sử Lòch sử văn minh giới Thời Cổ Trung đại - 13 – II VĂN MINH LƯỢNG HÀ CỔ ĐẠI Khái quát Lưỡng Hà cổ đại a Đòa...
 • 27
 • 231
 • 0

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại phần 2

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại phần 2
... chung nhân loại Bùi Văn Hùng Khoa Lòch Sử Lòch sử văn minh giới Thời Cổ Trung đại - 53 – TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Gia Phu, Bùi Văn Hùng : Lòch sử văn minh giới A – Giáo trình Đại học Đà Lạt Vũ ... chủ biên ): Lòch sử văn minh giới – NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998 Almanach văn minh giới, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1996 Bộ giáo trình Lòch sử giới cổ trung cận đại, NXB Đại học Trung học chuyên ... Bộ giáo trình Lòch sử cận đại giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1960, 1978 W Durant : Lòch sử văn minh Arập, NXB Phục Hưng, Sài Gòn, 1975 Bùi Văn Hùng Khoa Lòch Sử Lòch sử văn minh giới Thời Cổ Trung...
 • 27
 • 340
 • 0

Ảnh hưởng của tôn giáo đến văn minh Ấn Độ trong tiến trình lịch sử Bài tập học kỳ Lịch sử văn mình thế giới

Ảnh hưởng của tôn giáo đến văn minh Ấn Độ trong tiến trình lịch sử Bài tập học kỳ Lịch sử văn mình thế giới
... khao mãnh liệt đến giới bí mật quan tâm sâu sắc đến tồn giới, văn minh Ấn Độ có điểm đáng ý hoà hợp tôn giáo Ảnh hưởng tôn giáo đến chữ viết Một đặc trưng tôn giáo ngôn ngữ Ấn Độ đối tượng quan ... THAM KHẢO Giáo trình lịch sử văn minh giới, Vũ Dương Ninh, Nxb Giáo dục, 2010, Hà Nội 2 .Lịch sử giới cổ đại, Lương Ninh (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002 3 .Lịch sử văn minh Ấn Độ (sách dịch), ... hai sách “ Y học toát yếu” “ Luận khảo trị liệu” KẾT THÚC VẤN ĐỀ Mặc dù kiến thức hạn hẹp qua thấy phần nàosự ảnh hưởng tôn giáo đến văn minh Ấn Độ tiến trình lịch sử nghệ thuật, khoa học tự nhiên...
 • 4
 • 250
 • 0

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI ĐẠO PHẬT ẤN ĐỘ pptx

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI ĐẠO PHẬT ẤN ĐỘ pptx
... hoại đạo Bà-lamôn KẾT LUẬN Đạo Phật có ảnh hưởng lớn không với xã hội Ấn mà với nước khác giới Có thể nói xứ Tây Âu, Nga, văn minh đạt cực điểm nhờ đạo Phật Ở Cao Miên, đạo Phật đạo Ấn dung ... Contents Bối cảnh lịch sử Nội dung Đạo Phật Ảnh hưởng Đạo Phật đến xã hội Ấn Độ Nguyên nhân suy tàn BỐI CẢNH LỊCH SỬ Điều kiện tự nhiên: Thuận lợi a Vị trí địa lý: - Phía Nam: giáp Ấn Độ Dương - Phía ... rộng BỐI CẢNH LỊCH SỬ - Asoka: vua thứ 11 Magadha, vào đầu kỷ III TCN thống Ấn Độ (thống gần hết bán đảo Ấn Độ, trừ cực Nam (Pandya) BỐI CẢNH LỊCH SỬ Sơ lược đời tôn giáo Ấn Độ - Khoảng kỉ...
 • 27
 • 450
 • 7

slide môn lịch sử văn minh thế giới sử thi ấn độ

slide môn lịch sử văn minh thế giới sử thi ấn độ
... MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI Đề tài nghiên cứu: Sử thi Ấn Độ Danh sách nhóm: 1: Lã Thị Minh Trang 2: Lê Thị Ngọc Anh 3: Trịnh Thị Ngọc Chinh MỤC LỤC A: MỞ ĐẦU Sơ lược sử thi B: Nội dung sử thi ... LUẬN Ảnh hưởng sử thi tới văn học Việt Nam Đông Nam Á A: Sơ lược sử thi 1: Khái niệm sử thi 2: Đặc điểm sử thi 3: Phân loại sử thi 4: Các tác phẩm tiêu biểu B: Nội dung sử thi I: Sử thi Mahabharata ... I: Sử thi Mahabharata 1: Sơ lược sử thi Mahabharata 2: Nội dung sử thi Mahabharata 3: Ảnh hưởng văn học II: Sử thi Ramayana 1: Sơ lược sử thi Ramayana 2: Nội dung sử thi Ramayana 3: Ảnh hưởng văn...
 • 13
 • 541
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử văn minh thế giới có đáp án

Đề cương ôn tập lịch sử văn minh thế giới có đáp án
... (nhưng công dân tự hưởng, nô lệ không) b) Những thành tựu văn minh La Mã Người La Mã không kế thừa văn minh người Hy Lạp thời cổ đại mà đóng góp đáng kể, tạo thành văn minh Hy-La, sở văn minh ... cho giới văn minh mới, văn minh Trung Quốc với nhiều thành tựu Câu Những thành tựu Văn minh Trung Quốc thời cỏ trung đại từ ảnh hưởng đến phát triển văn minh giới 1) Những thành tựu văn minh ... Thu Tới thời Hán, Tư Mã Thiên nhà viết sử lớn để lại tác Phẩm Sử kí, chép lại lịch sử Trung Quốc gần 3000 năm, từ thời Hoàng Đế đến thời Hán Vũ Đế Tới thời Đông Hán, tác phẩm Hán thư Ban Cố,...
 • 16
 • 583
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI ( có đáp án )

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI ( có đáp án )
... Ngoài Hán thư, Tam quốc chí, Hậu Hán thư, Minh Sử, Tứ khố toàn thư 177 Văn minh cress-mycence bị hủy diệt vào thời gian -> TK 12 TCN/80 178 Văn minh đồng nghĩa văn hiến 179 Văn minh văn hóa ... La Quán Trung – truyện lịch sử xã hội Trung Quốc viết thời a Nhà Hán b Nhà Đường c Nhà Minh d Nhà Thanh 108 Thế kỷ vàng lịch sử Hy Lạp cổ đại là: a Thế kỷ TCN b Thế kỷ TCN c Thế kỷ TCN d Thế kỷ ... trai giới với tháng Ramadan 159 Tôn giáo Ai Cập: Thần Ra (Mặt trời), Thần Path (sáng tạo vũ tr ), Thần Amon ( em lại sức mạnh cho vương quốc Pharaon), Osiris (thần nông nghiệp, sông Nile, Âm ph ), ...
 • 12
 • 9,594
 • 137

Lịch sử văn minh thế giới

Lịch sử văn minh thế giới
... dân tộc văn minh phát triển ngàn năm trước xây cất IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI     Có giá trị nghệ thuật lớn, minh chứng cho văn minh có giá trị nhân loại Thể thông minh, ... nga tráng lệ Các công trình minh chứng cho kết hợp tài tình trí tuệ tài hoa người Hy Lạp cổ Nền văn minh rực rỡ Hy Lạp ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều quốc gia, sở cho văn minh châu Âu sau ... trúc Ionic vùng trũng cột kiểu Corinth cuối dãy phía Nam Được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa giới năm 1986 3.Đền Athenna Nike        Được hoàn thành năm 430 TCN Chất liệu đá cẩm...
 • 29
 • 4,389
 • 11

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
... 24: Lịch sử văn minh giới có đường? Câu 25 : Văn minh nhân tạo, Văn Minh công nghiệp? Câu 26: Đặc điểm Văn Minh Hiện đại gì? Câu 27: Những điều kiện văn minh Nhật Bản? Câu 28: Vai trò CMTS đời văn ... kiện hình thành văn minh khu vực Đông nam Á thành tựu văn minh đó, Việt Nam có đóng góp cho văn minh khu vực? Câu 10: Điều kiện hình thành văn minh Hy Lạp – La Mã thành tựu văn minh Hy Lạp – La ... sau kỉ XX ? Câu 60 : Nêu tác hại chiến trang văn minh nhân loại ? Đề cương ôn tập : LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI Câu 1: Cơ sở hình thành thành tựu văn minh Ai Cập? Câu 2: Quá trình hình thành đạo...
 • 8
 • 8,752
 • 172

Môn: Lịch sử văn minh thế giới

Môn: Lịch sử văn minh thế giới
... ,thì phải làm hỏng mắt y (Điều 196) Hay chuỵen trừng trị nghiêm minh việc gian lận buôn bán cho thấy xã hội có trật tự ,nghiêm minh Tuy nhiên cần phải thấy xã hôi Lưỡng Hà xã hội phân chia giai ... người vợ ngoại tình,người chồng ngoại tình…Tuy nhiên, luật đề cao vai trò quyền lợi người nam giới nữ giới. Trong xã hội này,người chồng quyền bán vợ Trước luật Hammurabi ,Lưỡng Hà cổ đại có vài ... dùng để trao đổi hàng hoá với bên , bù đắp thiếu thốn nguyên liệu Lưỡng Hà.Bộ luật qui định việc sử phạt việc gian lận buôn bán nghiêm, đặc biệt bán rượu Nếu mụ hàng rượu không chịu lấy thóc bán...
 • 8
 • 2,110
 • 28

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 2

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 2
... cho giới văn minh mới, văn minh Trung Quốc với nhiều thành tựu Câu 6:Những thành tựu Văn minh Trung Quốc thời cỏ trung đại từ ảnh hưởng đến phát triển văn minh giới 1) Những thành tựu văn minh ... văn Qua trình biến đổi, từ Giáp cốt văn hình thành nên Thạch cổ văn, Kim văn Tới thời Tần, sau thống Trung Quốc, chữ viết thống khuôn hình vuông gọi chữ Tiểu triện b) Văn học: Trung Quốc có văn ... đến thời Hán Vũ Đế Tới thời Đông Hán, có tác phẩm Hán thư Ban Cố, Tam quốc chí Trần Thọ, Hậu Hán thư Phạm Diệp Tới thời Minh- Thanh, sử Minh sử, Tứ khố toàn thư di sản văn hoá đồ sộ Trung Quốc d)...
 • 7
 • 5,173
 • 76

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 3

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 3
... với trung quốc bốn phát minh đời không trực tiếp giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần người Trung Quốc, mà đóng góp không nhỏ văn minh cho toàn nhân loại Đối với giới đời kĩ thuật làm giấy, ... độc tôn Nho thuật”, Nho gia đề cao cách tuyệt đối nâng lên thành Nho giáo b) Đặc điểm Nho giáo …………………………………………� �…… Câu 9:Điều kiện hình thành văn minh khu vực Đông nam Á thành tựu văn minh ... thành lên văn minh nhân loại b) Sự hình thành quốc gia ĐNA gắn liền với việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa văn hóa Ấn Độ Những ảnh hưởng tòa diện sâu sắc, chữ viết, văn chương, tôn giáo,...
 • 7
 • 1,828
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lịch sử văn minh thế giới bùi văn hùngdownload giáo trình lịch sử văn minh thế giớigiáo trình lịch sử văn minh thế giới vũ dương ninhgiáo trình lịch sử văn minh thế giới pdfgiáo trình lịch sử văn minh thế giới 1giao trinh lịch sử văn minh thế giớigiáo trình lịch sử văn minh thế giới học viện tuyên truyền báo chígiáo trình môn học lịch sử văn minh thế giớigiáo trình môn lịch sử văn minh thế giớigiáo trình môn lịch sử văn minh thế giới 2lịch sử văn minh thế giới ấn độtrac nghiem lich su van minh the gioi co dap anđáp án đề thi lịch sử văn minh thế giớiđáp án trắc nghiệm lịch sử văn minh thế giớicau hoi va dap an mon lich su van minh the gioiBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngLược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ -1954Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 10. Các nước Tây ÂuBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Hydrazinkhai thác tinh chế KCLMạ bạcNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITETỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOBài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXQuản lý chất lượng công trình xây dựngBài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)