BÀI TIỂU LUẬN MÔN: SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

bài giảng sinh người động vật chương 5 sinh tiêu hóa

bài giảng sinh lý người và động vật chương 5 sinh lý tiêu hóa
... d ng cung c p d ch tiêu hóa ch a enzim xúc tác cho ph n ng hóa h c tiêu hóa th c ăn Ho t ñ ng h p thu: Chuy n s n ph m ñã ñư c tiêu hóa v h c hóa h c t ng tiêu hóa vào máu Tiêu hoá qu n khoang ... Tuy n tiêu hóa: Tuy n gan, n t y… Các ho t ñ ng tiêu hóa Ho t ñ ng h c: Có tác d ng nghi n nh th c ăn, làm tăng di n tích ti p xúc gi a th c ăn d ch tiêu hóa => t c ñ ph n ng hóa h c tiêu hóa tăng ... t ch t vào, v a th i bã ð ng v t thang ti n hoá cao, h tiêu hoá phát tri n phân hoá thành nhi u ph n ph c t p, t mi ng ñ n h u môn n tiêu hoá C ut o H tiêu hóa g m ph n chính: ng tiêu hóa: Mi...
 • 53
 • 291
 • 0

bài tiểu luận môn sinh thái học bảo vệ môi trường sử dụng phân bón hóa chất trong nông nghiệp

bài tiểu luận môn sinh thái học và bảo vệ môi trường sử dụng phân bón và hóa chất trong nông nghiệp
... Sử dụng phân bón hóa chất nông nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Dung I I Tìm hiểu chung phân bón hóa chất nông nghiệp Phân bón 1.1 Khái niệm Phân bón "thức ăn" người bổ sung cho trồng Trong phân ... phì nhiêu Phân bón hóa học gồm: PHÂN LÂN PHÂN ĐẠM PHÂN KALI PHÂN HỖN HỢP PHÂN VI LƯỢNG PHÂN PHỨC HỢP Phân Làm Phân Làm Có Phân Có Có Thúc Phân Thúc Chứa Phân Phân Là b Phân hữu • Phân chuồng:Là ... dâu sử dụng tươi bón trực tiếp vào đất không qua trình ủ c Phân bón VSV • Phân bón VSV cố định đạm • Phân bón VSV phân giải lân • Phân bón VSV phân giải kali • Phân bón VSV phân giải hợp chất...
 • 47
 • 588
 • 0

bài tiểu luận môn sinh thái học bảo vệ môi trường giáo dục môi trường

bài tiểu luận môn sinh thái học và bảo vệ môi trường giáo dục môi trường
... lượng môi trường với tồn phát triển người  Có hành vi đối xử “thân thiện” môi trường III TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Giáo dục môi trường không giới hạn đối tượng giáo dục học sinh, sinh viên ... khoa học môi trường, sinh thái học hay sách môi trường   Giáo dục môi trường không bị giới hạn kế hoạch học Có nhiều cách trẻ em tìm hiểu môi trường mà em sống Từ học kinh nghiệm sân trường ... đó, giáo dục môi trường phương tiện thiếu để giúp người hiểu biết môi trường  Hội nghị quốc tế Giáo dục môi trường Liên hợp quốc tổ chức Tbilisi vào năm 1977 đưa khái niệm: Giáo dục môi trường...
 • 41
 • 1,033
 • 0

Bài giảng sinh người động vật 1.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 1.pdf
... nhất mà người học trước muốn vào lĩnh vực sinh chuyên ngành cần đến Vì mà giáo trình sinh học người động vật giáo trình dùng chung cho sinh viên nhiều ngành có liên quan đến sinh học bậc ... phát điểm nghiên cứu sinh học Như giải phẫu, hình thái làm sáng tỏ cấu tạo động vật người Sinh tiến thêm bước phát chế hoạt động thể, tìm quy luật sinh học điều khiển hoạt động đó, phần giải ... chất số tượng sinh lý, nhờ mà hiểu biết động vật người ngày hoàn thiện đầy đủ Sinh học phát triển nhờ vào phát triển khoa học tự nhiên Các khái niệm xác phương pháp nghiên cứu vật điện học,...
 • 4
 • 1,484
 • 42

Bài giảng sinh người động vật 2.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 2.pdf
... bữa ăn, vào mùa lạnh, lao động nặng, mồ hôi độ cao 700mm so với mặt biển Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh Số lượng hồng cầu giảm ... hemoglobin người bình thường là: Nam : 13,5-18 g/100ml (g%); Nữ : 12-16 g/100ml (g%) Trẻ em : 14-20 g/100ml (g%) Ở số loài động vật hàm lượng Hb sau: lợn 10,6 g%; bò 11,0 g%; ngựa 13,6 g% Ở động vật ... bạch huyết, bạch cầu lympho vào hệ tuần hoàn liên tục theo dòng bạch huyết Sau vài giờ, chúng xuyên mạch vào tổ chức vào dòng bạch huyết để trở tổ chức bạch huyết vào máu lần lần Các bạch cầu...
 • 25
 • 881
 • 25

Bài giảng sinh người động vật 3.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 3.pdf
... tâm trương ngắn lại Trong điều kiện sinh bình thường nhịp tim số động vật trình bày bảng Bảng 3.1: Nhịp tim số động vật (nhịp/phút) Động vật Nhịp tim Động vật Nhịp tim 40 - 50 50 - 70 30 - 45 ... thất trái động mạch chủ có van động mạch chủ, van động mạch phổi tâm thất phải động mạch phổi Nó giúp máu chảy chiều từ tâm thất động mạch Tất van đóng mở cách thụ động, đóng mở tùy thuộc vào chênh ... thống mạch máu: Ở người động vật bậc cao, áp lực máu tĩnh mạch chủ đổ vào tâm nhĩ phải gần = Do Q= P/R hay P = Q.R Như áp lực máu động mạch tỷ lệ thuận với lượng máu đổ vào động mạch đơn vị thời...
 • 21
 • 743
 • 20

Bài giảng sinh người động vật 4.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 4.pdf
... hưng phấn làm động tác thở chấm dứt không hoạt động mà trung khu thở không gửi xung ức chế sang trung khu hít vào nữa, trung khu hít vào tự lại hoạt động tự động để tạo động tác hít vào kế tiếp, ... hoàn toàn để gây động tác thở (xung động chuyển đến gây co liên sườn trong) Chính lúc trung thở lại gửi xung sang trung khu hít vào để ức chế hoạt động hít vào Động tác hít vào ngừng lại làm ... thần kinh trung khu hít vào hành tuỷ hưng phấn cách tự động, xung từ tuỷ sống đến hít vào (cơ hoành liên sườn ngoài)sẽ gây động tác hít vào đồng thời trung khu hít vào hưng phấn có xung lên...
 • 16
 • 611
 • 15

Bài giảng sinh người động vật 5.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf
... sinh trưởng vi sinh vật diễn đạt gam vật chất khơ (VCK) vi sinh vật protein vi sinh vật / đơn vị lượng sẵn có NH3 Nguồn cung cấp lượng Lên men Vi sinh vật Sản phẩm lên Mg men Vi sinh váût Mạch ... triển vi sinh vật từ q trình phân giải vật chất cỏ Nhiều tác giả chứng minh phát triển khu hệ sinh vật cỏ tùy thuộc lớn vào nguồn lượng sẵn có ATP cho phản ứng hóa sinh nên hiệu suất sinh trưởng ... Cấu tạo dày động vật nhai lại Ở động vật nhai lại (động vật ăn cỏ) dày có cấu tạo gồm ngăn (4 túi) cỏ, tổ ong, sách, múi khế Ba túi trước gọi dày trước tiêu hố chủ yếu nhờ hệ vi sinh vật cỏ, múi...
 • 30
 • 656
 • 22

Bài giảng sinh người động vật 6.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf
... tảo lam (Cyanophyta) Động vật nhai lại không cần vitamin B12, có cobalt, vitamin B12 tổng hợp dày động vật nhai lại Ở người động vật, vitamin B12 hấp thu ruột từ ruột chuyển vào gan Vitamin B12 ... bị oxy hoá thể Lavoisier người phát quy luật Về sau nhà sinh học dựa sở quy luật Lavoisier, tìm phương pháp nghiên cứu chuyển hoá lượng, chuyển hoá sở thể người động vật 6.3.1 Phương pháp đo ... hạ thấp 250C tăng cao 430C người chết Trẻ sơ sinh dễ thay đổi nhiệt độ người lớn Trên thể trẻ sơ sinh máy điều hòa nhiệt trẻ chưa hoạt động tốt Phụ nữ thời gian hoạt động hoàng thể, tức khoảng...
 • 22
 • 584
 • 15

Bài giảng sinh người động vật 7.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 7.pdf
... Tiểu cầu thận; 12 Động mạch nhỏ đi; 13 Động mạch nhỏ đến; 14 Nhánh tĩnh mạch thận; 15 Nhánh động mạch thận * Hệ mạch thận: động mạch thận tách từ động mạch chủ bụng, vào thận động mạch chia nhỏ ... 93 – 95%, Vật chất khô khoảng 5% Nước tiểu chất dịch màu vàng nhạt Tỷ trọng nước tiểu người 1,010 – 1,025; ngựa 1.040; bò 1,030 Độ pH nước tiểu người đa số thú – 6, trừ loài nhai lại Vật chất ... áp suất thuỷ tĩnh máu giảm xuống kích thích vào quan nhận cảm áp suất thẩm thấu cung động mạch chủ, xoang động mạch cổ, xung động hưng phấn truyền vào trung khu điều hoà áp suất thẩm thấu vùng...
 • 14
 • 617
 • 19

Bài giảng sinh người động vật 8.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 8.pdf
... tuổi; phấn đấu sinh con, sau cách trước năm Để dành chủ động sinh đẻ, rõ ràng cần nắm kiến thức sinh sinh sản + Sinh sản gia súc: Sự sinh sản trình sinh học phức tạp thể động vật đồng thời ... thức sinh sinh sản động vật 8.1.2 Quá trình phát triển Hệ sinh dục loài khác nhau, cấu tạo khác Tuy nhiên, sơ đồ chung giống hệ sinh dục kết hợp chặt chẽ với hệ niệu thành phức hệ niệu - sinh ... tuyến sinh dục động vật có xương sống bậc cao A Giai đoạn mào sinh dục B Tuyến sinh dục chưa phân hoá C Tuyến sinh dục phân hoá thành tinh hoàn D.Tuyến sinh dục phân hoá thành buồng trứng Mào sinh...
 • 22
 • 670
 • 19

Bài giảng sinh người động vật 9.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 9.pdf
... hoàn máu hai động vật cần nghiên cứu liên hệ với Sau nghiên cứu ảnh hưởng qua lại cá thể hoạt động nội tiết Có thể động vật già với động vật non, động vật cắt bỏ tuyến với động vật bình thường ... hoạt động hệ thống vùng đồituyến yên- tuyến thượng thận Cơ chế phản ứng trình bày sau: Cơ thể động vật người thường xuyên chịu tác động bất thường ngoại cảnh yếu tố vật lý, hoá học, sinh vật học ... qua vùng đồi, tuyến yên ảnh hưởng đến tuyến giáp Động vật bị kích động, sợ hãi, lo âu xứ lạnh, tác động vào vỏ não xuống gây ưu tuyến giáp Động vật thuộc loại hình thân kinh chậm chạp, cù lì,...
 • 27
 • 733
 • 18

Bài giảng sinh người động vật 10.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 10.pdf
... mỏng hướng vào bên tế bào Roi thường gặp tinh trùng đa số động vật tế bào roi hải miên ruột khoang Roi đóng vai trò mái chèo, chân vịt.Vận động khác với vận động lông vận động roi chỗ vận động thực ... vận động Mỗi sợi thần kinh vận động thường phân bố đến nhiều sợi khác Tất sợi với sợi thần kinh vận động điều khiển chúng gọi đơn vị vận động Số lượng sợi đơn vị vận động vân người giao động ... thuộc vào chiều dài, thiết diện chức (mặt cắt vuông góc với sợi cơ), cấu tạo, trạng thái hoạt động, điều kiện làm việc Lực phụ thuộc vào xung động thần kinh gây co cơ, vào trình chuyển hoá vật...
 • 19
 • 822
 • 12

Bài giảng sinh người động vật 11.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 11.pdf
... gửi xung động đến tiểu não, từ tiểu não góp phần điều hòa động tác tự động - Chức điều hòa động tác chủ động Vận động chủ động thực chất vỏ não điều khiển (vùng vận động) Tuy nhiên, xung động từ ... bất thường 11.4 Sinh hệ thần kinh tự động 11.4.1 Ðại cương Về mặt chức năng, hệ thần kinh chia làm phần: - Hệ thần kinh động vật: thực chức cảm giác vận động - Hệ thần kinh thực vật: thực chức ... “cái” vùng đồi định đặc điểm hoạt động tuyến sinh dục:Cái: hoạt động có chu kỳ.Ðực: hoạt động chu kỳ - Chức thực vật Vùng đồi trung tâm cao cấp hệ thần kinh thực vật + Phía trước: trung khu phó...
 • 23
 • 463
 • 10

Bài giảng sinh người động vật 12.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 12.pdf
... tác động qua lại chúng Chính nhờ có khác biệt này, thông qua hoạt động thần kinh cấp cao tách người khỏi động vật đặt người vào vị trí cao động vật 12.6.1 Hệ thống tín hiệu thứ thứ hai hoạt động ... độ tư người khác hẳn so với động vật, người có khả tư trừu tượng, động vật bậc cao có khả tư cụ thể mà 12.6.2 Đặc điểm tác dụng sinh tiếng nói - Tiếng nói kích thích Các nhà sinh học ... tất loài động vật bậc cao, mà xuất trình phát triển lịch sử loài người chế hoạt động Cơ chế hình thành trình lao động, tiếng nói - phương tiện giao tiếp người với Như vậy, người hoạt động thần...
 • 13
 • 491
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình sinh lý người và động vật của trần hữu hằnggiáo trình sinh lý người và động vật pdfgiáo trình sinh lý người và động vậtgiáo trình sinh lý người và động vật của hoàng thị sènthực hành sinh lý nguoi va dong vatbài tiểu luận môn nguyên lý kế toánbài tiểu luận môn địa lý kinh tếbài tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nướcbài tiểu luận môn quản lý nhà nướcbài tiểu luận môn tâm lý học đại cươngcác bài tiểu luận môn tâm lý học đại cươngbài tiểu luận môn tâm lý họcbài tiểu luận môn nguyên lý cơ bảntiểu luận môn sinh lý thực vậtbài tiểu luận môn tâm lý đại cươngUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018IZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA10 chiến lược facebook marketingXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINGRAMMAR because và because ofGRAMMAR because because of despite in spite ofGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR PASSIVE VOICE