Chế độ BHXH nghỉ việc chăm sóc con ốm

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau đối với người lao động

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau đối với người lao động
... duyệt giải hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc ốm đau Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Sổ bảo hiểm xã hội; - Giấy viện sổ khám, chữa bệnh con; - Giấy xác nhận người sử dụng lao động việc người lao động nghỉ việc ... động nghỉ việc để chăm sóc ốm đau; - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ người sử dụng lao động lập hàng quý; Thành phần hồ sơ - Danh sách người lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội...
 • 3
 • 283
 • 0

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ ở cùng đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độcon vẫn ốm đau thì người kia được hưởng c

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ ở cùng đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng c
... duyệt giải hưởng chế độ nghỉ vi c chăm s c ốm đau Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Sổ bảo hiểm hội; - Giấy viện sổ khám, chữa bệnh con; - Giấy x c nhận người sử dụng lao động vi c người lao động nghỉ vi c ... vi c để chăm s c ốm đau, nêu rõ (cha mẹ) trư c Thành phần hồ sơ hưởng hết thời gian theo quy định; - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ người sử dụng lao động lập hàng quý; - Danh sách ... C c c Mô tả bư c Tên bư c 1 2 3 Người lao động nộp hồ sơ cho quan nhân đơn vị C quan nhân tiếp nhận, kiểm tra hoàn thiện thủ t c hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị phê...
 • 3
 • 382
 • 0

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cha và mẹ ở hai đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độcon vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế đ

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cha và mẹ ở hai đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế đ
... Giấy xác nhận người sử dụng lao đ ng nơi người lao đ ng nghỉ việc trước (cha mẹ) hưởng hết thời gian theo quy đ nh; - Danh sách người lao đ ng đ nghị hưởng chế đ người sử dụng lao đ ng lập hàng ... chăm sóc ốm đau Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Sổ bảo hiểm hội; - Bản giấy viện sổ khám, chữa bệnh con; - Giấy xác nhận người sử dụng lao đ ng việc người lao đ ng nghỉ việc đ chăm sóc ốm đau; Thành ... Người lao đ ng nộp hồ sơ cho quan nhân đ n vị Cơ quan nhân tiếp nhận, kiểm tra hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đ n vị Thủ trưởng đ n vị phê duyệt giải hưởng chế đ nghỉ việc chăm sóc...
 • 3
 • 316
 • 0

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau docx

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau docx
... giải chế độ thực giải chế độ Bước : Người lao động nộp Giấy viện Bản sổ y bạ cho người sử dụng lao động Mô tả bước Tên bước : Người sử dụng lao động xác nhận cho người lao động nghỉ việc chăm ốm; ... nghỉ việc chăm ốm; thực giải chế độ cho người lao động hàng quý tháng lập Danh sách người lao động đề nghị Bước hưởng chế độ ốm đau (mẫu số C66a – HD) hồ sơ người lao động nộp cho phòng “Một cửa” ... Danh sách người lao động đề QUYẾT ĐỊNH Số nghị hưởng chế độ ốm đau 51/20 07/ QĐ-BTC Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt Luật...
 • 5
 • 236
 • 0

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau doc

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau doc
... giải chế độ thực giải chế độ Bước 2: : Người lao động nộp Giấy viện Bản sổ y bạ cho người sử dụng lao động Mô tả bước Tên bước Người sử dụng lao động xác nhận cho người lao động nghỉ việc chăm ốm; ... Bản sổ y bạ con; Giấy xác nhận người sử dụng lao động nghỉ việc để chăm sóc ốm Thành phần hồ sơ (bản chính); Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau người sử dụng lao động lập (mẫu ... thực giải chế độ cho người lao động Bước 3: hàng quý tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu số C66a – HD) hồ sơ người lao động nộp cho BHXH cấp huyện để toán BHXH cấp...
 • 5
 • 187
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH
... công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan hỗ trợ cho công tác chi trả chế đô Để công tác tuyên truyền thực tốt, BHXH quận Ba Đình cần vào Luật BHXH làm cho cấp, ngành, chủ sử dụng lao động ... tiền mặt chi trả hàng ngày, xuất tiền mặt cho điểm chi trả đủ chi ngày, cuối ngày thừa tiền phải nộp lại quỹ để quản lý Soát xét lại hệ thống chi trả: từ ban chi trả điểm chi trả, ban chi trả phải ... thi tốt chế độ BHXH NLĐ đơn vị mình, hàng năm đội ngũ cần bồi dưỡng pháp luật, sách chế độ BHXH, chế quản lý tài BHXH số nghiệp vụ khác quản lý BHXH. Vì thực tế cho thấy, đơn vị sử dụng lao động...
 • 6
 • 408
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH TUYÊN QUANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH TUYÊN QUANG
... 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả chế độ BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Tuyên Quang So với ngành khác ngành BHXH non trẻ, đạt số thành tựu quan trọng Song BHXH Việt Nam nói chung BHXH ... tỉnh việc thực giải chế độ sách BHXH để công tác chi đạt hiệu Tiếp tục kiện toàn lại máy theo hướng tinh gọn, nâng cao trình độ lực quản lý, lực công tác đội ngũ làm công tác chi trả chế độ BHXH ... hạn giải chế độ BHXH (chế độ ngắn hạn không ngày, chế độ dài hạn không 15 ngày) Nguyễn Thị Hương Trang Đ3- BH4 6 Khóa luận tốt nghiệp Công tác quản chi trả BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Tuyên Quang...
 • 26
 • 300
 • 1

Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf

Tài liệu Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận pdf
... Đánh giá tác động số yếu tố kinh tế - hội đến vai trò cha mẹ việc chăm sóc giáo dục thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận 4.2 Mục tiêu cụ thể: Đánh giá vai trò cha, mẹ ... tốt nghiệp phổ thông, không thi đỗ đại học tìm việc làm phù hợp với trình độ B MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ, XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA BỐ MẸ TRONG VIỆC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CON CÁI Việc chăm sóc ... thuận lợi để phụ nữ hoàn thành tốt trách nhiệm sản xuất, đời sống hoạt động hội 2.2 Ý nghĩa lý luận Với đề tài nghiên cứu “ Tác động số yếu tố kinh tế - hội đến vai trò cha, mẹ việc chăm...
 • 120
 • 597
 • 1

Tài liệu Đề tài "Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo giường đa năng phục vụ việc chăm sóc bệnh nhân thiểu năng vận động tại gia đình và các cơ sở y tế docx

Tài liệu Đề tài
... nhân thiểu vận động trợ giúp người chăm sóc, sản phẩm phải có chức sau đ y: - Là giường nằm thoải mái cho bệnh nhân - Là ghế ngồi cho bệnh nhân nghỉ ngơi, xem TV, trò chuyện, đọc báo ... dụng Kết nghiên cứu chế tạo 3.1 X y dựng sơ đồ thiết kế m y vi tính mô hình tổng thể sản phẩm Đối với việc chăm sóc người thiểu vận động việc đầu tư dụng cụ thiết bị đáp ứng nhu cầu tối thiểu ... bệnh nhân Chỉ cần gạt nhẹ chân vào chốt hãm, Ghế - Giường biến thành Xe lăn kết nối người bệnh với giới bên Với hỗ trợ người chăm sóc, bệnh nhân di chuyển không không gian phòng, phòng nh , mà...
 • 4
 • 797
 • 2

một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chi trả các chế độ bhxh

một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chi trả các chế độ bhxh
... 2 Chơng III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động chi trả chế độ BHXH Chơng I Những vấn đề bảo hiểm xã hội chế độ bảo hiểm xã hội i- Sự cần thiết khách ... hội thành phố Việt Trì nói riêng Chơng III Một số kiến nghị giảI pháp nhằm trì nâng cao hiệu hoạt động thu chi quỹ bảo hiểm xã hội I- Một số kiến nghị Xuất phát từ thực trạng trên, việc quan ... chi trả Đối tợng hởng chế độ Đối tợng hởng chế độ Tổ trởng chi trả Đối tợng hởng chế độ BHXH tỉnh sau tính toán, gửi danh sách chi trả BHXH thành phố gồm danh sách chi trả lần đầu danh sách chi...
 • 59
 • 133
 • 0

Nghị định 54/NĐ-CP ngày 19/04/2005 quy định chế độ cho thôi việc

Nghị định 54/NĐ-CP ngày 19/04/2005 quy định chế độ cho thôi việc
... chế Công chức, viên chức việc xếp tổ chức, giảm biên chế theo định quan, đơn vị có thẩm quy n không thuộc đối tợng thực chế độ việc theo quy định Nghị định Chơng II Chế độ việc Điều Trờng hợp công ... thẩm quy n cho việc Thời gian làm việc để tính trợ cấp việc đợc quy định Điều Nghị định thời gian có đóng bảo hiểm xã hội quan, đơn vị Nhà nớc Cách tính thời gian làm việc tháng lẻ đợc quy định ... đơn vị Điều 11 Các chế độ khác Công chức, viên chức việc đợc hởng trợ cấp việc theo quy định Điều Nghị định này, đợc hởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội chế độ khác theo quy định pháp luật Công...
 • 6
 • 262
 • 0

TTHC_37/THU_H: Người tham gia BHXH tự nguyện nghỉ hưởng chế độ BHXH potx

TTHC_37/THU_H: Người tham gia BHXH tự nguyện nghỉ hưởng chế độ BHXH potx
... nhận sổ BHXH Các bước Mô tả bước Tên bước Người tham gia BHXH tự nguyện - Nộp sổ BHXH cho quan BHXH để chốt sổ BHXH - Tiếp nhận hồ sơ người tham gia BHXH tự nguyện nghỉ hưởng chế độ BHXH, viết ... nhận giao cho Cơ quan BHXH người tham gia BHXH tự nguyện - Chuyển BHXH tỉnh thực chốt thời gian tham gia BHXH tự nguyện Mô tả bước Tên bước - In ghi trình đóng BHXH tự nguyện, sau chuyển trả người ... chuyển trả người tham gia BHXH tự nguyện ghi sổ BHXH Hồ sơ Thành phần hồ sơ Sổ BHXH CMND để đối chiếu với sổ BHXH (không thực mục hồ sơ yêu cầu) Hồ sơ liên quan đến việc giải chế độ BHXH Số hồ sơ:...
 • 4
 • 233
 • 0

Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi trả các chế độ bhxh bắt buộc ở bhxh thành phố hạ long

Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi trả các chế độ bhxh bắt buộc ở bhxh thành phố hạ long
... Bảo hiểm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC BHXH THÀNH PHỐ HẠ LONG 3.1 Định hướng phát triển BHXH thành phố Hạ Long thời gian tới ... đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm tiếp thep lĩnh vực công tác 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả chế độ BHXH bắt buộc BHXH thành phố Hạ Long 3.2.1 Tăng cường quản lý chi chế ... Chế độ hưu trí Do chế độ BHXH dài hạn nên hầu hết người lao động tham gia BHXH hưởng chế độ tỷ lệ số người hưởng chế độ hưu trí tỷ trọng chi trả chế độ chi m phần lớn mức chi trả số người hưởng...
 • 42
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giấy xác nhận nghỉ việc chăm sóc con ốmgiấy xác nhận nghỉ việc chăm sóc con ốm đaumẫu giấy xác nhận nghỉ việc chăm sóc con ốmcách tính chế độ nghỉ chăm sóc con ốmchế độ nghỉ chăm sóc con ốmchế độ chăm sóc con ốmhồ sơ hưởng chế độ chăm sóc con ốmgiấy xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốmgiấy xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm mẫu 05bhsbgiải quyết chế độ khi nghỉ việcnghỉ chăm sóc con ốmnghỉ để chăm sóc con dưới bảy tuổi ốm đauquy định về nghỉ chăm sóc con ốmmẹ nghỉ chăm sóc con ốmthời gian nghỉ chăm sóc con ốmCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ