Công tác quản lí ngân sách cấp huyện ở TN

Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
... điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu thp ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 1,055
 • 5

Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ vè thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
... điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu thp ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 488
 • 7

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNNGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN doc
... điểm, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh txó hi, hoạt động kinh tế phát sinh, nét đặc tr-ng công tác quản ngân sách cấp huyện địa bàn tnh Thỏi Nguyờn 1.2.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu * Phng phỏp thu thp ... qun ngõn sỏch cp huyn tnh Thỏi Nguyờn l thc s cn thit v c mt lun cng nh thc tin Mc tiờu nghiờn cu * Mc tiờu chung: Trờn c s lm rừ nhng lun c bn, ỏnh giỏ ỳng thc trng tỡnh hỡnh qun ... thc hin cỏc chc nng, nhim v, quyn hn quỏ trỡnh qun kinh t xó hi, an ninh quc phũng Lut ngõn sỏch nh nc nm 2002 l c s phỏp c bn t chc qun ngõn sỏch nh nc núi chung v ngõn sỏch cp huyn...
 • 121
 • 281
 • 1

Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện qua kho bạc nhà nước gia bình, tỉnh bắc ninh

Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện qua kho bạc nhà nước gia bình, tỉnh bắc ninh
... pháp nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng công tác quản ngân sách cấp huyện qua Kho bạc Nhà nước Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện ... sách cấp huyện qua Kho bạc Nhà nước Gia Bình tỉnh Bắc Ninh - Xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản ngân sách cấp huyện - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ... hiệu công tác quản ngân sách Xuất phát từ tồn tại, hạn chế chọn đề tài nghiên cứu Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện qua Kho bạc Nhà nước Gia Bình, tỉnh Bắc...
 • 109
 • 217
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa hiện nay

một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã ở huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa hiện nay
... hoàn thiện ngân sách cấp địa bàn huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ 1.1 Một số vấn đề luận ngân sách cấp 1.1.1 Ngân sách cấp xã, ... tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản cấp huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nay để làm khóa luận tốt nghiệp mình, nhằm làm sáng tỏ sở luận, mối quan hệ NS cấp với tăng trƣởng ... CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ 1.1 Một số vấn đề luận ngân sách cấp 1.1.1 Ngân sách cấp xã, đặc điểm, vai trò ngân sách cấp .4 1.1.2...
 • 95
 • 413
 • 5

Hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện của tỉnh Hưng Yên

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện của tỉnh Hưng Yên
... luận quản ngân sách cấp huyện Chƣơng Thực trạng công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Hƣng Yên Chƣơng Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh ... hoá vấn đề luận Ngân sách cấp huyện + Khái niệm Ngân sách Nhà nƣớc, ngân sách cấp huyện; + Quản ngân sách cấp huyện - Thực trạng công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Hƣng Yên - Luận ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH…….… 1.1 Ngân sách cấp huyện quản ngân sách cấp huyện ……………… 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc, ngân sách cấp huyện …………………… 1.1.2 Quản ngân sách cấp huyện …………………………………...
 • 161
 • 107
 • 1

Hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện của tỉnh hưng yên

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện của tỉnh hưng yên
... luận quản ngân sách cấp huyện Chương Thực trạng công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Hưng Yên Chương Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh ... hoá vấn đề luận Ngân sách cấp huyện + Khái niệm Ngân sách Nhà nước, ngân sách cấp huyện; + Quản ngân sách cấp huyện - Thực trạng công tác quản ngân sách cấp huyện tỉnh Hưng Yên - Luận ... án nhằm hoàn thiện quản ngân sách cấp huyện địa bàn tỉnh Hưng Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản ngân sách cấp huyện ngân sách thành phố thuộc tỉnh -...
 • 8
 • 105
 • 0

Giải pháp chủ yếu nhắm hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp huyện qua kho bạc nhà nước gia bình, tỉnh bắc ninh

Giải pháp chủ yếu nhắm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện qua kho bạc nhà nước gia bình, tỉnh bắc ninh
... 4.1.2 Quan điểm nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện , huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 91 4.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện qua Kho bạc Nhà ... quản NS cấp huyện qua Kho bạc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 77 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUA KBNN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH ... tích yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản ngân sách cấp huyện - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách cấp huyện qua Kho bạc Nhà nƣớc Gia Bình tỉnh Bắc Ninh...
 • 123
 • 40
 • 0

Hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Hoàn thiện công tác quản lí ngân sách huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
... hiểu phân tích tình hình quản ngân sách huyện địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn với đề tài: Hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nay. Mục đích đề ... dung sau: Chơng 1: Ngân sách nhà nớc cần thiết phải quản ngân sách nhà nớc huyện điều kiện Chơng 2: Thực trạng công tác quản ngân sách huyện địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thời gian qua ... nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn thời gian tới Qua việc nghiên cứu đề tài, em lĩnh hội đợc nhiều kiến thức quản ngân sách nói chung ngân sách...
 • 69
 • 219
 • 0

Giải pháp nhằm tăng cương công tấc quản ngân sách nhà nước cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà trưng

Giải pháp nhằm tăng cương công tấc quản lí ngân sách nhà nước cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà trưng
... Thực trạng công tác quản ngân sách Nhà nớc cấp phờng địa bàn quận Hai Trng năm gần Chơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách Nhà nớc cấp phờng địa bàn quận Hai Trng Do ... (: 0918.775.368 Chơng I Tổng quan ngân sách nhà nớc quản ngân sách nhà nớc cấp phờng I Ngân sách nhà nớc Bản chất ngân sách Nhà nớc 1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nớc Lịch sử loài ngời trải qua ... quan tâm giải nhng hiệu thấp Giải việc làm cho ngời lao động, quản lý lao động tự từ tỉnh địa bàn vấn đề mang tính thời Quận II Thực trạng công tác quản ngân sách phờng địa bàn Quận Hai Trng...
 • 69
 • 246
 • 1

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH HUYỆN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ NGÂN SÁCH HUYỆN
... qun quản ngân sách gặp phải để từ đề giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm cho quan nhà nước thực tốt vai trò Trên sở luân chi tiết quản ngân sách , thực tế mà quan quản ngân sách ... cho cán công chức nhân dân học tập rèn luyện Đổi chế quản tài ngân sách huyện cần mở rộng việc thực ché khoán thu chi ngân sách trao quyền tự chủ tai Nghiên cứu hoàn thiện chức danh công chức ... thi tuyển , có sách quảng bá thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào máy quản nhà nước Dùng biện pháp giúp quan quản ngân sách nhà nước thành cấp phận việc thu chi ngân sách , tạo điều...
 • 26
 • 151
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH HUYỆN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ NGÂN SÁCH HUYỆN
... mà quản quản ngân sách gặp phải để từ đề giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm cho quan nhà nước thực tốt vai trò Trên sở luân chi tiết quản ngân sách, thực tế mà quan quản ngân sách ... cho cán công chức nhân dân học tập rèn luyện Đổi chế quản tài ngân sách huyện cần mở rộng việc thực chế khoán thu chi ngân sách trao quyền tự chủ tai Nghiên cứu hoàn thiện chức danh công chức ... nạn nhõn bị ảnh hưởng chiến tranh,cú sách ưu đói với học sinh sinh viên nhà nghèo vượt khó vươn lên học tập 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện 3.2.1 Tăng cường phát triển...
 • 27
 • 176
 • 0

Công tác quản ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trà Ôn

Công tác quản lí ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trà Ôn
... độ sách công chức tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động tốt theo điều lệ công đoàn III) CÔNG TÁC QUAN LÝ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ ÔN: 1) Công tác lập dự toán chi NSNN năm:  Sơ đồ công tác ... cán công chức đơn vị - Thường xuyên kiểm tra ôn đốc mặt công tác, chủ trì họp quan, xử lý công văn đến, đi, ký duyệt khoản chi kế hoạch, phụ trách công tác cán bộ, sâu công tác tài ngân sách ... nước bao gồm Nhà nước, dự trữ Nhà nước, tín dụng Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, tài quan hành Nhà nước, tài đơn vị nghiệp Nhà nước, tài doanh nghiệp Nhà nước, quỹ Nhà nước, NSNN hạt nhân, thành phần...
 • 72
 • 76
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác quảnngân sách cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện ninh giang, tỉnh hải dương

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện ninh giang, tỉnh hải dương
... i công tác qu n ngân sách c p xã giai ño n hi n nay, t tìm hi u nh ng h n ch qu n ngân sách c p xã, ñã ch n ñ tài: “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n ngân sách c p xã ñ a bàn huy n Ninh ... N II CƠ S 2.1 LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U C A ð TÀI Cơ s lu n 5 2.1.1 lu n v ngân sách qu n ngân sách 2.1.2 Cơ s lu n v ngân sách xã 2.1.3 Chu trình qu n ngân sách c p xã 16 ... v qu n ngân sách xã 2.2.1 T ng quan tài li u v ngân sách qu n ngân sách xã nư c th gi i: 32 2.2.2 T ng quan tài li u v ngân sách qu n ngân sách xã Vi t Nam 34 2.2.3 T ng quan v công trình...
 • 149
 • 309
 • 0

Hoàn thiện công tác quản ngân sách tại xã võ liệt huyện thanh chương tỉnh nghệ an

Hoàn thiện công tác quản lí ngân sách tại xã võ liệt huyện thanh chương tỉnh nghệ an
... nghiệp CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI XÃ VÕ LIỆT HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN 2.1 Khái quát đặc điểm Liệt UBND Liệt 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Liệt ... quản ngân sách địa bàn tỉnh Nghệ An Đề tài trình bày theo nội dung sau: Chương 1: Lý luận chung Ngân sách Chương 2: Thực trạng công tác quản ngân sách Liệt huyện Thanh Chương tỉnh ... tình hình quản ngân sách địa bàn Liệt với đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản ngân sách Liệt huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Mục đích đề tài thông qua hệ thống sở luận thông...
 • 63
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý ngân sách cấp huyệncông tác quản lý ngân sách cấp xãthực trạng và giải pháp công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn hà tĩnh năm 2009 – 2011hoàn thiện công tác quản lí ngân sách nhà nướcđánh giá chung về những thành tựu và tồn tại trong công tác quản lí ngân sách trên địa bàn xã thanh bình 2010 2012đánh giá chung về những thành tựu và tồn tại trong công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh trà vinh năm 2003 2005một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh trà vinhhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh bình địnhluận văn nghiên cứu công tác quản lý ngân sách xã phường ở thành phố việt trìhoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyệnhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện đức phổhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyệnoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyệnluận vănhoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn hiện nay doccông tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ anCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh