CHƯƠNG 8 ĐÁ TRẦM TÍCH

bài giảng địa chất đại cương chương 10 đá trầm tích(sedimentary rock)

bài giảng địa chất đại cương chương 10 đá trầm tích(sedimentary rock)
... LOẠI ĐÁ TRẦM TÍCH • Dựa vào nguồn gốc, theo tiêu chuẩn đá trầm tích chia làm hai nhóm : • * Nhóm đá trầm tích mảnh vỡ • * Nhóm đá trầm tích hóa học sinh học 1 Nhóm đá trầm tích mảnh vỡ (vụn) • Đá ... 1 /Đá vôi: a /Đá vôi gốc sinh học: -đá vôi san hô -đá vôi rong -Đá vôi trùng thoi (fusulina) - Đá vôi vỏ sò ốc - Đá phấn • • • Đá vôi nguồn gốc hóa học:Hiện chất vôi hòa tan nước kết tủa thành đá ... • Vậy, đá trầm tích do: • Biến đổi (hóa đá) chậm chạp lọai vật liệu có trước (chất trầm tích) • Sự hóa đá không làm tính chất vật liệu lắng tụ xếp lớp, dấu sinh vật I/ KHÓANG VẬT ĐÁ TRẦM TÍCH...
 • 41
 • 539
 • 0

bài giảng địa chất cấu tạo chương 9 một số dạng nằm của đá trầm tích

bài giảng địa chất cấu tạo chương 9 một số dạng nằm của đá trầm tích
... kết trầm tích Giống với dăm kết kiến tạo Bờ biển dốc đứng Cấu tạo từ đá vôi, quắc zít, cát kết Các tầng chứa bao thể Các tảng đá cổ phân bố đá trẻ Do trình phá hủy phong hóa rửa khoét đá tạo ... Các trầm tích lắng đọng ám liêu Xảy đồng thời sau thành tạo ám tiêu Tạo dạng kề áp lượn hình Trầm tích trẻ kết thúc đột ngột mặt ám tiêu dốc đứng: kề áp Lượn hình: bề dày trầm tích giảm dạng ... (Kazactan) Sụt lún xuống Phần rữa trôi Tạo cấu tạo phân lớp cho cát kết Rất khó phân biệt (thành phần, cấu tạo) bên xuất số mãnh vụn đá granit Dể nhầm lẫn với dăm kết kiến tạo Dẫn kết kết luận sai đứt...
 • 14
 • 302
 • 1

Bài giảng địa chất công trình - đá trầm tích

Bài giảng địa chất công trình - đá trầm tích
... hóa ĐÁ TRẦM TÍCH CƠ HỌC ĐÁ TRẦM TÍCH SINH HÓA Trầm tích vụn học Do tích đọng vật liệu vụn có kích thước khác nhau.Khi keo kết xi măng thiên nhiên hay nén chặt gọi đá trầm tích vụn keo kết hay đá ... mang tích tụ lại thành đá trầm tích Quá trình tạo thành đá trầm tích chia làm giai đoạn:     Giai đọan 1:phá hủy đá ban đầu tạo nên hạt vụn ,dung dòch gọi giai đọan tạo vật liệu trầm tích ... Triassic) Lớp đá trầm tích bò xói mòn tác dụng gió sóng biển lộ đảo Flower Pottại đỉnh Bruce PeninsulaCanada Dựa vào đặc tính vật liệu ,đá trầm tích chia làm lọai:  Trầm tích vụn học  Trầm tích sinh...
 • 37
 • 6,579
 • 36

da tram tich

da tram tich
... điều kiện cổ địa lý bồn trầm tích (thay đổi thời tiết), tham gia yếu tố cổ kiến tạo chuyển động dao động theo chiều thẳng đứng Tính chu kỳ thể rõ thành hệ flisơ, than, muối, dầu mỏ 2- Cấu tạo ... Limonit dạng geothit ẩn tinh + Nhóm oxit hydroxit mangan: 25 Psilomelan piroluzit + Nhóm photphorit: Dalit, cuaskit, colophanit: đợc lắng đọng từ dung dịch thật đới biển nông thành tạo phân hủy xơng ... gọi loại đá vụn núi lửa thông thờng kết hợp tiêu chí Ví dụ: Dăm kết tuf riolit, cát kết tufogen daxit 3- Sự phân bố ý nghĩa thực tế: Đá trầm tích phun trào có mặt vùng có hoạt động núi lửa Chúng...
 • 46
 • 473
 • 4

Chương 8 ĐA LUỒNG (Multithreading)

Chương 8 ĐA LUỒNG (Multithreading)
... isDaemon() 8. 8 Đa luồng với Applets Trong đa luồng hữu dụng chương trình ứng dụng độc lập, Đa luồng (Multithreading) 21 đáng quan tâm với ứng dụng Web Đa luồng sử dụng web, cho ví dụ, trò chơi đa phương ... hiển thị hình 8. 4 Hình 8. 4 Quyền ưu tiên luồng 8. 7 Luồng hiểm Một chương trình Java bị ngắt sau tất luồng bị chết Có hai kiểu luồng chương trình Java:  Các luồng người sử dụng  Luồng hiểm Người ... thức viết đè lên lớp lớp luồng, với đối tượng Runnable 8. 4 Vòng đời Luồng Hình 8. 3 Vòng đời luồng 8. 5 Phạm vi luồng phương thức lớp luồng Một luồng tạo gần phạm vi “sinh” Luồng không bắt đầu chạy...
 • 26
 • 155
 • 1

Tài liệu Chương 8: Đại số Bool doc

Tài liệu Chương 8: Đại số Bool doc
... Hai biểu thức Boole khác biểu diễn hàm Boole gọi tương đương Phần bù hàm Boole F hàm F với F (x1, x2, …, xn) = F ( x1 , x2 , , xn ) Giả sử F G hàm Boole bậc n Tổng Boole F+G tích Boole FG định ... nghĩa đệ quy sau: - 0, 1, x1, x2, …, xn biểu thức Boole - Nếu P Q biểu thức Boole P , PQ P+Q biểu thức Boole Mỗi biểu thức Boole biểu diễn hàm Boole Các giá trị hàm nhận cách thay cho biến biểu ... đại số Boole gọi biểu diễn hàm Boole 8.2 HÀM BOOLE 8.2.1 Định nghĩa: Ký hiệu B = {0, 1} Bn = {(x1, x2, …, xn) | xi∈ B, 1≤ i ≤ n}, B Bn đại số Boole (xem 2) 3) Thí dụ 1) Biến x gọi biến Boole nhận...
 • 21
 • 179
 • 0

Chương 8: Đa luồng pdf

Chương 8: Đa luồng pdf
... nhóm luồng, nhóm Trả tên luồng Trả Đúng, luồng tồn (sống) Trả quyền ưu tiên luồng Đặt tên luồng tên mà luồng truyền tham số Đợi luồng chết Kiểm tra luồng luồng luồng Đánh dấu luồng luồng luồng ... tiên luồng 8.7 Luồng hiểm Một chương trình Java bị ngắt sau tất luồng bị chết Có hai kiểu luồng chương trình Java:  Các luồng người sử dụng  Luồng hiểm Người sử dụng tạo luồng người sử dụng, luồng ... Viết chương trình mà hiển thị hình đây: Tạo luồng luồng “main” Thực thi luồng chương trình thực thi Khi chương trình kết thúc, câu lệnh thoát cho luồng hiển thị Sử dụng kỹ thuật nắm bắt lỗi Đa luồng...
 • 23
 • 74
 • 0

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs
... u: - Xây d ng quy trình tích h p phương pháp ño sâu ñi n phương pháp phân tích GIS ñ xây d ng b n ñ ñi n tr su t - Xây d ng l p b n ñ ñi n tr su t c a ñ t ñá t ng ñ a ch t tr m tích t nh Ti n Giang ... t tr m tích, th t t xu ng dư i: tr m tích Holocen (Q2), tr m tích Pleistocen (Q13), tr m tích Pleistocen gi a - (Q1 2-3 ), tr m tích Pleistocen dư i (Q11), tr m tích Pliocen (N22), tr m tích Pliocen ... 10 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t 11 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t Trong chương này, Công ngh GIS ñư c ng d ng ñ xây d ng nên m t s d...
 • 24
 • 366
 • 1

Bài giảng Thạch học đá trầm tích đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng Thạch học đá trầm tích đại học quốc gia hồ chí minh
... [2]TRẦN NGHI, 2003 Trầm tích học 336 trang, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, c i, Hà Nội [3] TRẦN KIM THẠCH, 1992 Bài Giảng Trầm Tích Học Bộ môn Trầm tích, CH, ng khoa Đòa chất, trường đại học Tổng hợp ... bố đá trầm tích tự nhiên TH Tram tich-NguyenT Ngoc Lan CHƯƠNG II KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THẠCH HỌC CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH II- SỰ PHÂN BỐ CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH : Đá trầm tích phân bố diện tích lớn - 75% diện tích ... môn thạch học trầm tích, đến thập niên thứ 20 khoa trầm ch tích học đời Trong gần kỷ đó, môn thạch học trầm tích i ch chuyển dần từ mô tả, phân tích, phân biệt chất trầm tích trẻ, cổ hóa đá, ...
 • 144
 • 349
 • 1

bài giảng địa chất cấu tạo phần 3 lớp đá trầm tích

bài giảng địa chất cấu tạo phần 3 lớp đá trầm tích
... điểm: nằm, cấu tạo lớp, cấu tạo mặt lớp, chiều dày, thành phần, đặc điểm hóa thạch,… Cấu tạo lớp: Cấu tạo khối đồng • Cấu tạo sọc dải • Cấu tạo dòng xiên chéo • Cấu tạo lượn sóng • Cấu tạo phân ... tạo phân cấp hạt Cấu tạo dải Cấu tạo xiên chéo Cấu tạo mặt lớp: Cấu tạo lượn sóng • Cấu tạo bọt thoát bề mặt lớp đá magma phun trào • Cấu tạo khe nứt thoát nước • Hóa thạch Cấu tạo lượn sóng Hóa ... nguyên sinh thoát nước Cấu tạo phân cấp hạt Cấu tạo dạng sóng Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu tạo lớp đá trầm tích: Xác định môi trường điều kiện thành tạo đá trầm tích: Đá cấu tạo khối thường lắng...
 • 9
 • 504
 • 6

bài giảng thạch học cơ sở phần 1 thạch học đá trầm tích

bài giảng thạch học cơ sở phần 1 thạch học đá trầm tích
... (mm) 20 32 -5 0 ,12 5 (1/ 8) +3 16 -4 0,063 (1/ 16) +4 -3 0,0335 (1/ 32) +5 -2 0, 015 7 (1/ 64) +6 -1 0,0078 (1/ 128) +7 0,0039 (1/ 256) +8 0,5 (1/ 2) +1 0,002 (1/ 512 ) +9 0,25 (1/ 4) +2 0,0 01( 1 /11 24) +10 Cách phức tạp ... tạo nên đá trầm tích Nếu trình phân dị trầm tích khó thành tạo loại đá trầm tích mà ngời khai thác sử dụng Phân biệt hai trình phân dị trầm tích: phân dị học phân dị hóa học 11 a- Phân dị học: Phân ... cát cát kết; bột bột kết II- Đá trầm tích vụn thô: Bao gồm đá có độ hạt >1mm Khối >10 00mm Tảng 10 00 -10 0mm Cuội 10 0 -10 mm Sỏi, sạn 10 -1mm Dăm: 1- 100mm, sắc cạnh - Thành phần hạt vụn đơn khoáng đa...
 • 46
 • 837
 • 3

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan
... công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích trình biến đổi thứ sinh đá trầm tích đảo Phú Quốc triển vọng dầu khí liên quan thực xuất phát từ tính cấp bách thực ... đồng đặc điểm thạch học, chu kỳ trầm tích đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch học đá trầm tích đảo Phú Quốc chưa có công trình khoa học công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc ... tiềm dầu khí, song riêng đảo Phú Quốc đặc biệt trầm tích tuổi Kreta đảo chưa nghiên cứu cách chi tiết đồng đặc điểm thạch học, địa tầng phân tập, đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch...
 • 188
 • 2,407
 • 1

Đá trầm tích và những đặc điểm của đá trầm tích

Đá trầm tích và những đặc điểm của đá trầm tích
... 100-1000 lớn Đá mảnh tròn Cuội kết Đá mảnh sắc cạnh Đá dăm kết 10-100 Cuội Cuội kết Đá dăm Đá dăm kết ...
 • 4
 • 1,219
 • 13

Đá Trầm tích

Đá Trầm tích
... tạo đá trầm tích Thông thường đá trầm tích có cấu tạo phân lớp, nét đặc trưng điển hình đá trầm tích, số đá trầm tích rõ tính phân lớp Tính phân lớp thể chu kỳ thành tạo, lắng đọng vật liệu trầm ... ximăng chân vào - Kiến trúc đá trầm tích hóa học sinh hóa Đá trầm tích hóa học sinh hóa có loại kiến trúc sau: - vô định hình, gặp đá trầm tích ngưng keo; - tha hình, gặp đá vôi, hạt méo mó; - tự ... trường 2.2 Nhóm đá vụn phân loại, mô tả loại đá Đá trầm tích vụn học phổ biến, chiếm ~ 50% tổng số đá trầm tích, gồm mảnh vụn kích thước 0,01mm ximăng Mảnh vụn sản phẩm phá hủy đá khác trình phong...
 • 20
 • 292
 • 2

Tính phân lớp của đá trầm tích

Tính phân lớp của đá trầm tích
... đặc điểm xuống gần đáy lớp thoải; mái tính phân lớp xiên biến xuất vật liệu thô Thường phần tập phân lớp xiên bị bào mòn chúng bị cắt đáy lớp nằm Trong trầm tích biển tính phân lớp xiên có kích ... vực trầm tích Tuỳ thuộc vào bề dày người ta chia loại phân lớp: phân lớp thô - bề dày lớp từ hàng chục cm đến hàng chục mét, phân lớp nhỏ - bề dày lớp từ - 10 cm, phân lớp mỏng - bề dày lớp vài ... chu kỳ Sự vát nhọn lớp thường xảy có thay đổi thành phần trầm tích tích tụ bào mòn sau trầm tích tích tụ trước Bề dày lớp phản ảnh cường độ chuyển động môi trường tích tụ trầm tích số lượng vật...
 • 4
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đá trầm tích cổtính năng xây dựng của đá trầm tíchcác loại đá trầm tíchphân loại đá trầm tíchđịa chất công trình đá trầm tíchthanh phan khoang vat cau tao kien truc cua da tram tichgiáo trình thạch học đá trầm tíchcấu tạo của đá trầm tíchkhái niệm đá trầm tíchđá trầm tích là gìtính chất của đá trầm tíchtính chất xây dựng của đá trầm tíchđặc điểm đá trầm tíchkhai thác đá trầm tíchgốc hình thành đá trầm tíchThông tư sửa đổi mức thuế suất khẩu đối với hàng hóa nhóm 07.14Thông tư ban hành chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xétĐồ án nền móng cọc tham khảoThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Tuần 8. Người mẹ hiềnĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường tại xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúcThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 16 2016 TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáThông tư 20 2015 TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.Thông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Thông tư 87 2015 TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 112 2013 TT-BTCThông tư quy định quản lý cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựThông tư ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệpThông tư về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hội cựu chiến binhBài 32. Mặt Trời và phương hướngThông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 38 2015 TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản