CHƯƠNG 1 TINH THỂ KHOÁNG VẬT

Hình thái tinh thể - Môn tinh thể khoáng vật

Hình thái tinh thể - Môn tinh thể khoáng vật
... ngồi định, loại tinh thể hình thái định, tập tính tinh thể ⇒ Mối quan hệ hình thái tinh thể với điều kiện sinh thành ⇒ Điều kiện bên đònh hình thái ⇒ tập tính Một số khoáng vật riêng lẻ Garnet ... Song tinh ♦ Song tinh hai tinh thể khống vật ghép lại với cách có qui luật ♦ Mặt ghép song tinh mặt tiếp giáp hai tinh thể Thạch cao: song tinh Song tinh đơn giản Song tinh chữ thập (mọc xen) tinh ... tinh thể staurolite Song tinh plagioclase Các song tinh calcite 6.2 Tập hợp khoáng vật Nhiều khoáng vật ghép lại Amethyst (tinh đám) Thạch anh: Sáu phương, ba phương, hình dạng tinh thể điển hình, ...
 • 35
 • 879
 • 7

Bài giảng tinh thể khoáng vật

Bài giảng tinh thể khoáng vật
... nguyên tử tinh thể khoáng vật, cho thấy rõ khuyết tật hon hảo cấu trúc mạng tinh thể khoáng vật Ngy Tinh thể học v Khoáng vật học bao gồm nguyên lý tinh thể học, hóa tinh thể v vật tinh thể v ... A.14) Tinh thể học Khoáng vật học mô tả Hóa tinh thể Khoáng vật học Khoáng vật học nguồn ố Phân loại Khoáng vật Hình A.14: Khái quát mối quan hệ tinh thể học v khoáng vật học Tóm lại Khoáng vật ... nghiên cứu hóa tinh thể v khác biệt thnh phần khoáng vật Việc nghiên cứu tính bền vững khoáng vật v phản ứng khoáng vật cho thấy đặc tính lợng khoáng vật Tóm lại Tinh thể học v Khoáng vật học ngy...
 • 165
 • 1,998
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của Rubi, Saphir ở hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An

Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của Rubi, Saphir ở hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An
... đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học chúng Xu ất phát từ vấn đê nêu N C S chọn đề tài "Nghiên cứu đặc điểm tỉnh thể khoáng vật học ngọc học rubi, saphir hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) Quỳ Châu ... quát đặc điểm địa chất vùng mỏ rubi, saphir Lục Yên (Yên Bái) Quỳ Châu (Nghệ An) Chương Các phương pháp nghiên cứu Chương Đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học ruồi, saphỉr hai vùng mỏ Lục ... Châu (Nghệ An) " làm đ i tượng nghiên cứu lu ận án M Ụ C TIÊU C Ủ A Đ Ề TÀI Nghiên cứu đ ố i sánh đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học ruồi, saphir hai vùng mỏ L ụ c Yên (Yên Bái) Quỳ Châu (Nghệ...
 • 171
 • 399
 • 1

Tài liệu Chương 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI pdf

Tài liệu Chương 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI pdf
... kết Vander Waals) BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.1 Các khái niệm mạng tinh thể Ở điều kiện nhiệt ... - Vật liệu vô – Ceramic; - Vật liệu hữu – Polyme; - Vật liệu tổ hợp – Compozit BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KIM LOẠI ... 20000C BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT 22 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.4 Đơn tinh thể da tinh thể a, Đơn tinh thể + Khái niệm: Một vật tinh thể có mạng thống phương tinh thể không...
 • 35
 • 2,148
 • 18

chương 1 cấu trúc tinh thể của vật liệu

chương 1 cấu trúc tinh thể của vật liệu
... α, β, γ, δ … • Thí dụ: sắt ( 911 , 13 92, 15 390C) CẤU TẠO MTT THỰC TẾ CỦA KL NGUYÊN CHẤT 3 .1 Đơn tinh thể, đa tinh thể, hạt 3 .1 Đơn tinh thể, đa tinh thể 3 .1. 1 Đơn tinh thể • Đôi gặp khối KL có kích ... 1 Cấu tạo liên kết nguyên tử 1. 1 Cấu tạo chất rắn • Vật rắn vật liệu tạo thành từ nguyên tử, phân tử, ion • Các nguyên tử, phân tử, ion xếp có trật tự trật tự vật liệu Cấu trúc, tính chất vật ... điểm: đơn tinh thể Vật liệu KL kỹ thuật: không gặp đơn tinh thể 3 .1. 2 Đa tinh thể - hạt • Quan sát mặt gẫy KL dùng kỹ thuật: gồm nhiều tinh thể gắn bó nhau: - Đây trạng thái đa tinh thể - Mỗi...
 • 31
 • 608
 • 2

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU
... hiệu mặt phương tinh thể Như nêu, mặt phẳng tinh thể mặt phẳng không gian mạng tinh thể tạo nên nút mạng xếp theo trật tự định, phương tinh thể đường thẳng qua nút mạng tinh thể, cách khoảng ... bảy hệ tinh thể với mười bốn (14) kiểu mạng tinh thể khác Ðó mười bốn kiểu mạng Bravais Tất mạng tinh thể chất rắn biểu diễn mười bốn kiểu mạng Braivais bảng 2.1 Bảng 2.1 Bảy hệ tinh thể mười ... người ta đưa khái niệm mạng tinh thể, mặt tinh thể khối (còn gọi ô bản) mô tả hình 2.1 [ c b a Hình 2.1 Sơ đồ xếp chất điểm tinh thể Mạng tinh thể (hình 2.1a) hiểu mô hình không gian...
 • 5
 • 1,229
 • 30

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA) - PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 1: Tĩnh học (tiếp theo) pps

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA) - PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 1: Tĩnh học (tiếp theo) pps
... Chương 1: Tĩnh học 1. 1.Những khái niệm tiên đề Tĩnh học 1. 1 .1. Những khái niệm 1. 1.2.Các tiên đề Tĩnh học 1. 1.3 Liên kết phản lực liên kết 1. 2.Các hệ lực phẳng đặc biệt 1. 2 .1. Hệ lực phẳng đồng quy 1. 2.2.Hệ ... − 1 u u r m A F2 = − F2 DA = −2aF2 ( ) ( mA D ( ) ( mA mA u u r F = F CA.Cos300 = 1 mA ) u u r F = F CA = aF2 1 ( ) ( u u r F2 = F2 DA = 2aF2 ) SLIDE Bài c : PHẦN : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI Chương ... SLIDE Ví d : Xác định mô men lực điểm O hình vẽ Biết : F1 = F2 = 320 N ; α = 30 ; OA = 0,4m F1 O α H A F2 H×nh 1- 4 0 SLIDE Giải: Mô men lực F1 điểm O:  m0 ( F1 ) = − F1 × OA = −320 × 0.4 = 12 8 Nm...
 • 64
 • 941
 • 10

Chuong 1 - Tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng pptx

Chuong 1 - Tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng pptx
... Vo - l th tớch t nhiờn ca vt liu, cm ; 1. 1.3.3 Quan h gia rng v c r = ( 1- ) .10 0% ( 1- 10) 1. 1.3.4 Phng phỏp xỏc nh Thụng qua v v 1. 1.3.5 Cỏc yu t nh hng Khụng chu nh hng ca bt kỡ yu t no 1. 1.3.6 ... tớch: - Theo lng H p : Hp = mn mk 10 0 (%) = mu m k 10 0 (%) mk ( 1- 11) - Theo th tớch H v : Hv = Vn Vo 10 0 (%) = mu m k 10 0 (%) V0 n ( 1- 12) Trong ú: m n - Khi lng nc hỳt (gi) VL (g) m k - Khi ... (1, 7 ữ 1, 9) g/cm ; Cỏt: v = (1, 5 ữ 1, 65) g/cm ; ỏ: v = (1, 5 ữ 1, 7) g/cm ; Xi mng: v = (1, 1 ữ 1, 3) g/cm ; 1. 1 .1. 3 Phng phỏp xỏc nh Luụn c xỏc nh bng thc nghim a/ Khi lng m: Sy khụ vt liu (10 5...
 • 19
 • 181
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN - CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN

BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN - CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN
... TRONG TINH THỂ CHẤT RẮN VII CÁC CHẤT BÁN DẪN I N CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN A.LÝ THUYẾT Phần I Đ I CƯƠNG VỀ TINH THỂ CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN I II MẠNG TINH THỂ Phần II ... N I DUNG MÔN HỌC I TINH THỂ CHẤT RẮN II LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ CHẤT RẮN III DAO ĐỘNG MẠNG TINH THỂ IV TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA CHẤT RẮN V KHÍ I N TỬ TỰ DO TRONG KIM LO I VI NĂNG LƯNG CỦA I N ... PHẦN I - Đ I CƯƠNG VỀ TINH THỂ I CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN II MẠNG TINH THỂ I CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN Trong tự nhiên vật chất tồn trạng th i (các...
 • 74
 • 655
 • 2

bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học khi giảng dạy chương 1. động lực học vật rắn, vật lý 12 nc theo tinh thần áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề

bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học khi giảng dạy chương 1. động lực học vật rắn, vật lý 12 nc theo tinh thần áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề
... Nâng cao theo tinh thần áp dụng PPGQVĐ Giả thuyết khoa học Vận dụng luận dạy học đại bồi dưỡng cho HS lực tự học giảng dạy Chương Động lực học vật rắn, Vật lí 1 2NC theo tinh thần áp dụng PPGQVĐ ... HS học môn Vật lí Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động dạy học GV HS việc bồi dưỡng lực tự học giảng dạy Chương Động lực học vật rắn, Vật 12 Nâng cao theo tinh thần áp dụng phương pháp Giải vấn ...       Phương pháp: Phương pháp dạy học: Phương pháp đọc sách: Phương pháp giải vấn đề: Phương pháp mô hình: Phương pháp thực nghiệm: Phương tiện dạy học Sách giáo khoa: Trung học phổ thông:...
 • 103
 • 136
 • 0

Phân tích nội dung chương 1thể và môi trường, chương 2 quần thể sinh vật và một phần sinh thái học thí điểm soạn một số giáo án điện tử, một số bài thuộc chương 1, chương 2 sinh học lớp 12 ban KHTN bộ 1

Phân tích nội dung chương 1 cơ thể và môi trường, chương 2 quần thể sinh vật và một phần sinh thái học thí điểm soạn một số giáo án điện tử, một số bài thuộc chương 1, chương 2 sinh học lớp 12 ban KHTN bộ 1
... Xây dựng số giáo án điện tử, thuộc phần Sinh học 12 SGK thí điểm Ban KHTN NHIỆM VỤ NGHIÊN cúu 3 .1 Phân tích nội dung thuộc chương I, chương IISGK Sinh học 12 Ban KHTN + Logic nội dung bài: - Vị ... sinh cvật phần sinh thái học Thí điểm doạn số giáo án điện tử, số thuộc chương I, chương II Sinh học 12 Ban KHTN Bộ 1 Ỉ Tôi rấ mong kết nghiên cứu minh giúp cho giáo viên mói trường, sinh viên ngành ... LOGIC NỘI DUNG BÀI 1. 1Yị trí chương trình Bài 51 chương II : Quần thể sinh vật Nội dung kiến thức em đựơc làm quen lớp 6, đến thành phần kiến thức quần thể phân tích chi tiết Nội dung kiến thức chương...
 • 27
 • 284
 • 0

Chương 2: Quần thể sinh vật

Chương 2: Quần thể sinh vật
... thành quần thể địa lý Các quần thể địa lý khác trớc hết đặc tính khí hậu cảnh quan vùng phân bố Quần thể địa lý lại phân thành quần thể sinh thái Quần thể sinh thái bao gồm tập hợp cá thể sinh ... quần thể dù phân chia mức chúng phải mang đặc tính chung mà quần thể có Các nội dung dới đề cập tới đặc trng quần thể 2 Đặc điểm hoạt động quần thể sinh vật 2.1 Mật độ quần thể Mật độ quần thể ... tuổi khác quần thể Đặc tính quan trọng định khả sinh sản thời điểm cho thấy điều xảy quần thể tơng lai Quần thể phát triển quần thể có tỷ lệ cá thể non chiếm u thế; quần thể ổn định quần thể có...
 • 18
 • 688
 • 8

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
... khối tròn xoay tích là: d V = π ∫ g ( y )dy (3) c - HS nhận nhiệm vụ Ta tích cần tìm là: 4 V = π ∫ ydy = (πy ) = 12π 2 VD4: (thể tích khối nón cụt) (sgk/172) VD5: Tính thể tích vật thể sinh hình ... quay xung quanh trục tung - Gọi HS lên áp dụng công thức để giải - GV nhận xét KL> 3.HĐ3: Củng cố: Các công thức tính thể tích vật thể tròn xoay cách áp dụng * BTVN: 29, , 40 (sgk) * Rút kinh nghiệm ... ( x) Vậy thể tích vật thể tròn xoay là: b b a a V = ∫ S ( x ) dx = π ∫ f ( x ) dx H2: Thiết diện khối tròn xoay cắt mp vuông góc với trục Ox điểm x hình 3.12 hình gì? H3: tính diện tích thiết...
 • 3
 • 2,822
 • 35

Chương 1 Tính ưu việt của CSDL phân tán

Chương 1 Tính ưu việt của CSDL phân tán
... CSDL phân tán đối ngợc lại CSDL tập trung: -Điều khiển tập trung: Trong CSDL phân tán khái niệm không đợc nhấn mạnh Khả điều khiển tập trung phụ thuộc vào kiến trúc CSDL phân tán Trong CSDL phân ... Trong CSDL phân tán, đọc lập liệu quan trọng nh CSDL truyền thống Tuy nhiên, có khái niệm nảy sinh có tên suốt phân tán Trong suốt phân tán có nghĩa chơng trình đợc viết (trên CSDL phân tán) nh CSDL ... ời quản trị CSDL trung tâm -Các vấn đề bảo mật chất hệ phân tán nói chung, mạng truyền thông biểu điểm yếu với lu ý bảo vệ III /Tính u việt CSDL phân tán: 1/ Các lợi ích CSDL phân tán: -Khả mau...
 • 4
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh thể khoáng vậtsách tinh thể khoáng vậtnước trong tinh thể khoáng vậtđề thi môn tinh thể khoáng vậtbài tập tinh thể khoáng vậttài liệu tinh thể khoáng vậtbài giảng tinh thể khoáng vậtchuong 1 ca the va quan the sinh vattrac nghiem chuong 1 ca the va quan the sinh vat mon sinh 12tính thể tích vật thểmạng tinh thể của vật rắncấu trúc mạng tinh thể của vật rắncông thức tính thể tích vật thể tròn xoaybài tập tính thể tích vật thể tròn xoaycông thức tính thể tích vật thểĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây