Chương 5 quang lượng tử

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx
... chất lượng tử xạ, theo đó: Năng lượng xạ điện từ bị hấp thu hay phát xạ nguyên tử phân tử có giá trị mà bội số nguyên lượng lượng nguyên tố W gọi lượng tử lượng W = hγ = h Độ lớn W là: 3.2 .4.2 Công ... thành lượng lượng gián đoạn, nghĩa xạ điện từ thành hạt riêng rẽ - lượng tử ánh sáng - gọi photon Mỗi photon có lượng: W = hγ (3.1 4) -34 Với h = 6,625.10 Js: số Planck Ngoài lượng photon có khối lượng ... sáng tạo nên dòng quang điện 3.4 .3.2 Ống nhân quang điện: Dòng quang điện khuếch đại dụng cụ chân không ống nhân quang điện, dựa vào phát xạ electron thứ cấp Ống nhân quang điện có quang catod K,...
 • 9
 • 291
 • 1

Tài liệu Chương 8: Quang lượng tửquang sinh học - Môn: Vật lý đại cương pdf

Tài liệu Chương 8: Quang lượng tử và quang sinh học - Môn: Vật lý đại cương pdf
... TRÌNH QUANG SINH H C 8.5.1 Quá trình quang sinh Quang sinh h c nghiên c u trình x y th sinh v t dư i tác d ng c a b c x ñi n t Các ph n ng x y th sinh v t có ánh sáng tham gia g i ph n ng quang sinh ... tư ng quang phát quang, ñó d a theo th i gian kéo dài phát quang, ngư i ta l i phân chia thành: - Huỳnh quang : N u s phát quang t t sau ng ng kích thích (m t không phát hi n ñư c) - Lân quang ... ñó 111 8- Phân bi t hi n tư ng huỳnh quang v i hi n tư ng phát b c x khác Trình bày quy lu t v huỳnh quang 9- Trình bày khái ni m giai ño n c a trình quang sinh Phân biêt ph n ng sinh ch c...
 • 15
 • 734
 • 9

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 5 đa cộng tuyến

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 5 đa cộng tuyến
... chất đa cộng tuyến Đa cộng tuyến ? Ragnar Frisch: Đa cộng tuyến có nghĩa tồn mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” xác số tất biến giải thích mô hình hồi qui  Xét hàm hồi qui tuyến tính k-1 biến ... hệ số hồi qui β2 β3 ước lượng được: Ước lượng trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo Ta ước lượng β s.e lớn Hậu đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo:  Các ước lượng BLUE, nhưng:  Phương ... phạm giả định đa cộng tuyến Minh họa hình ảnh Ước lượng trường hợp có đa cộng tuyến Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo  Trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, hệ số hồi qui không xác định sai số...
 • 31
 • 1,403
 • 17

CHƯƠNG 5 Marketing trực tuyến và quảng bá Website docx

CHƯƠNG 5 Marketing trực tuyến và quảng bá Website docx
... Marketing trực tuyến gì? • Là hoạt động Marketing thực mạng Internet nhằm mục đích cuối phân phối sản phẩm dịch vụ tới người sử dụng cuối • Các hình thức - Email marketing - Website marketing ... điện tử Nguyên tắc Marketing trực tuyến quảng Website • Nguyên tắc hoa hồng - Thu hút khách hàng truy cập trang web thường xuyên dịch vụ cung cấp thông tin • Nguyên tắc cho bán - Cung cấp cho ... sản phẩm dịch vụ họ tìm thấy trang web doanh nghiệp để vào thực giao dịch mua 03/30/14 Thương mại điện tử Quảng cáo trực tuyến • Nội dung quảng cáo • Vị trí • Nhóm khách hàng hướng tới 03/30/14...
 • 8
 • 247
 • 0

Ôn tập môn kinh tế lượng- Chương 5- Đa cộng tuyến

Ôn tập môn kinh tế lượng- Chương 5- Đa cộng tuyến
... 1.ưBảnưchấtưcủa đa cộng tuyến 1.1. Đa cộng tuyến 1.2. Đa cộng tuyến hoànưhảoư 1.3. Đa cộng tuyến khôngưhoànưhảoư 1.1. Đa cộng tuyến Xétưmôưhìnhưhồiưquiưkưbiến: Yi = ... 2.ưHậuưquảưcủa đa cộng tuyến 2.1.ưưƯớcưlư ngưkhiưcó đa cộng tuyến hoànưhảoư ợ 2.2.ưƯớcưlư ngưkhiưcó đa cộng tuyến khôngưhoànưhảoư ợ 2.3ưHậuưquảưcủa đa cộng tuyến khôngưhoànưhảo 2.1.ưưƯớcưlư ngưkhiưcó đa cộng tuyến hoànưhảoư ... } tuyến tínhưthìưmôưhìnhưkhôngưcó đa cộng tuyến Ngư cưlạiưnếuưcácưbiếnưgiảiưthíchư { X 2i , X 3i , , X ki } ợ ưưư phụưthuộc tuyến tínhưthìưmôưhìnhưđãưchoưcó đa cộng tuyến ư 1.2. Đa cộng tuyến hoànưhảo...
 • 28
 • 1,827
 • 0

Slide môn kinh tế lượng - chương 5: Đa cộng tuyến

Slide môn kinh tế lượng - chương 5: Đa cộng tuyến
... Chương V – Đa cộng tuyến Chương V – Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến – chất nguyên nhân Hậu Phát Khắc phục Chương V – Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến – chất nguyên nhân PRM ... tuyến Đa cộng tuyến – chất nguyên nhân (*) Ước lượng OLS có Đa cộng tuyến: - Khi có đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect multicolinearity): ước lượng hệ số hồi qui không xác định SRF - Khi có đa cộng tuyến ... multicolinearity): ước lượng hệ số hồi qui xác định SRF cách nhất, nhiên dẫn đến số hậu phân tích hồi qui Đặc biệt mức độ cộng tuyến biến độc lập cao Chương V – Đa cộng tuyến Hậu quả: -Các ước lượng BLUE,...
 • 20
 • 900
 • 4

chương 5 quảng cáo trực tuyến

chương 5 quảng cáo trực tuyến
... quảng cáo trực tuyến quan hệ quảng cáo nghiên cứu thị trường trực tuyến khả quảng cáo tới khách hàng hoá sản phẩm khả quan hệ quảng cáo bán hàng trực tiếp trực tuyến © Prentice Hall 2004 10 Quảng ... Prentice Hall 2004 15 Quảng cáo Web (cont.) Mạng quảng cáo mạng quảng cáo: nhà máy cụ thể đưa trang web quảng cáo cá nhân hoá, quảng cáo môi giới trợ giúp mục đích quảng cáo để chọn nhóm người ... pháp quảng cáo (cont.) Báo chí phương tiện quảng cáo chuẩn hoá chuẩn hoá quảng cáo lớn gây nhiều ý banner quảng cáo Trông giống quảng cáo báo hay tạp chí © Prentice Hall 2004 Phân loại quảng cáo...
 • 57
 • 123
 • 0

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội
... Ví dụ hồi tuyến tính qui bội Phát triển mô hình để giải thích giá nhà theo diện tích tuổi nó, lấy từ mẫu 319 nhà vừa bán gần Ví dụ hồi qui tuyến tính bội tiếp Ví dụ hồi qui qui tuyến tính bội tiếp ... liên hệ tuyến tính Xj Y  Sử dụng thống kê Student với n-k bậc tự  Các giả thuyết:  H0: bi = (Không có mối liên hệ tuyến tính)  H1: bi  (có mối liên hệ tuyến tính Xj Y) 17 Ví dụ hồi qui bội tiếp ... phân phối chuẩn đa biến 20 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ phần (partial plots)  Để đánh giá đặc trưng tuyến tính biến Xj so với Y, hồi qui Y toàn biến độc lập trừ Xj, hồi qui Xj biến độc lập khác ...
 • 83
 • 281
 • 0

bài giảng kinh tế lượng chương 5 đa công tuyến

bài giảng kinh tế lượng chương 5 đa công tuyến
... 1/2/2013 Đa cộng tuyến ? y Điều xảy có đa cộng tuyến không hoàn hảo ? Chúng ta ước lượng tham số xây dựng mô hình hồi quy xét đến hậu đa cộng tuyến không hoàn hảo phần Hệ đa cộng tuyến Khi gặp đa cộng ... sau : Y e) Bổ sung liệu tìm liệu 70 65 90 95 110 1 15 120 140 155 150 X2 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 X3 810 1009 1273 14 25 1633 1876 2 052 2201 24 35 2686 f) Thay đổi dạng mô hình: ... khác Nếu có đa cộng tuyến VIF lớn VIFj > 10 Xj có đa cộng tuyến cao với biến khác c) Bỏ qua đa cộng tuyến mục tiêu xây dựng mô hình sử dụng để dự báo kiểm định 1/2/2013 Khắc phục đa cộng tuyến d)...
 • 4
 • 853
 • 4

Chương 5 - Quản trị liệu sản xuất trong doanh nghiệp

Chương 5 - Quản trị tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp
... động 5. 1 Vấn đề tổ chức sử dụng TLSX 5. 1.2 Nguyên tắc tổ chức TLSX • Tổ chức liệu sản xuất phải phù hợp với nhu cầu sản xuất phương hướng sản xuất quy mô doanh nghiệp • Tổ chức liệu sản xuất ... nhiên – kinh tế doanh nghiệp vùng • Tổ chức liệu sản xuất phải cân đối • liệu sản xuất phải sử dụng đầy đủ, hợp lý tiến hành sản xuất có hiệu • Phải an toàn cho sản xuất người 5. 1 Vấn đề tổ ... tổ chức sử dụng TLSX 5. 1.3 Nội dung tổ chức sử dụng TLSX • Tính toán nhu cầu trang bị • Sử dụng loại liệu sản xuất sản xuất kinh doanh • Bảo quản giữ gìn liệu sản xuất • Đánh giá hiệu trình...
 • 15
 • 1,076
 • 1

Laser-Quang lượng tử

Laser-Quang lượng tử
... Sự lượng tử hóa nguyên tử làm cho nguyên tử có mức lượng gián đoạn Sự chuyển từ mức lượng sang mức lượng khác phải xảy phát xạ ánh sáng Theo tiên đề Bohr, nguyên tử hay phân tử nằm trạng thái lượng ... thường số nguyên tử hay phân tử mức lượng không thuận lợi cho việc phát xạ cưỡng Do nguyên tử có xu hướng tự chuyển xuống mức lượng thấp nên số nguyên tử hay phân tử mức giảm lượng tăng Dưới điều ... nguyên tử chiếu vào Hà Nam Thanh - Laser triển vọng photon có lượng hiệu hai mức lượng mà chuyển trạng thái xảy tự phát, nguyên tử bị cưỡng photon đến chuyển xuống mức lượng thấp mức khoảng lượng lượng...
 • 34
 • 250
 • 3

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ
... dài chuỗi s strcpy(char dest[], char src[]); Sao chép nội dung chuỗi src vào chuỗi dest strncpy(char dest[], char src[], int n); Chép n tự từ chuỗi src sang chuỗi dest Nếu chiều dài src < ... yêu c u nhập tự muốn xóa Th c xóa tất c những tự ó chuỗi Viết chương trình tìm kiếm xem tự xuất nhiện nhiều chuỗi Viết chương trình xoá từ chuỗi Ví dụ: Chuỗi ban đầu: “CAO DANG CNTT” ... ngư c thứ tự từ c chuỗi Ví dụ: Nhập Truong CD CNTT TpHCM Xuất hình là: TpHCM CNTT CD Truong Nhập chuỗi bất kì, liệt kê xem tự xuất lần Viết hàm kiểm tra xem chuỗi c tự giống Viết chương...
 • 8
 • 4,975
 • 64

BT PHẦN QUANG LƯỢNG TỬ-LTĐH

BT PHẦN QUANG LƯỢNG TỬ-LTĐH
... λ =0,552 µ m vào ca tốt tế bào quang điện dòng quang điện bảo hòa có cường độ Ibh=2mA.công suất nguồn sáng chiếu vào ca tốt p=1,2w.Tính hiệu suất lượng tử tượng quang điện A:0,650%; B:0,3750% ... Ôn luyện vật lý 12 BÀI TẬP VỀ QUANG ĐIỆN II.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 1::Chiếu xạ có bước sóng λ =0,18 µ m vào ca tốt tế bào quang điện.KL dùng làm ca tốt có giới hạn quang điện λ =0,3 µ m.Trả lời ... hỏi sau: Câu 1:Tính giới hạn quang điện ca tốt A:0,625 µ m; B:0,635 µ m; C:0,655 µ m; D:0.6895 µ m Câu 2: Bài 7: Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện λ = 0,6μm Cho h =...
 • 3
 • 303
 • 1

Chương 5: Đa cộng tuyến

Chương 5: Đa cộng tuyến
... điều có nghĩa có đa cộng tuyến mô hình 5 Khắc phục đa cộng tuyến a) Bỏ qua đa cộng tuyến t > b) Bỏ qua đa cộng tuyến R2 mô hình cao R2 mô hình hồi qui phụ c) Bỏ qua đa cộng tuyến mục tiêu xây ... thiệu Đa cộng tuyến kinh tế lượng  Điều xảy có đa cộng tuyến không hoàn hảo ? Chúng ta ước lượng tham số xây dựng mô hình hồi quy xét đến hậu đa cộng tuyến không hoàn hảo phần Hệ đa cộng tuyến ... có mối quan hệ tuyến tính xác: X3 = 5X2 => Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Giới thiệu Đa cộng tuyến kinh tế lượng  Điều xảy có đa cộng tuyến hoàn hảo ? Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính biến...
 • 21
 • 759
 • 1

CHƯƠNG 5 TỔ CHỨC LIỆU SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG 5 TỔ CHỨC TƯ LIỆU SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
... mặt nước nuôi trồng thủy sản + Năng suất đối ng nuôi trồng + Lợi nhuận tính đơn vị diện tích mặt nước nuôi trồng III TỔ CHỨC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Khái ... giá thành sản phẩm Các loại tài sản lưu động doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Tài sản lưu động doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản bao gồm: giống, thức ăn, phân bón, hóa chất, nhiên vật liệu số loại ... vào giá thành sản phẩm IV TỔ CHỨC TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Khái niệm Tài sản lưu động yếu tố vật chất sản xuất tham gia vào chu kỳ sản xuất mà dạng vật chất thay...
 • 10
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu ứng quang lượng tửquang lượng tử nguyên tửgiáo trình quang lượng tửbài tập về quang lượng tửbài tập quang lượng tửquang lượng tử là gìquang lượng tử việt mỹđiện từ quang lượng tử nguyên tửcty tnhh quang lượng tử việt mỹthuyết trình quang lượng tửchương 5 hệ thống tuyền tương tựcông ty tnhh quang lượng tử việt mỹchương 5 đa cộng tuyếnmáy quang lượng tửquang lượng tử và quang sinh họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm