Vật lý 2 phần hạt cơ bản

Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật 11 chương trình bản

Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật lý 11 chương trình cơ bản
... 2: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC - VẬT LÝ 11 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 32 2.1 Các biện pháp dạy học phương pháp thực nghiệm 32 2.1.1 Dạy học phương pháp ... thể chương 43 Chương VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC - VẬT LÝ 11 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Để thực u cầu dạy học PPTN Vật nêu, cần phải tìm kiếm cách thức, thủ pháp, ... PPTN dạy học Vật - Đề xuất số kế hoạch để vận dụng PPTN vào dạy học Vật phần Quang hình học - Vật 11 chương trình - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho GV Sinh viên Vật quan...
 • 101
 • 572
 • 2

VẬT 10 PHƯƠNG TRÌNH BẢN CỦA THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ KHÍ TƯỞNG pps

VẬT LÝ 10 PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ KHÍ LÝ TƯỞNG pps
... độ khí, ta có : V  Phương trình thuyết động học phân tử chất khí tưởng p= mv 2 nmv (1) Vì  Wd  p = nWd (2) 3 Phương trình (1) (2) gọi phương trình thuyết động học phân tử chất khí tưởng ... PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN II XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN GV diễn giảng phần ghi HS  Ta giả sử bình khí có dạng hình hộp lập phương cạnh GV : Ta giả sử bình khí có dạng hình hộp lập l Vì số phương trình ... nhiệt độ số đo động trung bình phân tử Kết luận chất khí tưởng, mà chất khí thực, chất lỏng chất rắn 2) Mật độ phân tử khí : Từ phương trình p =  n 2 nWd T  Wd 3k P KT Các chất khí nhiệt độ...
 • 8
 • 1,752
 • 7

VẬT 10 - PHƯƠNG TRÌNH BẢN CỦA THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ KHÍ TƯỞNG pdf

VẬT LÝ 10 - PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ KHÍ LÝ TƯỞNG pdf
... mv 2  Wd  p = nWd (2) Phương trình (1) (2) gọi phương trình thuyết động học phân tử chất khí tưởng 5) Viết biểu thức phương trình thuyết động học phân tử chất khí tưởng Nêu ý nghĩa đại ... CHUYÊN ĐỀ VL 10 BAN TN - VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI phương trình Phương trình thuyết động học phân tử chất khí tưởng : p= nmv hay p = nWd (2) 3 Trong : + p : Áp suất chất khí tác dụng ... dung - Xác định mật độ phân tử khí - Xác định vận tốc toàn phương trung bình phương trình khí Câu 3) 4) Tính xung lực phân tử khí tác dụng lên thành bình ; Từ tính lực trung bình phân tử khí, ...
 • 12
 • 491
 • 2

GIÁO án vật 12 TRỌN bộ (cơ bản)

GIÁO án vật lý 12 TRỌN bộ (cơ bản)
... tốc độ vật → lực M Vật chịu tác dụng lực T r = lα P O s hướng tâm giữ vật chuyển động u r u u r Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang t + P P u r P n Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) ... 10 -12 W/m2 Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang 31 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) - Thơng báo tần số âm âm cho nhạc cụ phát - HS ghi nhận khái niệm âm hoạ âm từ xác định đặc trưng vật ... chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) Về nhà làm tập Sgk.và sách tập VI RÚT...
 • 113
 • 415
 • 1

Giáo án vật 10 - chương 1- bản

Giáo án vật lý 10 - chương 1- cơ bản
... tìm phương án Bài (SGK trang 38) - GV cho HS phân tích tìm đáp án - Khi bánh xe quay vòng xe quãng đường là: 2π.r => Tổng số vòng 100 0 quay là: 2π r = 531 vòng - Đáp án: D - Đáp án: C Vận tốc ... vị tốc độ góc Kĩ - Giải số toán đơn giản chuyển động tròn - Nêu số ví dụ thực tế chuyển động tròn II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị giáo án tài liệu liên quan tới học - Chuẩn bị vật nặng sợ dây ... do: t= 2h ; v = gt g - Đáp án: C Bài (SGK trang 34) - GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa chuyển động tròn => HS phân tích - Đáp án: C phương án chọn đáp án Bài (SGK trang 34) - GV yêu cầu HS nhắc...
 • 33
 • 2,004
 • 4

Nnhững tính chất vật của khối hạt liên quan đến công tác bảo quản

Nnhững tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến công tác bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 242
 • 1

Những tính chất vật của khối hạt liên quan đến bảo quản

Những tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 456
 • 1

Những tính chất vật của khối hạt liên qian đến công tác bảo quản thực phẩm

Những tính chất vật lý của khối hạt có liên qian đến công tác bảo quản thực phẩm
... ca hảt vỉåüt quạ 14 - 15% thç VSV s phạt triãøn v náúm mäúc s phạt triãøn trỉåïc tiãn Såí dé náúm mäúc phạt triãøn trỉåïc tiãn l vç: - Náúm mäúc cọ kh nàng phạt triãøn thy pháưn ca hảt v âäü áøm ... loải náúm mäúc bàõt âáưu phạt triãøn âäü áøm ca hảt âảt 14% cn VK v náúm men bàõt âáưu phạt triãøn åí w låïn hån 18% Tuy nhiãn, thỉûc tãú cọ nhỉỵng trỉåìng håüp VSV phạt triãøn khäúi hảt cọ âäü ... phạt triãøn, sinh sn, mc thnh âäút såüi v thnh hãû såüi náúm Qua nghiãn cỉïu h â chè ràòng VSV cọ kh nàng phạt triãøn åí âäü áøm ngang âäü áøm tåïi hản hồûc cao hån 0,5 - 1%, tỉïc l VSV chè phạt...
 • 51
 • 887
 • 7

Luận văn nghiên cứu vận dụng quan điểm kiến tọa dạy học chương dòng điện xoay chiều vật 12 chương trình bản luận văn thạc sĩ giáo dục học

Luận văn nghiên cứu vận dụng quan điểm kiến tọa dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 chương trình cơ bản luận văn thạc sĩ giáo dục học
... pháp nghiên cứu đề tài 6.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết Nghiên cứu sở luận phương pháp dạy học nói chung Nghiên cứu sở luận dạy học giải vấn đề Nghiên cứu dạy học kiến tạo Nghiên cứu cơng ... ̣o Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho GV sinh viên vật Cấu trúc luận văn Mở đầ u Chương 1: sở luận vận dụng thuyết kiến tạo dạy học vật Chương 2: Vận dụng lý thú t kiến ... 40 Dòng điện xoay chiều Đại cương dòng điện xoay chiều Khái niệm dòng điện xoay chiều Ngun tắc tạo dòng điện xoay chiều Các loại mạch điện xoay chiều, định luật Ơm Các giá trị hiệu dụng Dòng điện...
 • 85
 • 702
 • 3

Slide bài giảng môn phân tích đầu tư chứng khoán chương 2 phân tích bản

Slide bài giảng môn phân tích đầu tư chứng khoán chương 2  phân tích cơ bản
... CHỦ SỞ HỮU 494, 429 ,346,5 42 523 ,25 2,768 ,26 1 544,573, 622 , 728 573,939,995,100 Vốn chủ sở hữu 491,6 82, 668,359 523 ,25 2,768 ,26 1 544,573, 622 , 728 573,939,995,100 Nguồn kinh phí quỹ khác 2, 746,678,183 - ... 43 ,23 6 ,26 1, 723 78, 425 ,25 2,867 95,941,961,579 Hàng tồn kho 86,639,874,166 70,835 ,26 5,816 117,410,506, 725 120 ,861,403,8 92 Tài sản ngắn hạn khác 8, 123 , 026 ,586 17,687,9 52, 7 92 3,455,960 ,28 3 10, 925 ,317,504 ... toán trước thuế 7 ,27 9 ,24 5, 427 109,305,695,606 32, 797,558,743 63,478 ,23 5, 521 3,340,508 ,23 2 2, 517, 728 ,700 822 ,779,5 32 64,301,015,053 9,357,169,916 139, 920 ,749,105 35,003,9 82, 524 39,044,180,066...
 • 43
 • 4,004
 • 12

Trấc nghiệm vật 2 phần điện từ

Trấc nghiệm vật lý 2 phần điện từ
... TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu ... NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet ... từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT...
 • 11
 • 209
 • 1

GIÁO ÁN VẬT 10 ĐẦY ĐỦ (CƠ BẢN VÀ TỰ CHỌN) 2014

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 ĐẦY ĐỦ (CƠ BẢN VÀ TỰ CHỌN) 2014
... Quãng đường vật giấy thứ 10 là: ∆s10 = s10 − s9 = 100 − 81 = 19m e) Quãng đường vật giây đầu: s9 = at = 2.92 = 81m GV: LÊ HỒNG QUẢNG TRƯỜNG: THPT NGUYỄN XUÂN ÔN GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 BAN CƠ BẢN Bài 2: ... ÔN GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 BAN CƠ BẢN Tiết TC Ngày soạn: 12/9/2013 SỰ RƠI TỰ DO I MỤC TIÊU Kiến thức: Giải tập rơi tự sách tập Kỹ : Rèn luyện cho học sinh kỹ giải tập vật rơi tự II CHUẨN BỊ Giáo ... ÔN GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 BAN CƠ BẢN Tiết Ngày soạn : 7/9/2013 Bài SỰ RƠI TỰ DO (t1) http://thuvienvatly.com/video /103 I MỤC TIÊU - Phân biết rơi không khí rơi tự Khi vật rơi không khí xem rơi tự...
 • 222
 • 967
 • 2

Hệ thống kiến thức vật 12 chương trình bản và nâng cao docx

Hệ thống kiến thức vật lý 12 chương trình cơ bản và nâng cao docx
...  v < ϕ = + π   + Tìm A dựa vào cơng thức Thầy Quang ĐT: 0866752135, DĐ: 0982554136 A2 = x + Trang HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO π   v > ϕ = − A + Khi t = ... riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng ln tần số riêng hệ dao động Thầy Quang ĐT: 0866752135, DĐ: 0982554136 Trang 11 HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 46 Một vật ... 0866752135, DĐ: 0982554136 Trang 42 HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 43 Một máy biến áp tưởng, cuộn thứ cấp có 120 vòng dây mắc vào điện trở R = 110 Ω , cuộn sơ cấp...
 • 104
 • 454
 • 1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO VẬT THCS PHẦN MÁY ĐƠN GIẢN

MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO VẬT LÝ THCS PHẦN MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
... để làm tập : F= P ;S = n.h (n: số đầu dây kéo ròng rọc động ) n 13 GV: Lê Tuấn Phụng Một số kinh nghiệm phân loại giải tập nâng cao Vật THCS phần Máy đơn giản b .Bài tập luyện tập : Bài 1:Dùng ... lực vật không ảnh hưởng đến quay vật - Cuối áp dụng quy tắc cân đòn bẩy để giải toán 10 GV: Lê Tuấn Phụng Một số kinh nghiệm phân loại giải tập nâng cao Vật THCS phần Máy đơn giản 4 .Một số ... kiện cân đòn bẩy vào giải toán: Lời giải: GV: Lê Tuấn Phụng Một số kinh nghiệm phân loại giải tập nâng cao Vật THCS phần Máy đơn giản a) Gọi x chiều dài phần bò cắt Do đặt lên phần lại nên trọng...
 • 18
 • 2,909
 • 80

Bài kiểm tra học kì II Môn : Vật lớp 10 CT bản pps

Bài kiểm tra học kì II Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản pps
... thép Sụỷ GD-ẹT Tổnh TN Bài kieồm tra học kỡ II Trửụứng THPT CVA Moõn : Vaọt lyự lụựp 10 Đeà soỏ : A004 Hoù teõn hoùc sinh : Lớp 10A Ngaứy kiểm tra: / / Phần tự ... phỳt) V Bài 1:( 2 điểm) Cho đồ thị biểu diễn trình biến đổi trạng thái khối lượng khí lớ tưởng hình v : a Hãy đọc trình biến đổi trạng thái (1 điểm) b Hệ thức nguyên I NĐLH có dạng: ∆U = Q ... nung nóng khí bình kín bỏ qua nở nhiệt bình: A) ∆U = B) ∆U = Q C) ∆U = A D) ∆U = Q + A 10) Câu sau nói chuyển động phân tử không đúng: A) Các phân tử khí tởng chuyển động theo đường thẳng hai...
 • 4
 • 430
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật lý 11 chương trình cơ bảnđề kiểm tra vật lý 10 chương 4 cơ bảntrắc nghiệm vật lý 12 chương 1 cơ bản có đáp ánbài tập vật lý 10 chương 1 cơ bảngiáo án vật lý 11 điện năng cơ bảncông thức vật lý 12 phần hạt nhânbai tap trac nghiem vat ly 12 phan song cogiải bài tập vật lý 12 chương 3 cơ bản có đáp áncách giải trò chơi ô chữ lớp 6 vật lý ở phần 1 cơ họcso do tu duy vat ly 10 chuong 5 co banvật lý lớp 10 hk2 cơ bảngiai bai tap vat ly trong sgk 11 co banskkn ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học vật lý 10 chương trình cơ bảnđề kiểm tra vật lý 10 chương 1 cơ bảnđại lượng vật lý các khái niệm cơ bảnTh c tr ng ho t ng ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng LongTh c tr ng ti u th s n ph m h ng h a c a c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n C Kh H N iC c ch nh s ch chi n l c h tr chi ph ho t ng ph n ph i s n ph m c a c ng ty g ch p l t H N iM t s bi n ph p th c y c ng t c ti u th s n ph m c a C ng ty TSCTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng v s c c nh tranh s n ph m may m c c a C ng ty May Xu t Kh uhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Cấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcKiểm tra 15 phút GDCD 8bài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)Đề Cương Tiếng Anh 849 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTSố 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Trọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn TiếnTài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hay