Báo cáo btl giải tích

báo cáo môn giải tích mạng trên máy tính - phân tích giữa các thông số và nhiệt độ với phần mềm multisim

báo cáo môn giải tích mạng trên máy tính - phân tích giữa các thông số và nhiệt độ với phần mềm multisim
... đo tín hiệu tương tự số Đây lần đầu nhóm nghiên cứu làm báo cáo Multisim cộng với tài liệu tiếng việt viết phân tích Thông số Nhiệt Độ chưa nhiều nên đa phần nhóm làm báo cáo sử dụng tài liệu ... đặt Multisim? Các chức Multisim 11.0? Ưu, nhược điểm Mutisim so với phần mềm khác? Sơ lượt thông số, cấu hình, hướng dẫn Multisim 11.0?  Trả lời: Multisim: phần mềm mô dùng thiết kế, phân giải, ... Analyzer: máy phân tích logic Logic Converter: máy chuyển đổi logic IV – Analyses: máy phân tích dòng điện điện Distortion Analyzer: máy phân tích nhiễu Spectrum Analyzer: máy phân tích quang...
 • 34
 • 544
 • 0

Bài báo cáo môn giải tích mạng và mô phỏng trên máy tính

Bài báo cáo môn giải tích mạng và mô phỏng trên máy tính
... điện áp trước đặt vào khối dây stato máy không đồng • Roto máy ngắn mạch Từ cảm rò rỉ stato điều chỉnh để hai lần giá trị thực tế kết qua cuộn kháng làm mịn đặt biến tần máy. Momen xoắn tải ... Khi tìm thiết bị cần thiết có thư viện, cần kích phải chuột vào thiết bị chọn Add to untitled ấn giữ chuột trái vào thiết bị kéo thả vào cửa sổ xây dựng mạch (cửa sổ untitled) Cứ tiếp tục tìm ... đặt tốc độ thiết lập 1.0 pu, 1725 vòng/phút Tốc độ đạt sau 0.9 giây • Trình diễn • Hãy nhìn vào thông số Bước thời gian tối đa giới hạn 10 micro giây Điều cần thiết thời gian chuyển đổi biến...
 • 13
 • 231
 • 0

Bao cao matlab GIẢI TÍCH 2

Bao cao matlab GIẢI TÍCH 2
... b=input('nhap so b= '); z=x ^2/ a ^2 + y ^2/ b ^2 ezsurf(z) end  Ví dụ: x2 y z  2 BÁO CÁO MATLAB GIẢI TÍCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH 8|Page CÂU 1-1 .2: 2 Vẽ mặt Paraboloid elliptic ... set(surfc(x,y,z2),'facecolor','r','edgecolor','n on','facealpha',.3) pcolor(x,y,z2) hold off rotate3d on syms x y t r real z=sqrt(4-x ^2- y ^2) ; z2=-sqrt(4-x ^2- y ^2) +2; x =2* r*cos(t);y =2* r*sin(t); z=eval(z);z2=eval(z2); ... f(x,y)= '); x=1-cos (2* t);y=sin (2* t); f=eval(f); x1=diff(x,t);y1=diff(y,t); f=f*sqrt(x1 ^2+ y1 ^2) ; l=int(f,t,-pi/4,pi/4); l=double(l); t=-pi /2: .1:pi /2; x2=1+cos(t);y2=sin(t); plot(x2,y2) disp('tich phan...
 • 15
 • 937
 • 7

Báo cáo khoa học: "Tích chập suy rộng với hàm trọng đối với hai phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier sine và ứng dụng giải hệ ph-ơng trình tích phân" ppt

Báo cáo khoa học:
... sine Chúng chứng minh số tính chất ứng dụng giải hệ phơng trình tích phân ii tích chập suy rộng phép biến đổi tích phân fourier v fourier sine CBA Định nghĩa, Tích chập suy rộng với hàm trọng (y) ... x > Tích chập có đẳng thức nhân tử hoá: F(f1* g) (y) = siny (Fsf) (y) (Fcg) (y), y > Trong báo xây dựng tích chập suy rộng với hàm trọng hàm f g phép biến đổi tích phân Fourier Fourier sine ... g(y + x ) dy , x > (3) Tích chập thoả mãn đẳng thức nhân tử hoá: Fc(f2*g)(y) = (Fsf) (y) (Fsg) (y), y > (4) Tích chập suy rộng với hàm trọng phép biến đổi Fourier cosine sine (xem [8]): (f1* g)...
 • 6
 • 353
 • 2

Báo cáo BTL PTTK Giải Thuật Sorting and Searching

Báo cáo BTL PTTK Giải Thuật Sorting and Searching
... khớp với sở lý thuyết + Tùy vào loại liệu giải thuật cho ta kết khác Không phải lúc giải thuật nhanh giải thuật + Trước hết ta nói tốc độ thực thi giải thuật liệu input chung Thì theo ta thấy Radix ... hệ thống cần tổ chức theo trật tự điều đòi hỏi phải xây dựng giải thuật xếp thích hợp Bài báo cáo nhằm mục đích giới thiệu Sorting & Searching Hy vọng nhận nhận xét đánh giá chân thành từ thầy ... tính toán thời gian thực tế giải thuật ~952632µs - Pivot Random:  Best case + Ta có 100000 số kiểu integer -> 999999 xếp (Best) Theo tính toán thời gian thực tế giải thuật từ 28000 -> 43100µs...
 • 45
 • 282
 • 1

báo cáo thực tậpPhân tích nguồn vốn của công ty Cổ phần xây dựng và du lịch Bình Minh.doc

báo cáo thực tậpPhân tích nguồn vốn của công ty Cổ phần xây dựng và du lịch Bình Minh.doc
... tuyn ng giao thụng m cụng ty thi cụng Xõy dng v a vo hot ng: ca hng xng du v ca hng xe, mỏy phc v cụng ty Xõy dng khu du lch Thiờn Sn_ Sui Ng Cụng ty C phn on Xõy dng v du lch Bỡnh Minh l n v ... ng cụng ty, hon thnh cỏc ngha v úng gúp vi nh nc c bit cụng ty ó mnh dn u t khai thỏc tim nng du lch Thiờn Sn_ Sui Ng ti xó Võn Hũa, huyn Ba Vỡ Hng nm thu hỳt hng du khỏch n tham quan du lch, ... ca vựng c im chung ca Cụng ty Cụng ty cú tờn giao dch l Cụng ty c phn on xõy dng v du lch Bỡnh Minh a ch tr s chớnh: Xó Thanh M, th xó Sn Tõy, TP H Ni Tin thõn ca cụng ty mi thnh lp (thỏng 9/1994)...
 • 27
 • 1,222
 • 7

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GIAO LINH

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GIAO LINH
... CẠO TI CHÊNH CÄNG TY TNHH GIAO LINH I THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY Lập bảng cân đối kế tốn a Căn tài liệu để lập Việc lập bảng cân đối kế tốn Cơng Ty dựa vào sổ chi tiết, ... lý tài sản cố định cũ, lạc hậu II.3 Những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập báo cáo tài phân tích báo cáo tài Cơng Ty TNHH GIAO LINH Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ a Sự cần thiết việc lập báo ... 18946634840 Lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty (báo cáo năm): 2.1 Căn tài liệu để lập: Để lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty dựa vào: - Số liệu từ bảng kê chi tiết lãi lỗ năm báo cáo -Sổ TK711...
 • 61
 • 294
 • 4

Thực trạng về công tác lập báo cáo và phần tích báo cáo tài chính tại công ty giao li.doc

Thực trạng về công tác lập báo cáo và phần tích báo cáo tài chính tại công ty giao li.doc
... CẠO TI CHÊNH CÄNG TY TNHH GIAO LINH I THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY Lập bảng cân đối kế tốn a Căn tài liệu để lập Việc lập bảng cân đối kế tốn Cơng Ty dựa vào sổ chi tiết, ... lý tài sản cố định cũ, lạc hậu II.3 Những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập báo cáo tài phân tích báo cáo tài Cơng Ty TNHH GIAO LINH Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ a Sự cần thiết việc lập báo ... 18946634840 Lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty (báo cáo năm): 2.1 Căn tài liệu để lập: Để lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty dựa vào: - Số liệu từ bảng kê chi tiết lãi lỗ năm báo cáo -Sổ TK711...
 • 61
 • 253
 • 1

Hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích BCTC tại Cty Cơ khí và thiết bị điện ĐN.doc

Hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích BCTC tại Cty Cơ khí và thiết bị điện ĐN.doc
... THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG I THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY I.1 Lập bảng cân đối kế tốn 1.Căn tài liệu để lập ... pháp phân tích báo cáo tài nội dung phân tích báo cáo tài phương pháp phân tích: 1.1phương pháp so sánh: Đây phương pháp sử dụng phổ biến phân tích tài chính, để vận dụng phép so sánh phân tích ... thÞ nga I.2 Lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty (báo cáo năm): I.2.1 Căn tài liệu để lập: Để lập báo cáo kết kinh doanh Cơng Ty dựa vào: - Số liệu từ bảng kê chi tiết lãi lỗ năm báo cáo -Sổ TK711...
 • 66
 • 307
 • 2

Báo cáo nước giải khát từ trái cây

Báo cáo nước giải khát từ trái cây
... QTSX nước trái  QTSX nước trái dạng – Nước ép nho  QTSX nước trái dạng đục – Nước dứa đục  QTSX nước trái nghiền – Nectar ổi C- Đánh giá KHÁI QUÁT Mục đích Ưu điểm Thông tin dinh dưỡng - Nước ... Thanh trùng Nước Nước đục Nước Syrup đường Nectar Phối chế Bã lọc Đồng hóa QTSX NƯỚC TRÁI CÂY DẠNG TRONG Ngun liệu Chọn lựa, rửa Quả hư, Xử lý nhiệt Ép Lọc thơ Bã ép Bã lọc Làm dịch Nước Syrup ... folate, vit C - Nước ép cà rốt: K, Ca,beta-caroten, A.alphalipoic - Nước ép cà chua: vit A, C, lycopene - Nước ép bưởi: beta-caroten, lycopene - Nước ép nho đỏ: flavonoid, quenetin - Nước dứa: Enzym...
 • 45
 • 513
 • 6

Báo cáo hóa phân tích khoa môi trường đại học Đà Lạt

Báo cáo hóa phân tích khoa môi trường đại học Đà Lạt
... chuẩn pha KMnO4 Sử dụng dung dịch chuẩn vừa pha để định phân dung dịch sắt (II) đồng thời tăng cường kỹ cho trình thực hành phân tích môi trường thực tế III Tính toán kết pha chế hoá chất Pha chế ... Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải tập: Trang : 17 Trang : 17 Trang : 17 Trang : Mục đích: Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi ... Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải tập: Trang : Trang : Trang : Trang : Mục đích: Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải...
 • 36
 • 663
 • 1

Báo cáo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động tại xí nghiệp A76

Báo cáo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động tại xí nghiệp A76
... Phân xởng phục vụ bảo dỡng Tổng số lao động nghiệp tính đến ngày 31/12/2002 543 lao động Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 01: máy tổ chức nghiệp máy bay A76 Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc ... Tiêu chuẩn chất lượng chất lượng Phần II: Phân tích hoạt động nghiệp máy bay A76 I Phân tích hoạt động sản xuất I.1 Đặc điểm trình sản xuất Quá trình sản xuất nghiệp máy bay A76 không nh ... sửa chữa A75 Chất lượng Chất lượng Vật tư Vật tư đổi kho đổi kho Các xưởng phụ Các xưởng phụ trợ khác trợ khác Các trung BD Các trung BD bên bên Dơng Thành Chung Tương tự A76 Tương tự A76 Kiểm soát...
 • 33
 • 209
 • 0

các báo cáo và phân tích tài chính tiền tệ trong doanh nghiệp

các báo cáo và phân tích tài chính tiền tệ trong doanh nghiệp
... đầu vào 8.900 , số thuế GTGT phải nộp NSNN 1.600, đơn vị nộp đủ thuế GTGT tiền gởi NH 30.Đơn vị dùng tiền NH để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quí 1/N số tiền :5.000 31 Quyết tóan báo cáo Tài ... kho bạc mua công cụ đưa vào dùng cho họat động nghiệp số tiền :9.000 23 Phân bổ chi phí trả trước kỳ, số tiền 19.280 ,trong đó: -tính vào chi phí họat đông :13.000 Tính vào chi phí SXKD : 6.280 ... trả tiền mặt số tiền 500 Dùng tiền gửi Ngân hàng mua vật liệu nhập kho số tiền 30.000 10 Tổng trị giá vật liệu ( thuộc nguồn kinh phí năm báo cáo thuộc nguồn vốn kinh doanh) xuất kho 103.800 ,trong...
 • 8
 • 244
 • 0

Các báo cáo và phân tích tài chính trong doanh nghiệp

Các báo cáo và phân tích tài chính trong doanh nghiệp
... báo cáo nêu Mối quan hệ loại báo cáo TC phân tích TC Có thể nói loại báo cáo tài : bảng cân đối kế toán; báo cáo kết kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài có ... hình tài người làm phân tích kết hợp BCTC Bảng cân đối kế toán cho ta nhìn mối tương quan tài sản nguồn vốn điểm DN không phản ánh biến động DN kỳ kế toán cần tới báo cáo kết kinh doanh Báo cáo ... định có bỏ tiền đầu tư vào DN hay không.Về mặt nội thông qua BCTC doanh nghiệp hoạch định kiểm soát hiệu tình hình tài ,cải thiện tình hình hoạt động DN Trong trình phân tích tài BCTC riêng biệt...
 • 5
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toán cao cấp giải tíchcông thức toán cao cấp giải tíchbài tập toán cao cấp giải tích 1tài liệu toán cao cấp giải tíchbáo cáo của chủ tịch hội đồng quản trịbài tập toán cao cấp giải tích toán họcphương pháp giải toán cao cấp giải tíchtoán cao cấp giải tích a1bài tập nâng cao toán giải tích 12 cả nămgiáo trình toán cao cấp giải tíchtoán cao cấp giải tích hàm 1 biếntoán cao cấp giải tích 1trắc nghiệm toán cao cấp giải tích có đáp ánngân hàng đề thi toán cao cấp giải tíchtoán cao cấp giải tích hàm một biếnĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ướcbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHNHỮNG yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT ĐỘNG tự học của học SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – TỈNH ĐỒNG NAIKinh Điển Về Khởi NghiệpQuan he Viet Nam Lao 1930 201702. Bieu cam ket thue hang phi nong sanHàn Quốc Re 3Bài giảng Phôi thai học đại cươngArgentina RegulationCác thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt NamĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10Hoa Kỳ GSCMN1USA1S7KẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 2 – 2016 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) ANH CHUY NMehico Regulation(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KQ ANH KC LAN 2ổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng – tối ưu – trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba