đề thi thử môn hóa trường đại học vinh

Đề thi thử môn hóa trường đại học đà lạt lâm đồng lần 4 năm 2015

Đề thi thử môn hóa trường đại học đà lạt lâm đồng lần 4 năm 2015
... dung dch Br2 2M Giỏ tr ca m l A 40 ,1 B 44 C 32 D 39,9 Nhng thnh tu v i khụng c gt hỏi bng sc mnh m bng s kiờn trỡ! TRNG I HC LT KHOA S PHM THI TH I HC NM 2015 (LN 4) Thi gian: 90 phỳt Su tm & biờn ... chua Cõu 44 : Cht X tha s phn ng sau: X + 2NaOH X1 + X2 + X3 (1) X1 + H2SO4 Y1 (2) X2 + H2SO4 Y2 (3) O2 , xt ,t H ,t Cumen Y2 + Z1 (4) Z1 + HCN Z2 (5) Z2 + X3 Y1 (6) H SO4 X cú phõn ... Cụng thc Kem đánh Mr.Cool chứa đietylenglicol phõn t ca DEG l với hàm l-ợng cao A C4H10O3 B C4H8O3 C C4H10O4 D C4H8O4 Cõu 19: Ruộng lúa nhà bạn An cấy đ-ợc tháng Lúa cứng trổ giò cần đ-ợc bón thúc...
 • 8
 • 162
 • 0

đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 4

đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 4
... 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 ... 14 B 15 A 16 C 17 C 18 A 19 D 20 B 21 C 22 B 23 D 24 D 25 A 26 B 27 D 28 D 29 D 30 A 31 C 32 B 33 B 34 A 35 C 36 D 37 C 38 D 39 D 40 C 41 B 42 C 43 D 44 B 45 B 46 A 47 C 48 C 49 A 50 C Mã đề 48 5 ... 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN -...
 • 5
 • 419
 • 2

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015
... 0 ,4. 40 0,125.18 0,025.92 24, 75 gam 24, 75 gam T De M KOH H2 O C 3H5 (OH)3 Cõu 16: Chn B Cõu 17: Chn C Cõu 18: Chn B HOOC COOH NaHCO3 CO2 : 0 ,4 mol CH COOH 0,25 mol H O : 0 ,4 mol 0 ,4 ... mol y 0,0625 mol x y z 2x 4z 0 ,4 mol z 0,0625 mol x 2y n CO2 n H2O/sinh từ HC (x 2y 4z) 0 ,4 hiT a 0,075 2.0,0625 4. 0,065 0 ,45 mol Cõu 49 : Chn B Cỏc ng phõn tha gm : CH3-CH2-COOH ... chuyn dch thoe chim gim nng Cl2 ngha l chiu nghch (3) thờm mt lng khớ PCl5 cõn bng chuyn dch theo chiu gim nng PCl5, ngha l chiu thun (4) tng ỏp sut chung ca h cõn bng chuyn dch theo chiu lm gim...
 • 9
 • 504
 • 3

đề thi thử môn hóa trường trung học phổ thông đông đồ năm 2008 pptx

đề thi thử môn hóa trường trung học phổ thông đông đồ năm 2008 pptx
... đơn chức, mạch hở, có nối đôi C=C D không no, chức Câu30 Số đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N là: A B C D Câu31 Xà phòng hóa 8,6 gam este (C4H6O2) 200 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ... A.HCOOCH2CH2Cl B CH3OOCCH2Cl C CH3COOCH2Cl D CH3CH(Cl)COOH Câu18 Cho 13 gam X gồm axit cacboxylic đơn chức đồng đẳng tác dụng hết với 5,75 gam Na, sau phản ứng hoàn toàn thu đợc 18,55 gam chất rắn khí H2 ... mạch thuỷ tinh hữu tơ nilon- 6,6 nêu lần lợt A 100 113 B 100 121 C 114 113 D 114 121 Câu27 Cho sơ đồ phản ứng: o o Cl2,as ddAgNO3/NH3 Toluen X NaOH,t Y CuO,t T Z 1:1 Cho biết X, Y, Z, T hợp chất...
 • 5
 • 217
 • 0

đề thi thử môn tiếng anh đại học vinh

đề thi thử môn tiếng anh đại học vinh
... reckon C job C effort C turn out www.DeThiThuDaiHoc.com D aware D idea D destination D change D interested D remember D work D money D bring out Trang 2/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Mark the letter ... of playing the violin has remained essentially the same since the 1600's www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Question 47: The author mentions Vivaldi and Tartini in ... possession of favorable weather conditions D need to import food supplies www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Question 58: The author mentions each of the following...
 • 6
 • 604
 • 10

đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh từ năm 2007 2014

đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh từ năm 2007 2014
... 2007 Đăng ký dự thi văn phòng khối THPT chuyên - Đại học Vinh từ ngày 28 tháng năm 2007 Page 43 Thu Lờ Trờng đại học Vinh Khối THPT chuyên Đáp án môn Toán - lần Câu I Nội dung Điểm Với m = ta ... học Vinh từ ngày 19 tháng năm 2008 Page 48 Thu Lờ Trờng Đại học vinh Khối thpT chuyên Đáp án môn Toán lần 2008 Nội dung Câu Điểm *) TXĐ: x R I *) CBT: y' = x x + y' ' = x Bảng biến thi n ... Page 47 Thu Lờ 0.25 đề thi khảo sát chất lợng lớp 12 Lần - 2008 Môn: Toán - Thời gian làm bài: 180 phút Trờng đại học Vinh Khối THPT chuyên Câu I (2 điểm) 1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 176
 • 1,896
 • 7

Đề thi thử môn ANH chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015 và đáp án

Đề thi thử môn ANH chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015 và đáp án
... Mã đề 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 ... ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Page DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ... 132 132 132 132 132 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D D A A C A C D B A A D B B D D B C...
 • 8
 • 248
 • 1

Đề thi thử môn VĂN chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015

Đề thi thử môn VĂN chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015
... Thi Th Đ i H c - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật m i ngày! TR NGăĐ I H C VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN CÂU I Ý a b c d a b c d II ĐÁPăÁNă- THANGăĐI M Đ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN CUỐIăNĔM 2015 ... 3,0 0,5 Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m i ngày! III Xác nhận ... nói Năm không? Hãy phát biểu cảm nhận hai nhân vật Chiến Việt tác phẩm -Hết Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net...
 • 4
 • 244
 • 1

Đề thi thử lần 2 trường đại học SP Hà Nội môn Vật Lý 2016

Đề thi thử lần 2 trường đại học SP Hà Nội môn Vật Lý 2016
... dây L có h s t c m là: A 2/ H B 1 /2 H C 5/4 H D 1/ H Th y: Lê Ti n (Hotline: 09 42 190 26 8) website: www.vted.vn Khoá h c: Luy n giải đ 20 16 môn V t – GV: Lê Ti n Câu 47: M t l c lò xo ... vân sáng b c A mm B mm C 3,6 mm D 2, 8 mm Th y: Lê Ti n (Hotline: 09 42 190 26 8) website: www.vted.vn Khoá h c: Luy n giải đ 20 16 môn V t – GV: Lê Ti n Câu 36: Trong dao đ ng u hòa c a ... = 4cos (20 t + ) cm B x = 4cos20 t cm C x = 4cos (20 t – 0,5 ) cm D x = 4cos (20 t + 0,5 ) cm Câu 25 : Con l c lò xo dao đ ng v i ph ng trình x = A.cos (2 t – /2) cm Trong kho ng th i gian 5/ 12 s đ...
 • 5
 • 209
 • 0

đề thi thử môn hóa trường ngô gia tự potx

đề thi thử môn hóa trường ngô gia tự potx
... dùng làm xà phòng A Natri oleat B Natri panmitat TRƯ NG THPT NGÔ GIA T Đ THI TH o0o Đ I H C - 2009 Môn Hoá H c Th i gian : 90 phút H , tên thí sinh: Nguy n Đ c Sơn S ... stearat D Natri axetat 50 Mu i sau không dùng làm xà phòng A Natri oleat B Natri panmitat MÔN HÓA H C Đ thi môn Hóa h c g m 50 câu tr c nghi m chia làm hai ph n: ph n chung 40 câu dành cho t t c thí ... (40 câu) N i dung S câu Nguyên t , b ng tu n hoàn nguyên t hóa h c, liên k t hóa h c Ph n ng oxi hóa – kh , t c đ ph n ng cân b ng hóa h c 2+1 S n li Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi,...
 • 10
 • 125
 • 0

Đề và lời giải chi tiết đề thi thử môn hóa trường chuyên ĐHSP Lần 1 2015

Đề và lời giải chi tiết đề thi thử môn hóa trường chuyên ĐHSP Lần 1 2015
... + (x+y/4 -1/ 2)O2 -> xCO2 + y/2 H2O 0 ,1 (x+y/4 -1/ 2).0 ,1 0,1x 0,05y O2 dư: 0,7-(x+y/4 -1/ 2).0 ,1 Tổng số mol khí hơi: 0,1x + 0,05y +0,7-((x+y/4 -1/ 2).0 ,1) = Giải ta y = 10 Vì y ≤ 2x+2 0 ,1. (x+y/4-0,5) a = 0,2 Mà muốn dung dịch tồn ion không phản ứng với Do Y2- SO4 2-( theo đáp án) m = 0 ,1. 39 + 0,2.24 + 0 ,1. 23 + 0,2.35,5...
 • 13
 • 941
 • 22

Đề thi thử môn toán vào đại học có đáp án đề số 15

Đề thi thử môn toán vào đại học có đáp án đề số 15
... (0,25 điểm) ĐỀ THI THỬ TN QUỐC GIA NĂM 2 015 TRƯỜNG THPT BÌNH DƯƠNG Giáo viên: Mai Xuân Lâm (Dành cho Tb-khá-giỏi) Môn: Toán học Đề số Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu ... MA TRẬN – BẢNG MÔ TẢ ĐỀ THI STT 10 Tổng Chủ đề Khảo sát vẽ đồ thị hàm số Bài toán tương giao Tìm SP thỏa yêu cầu toán Giải phương trình lượng giác Giải PT mũ Bất PT đại số Tính tích phân Thể ... MA TRẬN – BẢNG MÔ TẢ ĐỀ THI STT Chủ đề Nhận biết Khảo sát vẽ đồ thị hàm số Biện luận dựa vào đồ thị X Giải PTB2 tập số phức Tính giá trị lượng giác Giải PT lô-ga Giải...
 • 10
 • 358
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinhđề thi thử môn hóa của đại học vinhđề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh 2014đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015 và đáp ánđề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh 2015 lần 3đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh 2015 lần 2đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh 2015de thi thu mon hoa chuyen dai hoc vinh lan 1 nam 2014đề thi thử môn toán trường đại học sư phạmgiai chi tiet de thi thu mon sinh truong dai hoc khoa hoc hueđề thi thử môn lý chuyên đại học vinhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học