Quy trình nuôi cá nàng hai thương phẩm trong vèo

QUY TRÌNH NUÔI TRẮM ĐEN THƯƠNG PHẨM TRONG AO doc

QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRẮM ĐEN THƯƠNG PHẨM TRONG AO doc
... kháng sinh sản phẩm không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trọng nuôi Một số bệnh thường gặp cách khắc phục nuôi Trắm đen thương phẩm Khi nuôi Trắm đen thương phẩm công nghiệp thường bị mắc ... ao nuôi với trắm đen nhiều, giá mè thị trường dẻ nên hộ nuôi cần lưu ý Tỷ lệ ghép thường 80% trắm đen 20% đối tượng ghép khác, riêng rô đồng nên nuôi ghép mật độ cao thả trắm đen ... với trắm đen, ghép loài có giá trị cao loài có khả làm môi trường ao nuôi Các đối tượng ghép thả chép, mè, rô đồng Mặc dù ghép mè trắng ao nuôi cạnh tranh thức ăn làm nước ao loài...
 • 7
 • 417
 • 5

Quy trình nuôi trắm đen thương phẩm trong ao (Mylopharyngodon piceus) docx

Quy trình nuôi cá trắm đen thương phẩm trong ao (Mylopharyngodon piceus) docx
... kháng sinh sản phẩm không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trọng nuôi Một số bệnh thường gặp cách khắc phục nuôi Trắm đen thương phẩm Khi nuôi Trắm đen thương phẩm công nghiệp thường bị mắc ... ao nuôi với trắm đen nhiều, giá mè thị trường dẻ nên hộ nuôi cần lưu ý Tỷ lệ ghép thường 80% trắm đen 20% đối tượng ghép khác, riêng rô đồng nên nuôi ghép mật độ cao thả trắm đen ... với trắm đen, ghép loài có giá trị cao loài có khả làm môi trường ao nuôi Các đối tượng ghép thả chép, mè, rô đồng Mặc dù ghép mè trắng ao nuôi cạnh tranh thức ăn làm nước ao loài...
 • 12
 • 304
 • 2

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN123: 1998 QUY TRÌNH NUÔI CHÉP V1 THƯƠNG PHẨM potx

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN123: 1998 QUY TRÌNH NUÔI CÁ CHÉP V1 THƯƠNG PHẨM potx
... để nuôi 10  chép V1 thương phẩm ao, áp dụng cho sở nuôi nước 11  phạm vi nước 12  - Giải thích thuật ngữ chép V1 theo 28TCN121 :1998 13  Nội dung quy trình 14  2.1 Sơ đồ quy trình nuôi ... ngày 11 tháng 5  năm 1998 Quy trình nuôi Chép V1 thương phẩm 7  The procedure for grow-out selected common carp (V1) 8  Ðối tượng phạm vi áp dụng 9  - Quy trình quy định trình tự, nội dung ... 20  2.3 Tiêu chuẩn 21  2.3.1 Tiêu chuẩn giống chép giống V1 để nuôi thương phẩm phải đạt 22  yêu cầu chất lượng theo quy định 28 TCN122 :1998 1  2  2.3.2 Mùa vụ thả 3  2.3.2.1 Với giống...
 • 6
 • 535
 • 2

Nuôi rô phi thương phẩm trong ao ở Hương Sơn pot

Nuôi cá rô phi thương phẩm trong ao ở Hương Sơn pot
... Chú ý: Khi vận chuyển giống phải ngâm túi xuống ao 10-15 phút, mở miệng túi, tạt nước từ vào cho bơi từ từ Cho ăn: Thức ăn dùng thức ăn công nghiệp, thức ăn tự ... sâu, độ pH nước ao nuôi Theo dõi hoạt động thấy nổ đầu vào buổi sáng sớm thay đổi thời tiết phải bơm nước vào ao Định kỳ bón vôi cho ao 2-3 kg/100 m2 (hòa tan té xuống ao) Định kỳ 15-20 ... sau Công thức 1: Cám gạo 70%, bột 30% Công thức 2: Cám gạo 60%, gạo 10% Bột cá tươi băm nhỏ 20%, rau xanh, bèo 10% Nấu chín trộn với Vitamin C 3g/1 kg thức ăn Công thức 3: Cám gạo 40%, bột...
 • 3
 • 184
 • 0

Kỹ thuật nuôi đối mục thương phẩm trong ao đất potx

Kỹ thuật nuôi cá đối mục thương phẩm trong ao đất potx
... thức nuôi đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) ao đất, là: Nuôi đơn: đối mục nuôi bán thâm canh thâm canh ao nuôi chuyên canh; Nuôi ghép: đối mục thường nuôi ghép với loài khác ... khác chép thường, trắm cỏ, chép bạc, rô phi măng biển; nuôi vùng nước lợ, nước nước mặn Chọn địa điểm ao nuôi Nguồn nước dùng để nuôi đối mục thương phẩm phải không bị ô nhiễm, ... Mực nước ao sau nâng 1,5-1,8 m thả giống Độ ao nuôi trì mức độ cần thiết (khoảng 20-30cm) cách hàng tuần bón bổ sung thêm phân gà phân hóa học Kỹ thuật chọn thả Cá giống thả vào ao nuôi...
 • 9
 • 341
 • 3

Kỹ thuật nuôi bống tượng thương phẩm trong ao đất doc

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng thương phẩm trong ao đất doc
... gian khoảng 6-8 tháng Đến thời gian nầy đạt loại I chiếm khoảng 40% tổng đàn Nuôi bống tượng thương phẩm ao đất Thiết kế ao nuôi: Mục đích nuôi bống tượng điều kiện tạo nguồn thức ăn phù ... bệnh tật bống tượng sinh sản lần đầu sau năm tuổi, cỡ khoảng 150gr Nuôi vỗ cho đẻ nhân tạo thành thục sớm hơn, nuôi tốt đẻ quanh năm có tập tính bắt cặp sinh sản Bãi đẻ nằm ven ... hiểm vùi vào sâu bùn Khi lượng khí oxy hòa tan ao thấp, tượng phùng mang, đầu mặt nước bống tượng loài điển hình, thích ăn động vật cá, tép, cua, ốc tươi sống vừa với cỡ miệng Nuôi...
 • 7
 • 218
 • 0

Luận văn mô hình thực nghiệm nuôi rô đồng thương phẩm trong ao đất ở Vị Thuỷ Hậu Giang

Luận văn mô hình thực nghiệm nuôi cá rô đồng thương phẩm trong ao đất ở Vị Thuỷ Hậu Giang
... trưởng, tỷ lệ sống suất nuôi làm sở hoàn thiện qui trình nuôi thương phẩm đồng cho vùng Đồng sông Cửu Long 1.3 Nội dung đề tài • Theo dõi tiêu môi trường ao nuôi đồng thương phẩm ... hợp ao nuôi dao động từ 0,1- 0,3 mg/l, với giá trị thể ao nuôi cho thấy, ao nuôi thực nghiệm có hàm lượng lân phù hợp cho trình phát triển đồng thương phẩm 4.2 Sự tăng trưởng đồng ... điểm: huyện Vị Thuỷ tỉnh Hậu Giang Thời gian: từ tháng 12/2010 đến tháng 7/2011 3.2 Vật liệu nghiên cứu Nguồn đồng ương nuôi ao đất giống đồng cỡ 190- 200 con/kg Ao nuôi đồng có diện...
 • 31
 • 619
 • 0

KếT QUả BƯớC ĐầU NUÔI ĐƠN TRắM ĐEN THƯƠNG PHẩM TRONG AO TạI tỉnh HảI D-ơNG

KếT QUả BƯớC ĐầU NUÔI ĐƠN Cá TRắM ĐEN THƯƠNG PHẩM TRONG AO TạI tỉnh HảI D-ơNG
... Tin Dng KếT LUậN Các mô hình nuôi đơn Trắm đen đem lại hiệu kinh tế cao, l bớc phát triển lĩnh vực nuôi đối tợng thủy đặc sản Trong số mô hình nuôi đơn Trắm đen, mô hình thả Trắm đen mật ... Trắm đen có khác mật độ nuôi khác Mô hình số v thả Trắm đen mật độ 0,5 con/m2, kết Trắm đen có tốc độ sinh trởng cao mô hình số thả mật độ con/m2 Giữa mô hình nuôi số v số 2, Trắm ... giống nuôi thích hợp cho nuôi đơn Trắm đen thơng phẩm PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Các mô hình đợc xây dựng vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản thuộc huyện Nam Sách v Gia Lộc - tỉnh Hải Dơng Các ao...
 • 7
 • 219
 • 2

Kết quả bước đầu nuôi đơn trắm đen thương phẩm trong ao tại Hải Dương pdf

Kết quả bước đầu nuôi đơn cá trắm đen thương phẩm trong ao tại Hải Dương pdf
... Tin Dng KếT LUậN Các mô hình nuôi đơn Trắm đen đem lại hiệu kinh tế cao, l bớc phát triển lĩnh vực nuôi đối tợng thủy đặc sản Trong số mô hình nuôi đơn Trắm đen, mô hình thả Trắm đen mật ... Trắm đen có khác mật độ nuôi khác Mô hình số v thả Trắm đen mật độ 0,5 con/m2, kết Trắm đen có tốc độ sinh trởng cao mô hình số thả mật độ con/m2 Giữa mô hình nuôi số v số 2, Trắm ... giống nuôi thích hợp cho nuôi đơn Trắm đen thơng phẩm PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Các mô hình đợc xây dựng vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản thuộc huyện Nam Sách v Gia Lộc - tỉnh Hải Dơng Các ao...
 • 7
 • 476
 • 0

Mô hình trình diễn nuôi bống bớp thương phẩm pdf

Mô hình trình diễn nuôi cá bống bớp thương phẩm pdf
... tiêu Yêu ĐVT cầu Giống bống bớp Kích cỡ cm ≥7 con/m2 ≥6 0,3 m2 500 Tỷ lệ sống: % ≥ 70 Hệ số thức kg/kg thả: Mật độ thả Quy trình diễn Mức hỗ trợ tối đa/hộ ≤8 ăn Ghi Khối lượng ... thảo triển lần khai hình Ghi Định ngày Tập huấn lần 2 ngày/lần Tham quan lần 2 Tổng kết lần 1 ngày Cán người đạo /mô hình tháng Kết đầu yêu cầu: - Số hộ nông dân tham gia hình: tối thiểu 10 ... hộ tham quan hình: tối thiểu 75 lượt người - Tạo việc làm tăng thu nhập cho hộ tham gia hình Giải pháp kỹ thuật thực hiện: Nhà cung cấp dịch vụ phải đưa giải pháp thực hình như: Giống,...
 • 7
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình nuôi cá sặc rằn thương phẩmquy trinh nuoi tom cang xanh thuong phamkỹ thuật nuôi cá trắm cỏ thương phẩm trong lồng nước chảyky thuat nuoi ca bong bop thuong pham trong aophần 2 kỹ thuật nuôi cá kèo 1 kỹ thuật nuôi cá bống kèo thương phẩm trong ao đất 1 1 chuẩn bị ao nuôiquy trình nuôi cá tra thương phẩmquy trình nuôi cá lóc thương phẩmkỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩmquy trình nuôi cá chépnuôi cá nàng haikỹ thuật nuôi cá nàng haiphương pháp nuôi cá nàng haicẩm nang nuôi cá nàng haihướng dẫn nuôi cá nàng haiquy trình nuôi cá linh20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 1. Bia20091027-KSH-BCTC quy 3_2009 – KSH Bao cao Quy III-09BCTC tom tat Quy IIIBC luu chuyen tien te QIV-09 tong lai4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201020090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 20096.Thiet minh Bao cao tai chinhBáo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HNBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014TTr002 Sua doi dieu le Cong tyTTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong tyTTr005 To trinh so luong HDQT BKS 2014-2018lời cảm ơn ngày xưng tội lần đầubao cao tien do su dung von 17.05.2017bao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 15 tq bo nhiem ptgd do thi thainq so 21 phuong an phat hanh gd1nq so 19 tq bo nhiem kttnq so 16 tq bo nhiem ptgd tran cong luan