Biện pháp bù tán sắc trong hệ thống WDM bằng cách sử dụng cách tử Bragg

tán sắc và các phương pháp tán sắc trong hệ thống wdm

tán sắc và các phương pháp bù tán sắc trong hệ thống wdm
... dụng phương pháp tán sắc vào hệ thống WDM chương 28 Đồ án tốt nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM Đưa cần thiết phải quản lý tán sắc ... nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN HỆ THỐNG WDM Trong chương tập trung tìm hiểu khái niệm tán sắc, nguyên nhân gây tán sắc ảnh hưởng tán sắc đến hệ thống WDM ... loại tán sắc Người ta phân chia nhiều tượng tán sắc sau : - Tán sắc vật liêu - Tán sắc mode 16 Đồ án tốt nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM - Tán sắc dẫn sóng - Tán sắc phân cực mode - Tán sắc...
 • 103
 • 1,318
 • 33

THIẾT kế sợi TINH THỂ QUANG cấu TRÚC bát GIÁC ỨNG DỤNG tán sắc TRONG hệ THỐNG DWDM

THIẾT kế sợi TINH THỂ QUANG cấu TRÚC bát GIÁC ỨNG DỤNG bù tán sắc TRONG hệ THỐNG DWDM
... thƣờng sợi quang đặc biệt đƣợc thảo luận chƣơng 22 Tán sắc tán sắc hệ thống thông tin quang CHƢƠNG TÁN SẮC VÀ BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Các hệ thống thông tin quang nay, hệ thống ... Các loại tán sắc Trong thông tin quang ngƣời ta chia ba loại tán sắc bao gồm : tán sắc mode, tán sắc phân cực mode tán sắc sắc thể ( tán sắc sắc thể bao gồm tán sắc ống dẫn sóng tán sắc vật liệu ... hƣởng tán sắc nhƣ việc tán sắc hệ thống thông tin quang 2.1 Hiện tượng, ảnh hưởng tán sắc đến hệ thống quang Hiện tƣợng biến dạng tín hiệu quang truyền qua sợi quang đƣợc gọi tán sắc Sự tán sắc...
 • 66
 • 290
 • 0

Đề tài tán sắc TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN QUANG tốc độ CAO

Đề tài bù tán sắc TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN QUANG tốc độ CAO
... tán xạ Brillouin SBS CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC VÀ ỨNG DỤNG BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM Mô hình trước Kỹ thuật sau Sợi tán sắc Bộ lọc quang Cách tử Bragg sợi Kết hợp pha quang tán ... sợi quang  Sử dụng lọc Fabry–Perot  Sử dụng DCF có hệ số góc tán sắc âm tán sắc điều hướng BÙ TÁN SẮC Ở CÁC HỆ THỐNG DUNG LƯỢNG LỚN Quản lý tán sắc bậc cao  Sử dụng DCF có hệ số góc tán sắc ... TÁN SẮC Ở CÁC HỆ THỐNG SÓNG ÁNH SÁNG ĐƯỜNG DÀI Sử dụng kỹ thuật quản lý tán sắc theo chu kỳ Tán sắc trung bình: Ď = (D1L1 +D2L2)/Lm BÙ TÁN SẮC Ở CÁC HỆ THỐNG DUNG LƯỢNG LỚN tán sắc băng rộng...
 • 18
 • 125
 • 0

nghiên cứu làm giảm đạm amôn trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế

nghiên cứu làm giảm đạm amôn trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế
... trường NGHIÊN CỨU LÀM GIẢM ĐẠM AMÔN TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ Cán bộ hướng dẫn LÊ ANH KHA Cần Thơ, 2014 i PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn kèm theo đây, với tựa ... hiện thí nghiệm, hiệu trình làm giảm 94.5% đạm amôn nước Đề tài “ Nghiên cứu trình giảm đạm amôn hệ thống thí nghiệm sử dụng vật liệu tự chế thực hiện nhằm kế thừa kết nghiên cứu ... Đề tài nghiên cứu làm giảm đạm amôn hệ thống thí nghiệm sử dụng vật liệu tự chế thực hiện từ tháng đến tháng 12 năm 2014 với mục tiêu làm giảm nồng độ đạm amôn hệ thống thí nghiệm...
 • 42
 • 108
 • 0

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Công ty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 74
 • 394
 • 3

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Cty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Cty cao su sao vàng
... dựng tiến hành thi công công trình cần nhiều loại nguyên vật liệu có tính công dụng khác với số lợng lớn để quản lý chặt chẽ tình hình thu mua dự trữ nh sử dụng nguyên vật liệu sổ danh điểm vật ... Công ty sử dụng hình thức kê khai thờng xuyên để hạch toán hàng tồn kho, xuất kho vật liệu theo giá thực tế đích danh Từ năm 1999 trở trớc công ty xây dựng phát triển nông thôn sử dụng phơng pháp ... phơng pháp khấu trừ nhng sử dụng cho mục đích khác nh ủng hộ xây nhà tình nghĩa, xây nhà phục vụ cho nhu cầu phúc lợi , Nên việc sử dụng TK3331 cha hợp lý Vì năm 2000 công ty thống sử dụng TK1331...
 • 37
 • 283
 • 0

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật và Một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Cty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và Một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Cty cao su sao vàng
... ngày cao có mặt công ty Cao su lớn khắp đất nớc nh Công ty Cao Qtkd10-hà nội 15 Trờng CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dơng Báo Cáo Tổng Hợp su Sao Vàng; Cao su Đà Nẵng; Cao su Miền Nam số ... nghiệp cần phân tích vấn đè sau: Tình hình doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Tình hình biến động vốn nguồn vốn doanh nghiệp Tình hình chi phí sản xuất vàgiá thành sản phẩm Tình hình thực dự án ... dây chuyền thức vào hoạt động sản xuất ổn định mở trang sử mới, hớng đầy triển vọng cho nhà máy Sản phẩm nhà máy cung cấp cho nhà máy cao su Sao Vàng để làm lốp xe đạp cung cấp cho số công ty thơng...
 • 130
 • 318
 • 0

32 Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Công ty cao su sao vàng

32 Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 74
 • 227
 • 0

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Công ty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 74
 • 242
 • 2

Phân tích tình hình cung ứng, dữ trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại Công ty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng, dữ trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 74
 • 204
 • 0

Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tại công ty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 74
 • 272
 • 0

Phân tích tình hình cung ưng,dự trữ và sử dụng vật và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng dự trữ và sử dụng vật tại công ty cao su sao vàng

Phân tích tình hình cung ưng,dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng dự trữ và sử dụng vật tư tại công ty cao su sao vàng
... dự trữ sử dụng vật t số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Công ty cao su vàng" 2.Đối tợng phạm vi đề tài a.Đối tợng Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ ... tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật t, sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật t đợc tốt Công ty cao su vàng 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp phân tích so ... chung công ty Chơng II: Cơ sở lý luận cung ứng, dự trữ sử dụng vật t Chơng III: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác cung ứng, dự trữ sử dụng...
 • 76
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp bù độ tán sắc trong mạng thông tin quang tốc độ cao dùng quang sợi cách tử bragg chu kỳ thay đổi tuyến tínhđiều khiển tần số trong hệ thống điệnbiện pháp thi công lắp đặt hệ thống chống sétđiều chỉnh tần số trong hệ thống điệnbù tán sắc trong sợi quangnghiên cứu các phương pháp ước lượng kênh trong hệ thống ofdm của wimaxbiện pháp thi công lắp đặt hệ thong dieu hoa khong khi 2 manhluận văn thạc sĩ ứng dụng mô hình số trị nghiên cứu biện pháp vận hành hợp lý hệ thống công trình thủy lợi vùng tứ giác long xuyênphuong phap bu tan sacmột số đề xuất biện pháp góp phần hoàn thiện hệ thống chất lượng sau khi được cấp chứng chỉ iso 9001 2000tổng quan các phương pháp xử lý nước trong hệ thống xử lý nước cấpbiện pháp giảm bùn thải của hệ thốngcác biện pháp bảo vệ an toàn hệ thốngcác biện pháp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mạicác phương pháp cấp xả nước trong hệ thống làm mátufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri nhan luc26001ufthiet ke thoi trang26004Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtVSP Announcement VN 201661272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20157f1f6 2014 2015 HK1 CDCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201671ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014ab062 HD quy che 43 sua 2013Cổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8Hỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không