ỨNG DỤNG MATLAB TRONG PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 7 ỨNG DỤNG MATLAB ĐỂ PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

CHƯƠNG 7 ỨNG DỤNG MATLAB ĐỂ PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
... 2 Các lệnh thông dụng để giải toán mạch - disp: Hiện lên hình Ví dụ:disp(‘bai lam‘) → hình “bai lam” - input: Nhập số liệu ... X B = C X B Các bước - Lập phương trình giải mạch - Xác định ma trận phương trình - Tìm ma trận ẩn - Nếu giải theo dòng vòng điện nút tìm tiếp dòng điện nhánh - Tìm yêu cầu khác toán Lưu đồ thuật ... r=” Các lệnh có điều kiện - if: Nếu…thì - else: Còn nếu…thì - end: Kết thúc vòng lệnh chương trình thực lệnh chương trình Ví dụ: if(c~=0) XC=1/(TS*C*10^-6) else(C==0) XC=0 end - inv: Nghịch đảo...
 • 12
 • 96
 • 0

CHƯƠNG 11 ỨNG DỤNG MATLAB ĐÊ PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

CHƯƠNG 11 ỨNG DỤNG MATLAB ĐÊ PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
... biến tích phân v  int(S,a,b): Tích phân không xác định biểu thức symbolic S với biến tự cận lấy tích phân từ [a,b]  int(S,v,a,b): Tích phân không xác định biểu thức symbolic S với biến tích phân ... Lại Khắc Lãi 11. 3 MỘT SỐ VÍ DỤ 11. 3.1 ví dụ 1: Xét mạch điện có ba nhánh hai nút hình 11. 2 Hãy lập chương trình tính dòng điện nhánh, điện áp phần tử, công suất thu công suất phát mạch & I1 & ... Giao diện chương trình ứng dụng Matlab API (Application Program Interface): Đây thư viện cho phép bạn viết chương trình C Fortran tương thích với Matlab Simulink chương trình kèm với Matlab, hệ...
 • 29
 • 85
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hệ số tương quan trong xử lý phân tích số liệu phổ gamma hàng không

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hệ số tương quan trong xử lý  phân tích số liệu phổ gamma hàng không
... ứng dụng phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan xử - phân tích số liệu phổ gamma hàng không Mục đích đề tài Ngiên cứu phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan khả ứng dụng phƣơng pháp xử phân ... dung nghiên cứu - Tìm hiểu phƣơng pháp xử lý, phân tích thống kê số liệu địa vật - Ngiên cứu phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan khả ứng dụng phƣơng pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng ... phân tích số liệu phổ gamma hàng không Sử dụng phƣơng pháp hệ số tƣơng quan để tiến hành phân tích thử nghiệm số liệu thực tế từ đƣa khả ứng dụng phƣơng pháp xử số liệu địa vật hàng không...
 • 10
 • 754
 • 0

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot
... Khởi tạo quần thể Số hệ = Các xử lý di truyền Trao đổi chéo Đột biến Đánh giá lựa chọn Số hệ = số hệ + S Kết thúc ? Đ ...
 • 6
 • 421
 • 0

MultiSim 6.20 và Ứng Dụng Vào Trong Mô Phỏng Mạch Điện -vuson.tk pdf

MultiSim 6.20 và Ứng Dụng Vào Trong Mô Phỏng Mạch Điện -vuson.tk pdf
... thật từ mạch nguyên lý: Trần Hữu Danh Trang 31 Chương 2: MultiSim 6.20 Ứng Dụng Vào Trong Phỏng Mạch Điện • Kết nối ngõ vào mạch điện đến ngõ vào máy chuyển đổi Logic • Kết nối ngõ mạch điện ... Double click vào biểu tượng Logic Converter vừa lấy Trần Hữu Danh Trang 42 Chương 2: MultiSim 6.20 Ứng Dụng Vào Trong Phỏng Mạch Điện Click vào A, B, A để tạo ngõ vào, trường hợp có ngõ vào hiển ... Trang 23 Chương 2: MultiSim 6.20 Ứng Dụng Vào Trong Phỏng Mạch Điện Kết có mạch điện cần vẽ Hình II.12 Hình II.12 III.5 Thêm chữ cho mạch điện thiết kế Multisim cho phép ta thêm vào khối nhãn Text...
 • 33
 • 231
 • 0

Báo cáo khoa học: "Phân tích mạch điện tuyến tính phức tạp theo hàm sơ đồ kết hợp với lý thuyết mạng bốn cực sử dụng máy tính" doc

Báo cáo khoa học:
... hình b, hình đồ tơng đơng với không gian đỉnh.[A]T ma trận chuyển vị [A] Hình Mạng cực kết hợp với phơng trình điện nút 2.3 Bớc 3: Xác định hàm đồ chế độ đặc biệt mạch điện theo ma trận ... i k Hình Mạch điện phức tạp v mạng cực tơng đơng Đánh số kí hiệu xác phần tử nhánh đỉnh mạch phức tạp, đặc biệt nhánh, đỉnh vào 2.2 Bớc 2: Xác định ma trận dẫn nạp nút mạch phức tạp theo biểu ... phù hợp với mạng cực hình Việc sử dụng phơng trình dạng [A]ik (9), biến đổi sang dạng khác (Z), [H] quen thuộc Song từ [A]ik đễ dàng phân tích đợc mạch điện 3.Ví dụ ứng dụng Cho mạch điện tuyến...
 • 8
 • 235
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ LÝ - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ LÝ - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG
... Ngiên cứu phương pháp phân tích hệ số tương quan khả ứng dụng phương pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không Sử dụng phương pháp hệ số tương quan để tiến hành phân tích thử nghiệm số liệu ... xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không, học viên tiến hành nghiên cứu đề xuất phương pháp hệ số tương quan góp phần bổ sung vào nhóm phương pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không ... NHIÊN - Nguyễn Viết Đạt NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ - LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG Chuyên ngành: Địa vật số: 60 44 61 LUẬN...
 • 88
 • 373
 • 0

ứng dụng CURCUMIN trong phân tích

ứng dụng CURCUMIN trong phân tích
... CỦA PROTEIN VỚI CURCUMIN VÀ SDS VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 22 hóa chất phải đạt tinh khiết phân tích nước sử dụng suốt trình nước Tiến hành ây: 2.5 ml đệm BR (pH 3.5), 1.0 ml Curcumin (5.00 × ... Phát ra: B, Ba, Ca, Hf, Mg, Mo, Ti, V, W, Zr • Phản ứng đo độ sáng B cách sử dụng xịt lên tờ giấy sắc ký PHỔ HẤP THỤ UV – VIS CỦA CURCUMIN CURCUMIN TẠO PHỨC VỚI BO H3CO HO H CH CH C O O CH3O ... H C B B C H C O O C O O C CH HC CH Rubrocurcumin CH OCH3 H3CO OH OH 10 Rubrocurcumin Rosocyamin Phổ hấp thụ hai dạng phức Boron với Curcumin 11 SỬ DỤNG CURCUMIN ĐỂ XÁC ĐỊNH BORON BẰNG PHƯƠNG...
 • 34
 • 341
 • 0

Ứng Dụng SPSS Trong Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Tỉ Suất Chết Của Trẻ Dưới 1 Tuổi Trên Thế Giới

Ứng Dụng SPSS Trong Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Tỉ Suất Chết Của Trẻ Dưới 1 Tuổi Trên Thế Giới
... 1 1 1 4 4 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lê Mỹ Dung (3/2 011 )– Ứng dụng SPSS trng phân tích nhân tố ảnh hưởng tới ... Solomon Islands Tonga Vanuatu 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Các kết phân kiểu trình bày sơ đồ hình (lưu file Output) thể đồ Các đặc trưng trung bình ... em tuổi nhân tố ảnh hưởng Lê Mỹ Dung (3/2 011 )– Ứng dụng SPSS trng phân tích nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất chết trẻ em tuổi giới 2 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM TỈ SUẤT CHẾT CỦA TRẺ EM DƯỚI TUỔI TRÊN THẾ GIỚI...
 • 32
 • 80
 • 0

kinh tế lượng ung dung excel trong phan tich hoi quy va tuong quan

kinh tế lượng ung dung excel trong phan tich hoi quy va tuong quan
... pháp trung bình dài hạn, phương pháp trung bình động, phương pháp hồi quy tương quan  Phương pháp trung bình dài hạn: Số dự báo trung bình cộng quan sát thực tế trước n−1 Công thức: Ft + = Trong ... Standard Error: Sai số chuẩn Y hồi quy Observation: Số quan sát hay dung lượng mẫu + Bảng phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance): Regression: Do hồi quy Residual: Do ngẫu nhiên Total: ... Cobb Douglas, hồi quy Parabol, hồi quy Hyperbol… Như vậy, dựa vào quan sát thu thập theo thời gian kỳ trước ta xây dựng mô hình hồi quy (cách xây dựng mô hình học môn Kinh tế lượng) Thay số liệu...
 • 49
 • 148
 • 0

Giáo trình kỹ thuật mạch điện- Chương 3: Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa ppsx

Giáo trình kỹ thuật mạch điện- Chương 3: Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa ppsx
... tích phân hàm điều hoà số phức §3-4 Các phương pháp giải mạch Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà § 3-1 Bổ túc số phức Định nghĩa Hai dạng viết số ... điều hoà số phức §3-4 Các phương pháp giải mạch Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà §3-1 Bổ túc số phức §3-2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức §3-3 ... Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà §3-1 Bổ túc số phức §3-2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức §3-3 Biểu diễn đạo hàm tích phân hàm điều hoà số...
 • 46
 • 464
 • 3

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA
... thừa, khai số phức? 25.e j300 = e j2.150 = 5.e j150 = 5∠15 Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức 3. 2.1 Biểu ... tính công suất số phức 6- Khái niệm, ý nghĩa cách vẽ đồ thị Tôpô mạch điện Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 1 BỔ TÚC VỀ SỐ PHỨC 3. 2 BIỂU DIỄN ... mạch điện số phức 3- Các luật Kiếchôp dạng số phức 4- Các phương pháp phân tích mạch điện số phức: Phương pháp dòng điện nhánh, Phương pháp dòng điện mạch vòng, Phương pháp điện nút 5- Cách tính...
 • 82
 • 2,554
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng excel trong phân tích hồi quy và tương quanứng dụng matlab trong giải tíchứng dụng excel trong phân tích hồi quyứng dụng matlab trong giải tích 2ứng dụng ebitda trong phân tích tín dụngphân tích mạch điện tửgiáo trình phân tích mạch điện tửphân tích mạch điện tử cơ bảnphương pháp phân tích mạch điện tửhướng dẫn phân tích mạch điện tửphân tích mạch điện tuyến tínhcách phân tích mạch điện tửphân tích mạch điện trong miền tần sốphân tích mạch điện trong miền thời gianứng dụng matlab trong hệ thống điệnĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂNHỆ THỐNG QUẢN LÝ ÂM THANH CAO CẤP HỆ SX-2000Unit 10 conservationUnit 11 national parkTÀI LIỆU KỸ THUẬT CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA DT03M-RF Kiểu: DT03M01Dạy học phương trình vô tỷ ở trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đềCHUONG 3 KHONG GIAN VECTO (LOI GIAI)phương pháp giải nhanh bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANU1087 2017 Q HHN Quy dinh quan ly phoi VBCCTest yourself e test 4Testyourself cUnit 1 a day in the life ofGiáo án địa cơ bản lớp 11Giáo án địa lý lớp 10Giáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 20. Chú ở bên Bác HồChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Giáo án lịch sử nâng cao 12NC HKI