Bài giảng ttkv chương 7

Bài giảng TTDA_ chương 3

Bài giảng TTDA_ chương 3
... định cung cấp 33 Bộ môn Ngân hàng Thương mại - Khoa Ngân hàng Thẩm định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ cho dự án - Đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm * Sử dụng mô hình áp lực M Porter 34 Bộ môn Ngân ... hay tên tuổi uy tín hãng 31 Bộ môn Ngân hàng Thương mại - Khoa Ngân hàng Thẩm định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ cho dự án - Đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm * Sử dụng SWOT 32 Bộ môn Ngân hàng Thương ... trước sau đầu tư 23 Bộ môn Ngân hàng Thương mại - Khoa Ngân hàng Thất thoát đầu tư vấn đề xác định hướng đầu tư đắn - Định hướng đúng, quản lý kém, thất thoát đầu tư đến 20 -30 % - Nhưng định hướng...
 • 138
 • 243
 • 0

Bài Giảng C-CHƯƠNG 3 - Hàm Con

Bài Giảng C-CHƯƠNG 3 - Hàm Con
... nhỏ (hàm con) để chương trình sáng, dễ hiểu việc xử lý, quản lý việc tính toán giải vấn đề d Nguyên mẫu hàm Tên hàm ([ danh sách tham số]); Nguyên mẫu hàm thực chất dòng đầu hàm ... rằng: -Tiền trả cho trước 12 6000đ sau 12 7500đ -Giờ vào ca sớm sáng ca trễ 18 giờ(Giả sửgiờ nhập vào nguyên) Nhập vào số nguyên p, q tính biểu thức sau: (-q/2+(p3/27+q2/4)1/2)1 /3 + (-q/2 – (p3/27+q2/4)1/2)1 /3 ... dựng hàm ta phải xác định mục đích hàm dùng đểlàm gì, sởđó, ta xác định thành phần hàm xây dựng nguyên mẫu hàm Mỗi hàm phải thực chức độc lập tách biệt với hàm khác (không lồng nhau) Đối với hàm...
 • 9
 • 283
 • 1

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ
... dài chuỗi s strcpy(char dest[], char src[]); Sao chép nội dung chuỗi src vào chuỗi dest strncpy(char dest[], char src[], int n); Chép n tự từ chuỗi src sang chuỗi dest Nếu chiều dài src < ... yêu c u nhập tự muốn xóa Th c xóa tất c những tự ó chuỗi Viết chương trình tìm kiếm xem tự xuất nhiện nhiều chuỗi Viết chương trình xoá từ chuỗi Ví dụ: Chuỗi ban đầu: “CAO DANG CNTT” ... ngư c thứ tự từ c chuỗi Ví dụ: Nhập Truong CD CNTT TpHCM Xuất hình là: TpHCM CNTT CD Truong Nhập chuỗi bất kì, liệt kê xem tự xuất lần Viết hàm kiểm tra xem chuỗi c tự giống Viết chương...
 • 8
 • 4,932
 • 64

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
... viết chương trình c mảng c u tr c Do kiểu liệu c c u tr c thường chứa nhiều thành phần nên viết chương trình loại ta c n lưu ý: Xây dựng hàm xử lý cho kiểu c u tr c Muốn xử lý cho mảng c u tr c, ... sử dụng hàm scanf() phải thông qua biến trung gian gán lại cho thành phần c u tr c Đối với mảng kiểu liệu c c u tr c ta nên xử lý cho thành phần c u tr c xử lý cho mảng c u tr c cách dùng vòng ... Viết chương trình nhập vào toạ độ hai điểm mặt phẳng tính khoảng c ch hai điểm getch (); I.6 Mảng c u tr c Cách khai báo tương tự mảng chiều hay ma trận (Kiểu liệu kiểu liệu c c u tr c) C ch...
 • 19
 • 3,785
 • 7

Bài Giảng C- CHƯƠNG 8 - TẬP TIN.

Bài Giảng C- CHƯƠNG 8 - TẬP TIN.
... mẫu sau: INPUT.TXT OUTPUT.TXT 18 Cau a: 99 87 39 78 19 89 40 98 29 Cau b: 9 65 Cau c: 20 43 99 38 34 58 4 19 20 29 34 38 39 40 43 58 65 78 87 89 98 99 19 (*) Viết chương trình nhập lưu hồ sơ sinh ... Kết ví dụ sau chạy chương trình, file test.inp có dạng sau: 480 661 395 736 9 98 987 31 414 211 80 1 774 416 166 191 454 83 0 5 08 72 121 382 35 365 567 726 159 309 275 87 0 3 78 b Tập tin nhị phân Viết ... II BÀI TẬP II.1 Bài tập Viết chương trình tạo tập tin văn chứa dãy số nguyên Viết chương trình tạo tập tin nhị phân chứa 10000 số nguyên ghi vào file SONGUYEN.INP Mỗi dòng 10 số, sau viết chương...
 • 11
 • 358
 • 0

Bài Giảng C -CHƯƠNG 9- ĐỆ QUI

Bài Giảng C -CHƯƠNG 9- ĐỆ QUI
... từ c c A sang c c B Bư c 2: Di chuyển đĩa lại từ c c A sang c c C Bư c 3: Di chuyển n -1 đĩa nhỏ từ c c B sang c c C Ta c i đặt hàm đệ qui sau: void ThapHaNoi (int n, char A, char B, char C) ... =1 c n dấu phân số 11 + 11 + 1+ O 1+ 1+1 III KẾT LUẬN Đệ qui cung c p cho ta chế giải toán ph c tạp c ch đơn giản Xây dựng hàm đệ qui thông qua vi c x c định điều kiện dừng bư c th c Chỉ ... //Th c số c ng vi c (nếu c ) …TenHam2 (); //Th c số c ng vi c (nếu c ) } TenHam2 () { //Th c số c ng vi c (nếu c ) …TenHam1 (...
 • 11
 • 598
 • 8

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
... luận Tổ chức xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa tên gọi nó, tạo công cụ cho phép giáo viên soạn thảo giảng thể giảng thông qua giao diện web dựa mã nguồn mở JAXE để tạo công cụ cho giảng ... khóa luận Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa em quan tâm đến vấn đề sau: tổ chức cấu trúc giảng giáo trình trực tuyến, công cụ biên soạn giảng theo cấu trúc Đóng gói giảng tích ... trường phải đào tạo thêm chí đào tạo lại kiến thức thu kiến GVHD: DEA Bùi Minh Từ Diễm 22 SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066 Khóa luận: Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa thức sách...
 • 81
 • 444
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 1

Bài giảng Thuế Chương 1
... nghiệp 19 93 Thuế nhà đất 19 92 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 19 94 Thuế tài nguyên 19 90 10 Thuế chuyển lợi nhuận nước 19 87 11 Thuế môn 19 91 35 Ch-¬ng 1: Tæng Quan vÒ ThuÕ www.gdt.gov.vn 12 Thuế sát ... cải cách thuế bước STT LOẠI THUẾ NĂM BAN HÀNH Thuế doanh thu 19 90 Thuế tiêu thụ đặc biệt 19 90 Thuế xuất khẩu, thuế nhập 19 91 Thuế lợi tức 19 90 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 19 90 Thuế sử ... thuế bước 2, Luật Thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực cho thuế doanh thu từ năm nào: a) 01/ 01/ 1995 b) 01/ 01/ 1997 c) 01/ 01/ 1999 d) Cả a, b, c sai 28 Thuế giá trị gia tăng theo luật số 13 /2008/QH12...
 • 51
 • 305
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 2

Bài giảng Thuế Chương 2
... Ch-¬ng 2: ThuÕ XuÊt khÈu – NhËp khÈu NĂM 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 60 72 90 115 ,2 150, 12 Mức thuế nhập trung bình (%) 17,4 16,4 15,4 14,4 13,4 Khoản thu thuế nhập (Tỷ USD) 10,44 11,8 13,86 16,5888 20 ,1160 ... loại thuế đánh vào hàng hóa mà Công ty phải nộp là: a) Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN b) Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế TNDN c) Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế TNDN d) Thuế ... 14,4 13,4 12, 0048 14 ,20 37 17 ,26 58 21 , 529 5 +1,5648 +2, 1989 +3,0 621 +4 ,26 37 Nguồn: Giả định tính toán tác giả Theo kịch thứ hai này, thời gian giảm thuế theo cam kết WTO từ năm 20 07 năm 20 11 (thực...
 • 45
 • 208
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 3

Bài giảng Thuế Chương 3
... lanh t 2.000cm3 tr xung 45 Loi cú dung tớch xi lanh t 2.000cm3 n 3. 000cm3 50 Loi cú dung tớch xi lanh trờn 3. 000cm3 60 b Xe ụ tụ ch ngi t 10 n di 16 ch, tr loi quy 30 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu Thụ ... bia hp = 20.000 1+45% = 20.000 1,45 Thu TTB lớt bia hp = 13. 7 93 x 45% = 6.207 (ng) = 13. 7 93 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Vớ d 3. 3: Quý II/2010, giỏ bỏn ca mt kột bia chai H Ni cha cú thu ... ri): a) -20 ,34 9 triu ng b) 81,081 triu ng c) 130 , 23 triu ng d) Tt c u sai 47 Bỏn nc 100.000 sn phm A vi n giỏ cha cú thu GTGT l 295.750 ng/sn phm, thu TTB 30 % Thu TTB l: 31 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu...
 • 36
 • 193
 • 1

Bài giảng Thuế Chương 4

Bài giảng Thuế Chương 4
... 36.000.000 - Thu TTB phi np: 36.000.000 x 65% = 23 .40 0.000 - Giỏ tớnh thu GTGT: 36.000.000 + 23 .40 0.000 = 59 .40 0.000 - Thu GTGT: 59 .40 0.000 x 10% = 5. 940 .000 (3) i vi hng húa, dch v dựng trao i, ... giỏ tớnh thu GTGT i vi cn nh trờn l: t - (6 triu ng x 100 m2) = 1 ,4 t ng - Thu GTGT u l 1 ,4 t ng x 10% = 140 triu ng Vớ d 4. 14: Cụng ty kinh doanh bt ng sn C bỏn mt cn bit th, giỏ ghi trờn hp ... (32.000 USD - 10.000 USD) x 17.000 ng = 3 74. 000.000 ng Ch-ơng 4: Thuế Giá Trị Gia Tăng + Giỏ tớnh thu GTGT l: Giỏ tớnh thu GTGT = 3 74. 000.000 ng + 10% = 340 .000.000 ng (15) i vi dch v cm , giỏ tớnh...
 • 92
 • 206
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 5

Bài giảng Thuế Chương 5
... tính thuế thu nhập doanh nghiệp Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối không vượt 15 tháng 5. 5.2 Phương pháp tính thuế 5. 5.2.1 Thu nhập tính thuế Thu ... tính thuế Ch-¬ng 5: ThuÕ Thu NhËp Doanh NghiÖp 5. 5.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế ... sơ khai thuế: quan thuế nơi doanh nghiệp tồ chức, cá nhân nước chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế Thời hạn nộp thuế: với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 5. 11 XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU...
 • 110
 • 203
 • 1

Bài giảng Thuế Chương 6

Bài giảng Thuế Chương 6
... thu/thỏng (triu ng) n 60 n 5 Trờn 60 n 120 Trờn n 10 10 Trờn 120 n 2 16 Trờn 10 n 18 15 Trờn 2 16 n 384 Trờn 18 n 32 20 Trờn 384 n 62 4 Trờn 32 n 52 25 Trờn 62 4 n 960 Trờn 52 n 80 30 Trờn 960 Trờn 80 35 ... Nam l 160 ngy; t ngy 01/01/2010 n 30/4/2010, ụng A cú mt ti Vit Nam 30 ngy Nh vy, Ch-ơng 6: Thuế Thu Nhập Cá Nhân nm 2009 ụng A khụng thi gian cú mt ti Vit Nam c xỏc nh l cỏ nhõn c trỳ ( 160 ngy ... cú: - Vn bn ngh hon thu theo mu s 01/HTBT ban hnh kốm theo Thụng t s 60 /2007/TT-BTC ngy 14 /6/ 2007 ca B Ti chớnh Ch-ơng 6: Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Bn chng minh th nhõn dõn hoc h chiu - T khai...
 • 81
 • 225
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 7

Bài giảng Thuế Chương 7
... khai nộp thuế 7. 4.4.2 Nộp thuế : Căn vào số thuế phải nộp ghi thông báo, đối tượng nộp thuế phải chủ động thực việc nộp thuế nơi thu tiền thuế (theo hương dẫn Chi cục thuế) 7. 4.5 Miễn giảm thuế Tạm ... nộp thuế Ch-¬ng 7: C¸c S¾c ThuÕ Kh¸c 7. 4.3 Căn phương pháp tính thuế 7. 4.3.1Đối với đất đô thị (thuộc Thành phố, thị xã, thị trấn) Căn tính thuế nhà đất là: Thuế nhà đất = Diện tích đất x Bậc thuế ... Ch-¬ng 7: C¸c S¾c ThuÕ Kh¸c 7. 1 THUẾ MÔN BÀI 7. 1.1 Khái niệm Thuế môn khoản thuế cố định đơn vị kinh doanh phải nộp theo năm tài nhằm trang trải phí quản lý hành Nhà nước đơn vị kinh doanh 7. 1.2...
 • 22
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hình học 7 chương 2bài giảng đại số 7 chương 4bài giảng đại số 7 chương 3bài giảng sinh lớp 7 chương 4bài giảng lịch sử 7 bài 30bài giảng lịch sử 7 bài 29bài giảng lịch sử 7 bài 28bài giảng lịch sử 7 bài 27bài giảng lịch sử 7 bài 26bài giảng lịch sử 7 bài 25bài giảng lịch sử 7 bài 24bài giảng lịch sử 7 bài 22bài giảng lịch sử 7 bài 21bài giảng lịch sử 7 bài 20bài giảng lịch sử 7 bài 19NỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớibao cao khao sat nha inbia bds copytieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụctính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013