ThS16 17 nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tại huyện hàm yên - tỉnh tuyên quang. .pdf

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện hàm yên - tỉnh tuyên quang. .pdf
... điện di, máy PCR 2.2.3 Địa điểm nghiên cứu - Thí nghiệm nuôi cấy in vitro thực phòng Công nghệ Tế bào- khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên - Thí nghiệm phân tích tiêu hóa ... truyền học, Công nghệ gen, khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên - Thí nghiệm nghiên cứu đồng ruộng thực phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên từ tháng 2/2008 đến 6/2008 Số ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hàm lƣợng protein lipit giống lạc nghiên cứu Để đánh giá chất lượng hạt giống lạc nghiên cứu, tiến hành phân tích hàm lượng...
 • 75
 • 640
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
... vi Vit Nam cõy cam snh cng cú th trng c khp ni trờn c nc ú cú mt s ni ni ting vi cõy cam nh: cam snh Bc Quang (H Giang), cam snh B H (Bc Giang), cam snh Hm Yờn (Tuyờn Quang) , cam snh ng bng sụng ... cht tt cú ting nc phi k n vựng cam ng bng sụng Cu Long, vựng cam Trung du nỳi phớa Bc vi nhiu ging cam c sn, cht lng nh: cam Yờn Bỏi, cam Bc Quang, quýt Bc Sn, cam snh Hm Yờn vi tng din tớch ... huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang - iu tra ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sn xut cam ti huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang - Nghiờn cu tuyn chn cõy cam u dũng qun th cam snh ti huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang S húa bi Trung...
 • 133
 • 548
 • 1

Nghiên Cứu Tuyển Chọn Cây Cam Ưu Tại Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Tuyển Chọn Cây Cam Ưu Tú Tại Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang
... vi Vit Nam cõy cam snh cng cú th trng c khp ni trờn c nc ú cú mt s ni ni ting vi cõy cam nh: cam snh Bc Quang (H Giang), cam snh B H (Bc Giang), cam snh Hm Yờn (Tuyờn Quang) , cam snh ng bng sụng ... cht tt cú ting nc phi k n vựng cam ng bng sụng Cu Long, vựng cam Trung du nỳi phớa Bc vi nhiu ging cam c sn, cht lng nh: cam Yờn Bỏi, cam Bc Quang, quýt Bc Sn, cam snh Hm Yờn vi tng din tớch ... huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang - iu tra ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sn xut cam ti huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang - Nghiờn cu tuyn chn cõy cam u dũng qun th cam snh ti huyn Hm Yờn tnh Tuyờn Quang 37 2.2.2 Phng...
 • 133
 • 165
 • 0

Nghiên Cứu Tuyển Chọn Cây Cam Ưu Tại Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang Rải Rác Ở Tại Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá Và Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Nghiên Cứu Tuyển Chọn Cây Cam Ưu Tú Tại Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang Rải Rác Ở Tại Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá Và Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
... vc nghiờn cu ca ti thuc huyn Ba B, tnh Bc Kn v huyn Thiu Hoỏ, tnh Thanh Hoỏ A Huyn Ba B, tnh Bc Kn 2.1 iu kin t nhiờn huyn Ba B, tnh Bc Kn 2.1.1 V trớ a lý Huyn Ba B nm phớa Tõy Bc ca tnh Bc ... THIU HO, TNH THANH HO V HUYN BA B TNH BC KN Chuyờn ngnh: Lõm hc Mó s: 60 62 60 LUN VN THC S CHUYấN NGNH LM HC Ngi hng dn khoa hc: TS Trn Th Thu H THI NGUYấN-2011 LI CAM OAN Tụi xin cam oan s liu ... B Huyn Thiu Hoỏ, tnh Thanh Hoỏ 29 2.3 iu kin t nhiờn huyn Thiu Hoỏ, tnh Thanh Hoỏ 29 2.3.1 V trớ a lý 29 2.3.2 a hỡnh 29 2.3.2 Khớ hu 30 2.4 Ti nguyờn t huyn Thiu Hoỏ, tnh Thanh Hoỏ 30 Chng MC...
 • 80
 • 264
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen ổi trong vườn cam để hạn chế bệnh vàng lá greening trên cây cam tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen ổi trong vườn cam để hạn chế bệnh vàng lá greening trên cây cam tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... vàng Greening cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen ổi vườn trồng cam đến việc xua đuổi rầy chồng cánh, hạn chế bệnh vàng greening vườn cam ... xuất cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen ổi khả xuất rầy chổng cánh vườn cam trồng giống bệnh xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu ... bệnh greening vườn cam quýt Với kết nghiên cứu cần phải tiến hành thí nghiệm trồng xen ổi vườn cam quýt để khắc phục bệnh vàng greening huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 2.2 Tình hình sản xuất nghiên...
 • 67
 • 578
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt có triển vọng tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt có triển vọng tại huyện hàm yên  tỉnh tuyên quang
... tình hình sinh trưởng, phát triển số giống cam quýt triển vọng huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang" 1.2 Mục đích nghiên cứu 6 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, khả sinh trưởng giống cam (cam B1, cam ... hậu), tình hình sản xuất cam Hàm Yên - Tuyên Quang - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển số giống cam trồng xã Yên Lâm - huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 3.2.2 Phương pháp nghiên ... đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng số giống cam Hàn Yên - Tuyên Quang 4.2.1 Đặc điểm hình thái giống giống cam 4.2.1.1 Đặc điểm hình thái tán giống cam Đặc điểm hình thái tán biểu thông...
 • 62
 • 2,614
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt và thử nghiệm trồng cam trên đất chu kỳ 2 tại huyện hàm yên- tỉnh tuyên quang

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt và thử nghiệm trồng cam trên đất chu kỳ 2 tại huyện hàm yên- tỉnh tuyên quang
... TRƢỜNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAM QUÝT VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG CAM TRÊN ĐẤT CHU KỲ TẠI HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60. 62. 01 ... hậu huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển số giống cam quýt thử nghiệm trồng cam đất chu kỳ huyện Hàm Yên- tỉnh Tuyên Quang Số hóa Trung tâm ... trưởng phát dục cam, quýt 16 1.3 Một số giống cam quýt trồng Việt Nam 17 1.3.1 Một số giống cam 17 1.3 .2 Một số giống quýt 19 1.4 Một số giống cam quýt trồng Tuyên Quang...
 • 121
 • 464
 • 1

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... suất số giống lúa thuộc loài phụ Japonica điều kiện vụ Xuân 2010 vụ Xuân 2011 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nhằm xác định giống lúa mang nhiều đặc tính tốt loài phụ Japonica ... nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất giống lúa Japonica vụ Xuân đất trồng 02 vụ lúa huyện - Nghiên cứu số đặc điểm sinh giống lúa thí nghiệm - Nghiên cứu đánh giá số khả chống chịu giống ... Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2010 vụ Xuân 2011 - Đánh giá số khả chống chịu giống lúa có triển vọng vụ Xuân 2010 vụ Xuân 2011 - Đánh giá khả cho suất chất...
 • 96
 • 164
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở trâu tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở trâu tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng trâu huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm tiên mao trùng trâu số xã thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Để ... Thái Nguyên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypamosomiasis) trâu huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác ... tập nghiên cứu, tới e hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều...
 • 59
 • 196
 • 0

Nghiên cứu phân vùng nhạy cảm môi trường tại huyện Ba Bể, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu phân vùng nhạy cảm môi trường tại huyện Ba Bể, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
... pháp nghiên cứu phân vùng nhạy cảm môi trường 4.2.1 Phân vùng nhạy cảm môi trường, môi trường huyện Ba Bể 4.2.1.1 Phương pháp luận phân vùng nhạy cảm môi trường huyện Ba Bể Vùng nhạy cảm môi trường ... môi trường khu vực nghiên cứu 3.3.3 Phân vùng nhạy cảm môi trường Ba Bể Xác định vùng nhạy cảm Dựa phương pháp luận, tiêu chí phân vùng nhạy cảm môi trường nghiên cứu xác định vùng nhạy cảm môi ... 4.2 Phân vùng nhạy cảm môi trường 41 4.2.1 Phân vùng nhạy cảm môi trường, môi trường huyện Ba Bể 41 4.2.1.1 Phương pháp luận phân vùng nhạy cảm môi trường huyện Ba Bể 41 4.2.1.2 Vùng...
 • 75
 • 147
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyện lục yên tỉnh yên bái

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyện lục yên tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VIẾT ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KĨ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CAM VINH TRỒNG TẠI HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI Ngành: Khoa học ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Kết nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học giống cam Vinh trồng huyện Lục Yên 46 3.1.1.Thời gian lộc khả sinh trưởng đợt lộc cam Vinh Lục Yên Yên Bái ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành giống cam Vinh – tuổi, cho ổn định trồng huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên...
 • 117
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện lục yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện lục yên, tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - TRI U VĂN ĐẠT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY NHUỘM MÀU THỰC PHẨM VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ CÂY NHUỘM THỰC PHẨM TẠI HUYỆN ... 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học số loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm thực phẩm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái + Thu thập loài sử dụng để nhuộm màu thực phẩm + Kỹ thuật ... loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm thực phẩm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái 54 5.1.2 Biện pháp bảo tồn, phát tri n đặc điểm sinh học số loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm...
 • 79
 • 301
 • 0

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... t Hot ng sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t Khoa hc k thut Khuyn nụng Sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t h gia ỡnh Xúa gim nghốo Bt bỡnh ng Sn xut phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t xó hi y ban ... gia ỡnh v xó hi, hot ng sn xut v hot ng tỏi sn xut [29] Vai trũ ca gii cú vai trũ ú l: Vai trũ sn xut, vai trũ tỏi sn xut, vai trũ cng ng: Vai trũ sn xut: ú l nhng cụng vic c ph n v nam gii m nhim ... v phỏt trin kinh t nụng thụn v ng thi cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ vai trũ ca ph n Ty phỏt trin kinh t h ti huyn Hm Yờn, tnh Tuyờn Quang cho nờn tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu vai trũ ca...
 • 130
 • 73
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
... tiễn phát triển DLST - Nghiên cứu tiềm du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái nhân tố ảnh hưởng tới huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - ... đẩy mạnh phát triển DLST Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng khách du lịch, tài nguyên du lịch sinh thái, chủ ... dân sống Hoà Bình lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình với mong muốn đóng góp phần tiếng nói giúp ban quản lý có điều chỉnh để phát triển ngày...
 • 11
 • 2,578
 • 26

Luận văn nghiên cứu tiêu thụ lâm sản phi gỗ tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu tiêu thụ lâm sản phi gỗ tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an
... hi n nghiên c u ñ tài Nghiên c u tiêu th lâm s n phi g t i huy n Con Cuông, t nh Ngh An 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.2 M c tiêu chung ð tài nghiên c u, ñánh giá th c tr ng tiêu th lâm s n phi ... Nghiên c u trình tiêu th s n ph m phi g tác nhân tham gia trình tiêu th lâm s n phi g t i huy n Con Cuông, t nh Ngh An 1.3.2 Ph m vi nghiên c u 1.3.2.1 Ph m vi v n i dung Do h n ch nghiên c u, ñ ... Ph m vi v không gian Trên ñ a bàn huy n Con Cuông, ñ tài l a ch n nghiên c u tình hình tiêu th lâm s n phi g t i xã th tr n là: Châu Khê, Môn Sơn, L c D Chi Khê th tr n Con Cuông, xã ñ u xã ñi...
 • 127
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tuyển chọn cây cam ƣu tú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnhluận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi tỉnh hoà bìnhđánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangluận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng namnghiên cứu thực trạng cây xanh đường phố tại quận liên chiểu – tp đà nẵng nhằm đề ra giải pháp phát triển bền vữngnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangkết quả nghiên cứu di thực cây trúc sào từ cao bằng về hòa bìnhnghiên cứu phục tráng giống cói bông trắng tại huyện nga sơn thanh hoánghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thôn tại huyện ý yên tỉnh nam địnhnghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộcnghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất tại huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triểnnghiên cứu hiện trạng xói lở bồi tụ bờ biển cửa sông tỉnh thanh hóaDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả