Giáo án Lịch sử 6 tuần 12 Trường THCS Lê Quý Đôn

Giáo án lịch sử 6 tuần 5

Giáo án lịch sử 6 tuần 5
... xuất giai cấp ? ? Cuộc sống sinh hoạt tầng lớp khác ? ? So sánh giai cấp nước cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây ? ? So sánh chế độ trò nước cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương ... Hoàng Đế Củng cố- Dặn dò: a/ Củng cố: - Nêu nguyên nhân hình thành quốc gia cổ đại phương tây so sánh với quốc gia cổ đại phương Đông ? - Em hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ ? b/ Dặn dò : - Các em nhà...
 • 2
 • 169
 • 0

Giáo án lịch sử 6 tuần 1 đến tuần 17

Giáo án lịch sử 6 tuần 1 đến tuần 17
... ……………………………………………………………………………… Duyệt: 9 /11 /2 015 ĐOÀN BẢO TRÂN 41 Tuần 14 Tiết 14 Ngày soạn: 12 /11 /2 015 Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA DÂN CƯ VĂN LANG I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: Làm cho HS ... ………………………………………………………………………………………… Tân Thạnh, ngày 19 tháng 10 năm 2 015 Ký, duyệt Tổ trưởng ĐOÀN BẢO TRÂN Ngày soạn: 23 /10 /2 015 Tuần 11 Tiết 11 Chương II: THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC : VĂN LANG – ÂU LẠC Bài 10 : NHỮNG CHUYỂN BÀIẾN ... C- Chủ nô chủ xưởng D- Chủ nô chủ lò Câu Người phương Đông sáng tạo lịch năm có tháng? A- 10 tháng C- 12 tháng B- 11 tháng D- 13 tháng Câu Công trình Kim Tự Tháp xây dựng đâu? A- Ai Cập C- Hi...
 • 55
 • 191
 • 0

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn lịch sử khối 11 của trường chuyên QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn lịch sử khối 11 của trường chuyên LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN
... Nêu kiện nước Đông Nam Á năm 1945, 1967, 1976 Hiện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á cần 2,5 làm để bảo vệ hòa bình an ninh khu vực? a Các kiện nước Đông Nam Á năm 1945, 1967, 1976 - Năm 1945: Chớp ... ninh khu vực Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á cần: - Tôn trọng nghiêm túc thực nguyên tắc Hiệp ước Bali 2/1976, vào Công ước Luật biển năm 1982 Liên Hợp Quốc, tuyên bố cách ứng xử bên biển Đông (DOC), ... góp) - Tìm tòi, thử nghiệm (đề xướng thực hiện) khuynh hướng cứu nước cho dân tộc PTCV thất bại, phương thức đấu tranh truyền thống không hoàn thành sứ mệnh lịch sử - Đề xuất hình thức đấu tranh...
 • 7
 • 767
 • 13

TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống nhằm Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông trong dạy học môn Giáo dục công dân ở lớp 12 trường THPT Quý Đôn Hà Tĩnh

TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống nhằm Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông trong dạy học môn Giáo dục công dân ở lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn Hà Tĩnh
... CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG NHẰM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn GDCD trường ... chọn: “Sử dụng phương pháp dạy học tình nhằm Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông qua dạy học môn Giáo dục công dân làm tiểu luận khoa học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở tìm hiểu sở lý luận ... động dạy học giáo dục giới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực (trong phương pháp dạy học tình huống) việc làm cần thiết giáo viên dạy môn Giáo dục công dân 1.3 Xuất phát từ thực trạng dạy...
 • 23
 • 241
 • 0

Giáo án lịch sử 6

Giáo án lịch sử 6
... vũng) l nm ( 360 ngy) Ngi xa ó tớnh thi gian nh th no? m lch: Cn c vo s di chuyn ca Mt trng xung quanh Trỏi t Cỏc em bit trờn th gii hin cú nhng cỏch tớnh (1 vũng) l nm (t 360 365 lch chớnh no? ... Trỏi t (1 vũng) l 360 ngy, c chia thnh 12 thỏng, vi mựa: Xuõn, H, Thu, ụng, mi thỏng cú 29 hoc 30 ngy - Dng lch l qui lut ca Trỏi t quay xung quanh Mt Tri (1 vũng) l 360 - 365 ngy, chia thnh 12 ... Trỏi t xung quanh HS tr li: Mt Tri (1 vũng) l nm ( 365 - m lch: da vo s di chuyn ca Mt Trng xung ngy+1/4 ngy) nờn h xỏc nh quanh Trỏi t vũng) l nm ( 360 ngy) thỏng cú 30 hoc 31 ngy, riờng - Dng lch:...
 • 83
 • 1,216
 • 16

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14
... nhán dán ta? Phong tro cọ tạc âäüng gç âäúi våïi phong tro ca c nỉåïc? + Phong tro Xä viãút Nghãû - Ténh cho tháúy tinh tháưn dng cm ca nhán dán ta, sỉû thnh cäng bỉåïc âáưu cho tháúy nhán dán ... nghéa ca nhán dán H Näüi â cäø v tinh tháưn nhán dán c nỉåïc âỉïng lãn âáúu tranh ginh chênh quưn - HS âc SGK v nãu: Tiãúp sau HS âãún lỉåüt Hú (23-8), räưi Si Gn ( 25- 8) v âãún 28-8-19 45, cüc täøng ... trỉåïc låïp chênh quưn åí q hỉång ta nàm 19 45? Hoảt âäüng NGUN NHÁN NGHÉA THÀÕNG LÅÜI CA CÜC CẠCH MẢNG THẠNG TẠM + Vç nhán dán ta ginh âỉåüc thàõng + Nhán dán ta ginh âỉåüc thàõng låüi låüi Cạch...
 • 13
 • 504
 • 0

Giáo án lịch sử 4 tuần 32

Giáo án lịch sử 4 tuần 32
... Nụi Ngỉû Âäưi Bảch M Âäưi Thiãn Án -Vãư ngỉåìi Sáu làõng Tçnh cm - 3em âc SGK/68 V.Täøng kãút- Dàûn d:(1ph)ì : Kinh thnh HÚ l mäüt cäng trçnh sảng tảo ca nhán dán ta Ngy 11.12.1993, UNESCO â ... xáy dỉûng kinh thnh Hú ? V nãu nhỉỵng kiãún trụcâäüc âạo ca kinh thnh ? ( Huy âäüng hng chủcvản dán v lênh phủc vủ , Cạc loải váût liãûu :âạ, gä,ù väi, gảch , ngọi tỉì mi miãưn âáút nỉåïc âỉåüc...
 • 3
 • 562
 • 1

Giáo án Lịch sử 4 tuần 31

Giáo án Lịch sử 4 tuần 31
... đảo nước ta? - Nhận xét tiết học - 1-2 HS đọc ghi nhớ * Bài sau: Khai thác khoáng sản hải sản vùng biển Việt Nam LỊCH SỬ (32): KINH THÀNH HUẾ I Mục tiêu: Học xong HS biết: - Sơ lược trình xây dựng; ... tập học sinh III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A/Bài cũ - GV nêu câu hỏi: - Sau lên hoàng đế Nguyễn Ánh -2 HS lên thực yêu lấy hiệu gì? Kinh đô đóng đâu? cầu ... tầm kinh thành Huế Hoạt động : Vẻ đẹp - Yêu cầu tổ cử đại diện đóng vai kinh hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu thành Huế kinh thành Huế - Gv tổ chức nhóm tham quan -HS nhóm thực góc trưng...
 • 3
 • 1,048
 • 3

Giáo án Lịch sử 4 tuần 34

Giáo án Lịch sử 4 tuần 34
... Phiếu kiểm tra III Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gv phát kiểm tra HS làm Bài kiểm tra - Hs suy nghĩ làm Thời gian 40 phút Đánh dấu x vào trước câu trả lời Dãy nói Hoàng ... tế - du lịch lớn nước Trồng lúa nước hoạt động sản xuất chủ yếu cuả người dân ĐB Nam Bộ Nước ta có vùng biển rộng lớn phân biển Đông Hoạt động sản xuất người dân quần đảo đánh bắt cá Khoáng sản...
 • 2
 • 2,432
 • 3

Toàn bộ giáo án Lịch Sử 6

Toàn bộ giáo án Lịch Sử 6
... lÝJÞÜ=_é×A¢fv(šÏ‹÷°zäSlÂé)–@äÊÜ‚ºd-ÿr£=ŒnNlÌïû¾/ØƯ¦'C-p>÷nH˜8ÝHÌš-x„CƯ°-T (6 •_gß_R¶e: µ™¸Ýỵ›a8v6k¡ ý0B @×…é—Áè²à8U=|ʧi  ‹€µ¨{Øð´Ỵ§€© 6$ ªjß–F†: 6 |êhCfÁ9‘n÷tÜỊơĵŠ˜{UžùÙ‘ƯYy|Ĩ˜Vkvl.ºYcc užv0¼ê Ä‚†n}Õ%ỉ…¤{V0Ị’~·Ï=8{KÜ=fW`õqĨ|…CV...
 • 15
 • 650
 • 0

Giáo án Lịch sử 6

Giáo án Lịch sử 6
... phần lòch sử giới lớp Bước 5: Hướng dẫn học tập n tập lại kiến thức lòch sử giới Đọc trước tìm hiểu soạn Tuần Tiết CT NS 25.11.2004 ND PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM CHƯƠNG 1: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC ... -Toán học :giỏi số học hình học tì số 0, số pi = 3,14 -Kiến trúc :Kim Tự Tháp Ai Cập, thành Pipalon -Phương Tây : sáng tạo lòch Sáng tạo bảng chữ :abcd -Khoa học rực rỡ : Toán học, Vât lý, Sử, ... Roma -Họ sáng tạo lòch dương ? -Họ sử dụng chữ viết nào? -Hệ chữ có abc -Người Hylạp Rôma có thành tựu khoa học -Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, ? thiên văn, vât lý, triết học, sử học, đòa...
 • 36
 • 442
 • 5

Giáo án Lịch Sử 6

Giáo án Lịch Sử 6
... Hoạt động 1: LỊCH SỬ LÀ GÌ ? - Ở cấp I, em học tiết học lòch sử môn” Tự nhiên xã hội “ thường nghe sử dụng từ “ lòch sử “ em hiểu lòch sử - Là diễn ? ra, … - Cho Hs xem băng ... nên - Các em nghe nói lòch sử, học lòch sử, học lòch sử nột nhu cầu thiếu - Lòch sử khoa học tìm hiểu dựng lại toàn họat động người xã hội loài người khứ - Học lòch sử để hiểu cội nguồn dân tộc, ... động 3: DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT VÀ DỰNG LẠI LỊCH SỬ ? - Đặc điểm môn lòch sử kiện lòch sử xảy không diễn lại, làm thí nghiệm môn khoa học khác Cho nên lòch sử phải dựa vào tài liệu chủ yếu để khôi...
 • 10
 • 346
 • 0

Giáo án lịch sử 6

Giáo án lịch sử 6
... dùng lịch chung lịch ? cách ơng lịch đợc hoàn tính lịch nh nào? Ghe G g.thích chỉnh - Gọi G thích: lịch ta (âm - dơng lịch) dùng công lịch sinh hoạt - Công lịch lấy dân gian- Lịch tây đựơc sử dụng ... gian lịch sử Ngày soạn: GV: Trơng Hồng Quang Trờng THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dơng Giáo án: Lịch sử Ngày dạy: A/ Mục tiêu học: - Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử, ... Lê Hồng Phong TP Hải Dơng Giáo án: Lịch sử 3/ Sơ kết bài: Xác định thời gian nguyên tắt trình lịch sử Do n/c ghi nhớ xác định thời gian từ thời xa xa ngời sáng tạo lịch, tức có cách tính xác...
 • 85
 • 525
 • 5

giao an lich su 6 ( tron bo)

giao an lich su 6 ( tron bo)
... Nói lên tài năng, công sức & đại (* ) p/tr trí tuệ ngời hồi đó, làm cho p/tr sau 4.Củng cố: (5 ) ? Những đặc điểm sau Ngời tối cổ (khoanh tròn ), & Ng/ tinh khôn (khoanh vuông) a Khi ngả ngời phía ... quý thời gian; ý thức tính xác, khoa học B Chuẩn bị: - Giáo viên: Lịch treo tờng; Tranh ảnh liên quan - Học sinh: Sách vở, đọc trớc C - Hoạt động dạy- học: Tổ chức lớp (1 ) Kiểm tra: (4 ) ? Lịch ... cố: (5 ) - Làm tập 1, SGK trang ? Một bình gốm đợc chôn dới đất năm 1875 tcn Nó nằm dới đất 3878 năm Hỏi năm ngời ta đào lên .(2 003) ? Nói 2000 năm tcn- nh cách ngày năm .(4 007 năm) Về nhà: (2 )...
 • 14
 • 805
 • 10

Giáo án lịch sử 6 tiết 1 -26

Giáo án lịch sử 6 tiết 1 -26
... THCS Đại Hà 17 Giáo án lịch sử - Năm học 2007- 2008 Ngày soạn :20 /10 /20 06 Ngày giảng:24 /10 /20 06 Tiết Bài7 Ôn tập AMục tiêu cần đạt: 1, Về kiến thức : HS nắm đợc kiến thức phần lịch sử giới cổ đại ... 2008 Ngày soạn : 26/ 10 /20 06 Ngày giảng :1/ 11/ 2002 Tiết Làm tập lịch sử A,Mục tiêu cần đạt: -Giúp hs nắm vững kiến thức lịch sử giới cổ đại -Vận dụng kiến thức học để làm số tập lịch sử B,chuẩn bị ... Tây Soạn ngày: 5 /10 /20 06 Ngàygiảng :10 /10 /20 06 Tiết5 Phạm Thị Thuỳ - Trờng THCS Đại Hà 10 Giáo án lịch sử - Năm học 2007- 2008 Bài Các quốc gia cổ đại Phơng tây A)Mục tiêu cần đạt 1. Về kiến thức:...
 • 67
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 6 bài 12 nước văn langgiáo án lịch sử 7 bài 12giáo án lịch sử 8 bài 12giáo án lịch sử 9 bài 12giáo án lịch sử 10 bài 12giáo án lịch sử 11 bài 12giáo án lịch sử 6 bài 17giao an lich su 6 van hoa co daitai lieu giao an lich su 6 bai 6 van hoa co dai 3 cotgiáo án lịch sử 6 bài 21giáo án lịch sử 6 2013giáo án lịch sử 6 bài 20giáo án lịch sử 6 mới nhấtgiáo án lịch sử 6 bài 27giáo án lịch sử 6 học kì 2C c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 33. ôi, ơiQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗiHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Namphu luc 1. bang tong hop va so sanh