cải tạo mở rộng lưới điện truyền tải có xét đến khả năng tải

TÍNH TOÁN bù KINH tế CHO lưới điện PHÂN PHỐI xét đến sự PHÁT TRIỂN của PHỤ tải

TÍNH TOÁN bù KINH tế CHO lưới điện PHÂN PHỐI có xét đến sự PHÁT TRIỂN của PHỤ tải
... măPSS/ADEPTăvƠo tính toán cho l iăđi n phân ph i Các tính nĕngăchínhănh : - Tính toán ch đ xác l p c a h th ngăăđi n pha dây pha dây - Tính toán lo i ngắn m ch h th ng - Tính toán xácăđịnh vị trí t - Tính toán tìmăđi ... ng ki u t đ ng - Vị trí lắpăđặt t áp m ngăđi n tính đ n ch đ công su t; t p trung, nhóm, c c b , k t h păhaiăph - V nguyên tắc, lýăt ngăánăsauăcùng ng nghĩaălƠ ápăd ... ng cho tr ngăh păs d ngăn b ăt Từănh ngăk tăqu ăđư tính toán đ ta th ăsuyăraătr (2.26) că ătrênă ngăv iăs ăl ngăt tĕngădần,ă ngăh pătổngăquát năn iăt bù, ăđ ăvi tăbi uăth c tính đ...
 • 86
 • 171
 • 0

Tính toán cọc ngàm trong đá xét đến khả năng chịu tải trọng ngang của các lớp đất bên trên

Tính toán cọc ngàm trong đá có xét đến khả năng chịu tải trọng ngang của các lớp đất bên trên
... tích cọc ngàm đá chịu tải trọng ngang kể đến ảnh hưởng lớp đất bên Hướng kết nghiên cứu: - Phân tích ứng xử cọc ngàm đá chịu tải ngang xét tới lớp đất bên - Trong móng cọc chịu tải ngang ngàm ... - Đánh giá khả chịu tải trọng ngang cọc nhồi ngàm vào đá kể đến sức chịu tải ngang lớp đất bên - Xác định nội lực chuyển vị cọc nhồi ngàm vào đá kể đến sức chịu tải ngang lớp đất bên Nhiệm ... pháp xác định sức chịu tải ngang cọc ngàm đá 2.1 Khả chịu tải ngang cọc ngàm đá 33 2.1.1 Khả chịu tải ngang thân kết cấu cọc 33 2.1.2 Khả chịu tải ngang hốc đá cọc 35 ngàm đá 2.2 Phương pháp...
 • 94
 • 534
 • 2

Qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn điện phân tán và giá điện

Qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện có xét đến khả năng tham gia của nguồn điện phân tán và giá điện
... CHNG QUI HOCH H THNG CUNG CP IN XẫT N KH NNG THAM GIA CA CC LOI NGUN IN PHN TN 67 3.1 t 67 3.2 S v qui trỡnh tớnh toỏn qui hoch HTCC xột n c im cụng ngh ca DG 68 3.3 Qui ... Bng 3.15 Khai bỏo bin v tham s ca MCSD xột n kh nng tham gia ca TN 86 Bng 3.16 Khai bỏo bin v tham s ca MHCD xột n kh nng tham gia ca TN 88 Bng 3.17 Tham s ca TN ... 3.4.4 Nhn xột 91 3.5 Qui hoch HTCC xột n kh nng tham gia ca nhiu loi DG 92 3.5.1 Xõy dng mụ hỡnh toỏn qui hoch HTCC xột n kh nng tham gia ca nhiu loi DG 93 3.5.1.1...
 • 166
 • 148
 • 0

Qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn điện phân tán và giá điện (TT)

Qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện có xét đến khả năng tham gia của nguồn điện phân tán và giá điện (TT)
... CHƢƠNG QUI HOẠCH HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN XÉT ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA CÁC LOẠI NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN Equation Section 3.1 Đặt vấn đề Mỗi DG đặc điểm riêng phụ thuộc công nghệ sử dụng nguồn lượng ... đây, qui hoạch HTCCĐ cần xem xét thêm số vấn đề khả tham gia DG với nguồn lượng sơ cấp khác yếu tố liên quan đến TTĐ giá điện, ĐTPT… 1.3 Nguồn điện phân tán 1.3.1 Tổng quan nguồn điện phân tán ... bước qui hoạch HTCCĐ xét đến khả tham gia DG, ĐTPT ngày điển hình đặc tính giá điện Trên sở đó, xây dựng mô hình cho phép xét đến khả tham gia DG theo đặc trưng công nghệ riêng phụ thuộc nguồn...
 • 33
 • 121
 • 0

đề tài ' phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - mỏ than cọc sáu”

đề tài ' phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - mỏ than cọc sáu”
... CI TO V M RNG KHAI THC KINH DOANH THAN- M THAN CC SU A GII THIU D N Tờn d ỏn: D ỏn: Ci to v m rng khai thỏc kinh doanh than - m than Cc Sỏu Ch d ỏn v a ch liờn lc Ch d ỏn: CễNG TY THAN CC SU a ... - Lp rỏp thit b lũ - Nguy c tớch t kim loi nng - Khai thỏc than trm tớch mt v mụi trng - Bc xỳc, chuyn than nc - Sa cha, bo dng xe, - Ting n, rung mỏy múc thi mỏy cụng, ti - Rỏc thi sinh hot ... trỡ v m rng khai thỏc kinh doanh than - m than Cc Sỏu, cỏc mụi trng cn t nhng nm ti nh sau: - Hn ch s phỏt tỏn bi, ting n trờn khai trng v trờn cỏc tuyn ng chuyn than qua khu dõn c - X lý trit...
 • 95
 • 338
 • 0

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - HÌNH ĐƯỜNG DÂY, KHẢO SÁT VẬN HÀNH ppt

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - MÔ HÌNH ĐƯỜNG DÂY, KHẢO SÁT VẬN HÀNH ppt
... III: MÔ HÌNH ĐƯỜNG DÂY -KHẢO SÁT VẬN HÀNH 3.1 Mở đầu 3.2 Truyển tải điện ba pha 3.3 Đường dây chuyển tải ngắn 3.4 Đường dây có chiều dài trung bình 3.5 Đường dây tải điện dài 3.6 Tính toán vận hành ... 200Km Đường dây trung bình hình hóa hình Pi T với số tương ứng  Z + 02 Jan 2011 hình Pi hình T 3.4ĐƯỜNG DÂY CÓ CHIỀU DÀI TRUNG BÌNH I P Z =R + jX MÔ HÌNH П + +  UP  Y U N - - ZY A ... cuối đường dây: Z = z0l 02 Jan 2011 2 3.6 TÍNH TOÁN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐiỆN - Tính toán đường dây ngắn từ kiện từ đầu nhận Các thông số đươc biết từ đầu nhận: + điện áp - Tính toán đường...
 • 10
 • 1,642
 • 26

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo, mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc trên địa bàn thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo, mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc trên địa bàn thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.
... nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định dự án cải tạo, mở rộng nhà máy Phân đạm Bắc địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sau thời ... Hinh em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định dự án cải tạo, mở rộng nhà máy Phân đạm Bắc địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục ... đích - Điều tra đánh giá vướng mắc, tồn việc thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB tái định Nhà nước thu hồi đất dự án cải tạo nhà máy phân đạm Bắc địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang -...
 • 69
 • 108
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn qua địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn qua địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I LÊ VĂN TRUY N ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH B I HƯ NG, H TR VÀ TÁI ð NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T ð TH C HI N D ÁN ... c s quan tâm c a Chính ph , T nh y, UBND t nh B c Giang phê t d án c i t i, m r ng ñư ng 398 ch y qua ñ a bàn huy n Yên Dũng, thành ph B c Giang, Tân Yên, Yên Th Tuy n ñư ng có vai trò quan ... a t nh B c Giang nói chung huy n Tân Yên nói riêng Xu t phát t th c t ñ tài nghiên c u: "ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t ñ th c hi n d án c i t o,...
 • 127
 • 238
 • 0

Đề tài phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than mỏ than cọc sáu

Đề tài phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than  mỏ than cọc sáu
... Giới thiệu tóm tắt dự án Cải tạo mở rộng Khai thác kinh doanh than- mỏ than cọc sáu a Giới thiệu dự án Tên dự án: Dự án: Cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - mỏ than Cọc Sáu Chủ dự án địa ... Kinh tế môi trờng - K44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng III đánh giá tác động môi trờng hiệu kinh tế môi trờng dự án cải tạo mở rộng khai thác than- mỏ than Cọc Sáu A đánh giá tác động môi ... trình hoạt động, trạng khai thác mỏ than Cọc sáu dự án Cải tạo mở rộng sản xuất kinh doanh than mỏ than cọc sáu I Lịch sử thăm dò khai thác: Lịch sử thăm dò Mỏ than Cọc Sáu đợc phát v khai thác từ...
 • 85
 • 120
 • 0

Tổ chức thi công - công trình: Cải tạo, mở rộng công ty xổ số kiến thiết phú yên

Tổ chức thi công - công trình: Cải tạo, mở rộng công ty xổ số kiến thiết phú yên
... tư: Công Ty Xổ Số Kiến Thi t Phú Yên - ơn vò thi t kế : Trung tâm tư vấn xây dựng Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số -Tư vấn giám sát :Công ty cổ phần tư vấn,ø thi t kế xây dựng Phú Yên - Đơn vò thi công ... cho công tác thi công liên hệ - Đồng thời co ùdự phòng máy phát điện đề phòng cố điện 2.4 BIỆN PHÁP THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THI T PHÚ YÊN * Trình tự thi công - Thi công ... 2.1 Giới thi u công trình 2.1.1 Vò trí qui mô công trình: - Được giới thi u công ty, em thực tập Công trình Công ty Xổ Số Kiến Thi t Phú Yên Đòa điểm : Phường Thành Phố Tuy Hoà - Gói thầu - Chủ...
 • 36
 • 501
 • 4

Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy 500 giường điều trị nội trú

Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy mô 500 giường điều trị nội trú
... tóm tắt dự án 1.1 Tên dự án: Đầu xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy 500 giường điều trị nội trú 1.2 Chủ dự án: Bệnh viện 71 Trung ương - Đại diện: Ông Doãn Trọng ... xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy 500 giường điều trị nội trú; - Quy t định số: 294/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá việc cấp ... sàng + Đầu xây dựng hạng mục, nâng cấp, mở rộng bệnh viện quy 500 giường điều trị nội trú - Từ năm 2010 đến năm 2020: + Đầu xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng, hệ thống tổ chức bệnh viện theo...
 • 75
 • 639
 • 2

Phân tích những tác động môi trường vàđánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dựán cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - mỏ than Cọc Sáu

Phân tích những tác động môi trường vàđánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dựán cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - mỏ than Cọc Sáu
... khai trng nờn cn phi c cng c v xõy dng li III GII THIU TểM TT D N CI TO V M RNG KHAI THC KINH DOANH THAN- M THAN CC SU A GII THIU D N Tờn d ỏn: D ỏn: Ci to v m rng khai thỏc kinh doanh than - ... - Lp rỏp thit b lũ - Nguy c tớch t kim loi nng - Khai thỏc than trm tớch mt v mụi trng - Bc xỳc, chuyn than nc - Sa cha, bo dng xe, - Ting n, rung mỏy múc thi mỏy cụng, ti - Rỏc thi sinh hot ... sng li i mỏng ga B bỏn TT Ca ễng Than cỏm 0-1 00mm Nht tn thu than Sng phõn loi 35 v 15 (18) Sng song tnh a=100 Than NK1 +100mm Than +50 t sng Gc Thụng +35mm Nghin -1 5mm Than cỏm 1 5-3 5mm 0-1 5mm Sng...
 • 92
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tảimột số phương pháp quy hoạch toán học mở rộng lưới điện truyền tảiđề tài thiết kế cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thành phố hưng yêntỉnh hưng yênkèm bản vẽlưới điện truyền tảicải tạo mở rộngmở rộng lưới điệnsơ đồ lưới điện truyền tảitài liệu lưới điện truyền tảitong quan ve bu cong suat phan khang tren luoi dien truyen tai va phan phoihiện tượng đảo pha phản xạ sóng trên lưới điện truyền tảiquy định về lưới điện truyền tảilưới điện truyền tải là gìlưới điện truyền tải có cấp điện ápđầu tư xây dựng cải tạo mở rộng nâng cấp bệnh viện 71 trung ương quy mô 500 giường điều trị nội trúđề cương lưới điện truyền tải và phân phốiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấm