Các nhân tố đo lường giá trị thương hiệu máy tính xách tay tại thị trường thành phố Biên Hòa

Các nhân tố đo lường giá trị thương hiệu máy tính xách tay tại thị trường tp.Biên Hòa

Các nhân tố đo lường giá trị thương hiệu máy tính xách tay tại thị trường tp.Biên Hòa
... thương hiệu, giá trị thương hiệu mô hình giá trị thương hiệu, giới thiệu đề tài thị trường MTXT, giả thuyết mô hình nghiên cứu giá trị thương MTXT 2.1 Thương hiệu, giá trị thương hiệu 2.1.1 Thương ... LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU .9 2.1 Thương hiệu, giá trị thương hiệu 2.1.1 Giá trị thương hiệu sản phẩm 2.1.2 Giá trị thương hiệu 12 2.2 Giá trị thương hiệu MTXT ... yếu tố thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính khách hàng cảm nhận đánh giá giá trị thương hiệu máy tính xách tay - Đo lường mức độ khách hàng tác động nhân tố giá trị thương hiệu máy tính xách...
 • 138
 • 139
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY TẠI THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY TẠI THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH
... việc đo lƣờng giá trị thƣơng hiệu MTXT đề tài mẻ Do vậy, nghiên cứu tập trung vào việc đo lƣờng giá trị thƣơng hiệu MTXT, cụ thể nghiên cứu thị trƣờng Tp Hồ Chí Minh Nghiên cứu dựa thành phần giá ... giá trị thƣơng hiệu máy tính xách tay đo lƣờng cụ thể thị trƣờng TP Hồ Chí Minh, điểm đề tài Ngoài ra, đề tài nghiên cứu cảm nhận thƣơng hiệu nhân tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu nhóm khách ... thƣơng hiệu máy tính xách tay thị trƣờng Tp HCM” 1.2 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu: Phân tích thành phần giá trị thƣơng hiệu máy tính xách tay Xác định mối quan hệ giá trị thƣơng hiệu...
 • 149
 • 333
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN VÀ KHUYẾN MÃI BẰNG QUÀ TẶNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN VÀ KHUYẾN MÃI BẰNG QUÀ TẶNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... tr c n c a u máy tính xách tay Gi thuy nv c i tiêu dùng v i qu ng cáo tr c n c a u máy tính xách tay Gi thuy ng c m nh n v c i tiêu dùng v i qu ng cáo tr c n c a u máy tính xách tay 2.7.2 ng ... t v thành ph n giá tr hi u c a máy tính xách tay t i TP.HCM K t qu cho th y c i tiêu dùng v i qu ng cáo tr c n khuy n b ng quà t ng m thu n chi u v i thành ph n c a giá tr u máy tính xách tay ... ng cáo tr c n khuy n b ng quà t n giá tr hi u máy tính xách tay c i tiêu dùng t i TP.HCM 24 2.7.1 ng c a qu ng cáo tr c n giá tr u máy tính xách tay 25 2.7.2 ng c a khuy n b ng quà...
 • 140
 • 148
 • 0

tiểu luận: CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU COCACOLA

tiểu luận: CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU COCACOLA
... TRỊ THƯƠNG HIỆU Các nhân tố tạo nên giá trị thương hiệu Coca Cola 3.Sự liên kết sản phẩm 4.Trụ sở Coca cola 5.Đối thủ cạnh tranh Nhóm – Lớp Marketing 50A Page QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Các nhân tố tạo ... Marketing 50A Page QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Các nhân tố tạo nên giá trị thương hiệu Coca Cola Mỗi người tiêu dùng có đánh giá khác cho sản phẩm hay dịch vụ- giá trị cảm nhận Giá trị cảm nhận khái niệm ... tới bí mật công nghệ quyền thương hiệu Khi có tay công thức Coca-Cola, điều đầu Nhóm – Lớp Marketing 50A Page 12 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Các nhân tố tạo nên giá trị thương hiệu Coca Cola tiên Asa Candler...
 • 14
 • 627
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI TPHCM

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌ THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI TPHCM
... phụ thuộc: Xu hướng lựa chọn thương hiệu MTXT sinh viên - Các biến độc lập: Chất lượng cảm nhận, Giá trị cảm xúc cảm nhận, Giá trị xã hội cảm nhận, Giá cảm nhận, Giá trị tri thức cảm nhận 2.4.1 ... xúc cảm nhận Sweeney Soutar (2001) 19 Chất lƣợng cảm nhận H1 Giá trị cảm xúc cảm nhận H2 Giá trị xã hội cảm nhận H3 Xu hƣớng lựa chọn thƣơng hiệu MTXT H4 Giá cảm nhận H5 Giá trị tri thức cảm nhận ... Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN ĐẾN XU HƢỚNG LỰA CHỌN THƢƠNG HIỆU MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” công trình...
 • 109
 • 175
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA TRÁI CÂY AN TOÀN TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA TRÁI CÂY AN TOÀN TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... không? T doanh 1.2 M c tiêu nghiên c u trái an toàn 1.3 ng ph m vi nghiên c u an toàn 1.4 tháng ( 8/2013 - 9/2013) u ngu n d li u - : n an toàn trái an toàn -7 trái an toàn 1.5 Các nghiên c ... quan sát an toàn tiêu dùng hay không, , etGAP, EuroGAP, GlobalGAP, v.v kinh doanh hàng trái an toàn 1.7 K tc tài C ý nghi l an toàn 3: trái an toàn 4: ng Phân tích , mô trái an toàn 2.1 lý ... Giá rau an toàn Hành vi tiêu dùng rau an toàn Hình 2.10 and Nakayasu, 2005 2.2.2 Mô hình nghiên c ngh and Sundqvist (2005), Dickieson and Arkus (2009) 21 and Sundqvist ( bè Tùy TCAT nh mua Dickieson...
 • 120
 • 529
 • 6

Slide đo lường giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng cá nhân tại TP huế

Slide đo lường giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng cá nhân tại TP huế
... GIÁ CỦA kh CÁ NHÂN TẠI TP HUẾ ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HiỆU FPT Đánh giá chung KH nhân TP Huế giá trị thương hiệu FPT KH chưa thực đánh giá cao giá trị thương hiệu FPT ... cao giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng nhân TP Huế ĐẶT VẤN ĐỀ  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc đo lường giá trị thương hiệu FPT thông qua đánh giá khách hàng nhân ... ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Huế Đo lường giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng nhân TP Huế Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu FPT TP Huế Kết luận kiến nghị...
 • 40
 • 591
 • 2

Đo lường giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng cá nhân tại TP huế

Đo lường giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng cá nhân tại TP huế
... giá khách hàng nhân giá trị thương hiệu FPT TP Huế để từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu FPT TP Huế • Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể đặt sau: - Đo lường, phân tích giá ... khác biệt đánh giá nhóm khách hàng khác yếu tố cấu thành nên giá trị thương hiệu FPT TP Huế - Xây dựng giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu FPT dựa vào khách hàng nhân TP Huế • Câu hỏi ... - Khách hàng nhân TP Huế đánh giá trị thương hiệu FPT? - Giữa yếu tố thang đo giá trị thương hiệu có mối quan hệ nào? - Có khác biệt đánh giá nhóm khách hàng khác yếu tố cấu thành nên giá trị...
 • 84
 • 809
 • 14

đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng điều tra thực tế tại thị trường ô việt nam

đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng điều tra thực tế tại thị trường ô tô việt nam
... Hiện giá trị thương hiệu nghiên cứu dựa hai giác độ chính: giác độ tài giác độ khách hàng Nghiên cứu đề cập giá trị thương hiệu giác độ khách hàng Theo Aaker (1991), giá trị thương hiệu dựa vào khách ... Trung thành thương hiệu (α = 795; CR = 798; AVE = 499) BL1: Tôi mua ô thương hiệu X miễn cho hài lòng BL2: Ô mang thương hiệu X lựa chọn BL3: Tôi chờ mua ô thương hiệu X sẵn BL4: Tôi trung ... với thương hiệu cạnh tranh BAS2: Thương hiệu X thương hiệu ô cao cấp thị trường BAS3: Tôi tôn trọng ngưỡng mộ người sở hữu X BAS4: Tôi yêu mến tin tưởng công ty tạo sản phẩm có thương hiệu...
 • 9
 • 508
 • 6

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC TRUNG TÂM LÀM ĐẸP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.PDF

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC TRUNG TÂM LÀM ĐẸP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.PDF
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Trung ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC TRUNG TÂM LÀM ĐẸP TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản ... Kinh Doanh Mã số:60340102 LUẬN V N TH C SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Văn Tân Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 ...
 • 101
 • 169
 • 0

Đo lường giá trị thương hiệu(Phần 1) ppt

Đo lường giá trị thương hiệu(Phần 1) ppt
... “vô hình” 3 Giá trị xã hội thương hiệu Giá trị kinh tế thương hiệu người sở hữu ngày chấp nhận cách rộng rãi giá trị xã hội thương hiệu không rõ ràng Liệu thương hiệu có tạo giá trị cho khác ... nội công ty Sau thành công này, năm 1988, RHM ghi nhận giá trị thương hiệu hai dạng Giá trị thương hiệu mua lại (Acquired brands) Giá trị thương hiệu tự tích lũy (internally generated brands) ... dù giá trị thương hiệu chiếm đến 70% giá trị thị trường công ty Ngoài có số vấn đề liên quan đến chất lượng định giá thương hiệu Một số công ty sử dụng cách tiếp cận đặc trưng việc định giá thương...
 • 13
 • 509
 • 0

tài liệu quản trị thương hiệu - phần 8 phát triển hệ thống quản lý và đo lường giá trị thương hiệu

tài liệu quản trị thương hiệu - phần 8 phát triển hệ thống quản lý và đo lường giá trị thương hiệu
... lược dài hạn Hệ thống quản trị giá trị thương hiệu  Thực đánh giá thương hiệu (brand audit)  Phát triển thủ tục theo dõi (tracking)  Phát triển hệ thống quản giá trị thương hiệu 8. 12 Thiết ... chương giá trị thương hiệu  Xây dựng báo cáo giá trị thương hiệu  Trách nhiệm giá trị thương hiệu Xây dựng hiến chương giá trị thương hiệu (Brand equity charter)  Cung cấp hướng dẫn giá trị thương ... Thiết lập hệ thống quản trị giá trị thương hiệu Tập hợp tiến trình tổ chức thiết kế để cải thiện hiểu biết sử dụng giá trị thương hiệu công ty  Các bước thiết lập hệ thống quản trị thương hiệu: ...
 • 21
 • 320
 • 0

Phát triển hệ thống quản lý và đo lường giá trị thương hiệu

Phát triển hệ thống quản lý và đo lường giá trị thương hiệu
... lược dài hạn Hệ thống quản trị giá trị thương hiệu  Thực đánh giá thương hiệu (brand audit)  Phát triển thủ tục theo dõi (tracking)  Phát triển hệ thống quản giá trị thương hiệu 8.12 Thiết ... chương giá trị thương hiệu  Xây dựng báo cáo giá trị thương hiệu  Trách nhiệm giá trị thương hiệu Xây dựng hiến chương giá trị thương hiệu (Brand equity charter)  Cung cấp hướng dẫn giá trị thương ... Thiết lập hệ thống quản trị giá trị thương hiệu Tập hợp tiến trình tổ chức thiết kế để cải thiện hiểu biết sử dụng giá trị thương hiệu công ty  Các bước thiết lập hệ thống quản trị thương hiệu: ...
 • 20
 • 339
 • 7

Lựa chọn các yếu tố xây dựng giá trị thương hiệu

Lựa chọn các yếu tố xây dựng giá trị thương hiệu
... xét yếu tố thương hiệu khác lựa chọn để xây dựng vốn thương hiệu  Mô tả tiêu chuẩn lựa chọn yếu tố thương hiệu  Xem xét vấn đề tác nghiệp cụ thể loại yếu tố thương hiệu khác  Kết luận việc cách ... khác  Kết luận việc cách thức người tiêu dùng chọn tập hợp yếu tố thương hiệu tối ưu để xây dựng vốn thương hiệu Tiêu chuẩn lựa chọn yếu tố thương hiệu • • • • • • Tính dễ nhớ - Dễ dàng nhận - ... tranh Chiến thuật xây dựng yếu tố thương hiệu       Tên thương hiệu Biểu trưng biểu tượng (logo & symbol) Chữ viết Khẩu hiệu Âm nhạc Bao gói Chọn tên thương hiệu Yếu tố quan trọng nắm...
 • 29
 • 757
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mô hình đo lường giá trị thương hiệuphương pháp đo lường giá trị thương hiệucách đo lường giá trị thương hiệuđề tài đo lường giá trị thương hiệuđo lường giá trị thương hiệuđo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàngphát triển hệ thống quản lý và đo lường giá trị thương hiệuphân tích các tỷ số đo lường giá trị thị trườngnhững yếu tố tạo nên giá trị thương hiệuyếu tố tạo nên giá trị thương hiệucác phương pháp xác định giá trị thương hiệucác chỉ tiêu đo lường sức khỏe thương hiệugóp phần vào nâng cao chất lượng giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệpluận văn tốt nghiệp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thành phố cần thơcác nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong phát triển du lịch ở thành phố huếQuyết định 2638 2016 QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải PhòngQuyết định 3818 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2419 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2655 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2650 QĐ-UBND năm 2016 công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2676 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2607 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà GiangQuyết định 3298 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 552 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 1441 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét kênh Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1786 QĐ-KTNN năm 2016 Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 63 2016 QĐ-UBND về đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng NaiQuyết định 1449 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 34 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà NẵngQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình PhướcQuyết định 2446 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 46 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà NamQuyết định 1463 QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người Giám định Tư pháp theo vụ việc do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn LaQuyết định 2051 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn