Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9(có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9(có đáp án)
... & ĐT Thường Tín Trường THCS Quất Động ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Ngữ văn I Phần trắc nghiệm: (1điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án II phần tự luận: Câu 5: (3 điểm) ... lãng mạn - “Dân chài lưới da ngăn cản nắng” => tả thực nước da khỏe khoắn, đặc trưng người quanh năm vật lộn với nắng gió biển khơi - “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” => người ta ẩn dụ chuyển ... nghe ” =>trở thành sinh thể sống tư nghỉ ngơi, hài lòng, thư giãn sau chuyến khơi vất vả -“Nhge chất muối thấm dần thớ vỏ” => người ta ẩn dụ chuyển đổi cảm giác => cảm nhận tinh tế thuyền vị mặn...
 • 3
 • 454
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot
... B ploughed B cooks C chore C missed C joins D children D watched D spends - HẾT Trang 4/4 - đề thi 496 ... either C after C proposed C regarding D proceeded D every D before D intended D as Trang 3/4 - đề thi 496 Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: A Similar A entered A stages A come true A without ... Pick out the word that has the stress pattern different from that of the others Trang 2/4 - đề thi 496 Câu 31: Câu 32: A attraction A understand B apartment B hospitable C humorous C Journalist...
 • 4
 • 1,100
 • 38

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx
... development B confidence C solidarity C responsible D traditional D community - HẾT Trang 4/4 - đề thi 360 ... Mars has the atmosphere D either the moon or the planet Mars has the atmosphere Trang 3/4 - đề thi 360 Câu 40: People believe that 13 is an unlucky number This sentence means that A it was ... tonight! A B C D Choose A, B, C or D as your best choice to complete each sentence Trang 2/4 - đề thi 360 Câu 24: We often help my mother _ the household chores A on B in C at D with Câu 25:...
 • 4
 • 1,968
 • 61

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx
... C big D right Question 34: A where B which C why D what Trang 2/3 _Mã đề: 267 Question 35: A welcome B goodbye C message D thank-you Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ... the interviewer's education D the salary, the interviewer's family and his duties Trang 3/3 _Mã đề: 267 ... properly B therefore he was a good student C as long as he had studied badly D although he was not hard-working Question 28: Alexander Fleming, _, received the Nobel Prize in 1945 A that discovered...
 • 3
 • 527
 • 22

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(11) - Trường THPT Phong Điền pptx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(11) - Trường THPT Phong Điền pptx
... all D several 30 A and B that C who D which The end Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Phong Điền ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(12) Thời gian:45’ Đọc đoạn văn sau chọn câu trả ... safe to drive…3… Roads like this when they are …4… in ice For the mountain walker a word of warning- every season visitors ….5… lost or are injured and …6… to be rescued by the Mountain Rescue teams ... stamp collecting will not be popular in the future because the A B C increasing popularity of e-mail and (D)other electronic forms of communication Chọn câu trả lời 21 He neither drank ……… smoked...
 • 5
 • 383
 • 8

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
... ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 Khối: Môn Tiếng Việt (Đọc) Thời gian làm bài: 45 phút I/ĐỌC THÀNH TIẾNG: điểm GV tổ chức cho học sinh đọc tập đọc đầu lớp hỏi câu hỏi nội ... cây, đẹp, nở C đẹp, già, vàng Câu 5: Chủ ngữ câu “Bốn luống cải chạy hàng” là: A Bốn luống B Bốn luống cải C Bốn luống cải chạy ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: * GV đánh giá , cho điểm ... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I Chính tả ( điểm ): Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày hình thức tả: Mỗi lỗi tả viết ( sai- lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định) trừ 0 ,5 điểm...
 • 5
 • 302
 • 0

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8 đáp án năm học 2014 - 2015

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8 có đáp án năm học 2014 - 2015
... older people do? à…………………………………………………………………………… THE END HDC BÀI KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh (Thời gian làm bài: 45’) I/ Choose the word that has different pronounciation ... / old / enough / go / school - ……………………………………………………………………………… She / hair / short / black / straight - ………………………………………………………………………………… What / your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… ... your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… He / be / not / sociable / as / his brother - ………………………………………………………………………………… VI/ Read the passage carefully then answer questions.(2m) In 1960s,...
 • 3
 • 5,531
 • 44

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7 trường THCS vĩnh tuy năm 2013 2014

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7 trường THCS vĩnh tuy năm 2013  2014
... each blank with the words given in the box (2pts) 13 seasons 14 winter V Answer about you (2pts) 17 (pupils answer) 18 (pupils answer) 15 are 16 go ...
 • 2
 • 391
 • 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015 2016

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015  2016
... The end CAU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 MA DE 123 B C C A A A ... A C A B B B C D A D A MA DE 124 D A D C B C A D D B B A C B B B D A B A C D C A C D C C D A A D B D D A A B D C B A C C C A D B C B A B C B A D B C B A C A MA DE 125 C A D A C A D B C B C A B ... of its body weight as water without harm to itself, whereas human beings die after losing only 12 to 13 percent of their body weight An equally important adaptation is the ability to replenish...
 • 7
 • 377
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8 trường THCS bình châu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8 trường THCS bình châu
... *Ghi chú: Tổng điểm toàn làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8, 25 điểm làm tròn thành 8, 5 điểm; 8, 75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ) ... the correct form of the words in brackets (2 ms) 19/ I’d like (tell) you something about myself 20/ Lan’s family always (watch) TV in the evening 21/ You ... information in the box (2 ms) 00 Name: Nguyen Van Nam / Age: 14 23/ Appearance (diện mạo): tall, thin; short black hair 24/ Characters: sociable, generous, kind 25/ Address: 23 Nguyen Du street,...
 • 3
 • 468
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 9 trường THCS suối ngô, tây ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 9 trường THCS suối ngô, tây ninh
... miễn phí ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH Sentence Answers D C B C A A A A B 10 C 11 B 12 B 13 player 14 to talk 15 has lived 16 was presented 17 C 18 C 19 B 20 D 21 It is ... 28 The last time I played tennis was in 199 0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  I haven’t……………………………………………….…………………….…………………………… 29 Learning English is useful  It is…………………………………………………………………… ... E by Mrs Mai last year 27  He asked (me) if I knew Bill 28  I haven’t played tennis since 199 0 29  It is useful to learn E 30  Nam asked Lan what her favorite food was - - - The end - - -...
 • 4
 • 281
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014
... →……………………………………………………………………………………… Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh trường THCS Bích Hòa năm 2014 I Chọn từ (12 x 0,25 = mks) 1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6- C 7-B 8-B 9-C 10 - C 11 - D 12 ... sang tiếng Anh (4 x 0,5 = mks) Chào bạn? Hôm bạn có khỏe không? →……………………………………………………………………………………… Chúng khỏe, cám ơn bạn Còn bạn sao? →……………………………………………………………………………………… Chào chị.Tên em Hoa Năm ... sang tiếng Anh (4 x 0,5 = mks) Hello! How are you today? We are fine, thank you And you? Hi, my name is Hoa I am twelve years old How many people are there in your family, Hoa? Nguồn dethi.violet.vn...
 • 4
 • 343
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 12 Trường THPT Thuận Thành 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 12 Trường THPT Thuận Thành 1
... lời 0.2 điểm) Lịch thi khối lớp 12 năm 2 015 Giờ có Thời mặt Môn Ngày gian phòng thi thi thi 14 /08/ 7h 2 015 (Thứ sáu) 7h 7h 15 /08/ 2 015 7h ( Thứ bẩy) 9h10 7h 16 /08/ 2 015 ( Chủ 9h10 nhật) 7h Hình ... Giờ Tính phát đề Toán 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Địa 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Lý 90ph Sử 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Trắc 7h15 7h20 nghiệm Anh 90ph Trắc 9h25 9h30 nghiệm Hóa 90ph Trắc 7h15 7h20 nghiệm ... ) B C A D C III There is one mistake in each of the following sentences Find and correct it (10 *1 = 10 marks ) Mistake Correction Mistake Correction was were Found Founded heavy heavily someone...
 • 5
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 12 có đáp ánđề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 7đề khảo sát chất lượng đầu năm môn vật lý lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 10đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 6đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9đề khảo sát chất lượng đầu năm toán tiếng việt lớp 5khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 11khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8đề khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại