Ý nghĩa P Value trong nghiên cứu khoa học Y học

Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt

Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt
... nhà nghiên cứu muốn biết P( H | D), không muốn biết P( D | H) hay P( D | Ho) Trị số P, dù thông dụng nghiên cứu khoa học, phán xét cuối công trình nghiên cứu hay giả thuyết Chúng ta không nên phụ ... có nghĩa gián ti p ch p nhận giả thuyết chính, tức nữ sinh viên thật thông minh nam sinh viên Trong thực tế, trị số P có ảnh hưởng lớn đến số phận báo khoa học Nhiều t p san nhà khoa học xem nghiên ... xảy bao nhiêu? Nói cách khác, phương ph p tìm trị số P Sau vài ph p tính, câu trả lời P = 0.0009, tức 0.09% [2] Theo thông lệ, trị số P th p 0.05 (hay 5%) nhà nghiên cứu có chứng để bác bỏ giả thuyết...
 • 5
 • 173
 • 0

Ý nghĩa con số P trong nghiên cứu khoa học

Ý nghĩa con số P trong nghiên cứu khoa học
... luật phân phối, luật phân phối phản ánh phân sai (hay sai số chuẩn) Cách tính phương sai RR phức t p, tính phương ph p gián ti p Theo phương ph p này, biến đổi RR thành log[RR] (chú ý “log” có nghĩa ... lại, nghiên cứu với kết “tích cực” (tức có ý nghĩa thống kê) nghiên cứu có khả xuất t p san khoa học cao nghiên cứu với kết “tiêu cực” Thế phần lớn phân tích tổng h p lại dựa vào kết công bố t p ... số nhị phân – dichotomous variables), phương ph p phân tích tổng h p tùy thuộc vào tiêu chí nghiên cứu Chúng ta lần lược mô tả hai phương ph p cho hai loại biến số liên tục nhị phân 23 14.4 Phân...
 • 31
 • 110
 • 0

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC doc

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC doc
... cương nghiên cứu nghiên cứu Lưu ý: Đề cương nghiên cứu tóm tắt viết • Đề cương nghiên cứu nghiên cứu sơ vấn đề bạn quan tâm muốn viết để thuyết phục Hội đồng: o Tại người đọc cần quan tâm đến nghiên ... bạn nghiên cứu Tuyên bố mục tiêu nghiên cứu: câu hỏi nghiên cứu (ví dụ vấn đề mà giải qua nghiên cứu là…’) Điểm tài liệu liên quan: cho thấy tầm quan trọng đề tài nghiên cứu bối cảnh nghiên cứu ... Chọn ý tưởng nghiên cứu • Xác định tên đề tài câu hỏi nghiên cứu • Vạch hướng để trả lời câu hỏi nghiên cứu (outline) BÀI TẬP • • • • • Chia nhóm, nhóm 5-6 bạn Hình thành ý tưởng nghiên cứu Giải...
 • 13
 • 601
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc
... chỉnh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Y học Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Là vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu Y học Phần II: Gồm thuật toán thống kê ứng dụng nghiên cứu kiểm ... kết nghiên cứu Y học mức độ khác Trong tương lai, với phát triển mặt kinh tế nước nhà, công tác nghiên cứu khoa học ng y phát triển, có nghiên cứu Y học Cuốn Phương pháp luận nghiên cứu Y học ... vực, phương pháp nghiên cứu .7 Đặc thù nghiên cứu y học 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÔNG DỤNG 12 Nghiên cứu mô tả 12 Nghiên cứu phân tích .15 X Y DỰNG...
 • 13
 • 451
 • 5

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx
... huyết áp 19 X Y DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đặt vấn đề Trong nghiên cứu khoa học việc xác lập đề cương nghiên cứu tốt tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu Muốn x y dựng đề cương nghiên ... pháp đơn giản mà đảm bảo tính khoa học (xem phần toán thống kê) 2. 2.3 Các loại nghiên cứu tập Dựa vào mô hình nghiên cứu, người ta chia nghiên cứu tập thành hai loại: nghiên cứu tập hồi cứu nghiên ... trọng, nguy thực 16 bệnh tiêu ch y cháu 2. 2 Nghiên cứu tập Xuất phát điểm nghiên cứu tập nhà nghiên cứu lập lộ trình nghiên cứu mà điểm khởi đầu y u tố nguy biết để sau xem xét có phải nguyên nhân...
 • 14
 • 272
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt
... 30 3. 432 30 4.2 23 307.691 31 2.209 31 5.959 31 8.071 32 2.024 32 4.222 33 4.1 13 337 .267 33 9.815 840.849 34 3.264 34 7.589 36 0.822 36 1 .33 3 36 3.646 36 6.754 37 0.917 37 1657 Cụm Cụm Cụm 10 Cụm 11 Cụm 12 Cụm 13 ... 4.451 4.425 3. 860 2. 835 1.725 3. 988 4.124 4 .38 9 1.126 2.166 3. 3 93 4.787 23. 447 13. 689 14.696 20.000 3. 990 4.754 37 5.951 37 9 .37 4 38 3.472 38 8.012 39 0 .33 4 39 4 .32 1 39 8. 532 401.0 73 401.921 4 03. 202 406.512 ... 507 3. 516 14.402 2.575 3. 105 4.176 1.919 3. 261 4.270 3. 301 3. 250 4.670 757 12. 037 55 3. 702 2.262 791 3. 468 4 .33 8 3. 930 2.112 3. 9 53 2.198 9.891 3. 154 2.548 1. 034 2.415 4 .32 5 13. 233 511 2 .31 3 3. 108...
 • 23
 • 381
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps
... bậc phương sai hay nói cách khác bậc hai phương sai: S = S2 Độ lệch chuẩn giá trị ứng dụng nhiều thực hành, nghiên cứu vấn đề sinh học y học cho nhà nghiên cứu biết phân tán số liệu nghiên cứu ... dụng điều đương nhiên Thống kê Y sinh học (Biostatistics): môn toán ứng dụng, sử dụng toán học để nghiên cứu, phân tích vấn đề Y học sinh học, toán học hoá vấn đề sinh học sức khoẻ người, làm cho ... Đ y giai đoạn quan trọng mà nhà nghiên cứu cần phải lưu tâm Các số liệu nghiên cứu cần thu thập đ y đủ xác, sau kiểm tra cách khoa học sở chắn đáng tin c y cho tất giai đoạn Sắp xếp trình bày...
 • 14
 • 236
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps
... thuyết tương quan X Y X Ytn 4, 25 3 1, 75 1 ,5 0 ,5 0, 25 Yit 4,0 15 3, 355 2,6 95 2,9 35 1,3 75 0,7 15 0, 055 Chú ý: D đoạn thẳng thoả mãn điều kiện toán thực tế Toàn đường thẳng biểu diễn phương trình tính không ... thuộc Xi Yi khác phụ thuộc Yi Xi Hệ số η luôn dương ηx /y y/ x ; ηx /y = y/ x chúng Rxy 2 .5. 2 Công thức tính hệ số tương quan phi tuyến Trong Sx Sy độ lệch tiêu chuẩn đặc điểm Xi Yi; Sxy Syx độ ... nhiễm = Ic I0 Nếu RR > y u tố nguy nguyên nhân g y nên hậu bệnh lý tương ứng Chỉ số không ứng dụng nghiên cứu khác nghiên cứu mô tả, bệnh chứng Như v y, nghiên cứu mô tả nghiên cứu bệnh chứng, đặc...
 • 19
 • 294
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt
... 19 ,67 9 21, 161 22 ,61 8 24,054 25,472 26, 873 28,259 29 ,63 3 30,995 32,3 46 33 ,68 7 35,020 36, 315 37 ,65 9 38, 968 40,270 41, 566 42,8 56 44,140 15,419 46, 693 47, 962 6, 635 9,210 11,315 13,277 5, 068 16, 812 18,475 ... 20,090 21 ,66 6 23,209 24,725 26, 217 27 ,68 8 29,141 30,578 32,000 33,409 34,805 36, 191 37, 566 38,932 40,289 41 ,63 8 42,980 44,314 45 ,64 2 46, 963 48,278 49,588 50,892 10,827 13,815 16, 266 18, 467 20,515 ... nghiên cứu y học Nhà xuất Y học, tập I, II Nguyễn Đình Khoa (1975) Phương pháp thống kê ứng dụng sinh học Tủ sách Đại học Tổng hợp Nguyễn Xuân Phách cộng (1992) Toán thống kê tin học nghiên cứu...
 • 9
 • 232
 • 0

tập luyện cho sinh viên trường cao đẳng y tế vận dụng xác suất - thống kê trong nghiên cứu khoa học

tập luyện cho sinh viên trường cao đẳng y tế vận dụng xác suất - thống kê trong nghiên cứu khoa học
... vào nghiên cứu khoa học sinh viên trường cao đẳng y tế Lạng Sơn 2.2.4 - Đề xuất biện pháp hướng dẫn, tập luyện cho sinh viên vận dụng xác suất thống nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Y tế ... + Thực trạng d y học môn xác suất thống sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn + Thực trạng vận dụng xác suất thống nghiên cứu khoa học sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 3.3 ... dụng xác suất - thống để nghiên cứu khoa học y tế x y dựng biện pháp hướng dẫn sinh viên tập luyện vận dụng xác suất thống nghiên cứu khoa học chuyên ngành, góp phần nâng cao hiệu học...
 • 112
 • 711
 • 3

Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học
... truyền học, thần kinh học, miễn dịch học (rất “hot” nay) số tài liệu tham khảo lên đến 30-38 Ngành toán khoa học máy tính có số tài liệu tham khảo (~17-18) Biểu đồ Số tài liệu tham khảo trung ... “original” Bảng Số tài liệu tham khảo công trình đoạt giải Nobel y học (Nguồn: tư liệu thu thập) Phần tài liệu tham khảo báo nhằm trang trí hay làm tăng/giảm giá trị công trình nghiên cứu Như nói trên, ... “original”, nên thường có tài liệu tham khảo, điều không thực tế Số lượng tài liệu tham khảo tương quan với ý tưởng nguyên thủy hay không nguyên thủy Trong ngành y học, điểm qua công trình đoạt...
 • 3
 • 4,329
 • 13

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học sinh học

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học sinh học
... CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC SINH HỌC Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết 15 tiết + Thực hành 30 tiết) Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học Chương trình ... Excel dạy học sinh học Tài liệu tham khảo Đỗ Ngọc Đạt (1994), Toán thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học giáo dục xã hội học Trường Đại học sư phạm Hà Nội Chu Văn Mẫn (2001), Ứng dụng tin học sinh ... to lớn việc ứng dụng tin học sống thúc đẩy việc ứng dụng tin học dạy học Trước học môn học này, sinh viên học môn tin học đại cương để có kiến thức tảng tin học Nội dung môn học gồm vấn đề sau:...
 • 12
 • 2,809
 • 4

ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học và dạy học sinh học

ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học và dạy học sinh học
... bạn học cao học nghiên cứu sinh lĩnh vực tâm lý giáo dục, đọc kỹ phần ứng dụng Microsoft Excel nghiên cứu khoa học giáo dục Trong đó, giới thiệu phương pháp tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học ... bạn sử dụng tin học dạy - học cách thành thạo Phần I ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL TRONG DẠY – HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MICROSOFT EXCEL Mục tiêu: Học xong ... Microsoft Excel - Chương Ứng dụng Microsoft Excel dạy - học - Chương Xử lý thống kê nghiên cứu khoa học giáo dục Microsoft Excel - Chương Microsof powerpoin úng dụng dạy học Sinh học - Chương Giới thiệu...
 • 277
 • 425
 • 1

Xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục bằng phần mềm Excel

Xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục bằng phần mềm Excel
... không vận dụng, điều khiển người nghiên cứu 3.2 LẬP BẢNG BIỂU THỐNG KÊ VÀ VẼ ĐỒ THỊ Thống nghiên cứu tính chất yếu tố quần thể (population) Trong khoa học giáo dục, thường sử dụng số 90 phương ... tượng nghiên cứu khoa học giáo dục đại lượng biến thiên Chúng biến định tính, hay biến định lượng Trong thống kê, khái niệm tổng thể tương đương với khái niệm không gian S Tổng thể tập chứa phần ... người nghiên cứu thường đặt số tiêu chí xác định lớp dạy ĐC lớp dạy TN Cách làm không tránh khỏi ý kiến chủ quan người nghiên cứu, làm ảnh hưởng không tới kết nghiên cứu Rút mẫu phần mềm Excel...
 • 54
 • 1,837
 • 9

Các Phương Pháp Luận Sáng Tạo Trong Nghiên Cứu Khoa Học

Các Phương Pháp Luận Sáng Tạo Trong Nghiên Cứu Khoa Học
... Lời Cảm Tạ Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô Khoa Khoa Học Máy Tính Thầy Hiệu Trưởng - GS TSKH Hoàng Văn Kiếm thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp...
 • 2
 • 449
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giá trị p trong nghiên cứu khoa họcđạo đức trong nghiên cứu khoa học y họcý nghĩa môn phương pháp nghiên cứu khoa họcý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu khoa họcý nghĩa của phương pháp nghiên cứu khoa họcnguyên tắc về tính khách quan trong nghiên cứu khoa học là đòi hỏi phải xem xét sự vật và hiện tượng đúng như nó có không được tuỳ ý thêm bớt không được bịa đặtmột số điều cần lưu ý trong nghiên cứu khoa họcđạo văn trong nghiên cứu khoa họccác quan điểm trong nghiên cứu khoa họcluận cứ lý thuyết trong nghiên cứu khoa họccơ sở lý luận trong nghiên cứu khoa họcphương pháp logic trong nghiên cứu khoa họckỹ năng trong nghiên cứu khoa họckỹ năng mềm trong nghiên cứu khoa họcvai trò của triết học trong nghiên cứu khoa họcNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soi (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Đáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngđồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuKỹ năng thấu cảm trong tham vấn và công tác xã hội.Phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh thái bình ttGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiGiảm stress cho NV CTXHthiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.bảng kế hoạch trợ giúp cho học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Nguyễn Đình ChiểuĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vienDanh muc de tai bo nganh dia phuongĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Giáo trình hình học đại sốĐại hội cổ đông | MBBankQuyết định 3839 Quy định Quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNCong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0