skkn phương pháp dạy học theo góc và kỹ thuật hợp tác nhóm trong dạy học hóa học

SKKN phương pháp dạy học theo góc kỹ thuật hợp tác nhóm trong dạy học hóa học

SKKN phương pháp dạy học theo góc và kỹ thuật hợp tác nhóm trong dạy học hóa học
... lm vic theo gúc; bn hng dn theo mc h tr, bn hng dn t ỏnh giỏ,) Bc T chc cho HS hc ti cỏc gúc T chc thc hin hc theo gúc - HS c la chn gúc theo s thớch - HS c hc luõn phiờn ti cỏc gúc theo thi ... nhn v nh kin thc rt ln I.3 PHNG PHP DY HC THEO GểC (1) I.3.1 Hc theo gúc l gỡ? Hc theo gúc cũn c gi l trm hc hay trung tõm hc l mt phng phỏp dy hc theo ú hc sinh thc hin cỏc nhim v khỏc ti ... hin linh hot) - Tiờu hc theo: Hc theo gúc Tớnh phự hp S tham gia Tng tỏc v s a dng Mt s im cn lu ý - T chc: cú nhiu hỡnh thc t chc cho HS hc theo gúc Vớ d: a T chc gúc theo phong cỏch hc da v...
 • 71
 • 174
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT VÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN
... thị ngẫu nhiên 2.3 Phân tích toán cách sử dụng biến thị ngẫu nhiên PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên 3.2 Ứng dụng thuật ... O(nch) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN Tiểu luận môn học: Mô ngẫu nhiên 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên Để sử dụng phân tích xác suất, ta cần biết vài điều phân phối liệu vào Trong ... Phân tích xác suất sử dụng xác suất việc phân tích toán Hầu hết, ta sử dụng phân tích xác suất để phân tích thời gian thực thuật toán Đôi ta sử dụng để phân tích đại lượng khác phân tích chi phí...
 • 18
 • 539
 • 0

SKKN phương pháp tập luyện các bài tập kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả môn đá cầu

SKKN phương pháp tập luyện các bài tập kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả môn đá cầu
... CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Phương Pháp tập luyện tập kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu chất lượng môn đá cầu Mã số: …………… Tình trạng giải pháp biết: Mô tả ngắn gọn giải pháp biết; ... với giải pháp đã, áp dụng; mô tả chi tiết chất giải pháp: Hướng dẫn học sinh thực kỹ thuật đá cầu biết vận dụng để rèn luyện sức khỏe tập luyện thi đấu - Ưu điểm giải pháp có tính thực tế cao phù ... thích môn học, kinh tế không tốn nhiều, phương pháp hướng dễ hiểu, dễ tập luyện, học sinh biết phương pháp để tự tập luyện hàng ngày Khả áp dụng giải pháp: Trình bày khả áp dụng vào thực tế giải pháp...
 • 2
 • 52
 • 1

skkn phương pháp dạy học chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn hóa học lớp 10 THPT ban cơ bản theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

skkn phương pháp dạy và học chương 2  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn  hóa học lớp 10  THPT  ban cơ bản theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... "PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA HỌC LỚP 10 - THPT - BAN CƠ BẢN THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH" (cụ thể dạy ... hoàn- Hóa học lớp 10 - THPT - Ban Trang 20 Chương II Dạy học chương - Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn theo định hướng tích cực hóa hoạt động học sinh Tiết 13, 14 - Bài 7- Bảng ... THPT - Ban trường THPT theo định hướng tích cực hóa hoạt động HS "Phương pháp dạy học chương - Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn - Hóa học lớp 10 - THPT- Ban theo quan điểm kiến...
 • 63
 • 805
 • 12

SKKN Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn toán học lớp 6

SKKN Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn toán học lớp 6
... Duyên Trang 22 Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Toán lớp 6_ Trường THCS Bưng Bàng – Tân Châu BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HP TÁC THEO NHÓM MÔN TOÁN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ... bù đắp cho em Đề tài Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn toán lớp đúc kết từ Người thực : Lê Thò Kim Duyên Trang 23 Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Toán lớp 6_ Trường THCS Bưng Bàng ... Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Toán lớp 6_ Trường THCS Bưng Bàng – Tân Châu Từ lý không ngừng học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu sách mạnh dạn đưa đề tài Phương pháp dạy học hợp tác theo...
 • 26
 • 4,254
 • 16

skkn phương pháp dạy học tiếng việt rèn kĩ năng đặt câu chữa lỗi về chủ ngữ vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn.

skkn phương pháp dạy học tiếng việt rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn.
... B×nh 12 Phương pháp dạy học Tiếng Việt: Rèn đặt câu chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ cho học sinh lớp vùng đặc biệt khó khăn sinh sÏ cã kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ ®Ỉt c©u chÝnh x¸c Cho nªn ph¶i cho häc sinh ... tiÕng ViƯt cho häc sinh Bïi Thanh H¶i - Trêng THCS Tu©n §¹o - L¹c S¬n - Hßa B×nh Phương pháp dạy học Tiếng Việt: Rèn đặt câu chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ cho học sinh lớp vùng đặc biệt khó khăn a ... - Hßa B×nh Phương pháp dạy học Tiếng Việt: Rèn đặt câu chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ cho học sinh lớp vùng đặc biệt khó khăn kh¶ n¨ng n¾m b¾t vỊ c©u vµ c¸ch ch÷a lçi cđa kh«ng Ýt häc sinh vÉn cßn...
 • 22
 • 843
 • 3

SKKN: Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm

SKKN: Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm
... gia tho lun, tranh cói mi v l Chia nhúm: Cú nhiu cỏch chia nhúm Tựy theo bi hc hoc tựy theo c im ca lp, ta cú th chia nhúm theo cỏc cỏch sau õy: - Nhúm gi s: cho hc sinh m s t n 8, m cho ht s ... cú quyn a cõu tr li trc nht T chc qun lớ nhúm: Cn núi rừ cho hc sinh rng ỏnh giỏ kt qu theo nhúm, khụng theo cỏ nhõn Hc sinh cn nhn thy mi thnh viờn cn phi cú trỏch nhim úng gúp, mi thnh viờn ... Nhng em no cú s ging thỡ c xp vo mt nhúm; - Nhúm cựng trỡnh hoc a trỡnh giỏo viờn la chn; - Nhúm theo biu tng: giỏo viờn chun b cỏc biu tng cú s lng bng v phỏt ngu nhiờn cho hc sinh Nhng hc sinh...
 • 5
 • 277
 • 0

SKKN phương pháp dạy học trực quan việc vận dụng kênh hình trong dạy học địa lý 6 trường thcs

SKKN phương pháp dạy học trực quan và việc vận dụng kênh hình trong dạy học địa lý 6 trường thcs
... với học Như kênh hình sách giáo khoa Địa phải sử dụng tối đa để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức Tóm lại : Phương pháp dạy học trực quan địa việc sử dụng kênh hình dạy học Địa phương ... luận Phương pháp dạy học trực quan phương pháp dạy học tích cực, dạy học địa Nhằm phát huy tính tích cực , chủ động sáng tạo, tạo hứng thú học tập địa lý, nắm phương pháp học tập môn Địa Học ... -Phương pháp dạy học trực quan có vai trò quan trọng việc dạy học địa , đặc biệt dạy học môn Địa theo phương pháp đổi Các phương tiện dạy học trực quan vừa phương tiện để dạy học , vừa chứa...
 • 14
 • 1,511
 • 6

SKKN Phương pháp dạy học hát theo nhóm trong môn âm nhạc ở bậc THCS

SKKN Phương pháp dạy học hát theo nhóm trong môn âm nhạc ở bậc THCS
... hiệu việc học hát học sinh theo phương pháp đổi mới” Âm nhạc môn nhiều người ưa thích, thêm đổi theo phương châm: Học vui – vui học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh nên số đông học sinh yêu ... phương pháp dạy học áp dụng theo sách giáo khoa môn âm nhạc trường THCS vấn đề phức tap, việc thống nâng cao hiệu dạy- học cho phân môn; đặc biết phân môn học hát cần thiết đòi hỏi giáo viên dạy ... với cá nhân, học theo nhóm Từ tiết học hát trở thành tiết hoạt động âm nhạc, có hưởng thụ âm nhạc; bình luận, góp ý bổ sung cho B Giải vấn đề I) Cơ sở thực tiễn “Hoạt động hát theo nhóm nhằm nâng...
 • 14
 • 2,524
 • 28

skkn phương pháp dạy đọc thành tiếng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

skkn phương pháp dạy đọc thành tiếng và đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5
... c din cm cho hc sinh lp - Khỏch th: Hc sinh lp 5C trng TH Đốc Tín huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội C: Nhim v nghiờn cu: a Tỡm hiu i mi phng phỏp dy c thnh ting v dy c din cm cho hc sinh lp b ... Phng phỏp dy c thnh ting v dy c din cm cho hc sinh lp Lp 5C Trờng tiểu học Đốc Tín huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội Tác giả : Đặng Thị Đào Trờng tiểu học Đốc Tín SKKN :Phng phỏp dy c thnh ting v c ... cc ca hc sinh, nm vng ni dung chng trỡnh SGK nhm t chc cho hc sinh lnh hi c y cỏc yờu cu v kin thc, k nng thc hnh, giỏo dc cho hc sinh cú t tng v tỡnh cm ỳng n Xut phỏt t c im tõm sinh lớ ca...
 • 24
 • 322
 • 0

SKKN phương pháp dạy học lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN

SKKN phương pháp dạy học lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN
... Trường Tiểu học Cầu Giát 23 Phương pháp dạy học Lịch sử lớp theo hình VNEN Trong năm học 2013-2014, thống khối chuyên môn lớp 5, đưa phương pháp VNEN vào dạy học Lịch sử Cũng qua dạy “Thà hi ... Phương pháp dạy học Lịch sử lớp theo hình VNEN nhiều hình thức dạy học khác giúp học sinh lĩnh hội học cách hứng thú, tích cực Là giáo viên nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 5, nhận thấy học ... học Lịch sử lớp theo hình VNEN Mục tiêu quan trọng dạy học Lịch sử Tiểu học giúp học sinh có số kiến thức kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu, tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử...
 • 28
 • 19,494
 • 87

skkn phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trong việc giảng dạy môn ngữ văn

skkn phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trong việc giảng dạy môn ngữ văn
... tính tích cực nhận thức Tính tích cực biểu hoạt động, phải hoạt động chủ động chủ thể Vì phương pháp dạy học tích cực cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động ... giáo viên yêu cầu đổi phương pháp dạy học cấp thiết Trong số môn đổi việc đổi phương pháp dạy học môn Ngữ văn thực chất đổi cách sử dụng phương pháp dạy học Khi giảng dạy theo nội dung chương ... dẫn học sinh cách tiếp thu kiến thức b Dạy học trú trọng rèn luyện phương pháp tự học -Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học, rèn luyện cho học sinh phương pháp, kỹ thói quen tự học...
 • 12
 • 430
 • 1

skkn phương pháp dạy học theo cách phân tích đối chiếu nội dung có ý nghĩa đối lập tương phản trong một văn bản

skkn phương pháp dạy học theo cách phân tích đối chiếu nội dung có ý nghĩa đối lập tương phản trong một văn bản
... nghiệm- năm học Tác giả: Tên sáng kiến: Nguyễn thị sang tổ: khxh& nv phơng pháp dạy học theo cách phân tích đối chiếu băn bản: cô bé bán diêm thuế máu Ưu khuyết điểm 2.Tính khoa học Nguyễn Thị ... sáng kiến: Nguyễn thị sang tổ: khxh& nv phơng pháp dạy học theo cách phân tích đối chiếu băn bản: cô bé bán diêm thuế máu Ưu khuyết điểm 2.Tính khoa học Tính sáng tạo 4.Tính thực tiễn 5.Tính s ... Cha yêu cầu HS lập bảng so sánh, nên thiếu tính trực quan, thiếu tính kích t hích hứng thú cho HS tiếp thu bài,cũng nh phát nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn II Ưu điểm dạy theo SKKN - Dới chớng...
 • 11
 • 388
 • 1

SKKN: Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ

SKKN: Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ
... kết hợp phương pháp dạy học Trong phương pháp nhận thấy phương pháp mẻ nhất, khả quan phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Tuy nhiên muốn tiết dạy đạt kết tốt cần phải kết hợp với phương pháp ... lại: Với phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ ý thức học tập học sinh nâng cao, đạo đức, ý thức học sinh học tốt với học đạt đến mục tiêu đề 3/ Tổ chức kiển khai thực hiện: Mỗi tiết học gồm có ... động theo nhóm nhỏ -Tuỳ theo nhiệm vụ học tập, GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm có số người ( chia nhóm ngẫu nhiên theo bàn ) -Mỗi nhóm thực loạt nhiệm vụ thực nhiệm vụ học tập Trong nhóm...
 • 11
 • 1,072
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn phương pháp dạy học có hiệu quả tiết thực hành trong bộ môn sinh học 7skkn phuong phap day mon hoc am nhac 7skkn phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ thcsskkn phương pháp dạy học sinh lớp 7 làm văn biểu cảmskkn phương pháp dạy học văn bản nhật dụngskkn phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm trong môn toán học lớp 4skkn phương pháp daỵ toán mạng cho học sinh tiêu họcphương pháp dạy môn hóa họcskkn phương pháp dạy tập đọc lớp 3skkn phương pháp dạy toánskkn phương pháp hoạt động theo cặp nhóm trong môn tiếng anh thcsskkn phương pháp dạy tích hợp chùm văn bản nghị luận thời trung đại ở chương trình ngữ văn lớp 11skkn phương pháp dạy toán hình lớp 1 2 3skkn phương pháp để học tot mon lịch sử 7thực trạng sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học hiện nayQuyết định 6159 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1 5000Quyết định 1778 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà NamQuyết định 1783 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà NamQuyết định 32 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05 2014 QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuyết định 378 QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên QuangQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnCircular No. 11 2015 TT-BKHDT guiding the request for proposals in case of direct contracting and competitive offeringQuyết định 6174 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiQuyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhDecree No. 80 2015 ND-CP guiding for the Law on Legal AidDecree No. 86 2015 ND-CP on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutionDecree No. 88 2015 ND-CP on penalties of administrative violations in labor, social insurance and overseas manpower supply by contractDecree No. 105 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Ordinance on environmental police forcesLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Kế hoạch 103 KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do tỉnh Lạng Sơn ban hànhChỉ thị 13 CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hànhChỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch