Báo cáo tham luận hội thảo Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo

Báo cáo tham luận hội thảoỨng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo” potx

Báo cáo tham luận hội thảo “ Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo” potx
... Viện công nghệ thông tin – ĐHQGHN TÀI LIỆU: Báo cáo tham luận hội thảo Ứng dụng công nghệ Multimedia giáo dục đào tạo” Hà nội 3/2005 DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NG DỤNG CÔNG ... nhánh nghiên cứu tương ứng lĩnh vực y tế, văn hoá giáo dục đào tạo Nhánh đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện lĩnh vực giáo dục đào tạo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng phần mềm ... hấp dẫn Về công nghệ: sử dụng công nghệ tiên tiến chuẩn hoá Sử dụng đồ hoạ 3D để tăng tính trực quan chân thật, làm bật ưu điểm hiệu công nghệ đa phương tiện Các vấn đề kĩ thuật công nghệ Mô hình...
 • 74
 • 854
 • 1

Báo cáo tham luận hội thảoỨng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo” doc

Báo cáo tham luận hội thảo “ Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo” doc
... Viện công nghệ thông tin – ĐHQGHN TÀI LIỆU: Báo cáo tham luận hội thảo Ứng dụng công nghệ Multimedia giáo dục đào tạo” Hà nội 3/2005 DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NG DỤNG CÔNG ... nhánh nghiên cứu tương ứng lĩnh vực y tế, văn hoá giáo dục đào tạo Nhánh đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện lĩnh vực giáo dục đào tạo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng phần mềm ... hấp dẫn Về công nghệ: sử dụng công nghệ tiên tiến chuẩn hoá Sử dụng đồ hoạ 3D để tăng tính trực quan chân thật, làm bật ưu điểm hiệu công nghệ đa phương tiện Các vấn đề kĩ thuật công nghệ Mô hình...
 • 74
 • 604
 • 0

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Báo cáo nhánh - Báo cáo tham luận hội thảo "Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo" pptx

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Báo cáo nhánh - Báo cáo tham luận hội thảo
... KC0 1-1 4 Viện công nghệ thông tin – ĐHQGHN TÀI LIỆU: Báo cáo tham luận hội thảo “ Ứng dụng công nghệ Multimedia giáo dục đào tạo” Hà nội 3/2005 DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ... THẢO “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” Trang Một số vấn đề xây dựng thí nghiệm ảo Vật lí, Hoá học, Sinh học 2 Triển khai dạy thí điểm thí nghiệm ảo Vật lí - Những kết bước ... hấp dẫn Về công nghệ: sử dụng công nghệ tiên tiến chuẩn hoá Sử dụng đồ hoạ 3D để tăng tính trực quan chân thật, làm bật ưu điểm hiệu công nghệ đa phương tiện Các vấn đề kĩ thuật công nghệ Mô hình...
 • 74
 • 965
 • 0

Báo cáo tham luận hội nghị ứng dụng công nghệ Multimedia tong giáo dục đào tạo

Báo cáo tham luận hội nghị ứng dụng công nghệ Multimedia tong giáo dục đào tạo
... Viện công nghệ thông tin – ĐHQGHN TÀI LIỆU: Báo cáo tham luận hội thảo “ Ứng dụng công nghệ Multimedia giáo dục đào tạo Hà nội 3/2005 DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG ... Hiện nay, nghiệp giáo dục đào tạo đổi trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội công nghệ thông tin Hướng đổi ngành giáo dục đào tạo người động, sáng taọ, chủ động học tập, dễ thích ứng với sống lao ... hấp dẫn Về công nghệ: sử dụng công nghệ tiên tiến chuẩn hoá Sử dụng đồ hoạ 3D để tăng tính trực quan chân thật, làm bật ưu điểm hiệu công nghệ đa phương tiện Các vấn đề kĩ thuật công nghệ Mô hình...
 • 74
 • 3,465
 • 0

Tài liệu Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo pdf

Tài liệu Ứng dụng công nghệ Multimedia trong giáo dục đào tạo pdf
... Đề tài KC01-14 Viện công nghệ thông tin – ĐHQGHN TÀI LIỆU: Báo cáo tham luận hội thảo “ Ứng dụng công nghệ Multimedia giáo dục đào tạo Hà nội 3/2005 DANH SÁCH CÁC ... Đề tài có nhánh nghiên cứu tương ứng lĩnh vực y tế, văn hoá giáo dục đào tạo Nhánh đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện lĩnh vực giáo dục đào tạo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng ... thể đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện vào số lĩnh vực cần thiết, xúc lĩnh vực giáo dục, y tế văn hoá mang lại hiệu ứng dụng cao Trong phần trình bày công cụ xây dựng liệu Text,...
 • 74
 • 758
 • 0

Báo cáo tham luận “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học”

Báo cáo tham luận “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học”
... phú việc thiết kế giảng điện tử ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục Tổ chức ứng dụng công tác quản dạy học: a) Ứng dụng công tác quản lý: a.1 Tuỳ theo nội dung công việc, nhà trường chủ động mua ... dạy ứng dụng CNTT quản dạy học (đưa tin học vào giảng dạy trường từ năm 2004 – 2005 bắt đầu ứng dụng CNTT quản lý từ năm 2004) Như sau năm tổ chức thực việc ứng dụng CNTT quản dạy học, ... khác sử dụng cho công tác dạy học nhà trường - Tải miển phí mạng Internet… a.2 Xây dựng hệ thống tin học hoá quản lý hành chính, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, thống kê, báo cáo đồng thời xây...
 • 10
 • 13,140
 • 131

Tham luan hoi thao ung dung cong nghe thong tin

Tham luan hoi thao ung dung cong nghe thong tin
... nhn trỏnh gõy mt trung vo ni dung bi ging); Ni dung bi ging in t cn cụ ng, xỳc tớch, hỡnh nh, cỏc mụ phng cn xỏt ch (trong slide khụng nờn cú nhiu hỡnh hay nhiu ch), nhng ni dung hc sinh ghi bi ... hay nhiu ch), nhng ni dung hc sinh ghi bi cn cú qui c (cú th dựng khung hay mu nn) s khc phc c vic ghi bi ca hc sinh; Ni dung bi ging cha nhiu liờn kt nht l liờn kt n h thng cõu hi khc phc nhng ... dn cỏc trng trin khai ng dng cụng ngh thụng tin dy hc (trin khai t õu v trin khai nh th no?), Hang nm cn hinh thc hp li khich lờ cuục thi giao viờn s dung thiờt bi day hoc gioi, hi thi Giỏo viờn...
 • 20
 • 316
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trong nghề câu vàng ở vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... báo ngư trường hợp nghiên cứu xây dựng dự báo ngư trường khai thác ngừ đại dương tháng giai đoạn 200 0- 2010 tổng thể ngư trường khai thác truyền thống xu biến động ngư trường theo thời gian quan ... trường Tư liệu đồ đồ số tỷ lệ 1/1000000 Việt Nam sử dụng làm đồ nền, với liệu nguồn lợi nghề nghề câu vàng lưu trữ đồ dự báo ngư trường ngừ đại dương vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - ... Vĩnh, Báo cáo nhiệm vụ "Nghiên cứu lập dư báo khai thác biển số loài đặc sản biển Việt Nam, giai đoạn 199 7-2 00 5", Tài liệu lưu Viện Nghiên cứu Hải Sản, Hải Phòng (2005) Nguyễn Viết Nghĩa, Báo cáo...
 • 7
 • 351
 • 2

slide thuyết trình Báo cáo tốt nghiệp đại học Ứng dụng công nghệ IP trong cdma-2000 (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)

slide thuyết trình Báo cáo tốt nghiệp đại học Ứng dụng công nghệ IP trong cdma-2000 (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)
... điểm Chính xu hướng tất yếu tiến tới hệ thống toàn IP  Theo xu hướng đó, người ta ứng dụng IP vào hệ thống di động ngày nhiều để hướng tới hệ thống toàn IP ỨNG DỤNG GIAO THỨC IP TRONG CDMA-2000 ... Giao thức IP độc lập với công nghệ mạng vô tuyến sở nên thích hợp với hỗ trợ dịch vụ thay đổi qua công nghệ vô tuyến đạt chuyển mạng toàn cầu ỨNG DỤNG GIAO THỨC IP TRONG CDMA-2000 MẠNG IP VÔ TUYẾN ... PDSN Data AAA Data HA Router Mạng số liệu công cộng/riêng GIAO THỨC IP DI ĐỘNG (MIP) MIP LÀ GÌ MIP  MIP = Mobile IP = Giao thức IP di động  MIP giao thức IP cải tiến cho phép node di động truy...
 • 28
 • 812
 • 0

Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược

Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược
... CNNT quản cấp phép Cục Quản dược        Triển khai xây dựng hệ thống thông tin quản dược hệ thống phần mềm tác nghiệp dùng chung CSDL theo mô hình: Quản công văn đến Quản ... Quản chất lượng thuốc, Quản thông tin quảng cáo thuốc Quản giá thuốc II Ứng dụng CNNT quản cấp phép Cục Quản dược Đầu tư hạ tầng CNTT:  Trang bị máy vi tính cá nhân cho tất ... máy Cục bao gồm 10 phòng: Văn phòng, Tài kế toán, Chính sách&pháp chế dược, Đăng ký thuốc, Quản kinh doanh dược, Quản mỹ phẩm, Quản thuốc gây nghiện, Quản chất lượng thuốc, Quản lý...
 • 10
 • 1,589
 • 15

THAM LUAN HOI THAO UNG DUNG CNTT

THAM LUAN HOI THAO UNG DUNG CNTT
... son ging Ni dung bi ging in t cn cụ ng, sỳc tớch, hỡnh nh, cỏc mụ phng cn xỏc nh ch ( slide khụng nờn cú nhiu hỡnh hay nhiu ch), nhng ni dung hc sinh ghi bi cn cú quy c ( cú th dựng khung hay mu ... nhõn, m c th l vi nhng bi hc cú ni dung ngn khụng nhiu kin thc mi Thỡ vic dy hc theo phng phỏp truyn thng s thun li hn cho hc sinh, vỡ giỏo viờn s ghi ni dung bi hc trờn mt bng v nh vy s d ... thù môn việc ứng dụng CNTT cho học sinh cung cấp, truyền thụ kiến thức, kỷ năng, phơng pháp hành động thực tiễn, phải trang bị cho học sinh kiến thức khoa học CNTT * Vì CNTT đòi hỏi phải có đầu...
 • 6
 • 456
 • 4

BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2008

BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2008
... nghệ thông tin - truyền thông tổ chức đầu năm 2008 Đà Nẵng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh “Giải vấn đề nguồn nhân lực công nghệ thông tin thời gian ... ngành CNTT dẫn đến áp lực phải lý nhanh trang thiết bị đào tạo, khấu hao cao, chi phí lớn, từ tạo nhiều rủi ro lớn doanh nghiệp Kiến nghị: Tại hội thảo đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông ... Theo liệu Hội Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA), năm nước sở đào tạo CNTT đào tạo 10,000 sinh viên, tốc độ tăng trưởng khoảng 10% Trong đó, nhu cầu nhân lực ngành CNTT 30,000, tăng 30% năm Kết...
 • 22
 • 1,460
 • 1

Bao cao tham luan hoi thao phan hoa doi tuong hoc sinh 2014

Bao cao tham luan hoi thao phan hoa doi tuong hoc sinh 2014
... lớp - Hãy nguồn tài nguyên cho học sinh Gợi ý cho học sinh mượn tài liệu phù hợp với trình độ em, kèm dạy riêng em thực cần - Thay đổi phương pháp dạy học để học sinh cảm thấy hứng thú tạo trò chơi, ... luận nhóm, phần thưởng… Hãy tạo hội cho học sinh yếu “tỏa sáng” đánh giá cao em có ý kiến hay Nhưng bạn không nên hạ thấp mức tiêu chuẩn để đánh giá học sinh chăm - Hãy công nhận cố gắng em cho ... để học sinh tự nhận thấy tiến mình, “Em có thấy kĩ đọc em tốt nhiều so với tuần trước không?” Tóm lại, dạy học phân hóa theo lực học tập học sinh chủ trương nhằm giúp cho đối tượng học sinh vào...
 • 3
 • 267
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng công nghệ thông tin – cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp vừa và nhỏ'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng công nghệ thông tin – cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp vừa và nhỏ'
... nghệ thông tin Các doanh nghiệp gọi doanh nghiệp dựa công nghệ (New Technology Based Firms -NTBFs)  Các doanh nghiệp thuộc loại hai tập trung vào phát triển, đưa vào ứng dụng thương mại hóa công ... ứng dụng công nghệ chia thành ba loại [2]:  Loại thứ nhất, liên quan đến doanh nghiệp dẫn đạo công nghệ Các doanh nghiệp thường trọng hay phụ thuộc vào nghiên cứu lĩnh vực ngành vi sinh công nghệ ... DNVVN nằm phát triển cải tiến áp dụng công nghệ thông tin 4 Các DNVVN với công nghệ thông tin a Khác DNVVN doanh nghiệp lớn Có khác biệt đáng kể DNVVN doanh nghiệp lớn Theo Rothwell Dodgson...
 • 5
 • 338
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THẢM CỎ BIỂN Ở VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC XÃ HƯƠNG PHONG, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sử dụng phân tích ảnh viễn thám xây dựng đồ số GIS 232 2.2 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu thực địa truyền thống ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp sử dụng nghiên cứu hệ ... Hình Bản đồ trạng phân bố thảm cỏ biển vùng ĐNN Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng năm 2008) Kết cho thấy, diện tích phân bố hệ sinh thái cỏ biển vùng ĐNN Hương Phong ... phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa làm sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi sử dụng bền vững, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, Sở Khoa học - Công nghệ Khánh...
 • 9
 • 417
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tham luan hoi thao ung dung cong nghe thong tinbao cao tham luan day manh ung dung cong nghe thong tac luu trubáo cáo tham luận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy họcbáo cáo tham luận hội thảobáo cáo tham luận hội thảo khoa họcmẫu báo cáo tham luận hội thảotham luan day manh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thưcơ sở lý luận triết học của quan điểm khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là những quốc sách hàng đầu trong quá trình thực hiện côngbáo cáo tham dự hội thảomẫu báo cáo tham dự hội thảocách viết báo cáo tham luận hội nghịbao cao tham luan hoi nghi dien hinh tien tientham luan dai hoi dang ung dung cong nghe thong tin trong cong tac luu trubao cao tham luan hoi nghidangbao cáo tham luận hội nghị hội nghị điển hình tiên tiến ngành thuếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây