ảnh hưởng của một số yếu tốn lên quá trình sản xuất syrup glucoso

Luận văn tốt nghiệp: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Luận văn tốt nghiệp: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì
... CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SYRUP GLUCOSE TỪ TINH BỘT KHOAI MÌ GVHD: ThS Trònh Khánh Sơn SVTH: Đặng Mạnh ... CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SYRUP GLUCOSE TỪ TINH BỘT KHOAI MÌ SVTH: Đặng Mạnh Toàn TP HỒ CHÍ MINH THÁNG ... trình dòch hóa đường hóa - Xác đònh độ ẩm tinh bột khoai - Xác đònh hàm lượng protein tinh bột khoai - Xác đònh hàm lượng tinh bột khoai 2.1 Vật liệu: 2.3.1 Tinh bột khoai mì: Tinh bột...
 • 88
 • 357
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT CHLOROPHYLL TỪ RONG MỨT (Porphyra sp.) " ppt

BÁO CÁO
... cho trình tách chiết chlorophyll KẾT LUẬN Thông qua kết thu nhận trình nghiên cứu, nhận lựa chọn acetone với nồng độ 80% loại dung môi phù hợp cho qui trình tách chiết chlorophyll từ rong mứt (Porphyra ... hưởng lượng MgCO3 bổ sung lên lượng tỉ lệ chlorophyll thu nhận sau qua trình tách chiết Bảng 3: Ảnh hưởng lượng MgCO3 bổ sung lên lượng Chlorophyll thu nhận sau tách chiết Lượng MgCO3 bổ sung ... thử nghiệm Thông qua kết thực nghiệm, ảnh hưởng điều kiện tách chiết khác đánh giá so sánh từ rút điều kiện phù hợp sử dụng để tách chiết chlorophyll từ rong mứt Porphyra.sp VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP...
 • 6
 • 379
 • 6

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH THU NHẬN CHẾ PHẨM AMYLASE NGOẠI BÀO TỪ BACILLUS SUBTILIS DC5 pot

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH THU NHẬN CHẾ PHẨM AMYLASE NGOẠI BÀO TỪ BACILLUS SUBTILIS DC5 pot
... 2002; ) Trong công trình nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến trình thu nhận chế phẩm amylase ngoại bào từ Bacillus subtilis DC5 có khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào cao phân lập từ dưa cải bao gồm ... khối tế bào xác định phương pháp Bernfield Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn nitơ đến khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào B .subtilis DC5 B subtilis DC5 nuôi cấy để thu nhận chế phẩm enzyme ngoại bào môi ... dung nghiên cứu 190 Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn carbon đến khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào B .subtilis DC5 B subtilis DC5 nuôi cấy để thu nhận chế phẩm enzyme ngoại bào môi trường có bổ sung 0,5%...
 • 13
 • 273
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân đến quá trình sản xuất mắm nêm từ cá nục gai

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân đến quá trình sản xuất mắm nêm từ cá nục gai
... men sản xuất mắm nêm từ nục vô cần thiết Vì định chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng số tác nhân đến trình sản xuất mắm nêm từ nục gai Mục đích đề tài: Đánh giá ảnh hƣởng số nhân tố đến ... Nghiên cứu ảnh hƣởng mức độ đánh đảo đến chất lƣợng mắm nêm thời gian sản xuất Nghiên cứu ảnh hƣởng tỷ lệ dứa bổ sung đến chất lƣợng mắm nêm thời gian sản xuất quy trình sản xuất mắm nêm từ ... lƣợng mắm nêm thời gian lên men sản xuất mắm nêm từ nục gai Từ đƣa quy trình sản xuất hoàn thiện để có sản phẩm mắm nêm có chất lƣợng tốt rút ngắn thời gian sản xuất Nội dung đề tài: Nghiên cứu...
 • 93
 • 949
 • 12

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình lên men bia nồng độ cao

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình lên men bia nồng độ cao
... tăng nồng độ etanol mẫu bia non mà đề cập đến sinh khối nấm men nhiều hơn, vậy, hàm lượng diacetyl giai đoạn cuối trình lên men trường hợp gần tương đương 3.4 Ảnh hưởng yếu tố khảo sát đến trình ... nha ban đầu vươt 16oBal Nghiên cứu bước đầu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến trình lên men chính, sử dụng dịch nha 20oBal nhằm nâng cao nồng độ etanol bia non NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... 20% gạo), nồng độ etanol bia non đạt 10%(v/v) TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Anh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng oxy hòa tan đến trình lên men bia nồng độ cao, Tạp chí đồ uống Việt Nam, Số 16, 2002...
 • 6
 • 596
 • 9

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình lên men bia nồng độ cao

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình lên men bia nồng độ cao
... tăng nồng độ etanol mẫu bia non mà đề cập đến sinh khối nấm men nhiều hơn, vậy, hàm lượng diacetyl giai đoạn cuối trình lên men trường hợp gần tương đương 3.4 Ảnh hưởng yếu tố khảo sát đến trình ... 20% gạo), nồng độ etanol bia non đạt 10%(v/v) TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Anh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng oxy hòa tan đến trình lên men bia nồng độ cao, Tạp chí đồ uống Việt Nam, Số 16, 2002 ... ban đầu vươt 16oBal Nghiên cứu bước đầu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến trình lên men chính, sử dụng dịch nha 20oBal nhằm nâng cao nồng độ etanol bia non NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1...
 • 6
 • 938
 • 6

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường
... này, đưa đề tài Bước đầu nghiờn cứu ảnh hưởng số yếu tố đến trình rễ dòng bạch đàn PN108 PN116 phương pháp nuôi cấy tế bào điều kiện huấn luyện môi trường tự nhiên” Viện nghiên cứu nguyên liệu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ...
 • 77
 • 546
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một chất phytohormone lên qua trình vi nhân giông một số dòng lúa bất dục đực (phục vụ cho công tác lúa lai)

nghiên cứu ảnh hưởng của một sô chất phytohormone lên qua trình vi nhân giông một số dòng lúa bất dục đực (phục vụ cho công tác lúa lai)
... kết nghiên cứu: - Đã nghiên cứu ảnh hưởng 2,4D lên trình tạo mỏ sẹo dòng lúa bất dục đực - Nghiên cứu ảnh hưởng xỉtokỉnin auxin lên trình biệt hoá chồi nhản chồi dòng lúa nói - Nghiên cứu ảnh ... làm dòng mẹ phục vụ cho tổ hợp lúa lai hai dòng Chúng tiến hành nghiên cứu để tài “ Nghiên cứu ảnh hương phytohormone lên trình vỉ nhân giống sỏ dòng lúa bát dục đực ( phục vụ cho còng tác lúa ... phấn bất thụ H ạt pliấn cAy nghi Tam bội PH IẾU ĐẢ NG KÝ K Ế T Q U Ả N G H IÊN cứu K H-CN Téĩm đề tài: N ghiên cứu ảnh hưởng sỏ chất ph ytohorm on lên trhm h vi nhân giống m ột dòng lúa bất dục...
 • 21
 • 248
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH MUỐI CHUA DƯA CẢI. doc

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH MUỐI CHUA DƯA CẢI. doc
... 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình muối chua rau tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm: Các yếu tố ảnh hưởng đến trình muối chua rau quả:  Thứ tự lên men tự nhiên cuả vi sinh vật trình lên ... sử dụng trình lên men 2.2.Bản chất sinh hóa, chế trình len men lactic 2.2.1.Bản chất sinh hóa trình lên men lactic 2.2.2Cơ chế trình muối chua rau 2.3các yếu tố ảnh hưởng đến trình muối chua rau ... nướng nước ngoài, rau muối chua đkượ sản xuất nhiều từ dưa chuột, bắp cải, cà chua số rau khác nước ta, loại muối chua nhiều cải bẹ, bắp cải , cà pháo , hành củ Quá trình muối chua rau gồm giai...
 • 9
 • 629
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố cố định đến sản lượng sữa đàn bò HF lai hạt nhân và cấp I Việt Nam docx

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố cố định đến sản lượng sữa đàn bò HF lai hạt nhân và cấp I Việt Nam docx
... Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố cố định đến sản lợng sữa B ng 1: M c Ngu n bi n nh h ng c a cỏc y u t c nh v tng tỏc gi a chỳng n tớnh tr ng SLS ng Mụ hỡnh Y ut Mi n Gi ng L a C p SLS Mi n ì Gi ... Cỏc giỏ tr Least Square Mean (LSM, trung bỡnh bỡnh phng nh nh t) cú cỏc ch nh ghi gi ng thỡ khỏc khụng cú ý ngha (p>0,05) gúc trờn Phạm Văn Gi i Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố cố định đến sản ... Viện Chăn nu i - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nu i - Số (Tháng 2-2007) V t li u 8.042 bũ c i lai HF mi n Nam- B c, v i cỏc nhúm gi ng cú t l gen HF l F1(50%); F2(75%);...
 • 7
 • 284
 • 0

Tìm hiểu sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới chất lượng sản phẩm bánh trứng

Tìm hiểu sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới chất lượng sản phẩm bánh trứng
... Chương III: Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh trứng ……….33 Sự ảnh hưởng hàm lượng chất lượng gluten……………………….33 Sự ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn bột………………………………….35 Sự ảnh hưởng thời gian ... sát mẫu bánh nhận so sánh chất lượng bánh độ xốp, mùi vị, màu sắc,…để kêt luận ảnh hưởng ngun liệu phụ gia tới chất lượng bánh II Ảnh hưởng yếu tố q trình trộn bột đến chất lượng bánh trứng Nhiệt ... sánh chất lượng sản phẩm bánh lò độ xốp, độ đồng lỗ khí bánh để kết luận ảnh hưởng việc bổ sung dầu ăn thời điểm khác chất lượng bánh khác III Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian nướng tới chất lượng bánh...
 • 37
 • 460
 • 1

đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lily và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sản xuất

đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lily và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sản xuất
... "Đánh giá đặc điểm sinh trởng phát triển số giống hoa lily ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sản xuất hoa SapaLào Cai" 1.2 Mục tiêu đề tài Trên sở nghiên cứu, đánh giá đặc điểm sinh trởng, hoa ... nghiệm sản xuất thành công số giống lily thơm nhập nội, thu nhập từ hoa lily cao, nên hấp dẫn nhiều nhà đầu t nớc đầu t vào sản xuất hoa lily Diện tích sản xuất hoa lily Sapa nhỏ, công nghệ sản xuất ... tế sản xuất 1ha hoa lily nông dân 51 Bảng 4.2: Khả sinh trởng phát triển giống lily thí nghiệm 53 Bảng 4.3: Các giai đoạn sinh trởng phát triển giống lily 55 Bảng 4.4: Năng suất giống hoa lily...
 • 106
 • 585
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố sinh học lên chất lượng noãn chó trong điều kiện nuôi chín In Vitro

Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố sinh học lên chất lượng noãn chó trong điều kiện nuôi chín In Vitro
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH HỌC LÊN CHẤT LƢỢNG NOÃN CHÓ TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI ... bình thƣờng noãn Nhƣng chế điều hòa trƣởng thành trứng chó chƣa đƣợc hiểu rõ Trên sở đó, đề tài Đánh giá ảnh hƣởng số yếu tố sinh học lên chất lƣợng noãn chó điều kiện nuôi chín in vitro ” đƣợc ... trình học tập trƣờng Chân thành cảm ơn Sinh viên thực Lâm Thị Ngọc Thanh iv TÓM TẮT LÂM THỊ NGỌC THANH , Đại học Nông Lâm TP.HCM, tháng 9/2005 “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH HỌC LÊN CHẤT...
 • 50
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội apis cenghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái kỹ thuật đến sự phát sinh phát triển của bệnh hxvk hại cây lạc khoai tâyphương pháp điều tra diễn biến số lượng của một số loài bxbm và sâu hại chính là vật mồi của chúng trên cây đậu rau dưới ảnh hưởng của một số yếu tố sinh tháiảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới các loài bọ xít bắt mồi trên cây đậu rauảnh hưởng của một số yếu tố môi trườngảnh hưởng của một số yếu tố khí hậu đến năng suất hàm lượng cao su khô trong mủnghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên kìm quang học sử dụng hai chùm xung gauss ngược chiềutim hieu mot vai anh huong cua mot so nhan to sinh thai tac dong len sinh vatthực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậtgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật pptxbai 4546 thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nha to sinh thai len doi song sinh vattìm hiểu về moi truong va anh huong cua mot so sinh thai nuoc len doi songbao cao thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vattiết 45 46 thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hương của một số nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vậtbang 45 2 thuc hanh tim hieu mt va anh huong cua mot so nhan tosinh thai len doi song sinh vatBản cam đoan tốt nghiệpĐơn vay vốn sinh viênLearn cambodia country angkor wat cambodiaThe top 5 hidden cambodia destinations you must see cambodia tours01. Bieu cam ket thue hang nong san06. Bieu cam ket tro cap nongnghiepLộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin - ITAaccession of viet nam wt.l.662Tro cap nong nghiep va tac dong toi VN2004 151 ND CP sua doi ND 78 2003 ND CP thue nk CEPT 2003 20062005 42 TT BTC huong dan thuc hien 48 2005 ND CP viec giam thue xk VN Thailand CEPTbao cao thuong nien 2016 dlgGiấy cam đoanSơ yếu lý lịch sinh viênĐơn xin phúc traBáo cáo thường niên - Tài liệu biểu mẫuDC 14.pdfVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnMau ho so chuyen Dang chinh thucThông báo v v thi công cầu sắt Nông Lâm