thực hành: Đa dạng sinh học lớp 10

Thuc hanh: Da Dang Sinh Hoc

Thuc hanh: Da Dang Sinh Hoc
... tới: S a Dng Sinh Vt Với tinh thần chiến thắng, câu slogan nhúm là: Ko cần vào rừng, cho bạn biết loài sinh vật Rừng mưa nhiệt đới Đa dạng giới sinh vật Vi khuẩn Động vật nguyên sinh Các loài ... nhân thực, thể đơn bào đa bào dạng sợi Có thành kitin, lục lạp Sống dị dưỡng hoại sinh, sinh, cộng sinh Sinh sản chủ yếu bào tử, lông roi Nấm Linh chi Nấm trứng Nấm đầu nhũ Nấm Ô Các loài ... Giới khởi sinh (Monera) Có kích thước hiển vi, cấu tạo tế bào nhân sơ, thể đơn bào Sống khắp nơi Có phương thức thức dinh dưỡng đa dạng Nhiều vi khuẩn sống kí sinh 2 Động vật nguyên sinh Thuộc...
 • 103
 • 374
 • 0

THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM
... Hoàng Minh Đa dạng sinh học Việt Nam Thực Trạng & Giải Pháp Yên Thành-Nghệ An II: ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ HỆ SINH THÁI VÀ LOÀI VIỆT NAM: 1: ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI CỦA VIỆT NAM: a) Hệ sinh thái ... Minh Đa dạng sinh học Việt Nam Thực Trạng & Giải Pháp Yên Thành-Nghệ An 3: CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA SINH HỌC:  Có thể dễ dàng chia Việt Nam thành số đơn vị địa sinh học đất liền (đơn vị sinh học) sở khác ... Minh Đa dạng sinh học Việt Nam Thực Trạng & Giải Pháp Yên Thành-Nghệ An Việt Nam Ngành hạt trần có chi loài lần phát giới; chi 12 loài bổ sung vào danh sách thực vật Việt Nam A: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG...
 • 28
 • 5,563
 • 22

thực trạng đa dạng sinh học

thực trạng đa dạng sinh học
... nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật Quảng Ngãi cho thấy mức độ đa dạng loài thực vật mức cao 6.3 Sự suy giảm đa dạng sinh học 6.3.1 Xu hướng biến đổi tài nguyên rừng đa dạng sinh học Quảng Ngãi ... sống người môi trường.Hậu đo xẩy Quảng Ngãi 6.2 Hiện trạng diễn biến suy thoái đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi 6.2.1 Hiện trạng đa dạng sinh học Quảng Ngãi tỉnh có địa chủ yếu núi đồi, dải đồng ... thiệt hại nguồn tài nguyên gây nên suy thoái đa dạng sinh học cho vùng Một hoạt động người dân rừng có ảnh hưởng mạnh đến bảo tồn đa dạng sinh học thực vật khai thác củi Ở huyện miền núi nói chung,...
 • 19
 • 468
 • 2

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học
... Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học I Đặt vấn đề - Thế giới sinh vật vô đa dạng ... Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học sinh cảnh xung quanh (không khí, ánh sáng,…), thảo luận viết nhật kí hành trình cuối buổi - Xử lí mẫu vật thu được: • Thực vật bậc cao ép cặp thực ... Lớp Sinh Học K33 HR Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học lạp có hạt tinh bột Scenedesmus sp Nước Rong phổ biến nước Tập hợp phửng 4,8,16 tế bào hình thoi dính phần sinh sản bất động bào tử, sinh...
 • 37
 • 1,318
 • 1

Đa dạng sinh học lớp 12

Đa dạng sinh học lớp 12
... giảm tính đa tính đa dạng củacủa thực vật? dạng thực vật? Tiết 60 - Bài 49: Bảo vệ đa dạng thực 1.vậtdạng thực vật gì? Đa Tình hình đa dạng thực vật Việt Nam a Việt Nam có tính đa dạng cao thực ... vệ đa dạng thực 1.vậtdạng thực vật gì? Đa Tình hình đa dạng thực vật Việt Nam a Việt Nam có tính đa dạng cao thực vật b Sự suy giảm tính đa dạng thực vật Việt Nam Các biện pháp bảo vệ đa dạng ... vệ đa dạng thực 1.vậtdạng thực vật gì? Đa Tình hình đa dạng thực vật Việt Nam a Việt Nam có tính đa dạng cao thực vật b Sự suy giảm tính đa dạng thực vật Việt Nam Các biện pháp bảo vệ đa dạng...
 • 27
 • 569
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau
... thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến đa dạng sinh học vùng chuyên canh rau - Điều tra đa dạng sinh vật cải xanh địa bàn huyện ... Chỉ số đa dạng sinh học ruộng canh tác theo phương thức an toàn (sử dụng thuốc BVTV) [44] Đồ Án Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Thuốc BVTV Đến Đa Dạng Sinh Học Trên Vùng Chuyên Canh Rau Cải ... dụng thuốc hóa học cách hợp lý CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Định nghĩa đa dạng sinh học [4] Đồ Án Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Thuốc BVTV Đến Đa Dạng Sinh Học Trên Vùng Chuyên Canh Rau...
 • 59
 • 351
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt
... nghiên cứu  Nội dung nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Kết nghiên cứu  Kết luận kiến nghị Tính cấp thiết đề tài  Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến đa dạng sinh ... Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vùng chuyên cach rau cải phổ biến thường xuyên thay đổi chủng loại thuốc Việc sử dụng thuốc hóa học ảnh hưởng lớn đa dạng sinh học đồng loài  Vườn phun thuốc ... hiểu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc hóa học đến đa dạng sinh học vùng chuyên canh rau  Tình hình quản lý chất thải rắn vùng chuyên canh rau xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn Phương pháp nghiên cứu...
 • 24
 • 378
 • 0

Đa dạng sinh học - part 10 pot

Đa dạng sinh học - part 10 pot
... tồn bên khu đó” 5.3 Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học 5.3.1 Bảo tồn nội vi (in situ; on-site preservation) Chiến lược tốt nhằm bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn quần xã quần thể điều kiện tự ... bảo vệ 106 5.2.5 Bảo tồn bên khu bảo tồn Khoảng 90% đất đai trái đất nằm diện tích khu bảo tồn Đa phần đất đai nằm khu bảo tồn chưa bị người sử dụng triệt để nơi sinh sống nguyên thủy sinh giới ... Do phần lớn diện tích đất đai hầu không thuộc khu bảo tồn nên nhiều loài quý xuất bên khu bảo tồn Thành tố có tính định chiến lược bảo tồn phải bảo tồn đa dạng sinh học bên bên khu bảo tồn Mối...
 • 14
 • 214
 • 4

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học part 10 ppsx

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học part 10 ppsx
... Phạm Nhật (2001): Bi giảng đa dạng sinh học (lu hnh nội bộ); Trờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 25 Phạm Nhật (2002): Bản thảo bi giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Trờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ... (2002): Tóm tắt bi giảng bảo tồn đa dạng sinh học (dnh cho học viên cao học) ; Trờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 27 Phân hội Vờn Quốc gia v Khu bảo tồn thiên nhiên, Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp ... v ti nguyên sinh vật Việt nam 10 Đặng Huy Huỳnh (1998): Chơng trình bảo vệ Đa dạng sinh học v nguồn gen qúy hiếm, phát triển vờn quốc gia v khu bảo tồn; Viện Sinh thái v ti nguyên sinh vật Việt...
 • 6
 • 200
 • 0

Đề tài kinh nghiệm dạy tiết thực hành trong môn sinh học lớp 8 đạt hiệu quả

Đề tài kinh nghiệm dạy tiết thực hành trong môn sinh học lớp 8 đạt hiệu quả
... em học sinh có khiếu môn, giỏi môn để thành lập nhóm HS " Yêu sinh học" cách xác Đề tài: Kinh nghiệm dạy tiết thực hành môn sinh học lớp đạt hiệu - Học sinh làm TH nhớ lâu khắc sâu kíên thức học, ... yêu cầu vào TH kết tốt Đề tài: Kinh nghiệm dạy tiết thực hành môn sinh học lớp đạt hiệu 5- Cách hướng dẫn học sinh TH: - Kiểm tra chuẩn bị học sinh TH - Khi hướng dẫn học sinh TH - Giáo viên có ... Đề tài: Kinh nghiệm dạy tiết thực hành môn sinh học lớp đạt hiệu - Nghiên cứu qua sách HD chuyên môn môn - Từ thực tế giảng dạy thân đồng nghiệp - Dùng phương...
 • 9
 • 2,520
 • 27

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

báo cáo thực tập đa dạng sinh học
... số đa dạng (chỉ số đa dạng quần xã - D số đa dạng loài – d) - Sinh cảnh có số đa dạng cao nhất, đến sinh cảnh 1, sinh cảnh có số đa dạng thấp Giá trị số đa dạng sinh cảnh cụ thể sau: Dạng sinh ... nhái sinh trưởng sinh sản phát triển * Mô tả quy mô đa dạng loài: - Đa dạng alpha: sinh cảnh 9, sinh cảnh 12 sinh cảnh Như sinh cảnh có tổng số loài nhiều - Đa dạng bêta: so sánh sinh cảnh sinh ... * Đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh (tính số đa dạng SimpsonD) Chỉ số đa dạng Simpson sử dụng để xác định tính đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh ông Simpson xây dựng năm 1949 Với hai kiểu sinh...
 • 50
 • 3,768
 • 13

Đa dạng sinh học lớp hình nhện (Arachnida) trong hang động khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Đa dạng sinh học lớp hình nhện (Arachnida) trong hang động khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
... ng hình nh n hang ñ ng khu v c vư n qu c gia (VQG) Phong Nha K Bàng, t nh Qu ng Bình Mô t ñ c ñi m hình thái m t s h thu c l p hình nh n hang ñ ng khu v c VQG Phong Nha K Bàng, ñ ng th i khuy ... ña d ng hình nh n hang ñ ng t i khu v c T nh ng lý trên, ñã th c hi n ñ tài: “ða d ng sinh h c l p hình nh n (Arachnida) hang ñ ng khu v c vư n qu c gia Phong Nha - K Bàng, t nh Qu ng Bình nh ... n tính ña d ng sinh h c hang ñ ng Vì nh ng lý trên, th c hi n ñ tài: “ða d ng sinh h c l p hình nh n (Arachnida) hang ñ ng khu v c vư n qu c gia Phong Nha - K Bàng, t nh Qu ng Bình M c tiêu...
 • 89
 • 131
 • 0

THỰC TRẠNG đa DẠNG SINH học và ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI đa DẠNG SINH học ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG đa DẠNG SINH học và ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI đa DẠNG SINH học ở VIỆT NAM
... trưng đa dạng hệ sinh thái Việt Nam 1.2 Đa dạng loài 1.2.1 Đa dạng loài hệ sinh thái cạn 1.2.2 Đa dạng loài hệ sinh thái đất ngập nước nội địa 1.2.3 Đa dạng ... tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; ĐDSH bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), giữa các loài (đa dạng loài) các hệ sinh thái (đa dạng các hệ sinh thái) - Đa dạng ... vào hoạt động các khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học đề xuất V KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ  Kết luận Đa dạng sinh học Việt Nam có ý nghĩa to lớn, các hệ sinh...
 • 31
 • 571
 • 2

Một phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 và bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10

Một phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 và bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10
... định áp dụng xây dựng dự án nhỏ cho học sinh học thực hành internet, cụ thể tập thực hành 10 & tập thực hành 11 Tin học 10 Phương pháp thực lớp mà đảm nhận năm học vừa qua đạt kết mong muốn Mục ... khảo: - Dạy học dự án Intel (nguồn : Internet) - Hướng dẫn sử dụng Internet (TT điện toán truyền số liệu) - Những vấn đề chung đổi giáo dục THPT 11 - SGK Tin học 10, SGV Tin học 10, SBT Tin học 10 ... khai áp dụng phương pháp dạy học dự án cách xây dựng dự án nhỏ - Vì thời gian có hạn, triển khai dạy học dự án vào tập thực hành 10, 1 1một cách linh hoạt qui trình dự án Giai đoạn không cần thiết,...
 • 12
 • 727
 • 4

SKKN phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 & bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10

SKKN phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 & bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10
... định áp dụng xây dựng dự án nhỏ cho học sinh học thực hành internet, cụ thể tập thực hành 10 & tập thực hành 11 Tin học 10 Phương pháp thực lớp mà đảm nhận năm học vừa qua đạt kết mong muốn Mục ... khai áp dụng phương pháp dạy học dự án cách xây dựng dự án nhỏ Vì thời gian có hạn, triển khai dạy học dự án vào tập thực hành 10, 11một cách linh hoạt qui trình dự án Giai đoạn không cần thiết, ... trường chưa có phòng thực hành Internet cho học sinh Đẩy mạnh phong trào học tập, khuyến khích tự học, tự hoàn thiện cho học sinh, rèn luyện phong cách học làm việc Vấn đề dạy học dự án triển...
 • 8
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kỹ năng môn sinh học lớp 10kiến thức cơ bản môn sinh học lớp 10thực trạng đa dạng sinh học ở việt nambài thực hành số 9 tin học lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn sinh học lớp 10bài 58 đa dạng sinh học lớp 7bài giảng đa dạng sinh học lớp 7thực trạng đa dạng sinh học việt nam hiện naythực trạng đa dạng sinh học hiện naythực trạng đa dạng sinh học biển ở việt namthực trạng đa dạng sinh học trên thế giớithực trạng đa dạng sinh học việt nambài 57 đa dạng sinh học lớp 7bai thuc hanh so 2 sinh hoc lop 11bài thực hành số 5 hóa học lớp 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây